26191 találat a(z) jogeset cimkére

ÍH 2023.138 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes az A. I. Közhasznú Egyesület alapító tagja.
Az alperes újságíró. 2019. december 12-én kötött munkaszerződést a M. J. Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, melynek alapján 2020. január 1-jén újságíró-szerkesztő munkakörben lépett munkába.
A www.(...).hu internetes oldalon 2020. január 20-án K. Gy. pszichológussal "Szörnyű, amikor egy hároméves kislány elmeséli, hogyan abuzálta az apukája" címmel riport jelent meg, melynek szerzője az alperes volt. A cikk központi témája az volt,...

BH 2023.11.277 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2015. november 9-től állt az alperes alkalmazásában. 2017. május 1-jétől hatályos munkaszerződés módosítása szerint munkaköre kereskedelmi területi és biztosítási munkatárs, heti munkaideje 11 óra amit kötetlen munkarendben kell teljesítenie. A felek megállapodtak abban, hogy felperes munkavégzésének helye változó, az a munkáltató közép-magyarországi üzleti egységére terjed ki. A munkaszerződés tartalmazta, hogy a felperes a feladatait szokásosan a munkáltató telephelyén kívül ...

BH 2023.11.278 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesek az alperessel létesített munkaviszonyukat megelőzően 2004. december 1-jétől a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 17/A. § szerinti "különös munkaügyi jogutódlást" követően egy Kft.-vel álltak munkaviszonyban, korábban pedig köztisztviselők voltak.
[2] A felperesek 2004. október 19-én kelt munkaszerződésének bevezető része rögzíti, hogy a Kft. munkáltató a felpereseket különös jogutódlást eredményező eljárás alapján alkalmazza, így...

BH 2023.11.282 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes hivatalból indított, felülvizsgálati eljárás keretében meghozott PE-10/HAT/1548-2/2022. számú határozatával a felperes gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságát 2021. november 30. napjával megszüntette, mert a felperes új lakóhelyet létesített, és az alperes konkrét kioktatása ellenére nem tett eleget bejelentési kötelezettségének. Egyúttal a jogosulatlanul és rosszhiszeműen, 2021. december 1. és 2022. június 30. közötti időszakban felvett ellátás és kamatai visszafiz...

BH 2023.11.286 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes 2021. június 24. napján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított a felperesekkel szemben a 2021. évi kibocsátási egység visszaadási kötelezettség teljesítésének vizsgálata tárgyában.
[2] Az alperes 2021. június 30. napján a közigazgatási hatósági eljárások eredményeként öt határozatot hozott, melyekben a felpereseket bírság megfizetésére,...

BH 2023.11.279 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperest versenyek szervezésére hozták létre, a versenyeket a Szövetség (továbbiakban: MTSZ) részére teljesítette. Az MTSZ 2018. év közepétől tartozást halmozott fel, ennek rendezése érdekében engedményt kért a felperestől. A felek 2020. április 17. napján "Megállapodás tartozás fennállásáról és annak megfizetéséről" elnevezésű közjegyzői okiratba foglalt szerződésben rögzítették, hogy az MTSZ-nek 678 621 500 Ft fizetési kötelezettsége keletkezett, melyből felperes az AZT-2020-00001 sz...

BH 2023.11.285 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú építési hatóság 2015. február 16-án a felperessel szemben hivatalból építésrendészeti eljárást indított. Megismételt eljárásban az elsőfokú határozat kötelezte felperest a tulajdonában álló 6 és 4 helyrajzi számú, természetben szám alatt található ingatlanon (a továbbiakban: ingatlan) a meglévő kapuzatra újonnan épített nyolc zsalukősor, új tetőszerkezet, valamint a kapuzat mellé bővítményként épített új portaépület (a továbbiakban: szabálytalan építmény) elbontására a határoz...

BH 2023.11.276 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a CNC esztergályos végzettségű felperes 2018. március 5-től állt munkaviszonyban az alperessel lakatos munkakörben, munkavégzési helye az alperes németországi telephelyén volt. Csoportvezetője kioktatta őt a FASTI márkájú lemezhajlító géppel történő munkavégzés alapvető szabályaira. Elmondta: ahhoz, hogy a kezelő elindíthassa a gépet mindig jelezni-visszajelezni kell egymásnak.
[2] A felperes és felettese 2018. április 16-án egy lem...

BH 2023.10.254 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú adóhatóság a 2013. január 1. és 2013.december 31. közötti időszakra vonatkozóan valamennyi adóra és költségvetési támogatásra kiterjedően bevallások utólagos vizsgálatát végezte a felperesnél. A megállapított adójogi tényállások egyike szerint a felperes 6, részben saját, részben bérelt ingatlanban lévő üzletén végzett felújítást, illetve átalakítást. A felperes a munkák költségeit az üzletek újra nyitásakor ráaktiválta az ingatlan nyilvántartott bruttó értékére. Az üzlet megn...

BH 2023.10.259 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesi biztosítótársaság 2012 szeptemberétől több olyan biztosítási terméket (egészségbiztosítást) értékesített, amely keretében vállalta, hogy a biztosított számára - ötfajta súlyos betegséggel (rák, by-pass beavatkozás, szívbillentyű problémák, idegsebészeti beavatkozás, élődonoros szerv- és szövetátültetés) élőknek, meghatározott feltételek teljesülése esetén - külföldi gyógykezelést biztosít. A biztosítási szerződés részletszabályait "B. Egészségbiztosítás Különös Feltételei" eln...

BH 2023.10.253 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes kutató munkakörben 2017. május 1-től 2020. február 15-ig állt határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban az alperes alkalmazásában. 2020. szeptember 14-től a felek - három hónap próbaidő kikötése mellett - határozatlan idejű munkaviszonyt létesítettek, amelynek alapján a felperes egyetemi tanársegéd munkakörben, heti 20 órás részmunkaidőben dolgozott.
[2] A felperes a perbeli időszakban az egyetem doktorandusz hallg...

BH 2023.10.250 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2017. október 16-tól állt az alperes alkalmazásában, 2018. június 30-áig szóló határozott idejű munkaviszonyban projekt menedzser munkakört látott el. 2018. július 1-jén a munkaszerződés módosításával a felperes munkaviszonya határozatlan időtartamúra változott, alapbérét pedig 500 000 forintra emelték.
[2] A felperes 2017. október 16-án kelt munkaköri leírásában rögzítették, hogy feladatkörének része egyebek mellett a jogszabályban, utasításokban és az egyetemi szabályzatokba...

BH 2023.10.252 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 1997. június 1-től állt az alperes alkalmazásában előbb közalkalmazotti, majd 2021. március 1-jétől egészségügyi szolgálati jogviszonyban. Az alperes 2021. október 12-én kelt felmondással, azonnali hatállyal végkielégítés fizetése nélkül megszüntette a felperes jogviszonyát a koronavírus elleni védőoltás kötelező igénybevételéről szóló 449/2021. (VII. 29.) kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (9) bekezdése alapján arra hivatkozva, hogy a felperes a munkáltató ...

BH 2023.10.251 Jogszabályok és jogi tartalmak

[3] A felperes 2018. április 30-i keltezéssel, 2018. május 1-jei kezdő nappal határozatlan idejű munkaszerződést kötött az alperessel, a munkáltató képviseletében az alperes házastársa, S. J. járt el. A munkaszerződés szerint az alperes személyi asszisztens munkakörben, havi 395 000 forint alapbér ellenében, heti 40 órában került foglalkoztatásra, munkavégzésének helye Sz. Ipartelep, a munkáltatói jogkör gyakorlója pedig S.J. volt. A munkaszerződés az alapbéren kívül egyéb juttatásként 70 000...

BH 2023.10.233 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A törvényszék - előkészítő ülésen - kihirdetett ítéletében a XV. r. terheltet bűnösnek mondta ki 3 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében [Btk. 342. § (1) bek. c) pont]. Ezért őt - halmazati büntetésül - 300 napi tétel pénzbüntetésre, valamint 2 év időtartamra gazdasági társaság általános vezetését ellátó szerv tagja vagy egyszemélyi vezetője, illetve gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagja foglalkozástól eltiltásra ítélte. A pénzbüntetés egynapi tételének összegét 1000 forintba...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ügyvezetés – Megbízási jogviszony

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Részesedés csökkenése

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink