dr. Kéri Ádám ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Az ELTE Jogi Karán diplomáztam, azt követően pedig a Lord Slynn of Hadley European Law Institute szervezésében európai uniós jogot tanultam, majd az Egyesült Államokban (University of Georgia Achool of Law, Athens, GA, USA) folytattam jogi tanulmányaimat, ahol amerikai jogból diplomáztam. Tanulmányaim ideje alatt, illetve azt követően dolgoztam nemzetközi ügyvédi irodákban, elláttam üzletközpontok, illetve ingatlanforgalmazó társaságok jogi képviseletét, s egy ideig a közigazgatásban is szerepet vállaltam.

Az elmúlt szűk 10 évben a LIGA Szakszervezeti konföderáció jogi szakértőjeként, a Nemzeti ILO Tanács tagjaként, a hazai és nemzetközi érdekegyeztetés résztvevőjeként, a KRS Ügyvédi Iroda munkajogi és adatvédelmi üzletágának üzletágvezető ügyvédjeként dolgoztam. Jelenleg önálló praxist folytatok adatvédelmi jog, munkajog, cégjog profillal. 2018 és 2019 között tagja voltam a Pénzügyminisztérium keretein belül működő adatvédelmi kodifikációs bizottságnak.

Szakmai partnere vagyok a Magyar Könyvvizsgáló Kamara Oktatási Központjának, illetve nemzetközi könyvvizsgáló társaságoknak. Ügyfeleim hazai és nemzetközi vállalkozások, szolgáltatásaimat mind a versenyszféra, mind az állami szféra részére nyújtom. Munkajog, cégjog és adatvédelem területén in-house, illetve egyéb képzéseket tartok, rendezvényeket szervezek, szakcikkeket publikálok különféle kiadványokba. Egyebek mellett a nevemhez fűződik az Adatvédelem a gyakorlatban című, nagysikerű HVG-kiadvány is.

Az Adózóna adatvédelmi témákkal foglalkozó szerzője vagyok, emellett rendszeresen válaszolok egyéb munkajogi kérdésekre is.

Dr. Kéri Ádám ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő, Nemzeti ILO Tanács tag, az adatvédelmi kodifikáció résztvevője

A SZAKÉRTŐHÖZ INTÉZETT KÉRDÉSEK


Válaszra vár

0 komment

Bérlő személyes adatainak nyilvántartása

GDPR / Adatvédelem

Tisztelt Szakértő! Van olyan törvény, rendelet, ami előírja a közös képviselő számára, hogy a társasházban kiadott lakások bérlőinek (ott lakóknak) személyes adatait köteles nyilvántartani? »

Megválaszolva

0 komment

Efo-s munkaszerződése, jelenléti íve

Munkajog

Tisztelt Szakértő ! Nem elég egyértelmű számomra, hogy az efo-s munkavállalónak kell-e egyszerűsített munkaszerzőedést kötni, illetve jelenléti ívet vezetni, vagy nem. »

Megválaszolva

0 komment

Munkaszüneti napon munkavégzés

Munkajog

Tisztelt szakértő! Társaságunk üzemeltetési szolgáltatást végez egy gyárban (biztonsági őrzés, étkeztetés, takarítás). »

Megválaszolva

0 komment

Vélemény mukavállaló egészségi állapotáról

GDPR / Adatvédelem

Tisztelt Szakértő! Szerződött foglalkozás-egészségügyi orvos vezetői véleményt kér a munkavállalókról egészségügyi állapotukra vonatkozólag. »

Megválaszolva

0 komment

Munkaszerződés napi bérrel

Munkajog

Egy cég olyan határozott idejű munkaszerződéseket akar kötni, melyben a munkavállaló a „ledolgozott és igazolt” munkanapok után napi bért kap. »

Megválaszolva

0 komment

Rendes munkaidő – beosztás

Munkajog

Tisztelt Szakértők! Segítséget szeretnék kérni! Adott egy dolgozó, aki heti 40 órára van bejelentve, egyenlőtlen munkaidő-beosztással egyhavi munkaidőkeretben elszámolva. »

Megválaszolva

0 komment

Ügyfélszolgálat és GDPR

GDPR / Adatvédelem

Tisztelt Szakértő! Munkaerő-kölcsönző cég kölcsönzött dolgozói számára telefonos ügyfélszolgálatot biztosít a hét munkanapjain. A hívásokat minőségbiztosítás céljából rögzítik, és 60 napig megőrzik. »

Megválaszolva

0 komment

Magyarországi munkaerő-kölcsönző cég munkavállalót kölcsönöz EU tagállamba

Munkajog

Tisztelt Szakértő, magyarországi munkaerő-kölcsönző cégtől szeretne kölcsönözni más EU tagállamban működő cég munkaerőt távmunka-végzéssel. »

Megválaszolva

0 komment

Felmentési idő alatti szabadságkiadás II.

Munkajog

Tisztelt Ügyvéd Úr! Köszönöm ebben a témában feltett kérdésemre a választ. A kérdésem arra irányulna, hogy a kiegészítő megállapodásnak mit kell tartalmaznia? Köszönettel. »

Megválaszolva

0 komment

Felmentési idő alatti szabadságkiadás

Munkajog

Tisztelt Szakértő! A munkavállalónak közös megegyezés alapján szűnt meg a munkaviszonya. Az utolsó munkában töltött napja március 31. Április 1-jétől május 31-éig (munkaviszony vége május 31. »

Megválaszolva

0 komment

Munkaviszony megszűnése

Munkajog

Tisztelt Szakértő! Az alábbi esetre kérem szíves válaszát: egyik munkavállalónk rendes felmondással felmondott. 2022.04.28-ával lejár a felmondási ideje, tehát ekkor szűnik meg a munkaviszonya. »

Megválaszolva

0 komment

Sérelemdíj

Általános

Tisztelt Szakértő! Kérdésem, hogy közúti baleset esetén a sérült jogosult-e sérelemdíjra. »

Megválaszolva

0 komment

Bérpótlék ünnepnapon

Munkajog

Tisztelt Szakértő! Hulladékszállítással (közfeladat) foglalkozó nonprofit kft.-nél a hulladékszállítás hétfőtől péntekig történik. »

Megválaszolva

0 komment

Két munkáltatónál részmunkaidőben történő foglalkoztatás

Munkajog

Tisztelt Szakértő! Társaságunk egyik munkavállalójánál közös megegyezéssel a heti munkaidőt 40 óráról 24 órára heti 3 napra csökkenti. »

Megválaszolva

0 komment

Üzemi baleseti jegyzőkönyv

Munkajog

Tisztelt Szakértő, Kérdésem a következő. Kifizetőhely vagyunk, a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat külsős cég csinálja. »

Megválaszolva

0 komment

Munkaidőkeret – heti munkaidő-változás

Munkajog

Tisztelt Szakértő! Cégünknél munkavállalóink 2 havi munkaidőkeretben dolgoznak. Heti munkaidő 40 óra, amely áprilistól 30 órára módosul (mindkét fél beleegyezésével). »

Megválaszolva

0 komment

Egyszerűsített foglalkoztatás – éjszakai munkavégzés

Munkajog

Tisztelt Szakértő! Éjszakai portaszolgálatra szeretnénk alkalmazni egyszerűsített foglalkoztatás keretében munkavállalókat. »

Megválaszolva

0 komment

Újrakezdési kölcsön cél szerinti felhasználás igazolása

GDPR / Adatvédelem

Tisztelt Szakértő ! Ügyfelem újrakezdési kölcsönt vett fel. A cél szerinti felhasználást a munkabér-kifizetéssel kívánja igazolni. »

Megválaszolva

0 komment

Belépőnek szabadság elrendelése 15 napon belül?

Munkajog

Tisztelt Szakértő! Március 21-én belépett hozzánk egy új dolgozó. A cégnél minden munkatársnak március 26. »

További hasznos adózási információk

Kérdések és válaszok

Utalványok értékesítése

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Rezsiköltség megosztása a tulajdonosok között

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Mikrogazdálkodói beszámoló

Kis Gábor

számviteli és adótanácsadás

Finacont Kft