Bér- és kedvezménykalkulátor 2021

Készítette: Adózóna.hu
Aktuális időállapot: Mi ez?
Segíthetünk?

A jobb ügyfélélmény érdekében azt tanácsoljuk, hogy kalkulátorainkat asztali számítógépen használják!

Megnevezés

Adózó

Házastárs / élettárs

 

Havi bruttó munkabér

Ft

Négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére jogosult:

 

Személyi kedvezményét érvényesíti

 

Személyi kedvezményéből származó adókedvezmény

Ft

Az első házasok kedvezményét érvényesíti

 

Első házasok kedvezményét megosztja a házastárssal a következő összegek szerint

Ft

A családi kedvezményt érvényesíti

 

Családi járulékkedvezmény igénybevétele a fizetendő járulékok csökkentésére

 

Közös gyerekek száma

 

Közös gyerekek közül főiskolás / egyetemista

 

Saját gyerekek száma

Saját gyerekek közül főiskolás / egyetemista

Érvényesíthető családi kedvezmény

Megnevezés

Adózó

Házastárs / élettárs

 

Gyermekek összesítése családi kedvezmény szempontjából

Eltartott gyermekek száma

Kedvezményezett gyermekek száma

Év közben adóelőleg számításánál érvényesíthető családi kedvezmény

Közösösen érvényesíthető

Ft

Nem érvényesíthető közösen, csak egyénileg érvényesíthető

Ft

Összesen érvényesíthető családi kedvezmény

Ft

Az összesen érvényesíthető kedvezményből a munkáltatónak tett nyilatkozat alapján érvényesíthető

Ft

Ebből a (közösen) érvényesített összeg

Ft

Ebből az egyénileg érvényesített összeg (élettársi kapcsolat esetén)

Ft

Munkavállalót terhelő járulékok

Megnevezés

Adózó

Házastárs / élettárs

 

Havi bruttó munkabér

Ft

Személyi jövedelemadó

Ft

Természetbeni egészségbiztosítási járulék

Ft

Pénzbeli egészségbiztosítási járulék

Ft

Nyugdíjjárulék

Ft

Munkaerő-piaci járulék

Ft

Havi nettó munkabér

Ft

Munkáltató által fizetendő közterhek

Megnevezés

Adózó

Házastárs / élettárs

 

Szociális hozzájárulási adó

Ft

Szakképzési hozzájárulás

Ft

Összesen

Ft

Kiegészítő adatok a családi kedvezmény optimális kihasználtságának kiszámításához

Megnevezés

Adózó

Házastárs / élettárs

 

Nyilatkozott összegből felhasznált havi kedvezmény összege

Ft

Nyilatkozott összegből fel nem használt havi kedvezmény összege

Ft

Elméletileg még felhasználható kedvezmény maximális összege

Év közben munkáltatónak tett nyilatkozat alapján

Ft

Év végén adóbevallásban

Ft

Használati útmutató

A bér- és kedvezmény kalkulátor a havi bruttó munkabér megadásával kiszámolja a munkabért terhelő levonásokat, a nettó bért és a munkáltatói terheket.

A bér- és kedvezmény kalkulátor a havi bruttó munkabér megadásával kiszámolja a munkabért terhelő levonásokat, a nettó bért és a munkáltatói terheket.

Bér- és kedvezmény kalkulátor 2021 – Használati útmutató és fogalomtár

A bér- és kedvezmény kalkulátor a havi bruttó munkabér megadásával kiszámolja a munkabért terhelő levonásokat, a nettó bért és a munkáltatói terheket.

A levonásokat és a nettó bért a kalkulátor három fajta kedvezmény - személyi kedvezmény, első házasok kedvezménye és családi kedvezmény (ideértve az Ön döntésétől függően a családi járulék-kedvezményt) - figyelembevételével számolja ki, amennyiben a kalkulátor mezőibe a továbbiakban ismertetett tudnivalók figyelembevételével beírja a megfelelő adatokat.

Amennyiben Ön jogosult a fent említett kedvezmények valamelyikére, akkor a kalkulátor erre kialakított megfelelő mezőiben az „Igen” választ jelölje meg.

Az első házasok kedvezményét a házastársak az összeg felosztásával közösen is igénybe vehetik. Amennyiben a kedvezmény közös igénybevétele mellett döntenek, akkor a házastárshoz tartozó rovatba írja be a házastárs által igénybe venni kívánt kedvezmény összegét. Ebben az esetben a kalkulátor kiszámolja az Ön által érvényesíthető kedvezmény összegét. 

Családi kedvezmény érvényesítése esetén eltartottak száma beírása után a kalkulátor kiszámolja az igénybe vehető kedvezmény maximális összegét.

A kalkulátor alkalmazható akkor is, ha Ön jogosultként a családi kedvezményt egyedül, illetve közösen a szintén jogosult házastársával (bejegyzett élettársával), egy évnél régebben nyilvántartott élettársával, vagy nyilvántartásban nem rögzített élettársával – kizárólag közös gyermekeik után (a magzat kivételével) – kívánja érvényesíteni.

A kalkulátor kezeli az olyan eseteket is, amikor nyilvántartásban nem rögzített élettársak közös háztartásban közös és nem közös gyermekeket is nevelnek.

A kiegészítő adatoknál (a számítás alsó részében) kimutatja a felhasznált és a fel nem használt családi kedvezmény havi összegét, továbbá azt az összeget, amely az év végi adóbevallásban közösen, illetve megosztva még érvényesíthető.

Kérjük, hogy a kalkulátor első mezőjének rovataiba – a fentiekben és a továbbiakban ismertetett tudnivalók figyelembe vételével – írja be a megfelelő adatokat, és kattintson a „SZÁMOL” parancsikonra.

Fogalommagyarázat

Személyi kedvezmény
A kedvezmény érvényesítésére az jogosult, aki rendelkezik a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolással, vagy rokkantsági járadékban, illetve fogyatékossági támogatásban részesül. A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról a 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet rendelkezik. 2021. január 1-től a személyi kedvezményt adóalap-csökkentő kedvezményként lehet igénybe venni a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye után és az első házasok kedvezményét, illetve a családi kedvezményt megelőzően. A nyilatkozat alapján a munkáltató (kifizető) az adóelőleg alapját csökkenti jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összegével, azaz 2021-ben havi 53 700 forinttal.

Az első házasok kedvezménye
A kedvezmény érvényesítésére jogosult, aki 2014. december 31-ét követően kötött házasságot, és a házastársak közül legalább az egyiküknek ez az első házassága. A kedvezmény az első jogosultsági hónaptól kezdve legfeljebb 24 hónapon át érvényesíthető. Első jogosultsági hónapnak a házasságkötést követő hónapot kell tekinteni. A jogosultság megszűnik, amennyiben a házasság felbomlik. A kedvezményre való jogosultság nem veszik el akkor sem, ha az elsőházasok magzatra vagy gyermekre tekintettel családi kedvezményre válnak jogosulttá. Nem zárja ki az első házasok kedvezményének érvényesítését, ha a házasság megkötésekor bármelyikük már jogosult családi kedvezményre. Vagyis az első házasok kedvezménye és a családi kedvezmény együttesen is érvényesíthető most már minden esetben. Az első házasok kedvezménye az összevont adóalapot jogosultági hónaponként 33 335 forinttal csökkenti, azaz havonta 5000 forinttal magasabb összegű nettó kereset áll a házaspárok rendelkezésére.

Családi adólap-kedvezményre jogosult
• az a magánszemély, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult, továbbá a jogosulttal közös háztartásban élő, családi pótlékra nem jogosult házastársa (pl. nevelő szülő házastársa), azonban nem minősül jogosultnak az a magánszemély, aki a családi pótlékot: - gyermekotthon vezetőjeként a gyermekotthonban nevelt gyermekre (személyre) tekintettel kapja, - szociális intézmény vezetőjeként a szociális intézményben elhelyezett gyermekre (személyre) tekintettel kapja, - javítóintézet igazgatójaként, illetve büntetés-végrehajtási intézet parancsnokaként a javítóintézetben nevelt vagy büntetés-végrehajtási intézetben lévő, és gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekre (személyre) tekintettel kapja; - a gyermeküket jogerős bírósági döntés, egyezség, közös nyilatkozat alapján időszakonként felváltva gondozó a családi pótlékra 50-50 %-ban jogosultak szülők. Családi pótlékra való jogosultsághoz már nem kell rendelkezni bírósági döntéssel, egyezséggel, elegendő, ha a felek erre vonatkozóan közös nyilatkozatot tesznek a családi pótlékot folyósító szerv felé. • a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa; • a családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy), a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély azzal, hogy az ott említett jogosult és a vele közös háztartásban élő hozzátartozói közül egy - a döntésük szerinti - minősül jogosultnak. Ilyenkor hozzátartozónak kell tekinteni a gyermek szüleinek hozzátartozóit is (pl. egy elhunyt szülő testvére is érvényesítheti a kedvezményt a vele közös háztartásban élő árván maradt gyermek után).

Kedvezményezett eltartott (aki után a kedvezmény jár)
– az, akinek esetében a Cst. szerint családi pótlékra való jogosultság áll fenn, – a magzat a várandósság időszakában (fogantatásának 91. napjától a megszületéséig), – az, aki a családi pótlékra saját jogon jogosult, – a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.

Eltartott
- az előbbiekben felsorolt kedvezményezett eltartottak, továbbá - azok, akik esetében nem áll fenn a családi pótlékra való jogosultság, de a családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehetőek vagy figyelembe vehetőek lennének akkor is, ha nem családi pótlékot állapítanak meg (pl. rokkantsági járadékot folyósítanak), családi pótlékot nem állapítanak meg (pl. magzat esetében), vagy a családi pótlék összegét a gyermekek száma nem befolyásolja (pl. tartósan beteg gyermek után járó emelt összegű családi pótlék esetében) A családi pótlék összegének megállapítása szempontjából figyelembe vehetőek körébe az a kedvezményezett eltartottnak nem minősülő személy tartozik, aki pl. közoktatási intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézményben első felsőfokú szakképzésben, első alapképzésben, első mesterképzésben vagy első egységes, osztatlan képzésben részt vevő hallgató és rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik.

A családi adóalap-kedvezmény mértéke
Az összevont adóalapból családi kedvezmény címén levonható összegek – minden egyes kedvezményezett eltartott után, minden egyes jogosultsági hónap figyelembe vételével: Az összevont adóalapból családi kedvezmény címén levonható összegek – minden egyes kedvezményezett eltartott után, minden egyes jogosultsági hónap figyelembe vételével: - egy eltartott esetén 66 670 forint (10 ezer forinttal magasabb nettó keresetet jelent) - kettő eltartott esetén 133 330 forint (kedvezményezett eltartottanként 20 000 forinttal magasabb nettó keresetet jelent) - három vagy több eltartott esetén 220 000 forint (kedvezményezett eltartottanként 33000 forinttal magasabb nettó keresetet jelent)

Négy- vagy többgyermekes anyák kedvezményre jogosult
- az a négy vagy több gyermeket nevelő anya, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermekre tekintettel; • családi pótlékra jogosult, vagy; • családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt, és az említett gyermekek száma a négy főt eléri. Utóbbival esik egy tekintet alá az a gyermek is, aki után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek elhunyta miatt szűnt meg. A kedvezményre való jogosultság annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amelyben Ön négy vagy több gyermeket nevelő anyának minősül. A kedvezményre való jogosultság megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelyben Ön utoljára minősül négy vagy több gyermeket nevelő anyának legalább egy napig. A kedvezményre jogosult édesanyának nem kell személyi jövedelemadót fizetnie a jogosultságának időszakában. A kedvezménye a törvényi előírások szerint az alábbi jövedelmekre érvényesíthető: - a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre, ilyenek különösen: a munkaviszonyból, közfoglalkoztatási jogviszonyból származó jövedelem, az adóköteles társadalombiztosítási ellátás (például: táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj), a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény alapján folyósított adóköteles ellátások, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján folyósított álláskeresési járadék, álláskeresési segély, kereset-kiegészítés és keresetpótló juttatás, a Magyar Honvédségnél tartalékos katonai szolgálatot teljesítő magánszemély e jogviszonyból származó jövedelme; ez előzőekben meghatározott jövedelmet pótló kártérítés (keresetpótló járadék), a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban végzett tevékenység díjazása, a munkaviszony megszűnésével összefüggésben törvényben meghatározott mértékben kifizetett végkielégítés (a végkielégítés törvényben meghatározott mértéket meghaladó része nem képezi a kedvezmény alapját), a társas vállalkozás magánszemély tagjának személyes közreműködése ellenértékeként kifizetett jövedelem, a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének tevékenységére tekintettel adott juttatás, a jogszabály alapján választott vagy kijelölt tisztségviselő tevékenysége (pl. igazgatótanácsi tag, felügyelőbizottsági tag) ellenértékeként kapott juttatás, nemzetközi szerződés hatálya alatt a nem önálló munkából, ennek hiányában az adott állam joga szerinti munkaviszonyból származó jövedelem, az országgyűlési képviselők, nemzetiségi szószólók, polgármesterek e tevékenységből származó jövedelme, az állami projektértékelői jogviszonyból származó jövedelem. - az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül: a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétjére, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelemére; a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelmére; az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére; a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelmére; a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelmére; a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből (például megbízásból) származó jövedelmére.

Családi járulékkedvezményre jogosult
– a Tbj. szerint biztosítottnak minősülő, – családi adóalap-kedvezményre jogosult magánszemély.

A családi járulékkedvezmény mértéke
Családi járulékkedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha a családi adóalap-kedvezményre az összevont adóalap csak részben nyújt fedezetet. Vélelmezett járulékalap esetén (például egyéni vállalkozói kivét hiányában) családi járulékkedvezmény nem érvényesíthető. A családi járulékkedvezmény a családi adóalap-kedvezmény 15 százalékának az a része, amelyre az szja nem nyújt fedezetet. Családi járulékkedvezmény csak akkor érvényesíthető, ha a családi adóalap-kedvezményre az összevont adóalap csak részben nyújt fedezetet. Vélelmezett járulékalap esetén (például egyéni vállalkozói kivét hiányában) családi járulékkedvezmény nem érvényesíthető. A családi járulékkedvezmény a családi adóalap-kedvezmény 15 százalékának az a része, amelyre az szja nem nyújt fedezetet.

A családi járulékkedvezmény érvényesítése
A családi járulékkedvezményt az új Tbj. törvény szabályozza 2020. július 1-től. Igénybevétele nem kötelező, de ha a magánszemély az adóelőleg-nyilatkozatában kéri, az adóelőleg-levonásra kötelezett munkáltatónak figyelembe kell vennie már az adóelőleg-levonásnál is. A munkáltató meghatározott sorrendben először a családi adóalap-kedvezményt vonja le a megállapított személyi jövedelemadó-alapból, és ha az nem nyújt teljes fedezetet, a fennmaradó összeg 15 százalékával a 18,5%-os társadalombiztosítási járulékot csökkenti.

Kapcsolódó tartalom

Általános információ

Az Adózóna kalkulátorok célja, hogy gyors segítséget nyújtsanak a mindennapi munka során gyakran felmerülő számítási kérdésekben.

A kalkulátorok általános helyzeteket vesznek alapul, ezért tájékoztató jellegűek. A speciális esetek általánostól eltérő körülményeit nem tudják figyelembe venni, ezért a számított értékek egyes esetekben minimális eltérést mutathatnak a minden körülménnyel kalkuláló számításokhoz képest.

A kalkulátorok használata ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ha már regisztrált felhasználónk, kérjük, jelentkezzen be, ellenkező esetben regisztráljon most.

 

Előfizetői funkciók:

A kalkulátorok számításait előfizetőink elmenthetik és továbbküldhetik, ami lehetővé teszi, hogy a különböző számítási variációkat üzleti partnerek illetve döntéshozók felé továbbítsák, azokat összevessék, archiválják.

Előfizetőink használhatják a kalkulátorokat korábbi időállapotokban is.

 

Számítás:

A kalkulátor az Ön által bevitt adatokkal számol.

Az adatokat a szürke alapú mezőkbe tudja bevinni egész számokra kerekítve. Az értékeket a sorok végén szereplő mértékegységekben kell megadnia.

A narancssárga alapú mezők nem kattinthatók, nem tölthetők vagy változtathatók, ezeknek az értékeit automatikusan fogja megadni a kalkulátor.

Ha beírt minden szükséges adatot, és kiválasztott minden szükséges változót, kattintson a „Számol” gombra. Ekkor a gomb alatt lenyíló mezőkben megjelennek a kalkulátor által számított értékek.

Egyes kalkulátoraink előszámításokat is végeznek, amelynek alapján Önnek további beállításokra van lehetősége. Ebben az esetben a számítás menete a következő:

  1. Adja meg az alapadatokat és/vagy változókat
  2. Kattintson az első „Számol” gombra
  3. Adja meg a további adatokat és/vagy változókat
  4. Kattintson a következő „Számol” gombra

 

Eredmény mentése és továbbküldése:

  1. Kattintson a számítások alatt található „Eredmény mentése” gombra.

A kalkulátorok eredményeit csak Adózóna előfizetők tudják elmenteni, és igény szerint továbbküldeni.

Ha Ön még nem előfizetőnk, de szeretné kipróbálni az „Eredmény mentése” funkciót, akkor regisztrálhat a 14 napos próbaolvasásra. Ennek megrendelésekor kérem, vegye figyelembe, hogy egy email címről csak egyszer élhet a 14 napos próba lehetőségével.

Az „Eredmény mentése” gombra kattintva a továbbiakban a felugró „Mentés” és „Mégse” gombokkal tud továbbnavigálni:

  1. A „Mégse” gombbal mentés nélkül tud visszalépni a kalkulátorhoz.
  2. A „Mentés” gombra kattintva a kalkulációt elmenti az Adózóna oldalon, amelyet az ekkor megjelenő „Mentett eredményeim” mezőből a későbbiekben is elő tud hívni. A számítások az adott kalkulátornál tekinthetők meg a következő formátumban: EKHO kalkulátor 2013 (2014.04.24., 16:31).

Kérjük, amennyiben több számítást szeretne menteni egy kalkulátornál, akkor azoknak válasszon eltérő elnevezést, mert azonos néven nem menthető több kalkulátor.

  1. Amennyiben később szeretné újra megnézni az itt elmentett eredményeket, kattintson a érintett sorban a „visszatölt” gombra, ekkor az adatok ismét megtekinthetőek lesznek a kalkulátorban.

A mentett eredmények visszatöltésekor győződjön meg róla, hogy a mentésnek megfelelő időállapotú kalkulátor verzión áll az oldalon, mert a mentett eredmények csak az akkori kalkulátor verziókba tölthetők vissza megfelelően. (Ld. következő pontot is.)

  1. A mentett számítás sorában lévő „töröl” gombbal törli a listából a mentett számítást.
  2. Ha a számítást el szeretné küldeni a levelezőfiókjába, akkor kattintson a mentett kalkulátor mellett a továbbküldés ikonjára (levél). A felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. A kalkulátor a küldemény csatolmánya lesz.

 

Korábbi időállapotok használata:

Előfizetőink számára egyes kalkulátorok elérhetők korábbi időállapotokban is. Ennek az az előnye, hogy akár korábbi évek előírásainak megfelelően is el tudják készíteni a kívánt számításokat.

Ahhoz, hogy korábbi időállapotban tudjon számítást végezni, válassza ki a kalkulátor címe alatt jobbra található „Aktuális időállapot:” legördülő menüből azt az időállapotot, amelyet használni szeretne, majd a szokott módon írja be a szükséges adatokat, és végezze el a számítást.

Az egyes kalkulátorok mellett csak abban az esetben érhetők el korábbi időállapotok, amennyiben az létezett az Adozona.hu oldalon már korábbi állapotában is.
A kalkulátoroknak akkor nincsenek korábbi időállapotai, ha a kalkulátornak nem volt korábbi verziója, vagy időközben olyan mértékű szerkezeti változáson esett át, hogy a két kalkulátor eredményei már nehezen lennének összehasonlíthatók.

Hibajelentés:

Ha a kalkulátor működésében vagy számításában hibát észlel, lehetősége van arra, hogy erről hibaüzenetben értesítsen bennünket.

A „Hibajelentés” funkció csak abban az esetben működik, ha az Ön gépén van beállítva alapértelmezett levelező fiók. Ha a „Hibajelentés” gombra kattint, felugró ablakba automatikusan betöltődnek az e-mail küldéséhez szükséges adatok, amelyeket tetszés szerint módosíthat. Az üzenetében kérjük, írja le, hogy milyen hibát talált a kalkulátor működésében, hogy azt a lehető leggyorsabban ellenőrizhessük. Az üzenet elküldése után szerkesztőségünk hamarosan felveszi Önnel a kapcsolatot.

Ha nincs beállítva a gépén alapértelmezett levelező, az automatikus Hibajelentés funkció nem fog működni. Észrevételeit a kalkulátor működésével kapcsolatban természetesen így is várjuk, amelyeket ebben az esetben kérjük, az [email protected] címre küldjön el. Levelében jelezze, hogy mely kalkulátorral és milyen jellegű hibát tapasztalt. Segítségét köszönjük!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
Ajánlat
Ajánló
Kalkulátorok
További kalkulátorok »

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close