26191 találat a(z) jogeset cimkére

BH 2024.2.43 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kérelmezőt - törvényesen elismert egyházként már működő szervezetként - a megyei bíróság a 1990. július 13-án jogerőre emelkedett 2. számú végzésével jegyezte be az egyházak nyilvántartásába a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvény (a továbbiakban: Lvtv.) 22. §-a alapján.
[2] A kérelmezőt a 2012. január 1-jével hatályba lépett, a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogá...

BH 2024.2.51 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes részére 1998. június 3. napjától megállapított csökkentés nélküli előrehozott öregségi nyugdíj 2001. június 3-tól - a felperesre irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltésétől - korbetöltött öregségi nyugdíjként került továbbfolyósításra. A felperes a nyugdíjazását követően, 1998-tól 2006. február 6-ig közalkalmazotti jogviszony keretében dolgozott.
[2] Az alperes a 2022. december 6-án kelt végzésével az öregségi nyugdíj összegének ismételt megállapítására 2022. november 21-én...

BH 2024.1.18 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Meglévő ingatlanok hasznosítása mellett a felperes építési tevékenységet is folytat. A kizárólagos tulajdonában álló, beépítetlen területen, telekalakítást követően olyan fejlesztését kívánta elvégezni, amelynek eredményeképpen új helyrajzi számokon 64 db 1000-2500 m2 alapterületű, közművel teljesen ellátott, 1-4 lakásos lakóépületek kivitelezését lehetővé tevő építési telkek jönnek létre. A beruházás célja ezeknek az ingatlanoknak az értékesítése volt.
[2] A tervezett gazdasági cél megv...

BH 2024.1.17 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 1997. július 1-jétől tánckari tag munkakörben állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél, utolsó havi illetménye 295 300 forint volt. Az alperes 2015. január 30-án és március 24-én minősítette a felperest, melynek során a felperes több rész szempontra is "nem megfelelő" értékelést kapott. Az alperes a minősítésre figyelemmel a felperes közalkalmazotti jogviszonyát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 30. § (1) bekezdés c) ...

BH 2024.1.12 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes mint megrendelő és a felperes mint vállalkozó között 2016. április 12-én alvállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre egy projekt keretén belül a J1 és J4 jelű épületek homlokzati hőszigetelő rendszerei kivitelezési munkálataira. A felek a teljesítési határidőt 2016. július 22. napjában határozták meg (szerződés 2. pont). Késedelmes teljesítés esetén a felperes a teljes vállalási ár 0,5%-ával megegyező mértékű napi kötbér fizetésére volt köteles azzal, hogy a...

BH 2024.1.14 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A Heves Megyei Bíróság 2004. november 5-én kelt 4. számú végzéssel vette nyilvántartásba az alperest, amelynek alapítója özv. H. J. (a továbbiakban: alapító) volt.
[2] Az alapító 2017. január 28-án az 1/2017. alapítói határozattal az alapítói jogok gyakorlására dr. H. V.-t (a továbbiakban: alapítói jogok gyakorlója) jelölte ki, akit a bíróság a 2017. február 13-án meghozott 46. számú végzésével jegyzett be a civil szervezetek nyilvántartásába.
[3] Az alapító 2017. február 16-án a 4/2017...

BH 2024.1.11 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A perbeli ingatlan a perbeli Kft., az alperesek és más személyek osztatlan közös tulajdonában áll: a Kft. 9010/200000, az I. rendű alperes 20000/200000, a II. rendű alperes 13900/200000, a III. rendű alperes 12024/200000, a IV. rendű alperes 12024/200000, az V. rendű alperes 47740/200000, a VI. rendű alperes 11649/200000, a VII. rendű alperes 11649/200000, a VIII. rendű alperes pedig 29668/200000 tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az ingatlanon található felépítmények (üzlethelyiségek) alsz...

BH 2024.1.15 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A pénzügyi intézményként működő adós 2021. december 21-i kezdő időponttal került felszámolás alá. A hitelező 2022. február 21-én jelentette be követelését a felszámolónál, amelyben 1 704 268 forint hitelezői igénye nyilvántartásba vételét kérte.
[2] A felszámoló 2022. április 8-án felhívta a hitelezőt a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 46. § (7a) bekezdésében írtak szerint a költségátalány megfizetésére.
[3] A hitelező 202...

BH 2024.1.16 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 1995. november 13-tól segédmunkás munkakörben állt munkaviszonyban az alperesnél.
[2] A felperes 2020. április 20-tól 2021. március 30-ig keresőképtelen beteg volt.
[3] A Megyei Kormányhivatal 2021. január 5-én kelt határozatával a felperes megváltozott munkaképességű személyek ellátásának megállapítására irányuló kérelmét elutasította arra hivatkozással, hogy a felperes keresőtevékenységet végez és rendszeres pénzellátásban részesül. A határozat megállapította, hogy a felper...

BH 2024.1.9 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes születésekor fellépő oxigénhiány miatt értelmi sérült. A bíróság 2012. május 22. napján meghozott és jogerőre is emelkedett ítéletével a felperest cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte. A felperes 2010 óta egy lakóotthonban él.
[2] A felperes 2007. július 1. napjától egy rehabilitációs és foglalkoztatási kht.-nál állt takarítói munkaviszonyban. A munkaideje heti 30 óra, munkarendje 6 órától 12 óráig tartott. A felperes rokkantsági ellátásra jogosult.
[3] 2015. ...

ÍH 2023.151 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2017. október 31. napjától állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperesnél konyhai kisegítő munkakörben.
A felperes rendelkezett munkaköri leírással, amelyben - a fellebbezés szempontjából lényeges - feladatait a következők szerint jelölték meg: reggeli, illetve vacsora előkészítése, csomagolása, tálalása; elkészült ételek kitálalása; munkavégzés a tálalóban, a fehérmosogatóban; nyersanyagok előkészítése; segít a főzésben, egyes készítmények önálló elkészítése, befejező műve...

BH 2023.12.306 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes munkavállaló munkaviszonyban állt az alperes könyvtár munkáltatóval középfokú végzettséget igénylő segédkönyvtáros munkakörben. Bruttó munkabére 2021-ben havi 226 600 forint volt. A felek 2022. január 5-én a korábbi munkaszerződés módosításával a jogszabályban meghatározott garantált bérminimumnak megfelelő 260 000 forint alapbérben állapodtak meg.
[2] 2022. március 8-án az alperes a munkaszerződés-módosításra irányuló ajánlatot közölt a felperessel, amely szerint munkabére br...

ÍH 2023.154 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 2023. február 2. napján hozott ítéletével szabadságmegváltás címén 60.189 forint megfizetésére kötelezte az alperest. Ezt meghaladóan - a felmentési időre járó távolléti díj megfizetése tárgyában - a keresetet elutasította.
Az elsőfokú bíróság az ítélet fellebbezéssel érintett részében alaposnak találta a felperes keresetét a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 118. § (4) bekezdése és 125. §-a, továbbá a gyermek születése esetén az ap...

BH 2023.12.314 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes az üzletében egészségügyi állapotfelmérést követően különböző eszközöket kínál eladásra.
[2] Az alperes a 2021. március 10. napján kelt, BP/2200/02713-3/2021. számú határozatában a felperes terhére 500 000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki. Megállapította, hogy a felperes által forgalmazott termékek orvostechnikai eszközöknek minősülnek, és kilenc termék forgalmazását megtiltotta. Az állapotfelméréshez használt készülék további használatát megtiltotta. Kötelezte a fe...

BH 2023.12.300 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A H. BV és a G. Rt. f.a. 2007. június 14-én keresetet terjesztett elő a felperessel szemben az alperes törvényszék előtt, amelyben kérték, hogy az alperes kötelezze a felperest elsődlegesen a H. BV, másodlagosan pedig a G. Rt. részére 4 523 803 040 forint kártérítés megfizetésére, mert jogellenesen mondta fel a G. Rt.-vel kötött kölcsön-, hitel- és folyószámla szerződéseket, és ebből a G. Rt. az általa követelt összegnek megfelelő mértékű kár érte. A jogellenes felmondásra alapított követ...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Táppénzjogosultság kiszámolása

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Gyed melletti részmunkaidős munkavégzés

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Kedvezményszabály csed

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink