26191 találat a(z) jogeset cimkére

BH 2023.9.221 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperesi társaság alapítója és egyedüli részvényese P. Önkormányzata. Az önkormányzat közgyűlése javasolta, hogy az alperes zrt. közgyűlése döntsön úgy, hogy igazgatóságának elnöke, a felperes 2016. május 1-jétől 2016. június 30-ig az elnöki tisztséget megbízási jogviszonyban, majd 2016. július 1-től munkaviszonyban lássa el.
[2] Az alperes alapszabálya rögzíti, hogy az alapító önkormányzat kizárólagos hatáskörébe tartozik az igazgatóság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahív...

ÍH 2023.112 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes pedagógus munkakörben, mesterpedagógus fokozatban közalkalmazotti jogviszonyban áll az alperessel, a J. N. M. Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában dolgozik.
A felperest a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17/A. § (1) a) pontja szerint munkaidő-kedvezmény illeti meg, a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem...

ÍH 2023.95 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság végzésével a kérelmező egyszerűsített bírósági nyilvántartásba vétel iránt előterjesztett kérelmét elutasította. Határozatának indokolása szerint a kérelmező választott elnevezése, a GREENETT nem felel meg a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv. (a továbbiakban: Cnytv.) 36. § (4) bekezdésben támasztott követelménynek, a GREENETT szó ugyanis az angol-magyar fordító programok szókincsében nem sze...

ÍH 2023.92 Jogszabályok és jogi tartalmak

A Cs. Kft.-nek 2022. február 1. napjáig Sz. Megyei Jogú Város Önkormányzata volt a többségi üzletrész-tulajdonosa. A felperes 2015. december 30 - 2020. december 11-ig a társaság ügyvezetői tisztségét töltötte be, 2021. január 15-e óta egy másik, teljes egészében önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság ügyvezetője.
A Cs. Kft. a Cs. sori piacon felállított elárusító helyek (fémbódék, asztalok) bérbeadásával foglalkozott. A gazdasági társaság és a bérlők között 2016-2017. években a bérleti d...

BH 2023.9.227 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2022. április 14-én fogyatékossági támogatás megállapítása iránti kérelmet terjesztett elő az alperesnél a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fot.) 23. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással, mint látási fogyatékos.
[2] Az alperes 2022. május 3-án kelt T-FE-CST-20866-4/2022. számú határozatával a felperes kérelmét elutasította. A döntés indoka szerint a felperes - a rehabilitációs szakértői szerv s...

BH 2023.7.187 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A II. rendű alperes - aki pénzügyi befektetési tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, szakismerettel nem rendelkezett - 2010-től befektetési tevékenység látszatát keltve, de annak folytatása nélkül egy piramisjáték elven működő rendszert épített ki. A rendszerbe belépő személyektől átvett összegek részben vagy egészben történő kifizetésére, illetve az ígért havi hozamok kifizetésére fedezetet az nyújtott, hogy a II. rendű alperes és társai újabb és újabb személyeket vontak be a ren...

BH 2023.7.195 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kérelmezett munkáltató körülbelül 10 000 főt foglalkoztató cég, amely speciális szervezeti struktúrával látja el feladatait. Az M. Ü.-on belül öt egység működik. A főmérnökségek további szervezeti egységekre tagolódnak. Valamennyi főmérnökséget vezető főmérnök rendelkezik általános munkáltatói jogkörrel, az üzemigazgató az általános munkáltatói jogkör gyakorlója.
[2] Az M. Ü.-on egy üzemi tanács működött két cikluson keresztül. A második ciklusban mandátuma 2021 novemberében járt le, a...

BH 2023.7.194 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2000 szeptemberétől állt az alperes, illetve annak jogelődje alkalmazásában oktató, egyetemi docens munkakörben, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.
[2] A felperes az egyetem életében aktív és szakmailag elismert oktatóként vett részt, 2015. május 24-től 4 évre, majd 2019. május 29-től ismét 4 évre az alperes Szenátusának teljes jogú tagja volt. 2018. október 25-től 3 évig a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság tagja és a Kari Tanácsnak is teljes jogú tagja volt 2019...

BH 2023.7.188 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes mint megrendelő és az alperes mint tervező 2017. augusztus 28-án két tervezési szerződést kötöttek, egyrészről "A V. gazdaságélénkítő környezeti megújítása" (a továbbiakban: V. projekt), másrészről "Az Ú. gazdaságélénkítő környezeti megújítása" (a továbbiakban: Ú. projekt) tárgyú projektek megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére.
[2] Mindkét szerződésnél megállapodtak, hogy az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének és engedély...

BH 2023.7.196 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kérelmezett egy közlekedési cég üzemigazgatósági üzemi tanácsa, míg a kérelmezők szakszervezetek. A munkáltatónál 2022. szeptember 12-16. napján üzemitanács-választást tartottak. A kérelmezők számára 2022. szeptember 17-én kézbesítették a választás lebonyolításáról készült jegyzőkönyvet.

[2] A kérelmezők a 2022. szeptember 22-én előterjesztett beadványukban kérték, hogy a bíróság a kérelmezettnél 2022. szeptember 12-16-án megtartott üzemitanács-választás eredményét semmisítse meg, va...

ÍH 2023.67 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az alperest a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága tartja nyilván. Az alperes bejegyzett képviselője 2011. január 17-től 2021. január 28-ig W.B. ügyvezető volt önálló képviseleti joggal, 2021. január 28-tól az alperes bejegyzett képviselője F.K. ügyvezető önálló képviseleti joggal. Az alperes tagjai A.B. 16.000.000 forint névértékű törzsbetéttel (üzletrésszel) és ehhez kapcsolódó 37%-os szavazati aránnyal, a felperes (U.K.B.) 16.000.000 forint névértékű törzsbetéttel (üzletrésszel) és ehhez kapcs...

ÍH 2023.76 Jogszabályok és jogi tartalmak

A d-i székhelyű alperes 2022. november 10-én kelt felmondással megszüntette a sz-i lakos felperes munkaviszonyát, melyben tájékoztatta arról, hogy az intézkedés ellen a keresetlevelet a D. Törvényszéken nyújthatja be.
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a felmondás jogellenességét állítva keresetet terjesztett elő elmaradt jövedelem címén járó kártérítés iránt az alperessel szemben a D. Törvényszéken. A keresetlevelében előadta, hogy "A felmondásban az alperest ezt a bíróságot jelölte me...

BH 2023.6.164 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2006. július 1-jétől HR asszisztens, 2009. április 1-jétől HR generalista munkakörben állt egy Kft. alkalmazásában. Az alperes és a Kft. 2018 júniusában logisztikai szolgáltatási szerződést kötöttek egymással hároméves időtartamra, amely alapján a Kft. az alperes számára a szárazárukra vonatkozóan raktározási, logisztikai szolgáltatásokat végzett.
[2] A Kft. a 2019. december 30-án kelt logisztikai szolgáltatási szerződésben a szerződés megszűnése esetén vállalta a raktár telje...

BH 2023.6.163 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesnek 2010. évet megelőző időszakból három adónemben (építményadó, iparűzési adó és telekadó) állt fenn tartozása, amelyet marasztalási bírság és késedelmi pótlék terhelt.
[2] Az alperes adóvégrehajtási eljárást folytatott a felperessel szemben, amelynek keretében a végrehajtó lefoglalta, majd értékesítette a felperes tulajdonát képező ívvágó berendezéseket.
[3] Az ívvágó berendezéseket a felperes - állítása szerint - összesen 61 000 000 forintért vásárolta.

[4] A felperes ke...

ÍH 2023.75 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a kérelmező 2022. december 2-i levelében az Érdekegyeztető Tanács összehívását kezdeményezte 2022. december 9. napjának 12 órájára három kérdésben.
A levélben a kérelmező kérte, hogy amennyiben az Érdekegyeztető Tanács ülése az általa javasolt időpontban bármely okból nem valósul meg, úgy a levélben előterjesztett napirendekben konzultációt kezdeményez, melynek javasolt időpontja 2022. december 9. napja 12 óra. A levelet az alperes 20...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ügyvezetés – Megbízási jogviszony

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Részesedés csökkenése

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink