26191 találat a(z) jogeset cimkére

BH 2023.3.75 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2008. május 9-én létesített közalkalmazotti jogviszonyt pénzügyi vezető munkakör ellátására az alperessel, 2012. január 1-jétől megbízással gazdaságvezető munkakört töltött be. A felperesnek gazdasági vezetőként feladatát képezte a szabadság nyilvántartása, a kiadott szabadságnapokat a jelenléti ívek alapján havonta rögzítette a bérszámfejtő programban, s az éves szabadságnapok számát, továbbá az előző évről áthozott szabadságnapokat is jelezte a MÁK felé, illetve rögzítette a ...

BH 2023.3.76 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 1982. szeptember 16-tól állt közalkalmazotti jogviszonyban matematika, kémia, informatika szakos tanárként és egyben osztályfőnöki megbízással is rendelkezett. Osztályfőnöki pótlékkal számított illetménye 2019. szeptember 1. és 2020. június 30. között 527 800 forint volt, ez 2020. július 1-jétől 576 520 forintra emelkedett. A felperes 2019. szeptember 1. és 2020. január 24. között - a neveléssel, oktatással lekötött munkaidején felül - heti másfél órában, összesen 22 kémiaórát ...

ÍH 2023.32 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletével elutasította a felperes keresetét.
A felperes által kibocsátott azonnali hatályú felmondás jogszerűsége és az erre alapított felmentési időre járó távolléti díj, továbbá végkielégítés megfizetése tárgyában előterjesztett keresetet alaptalannak találta. Megállapította, hogy a felperes 2014. június 2-ától állt munkaviszonyban az alperessel business sale advisor munkakörben. A munkaszerződés szerint "az alapbéren túl a munkavállalót munkaviszonyával kapcsolatosan ...

BH 2023.2.41 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 1988. szeptember 1-jétől 2014. szeptember 30-ig állt az alperesnél munkaviszonyban, egy ideig általános vezérigazgató-helyettes munkakört töltött be. 2013. április 1-jétől 2016. december 31-ig egy másik munkáltatóval állt munkaviszonyban, ahol vezérigazgató munkakört látott el. A felperes a köztulajdonban álló alperes munkáltatóval ismételten 2017. január 1-jével létesített munkaviszonyt stratégiai igazgató munkakör betöltésére. A munkaszerződés 6. pontja tartalmazta, hogy a sz...

BH 2023.2.51 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2012. március 12-tól állt közszolgálati jogviszonyban az alperessel, lakásgazdálkodási ügyintéző, 2013. március 18-tól személyügyi referens munkakörben.
[2] A felperes közszolgálati jogviszonyát az alperes a 2021. január 7-én kelt és ugyanezen a napon közölt felmentéssel - a "közszolgálati jogviszony megszüntetése" elnevezésű nyomtatványon - megszüntette. A felmentésben az alperes a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 63. § (1) ...

BH 2023.2.53 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A Fejér Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Indítványozó) az FE/02-300-1/2022. ügyiratszámon a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. §-ában biztosított törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva az Mötv. 134. § (1) bekezdése alapján 2022. február 2-án kibocsátott törvényeségi felhívásban foglalt álláspontja szerint a Szár Község Önkormányzat Képviselő-testületének (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat vagyoná...

BH 2023.2.34 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes szoftverfejlesztéssel foglalkozó gazdasági társaság, egy nemzetközi cégcsoport tagja.
[2] A felperes külföldi anyavállalatának volt megbízása egy bizonyos projektre, amelyet a felperes útján teljesített. Ezen a projekten a felperes munkavállalóinak egy funkcionálisan, szervezetileg és földrajzilag is elkülönült, önálló megnevezés alatt működő csoportja dolgozott, akiknek szakmai vezetője a II. rendű alperes volt.
[3] Az I. rendű alperes gazdasági társaságot 2018. június 18-án...

BH 2023.2.44 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A Kft. (a továbbiakban: Bejegyzést kérő) 2021. április 9-i hatállyal kérte a felperes 50%-ot meghaladó szavazati jogot biztosító tagi jogviszonyának cégjegyzékbe történő bejegyzését. A Cégbíróság a bejegyzésről értesítette az adóhatóságot.
[2] Az elsőfokú adóhatóság adóregisztrációs eljárást indított. Ennek során megállapították, hogy felperesnek az adószám törléssel érintett B. A. Kft.-ben (a továbbiakban: Kft.) 2019. december 20-tól 2020. január 19. napjáig fennálló egyedüli tagi jogi ...

BH 2023.2.43 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felek 2017. november 13-án kötöttek munkaszerződést határozott időre, amely értelmében az alperest Software Engineer munkakörben foglalkoztatják. A munkaszerződés szerint felette a munkáltatói jogkört az ügyvezető gyakorolja.
[2] Az alperes munkaköri leírása szerint az elvárt végzettség legalább középiskola vagy megfelelő munkatapasztalat, továbbá a szükséges szakmai gyakorlat legalább egy év fejlesztési tapasztalat, haladó programnyelvi és programozás-technológiai ismeretek, valamint ...

BH 2023.2.39 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság az adós 2022. április 11-i kérelme alapján rendelte el a csődeljárást és kijelölte a vagyonfelügyelőt. A hitelezőknek szóló felhívás a Cégközlönyben 2022. április 27-én megjelent.
[2] A kifogást tevő hitelező - támogatóként - az adóssal támogatási jogviszonyban állt: az adósnak a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás tárgyában kiírt felhívásra benyújtott pályázata alapján, 2020. július 9-én támogatói okiratot állított ki é...

BH 2023.2.40 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, 2007. július 23-án kötött Szolgáltatási Szerződést (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés) a II. rendű felperes szolgáltatóval az alperes tulajdonát képező telekingatlanon a nyertes ajánlattevő saját finanszírozásában megvalósítandó Közraktárak Épületegyüttes terveztetése, kivitelezése, majd a kivitelezést követő 25 éves határozott időre az épületegyüttes teljes körű üzemeltetése, karbantartása és a szolgáltató általi hasznosítása...

BH 2023.2.49 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes magánszemély ingatlan bérbeadási és eladási tevékenységet végzett, melyre 2004. január 1. napjától egyéni vállalkozói igazolványt váltott ki, majd 2005. február 14. napjától - állítása szerint az adóhatósági tájékoztatásoknak megfelelően - tett bejelentést arra vonatkozóan, hogy adószámos magánszemélyként, az általános forgalmi adó alanyaként, önálló tevékenységet kíván folytatni. A tárgyi ellenőrzés során az adóhatóság egyebek között a felperes személyi jövedelemadó (szja) fiz...

BH 2023.2.42 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A tisztítás technológiai szakmunkás végzettséggel rendelkező felperes 2016. március 16-tól takarító munkakörben állt munkaviszonyban az alperesnél. Az alperes tevékenységi körébe tartozóan több S. megyei vasútállomás takarítási feladatait látta el.
[3] Az alperes takarító munkakörű alkalmazottai munkavédelmi oktatásban részesültek, amelynek során a létrák, fellépők használatát is oktatták. Az oktatási anyagban szerepelt, hogy munkavégzés közben a dolgozók mindkét lábának azonos létrafoko...

BH 2023.1.15 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 1999. január 1-jétől 2020. november 23-ig állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperessel kisgyermeknevelő munkakörben. Jogviszonya fennálltának időtartama alatt állítása szerint két sajátos nevelési igényű (SNI) kisgyermek gondozását-nevelését végezte: az egyik kisgyermek P. O. B. (BNO F8400 autizmus spektrumzavar), akit a felperes 2018. október 4-től 2019. március 31-ig gondozott és nevelt, míg a másik O. Á. (BNO F939...

BH 2023.1.16 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2012. évben több alkalommal előterjesztett indítványaira az Európai Unió vámterületére különféle Kínából behozott textilipari termékek lettek szabad forgalomba bocsátva. Az elsőfokú vámhatóság a későbbiekben a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 29. cikke alapján bejelentett ügyleti értékeket túlzottan alacsonynak értékelte. A vámértékeket a Vámkódex 31. cikkében foglalt szabad módszer alapján állapította meg. Az elsőf...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Táppénzjogosultság kiszámolása

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Gyed melletti részmunkaidős munkavégzés

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Kedvezményszabály csed

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink