26211 találat a(z) jogeset cimkére

BH 2023.2.53 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Indítványozó) az FE/02-300-1/2022. ügyiratszámon a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. §-ában biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján 2022. február 2-án kibocsátott törvényeségi felhívásban foglalt álláspontja szerint a Szár Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat vagyoná...

BH 2023.2.34 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes szoftverfejlesztéssel foglalkozó gazdasági társaság, egy nemzetközi cégcsoport tagja.
[2] A felperes külföldi anyavállalatának volt megbízása egy bizonyos projektre, amelyet a felperes útján teljesített. Ezen a projekten a felperes munkavállalóinak egy funkcionálisan, szervezetileg és földrajzilag is elkülönült, önálló megnevezés alatt működő csoportja dolgozott, akiknek szakmai vezetője a II. rendű alperes volt.
[3] Az I. rendű alperes gazdasági társaságot 2018. június 18-án...

BH 2023.2.44 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A Kft. (a továbbiakban: Bejegyzést kérő) 2021. április 9-i hatállyal kérte a felperes 50%-ot meghaladó szavazati jogot biztosító tagi jogviszonyának cégjegyzékbe történő bejegyzését. A Cégbíróság a bejegyzésről értesítette az adóhatóságot.
[2] Az elsőfokú adóhatóság adóregisztrációs eljárást indított. Ennek során megállapították, hogy felperesnek az adószám törléssel érintett B. A. Kft.-ben (a továbbiakban: Kft.) 2019. december 20-tól 2020. január 19. napjáig fennálló egyedüli tagi jogi ...

BH 2023.2.43 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felek 2017. november 13-án kötöttek munkaszerződést határozott időre, amely értelmében az alperest Software Engineer munkakörben foglalkoztatják. A munkaszerződés szerint felette a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja.
[2] Az alperes munkaköri leírása szerint az elvárt végzettség legalább középiskola vagy megfelelő munkatapasztalat, továbbá a szükséges szakmai gyakorlat legalább egy év fejlesztési tapasztalat, haladó programnyelvi és programozás-technológiai ismeretek, valamint ...

BH 2023.2.39 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság az adós 2022. április 11-i kérelme alapján rendelte el a csődeljárást és kijelölte a vagyonfelügyelőt. A hitelezőknek szóló felhívás a Cégközlönyben 2022. április 27-én megjelent.
[2] A kifogást tevő hitelező - támogatóként - az adóssal támogatási jogviszonyban állt: az adósnak a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás tárgyában kiírt felhívásra benyújtott pályázata alapján, 2020. július 9-én támogatói okiratot állított ki é...

BH 2023.2.40 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, 2007. július 23-án kötött Szolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) a II. rendű felperes szolgáltatóval az alperes tulajdonát képező telekingatlanon a nyertes ajánlattevő saját finanszírozásában megvalósítandó Közraktárak Épületegyüttes terveztetése, kivitelezése, majd a kivitelezést követő 25 éves határozott időre az épületegyüttes teljes körű üzemeltetése, karbantartása és a szolgáltató általi hasznosítása...

BH 2023.2.49 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes magánszemély ingatlan bérbeadási és eladási tevékenységet végzett, melyre 2004. január 1. napjától egyéni vállalkozói igazolványt váltott ki, majd 2005. február 14. napjától - állítása szerint az adóhatósági tájékoztatásoknak megfelelően - tett bejelentést arra vonatkozóan, hogy adószámos magánszemélyként, az általános forgalmi adó alanyaként, önálló tevékenységet kíván folytatni. A tárgyi ellenőrzés során az adóhatóság egyebek között a felperes személyi jövedelemadó (szja) fiz...

BH 2023.2.42 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A tisztítás technológiai szakmunkás végzettséggel rendelkező felperes 2016. március 16-tól takarító munkakörben állt munkaviszonyban az alperesnél. Az alperes tevékenységi körébe tartozóan több S. megyei vasútállomás takarítási feladatait látta el.
[3] Az alperes takarító munkakörű alkalmazottai munkavédelmi oktatásban részesültek, amelynek során a létrák, fellépők használatát is oktatták. Az oktatási anyagban szerepelt, hogy munkavégzés közben a dolgozók mindkét lábának azonos létrafoko...

BH 2023.1.15 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 1999. január 1-jétől 2020. november 23-ig állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperessel kisgyermeknevelő munkakörben. Jogviszonya fennálltának időtartama alatt állítása szerint két sajátos nevelési igényű (SNI) kisgyermek gondozását-nevelését végezte: az egyik kisgyermek P. O. B. (BNO F8400 autizmus spektrumzavar), akit a felperes 2018. október 4-től 2019. március 31-ig gondozott és nevelt, míg a másik O. Á. (BNO F939...

BH 2023.1.16 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2012. évben több alkalommal előterjesztett indítványaira az Európai Unió vámterületére különféle Kínából behozott textilipari termékek lettek szabad forgalomba bocsátva. Az elsőfokú vámhatóság a későbbiekben a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 29. cikke alapján bejelentett ügyleti értékeket túlzottan alacsonynak értékelte. A vámértékeket a Vámkódex 31. cikkében foglalt szabad módszer alapján állapította meg. Az elsőf...

BH 2023.1.14 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kérelmező szakszervezet a kérelmezett munkáltatónál képviselettel rendelkezik és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 276. § (8) bekezdése alapján jogosult a kollektív szerződés módosítását kezdeményezni és a módosítással kapcsolatos tárgyaláson tanácskozási joggal részt venni. A munkáltatónál hatályos kollektív szerződést korábban egy másik szakszervezet kötötte.
[2] A kérelmezett 2022. január 18-ára tűzte ki a 2021-2023. évi jövedelempolitikai meg...

BH 2023.1.23 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2011. szeptember 15-től III. csoportos rokkantsági nyugdíjban részesült, amely ellátást a rehabilitációs hatóság 2012. január 1-jétől - a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Mmtv.) 33. § (1) bekezdése alapján - rehabilitációs ellátásként folyósított tovább.
[2] A rehabilitációs ellátást az elsőfokú szerv a felperes felülvizsgálatát követően, a 2013. február 11-én kelt határozatával 2...

BH 2023.1.2 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A törvényszék a 2020. június 19. napján meghozott ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki bennfentes kereskedelem bűntettében [Btk. 410. § b) pont]. Ezért 100 napi tétel pénzbüntetésre ítélte, egy napi tétel összegét 500 000 forintban állapította meg, így mindösszesen 50 000 000 forint pénzbüntetést szabott ki. A pénzbüntetés megfizetésére 20 havi részletfizetést engedélyezett. Rendelkezett továbbá a pénzbüntetés meg nem fizetése esetére annak fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre ...

BH 2023.1.12 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság végzésével az eljárást soron kívül megszüntette a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27. § (6) bekezdése alapján. Határozatának indokolása szerint a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontja és a 4/2013. PJE határozat alkalmazásával megállapította, a hitelező követelése szerződésen alapul, azonban számla kiállítása és önkéntes teljesítés hiányában figyelmeztetnie kellett volna az adóst a kezességéből eredő kötelez...

BH 2023.1.20 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2022. november 14. napján 09:19 órakor ügyfélkapun keresztül bejelentette az alperesnek, hogy … napján … órától … óráig a Budai várban a Bécsi kapu tetején statikus gyűlést kíván szervezni. A felperes a gyűlés célját a "Kitörésben" részt vett hősökre való megemlékezésben jelölte meg.
[2] Az alperes a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 11. § (2) bekezdése szerinti egyeztetési kötelezettségére tekintettel, a tényállás tisztázása érdekében a fe...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Eb-jegyértékesítés – Németország áfa

dr. Juhász Péter

jogász-adószakértő

HÍD Adószakértő és Pénzügyi Tanácsadó Zrt.

Közösségen belüli beszerzés

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink