26191 találat a(z) jogeset cimkére

ÍH 2023.36 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes közalkalmazotti jogviszonyban áll az alperessel tanító munkakörben. A felperes a 2018/19-as tanév első félévében osztályfőnök is volt, heti neveléssel- oktatással lekötött ellátott óraszáma az első félévben 27 óra volt, melyből egy órát rendkívüli munkavégzés ellenértékeként fizetett meg az alperes. A második félévben heti 26 óra lett az óraszáma, és osztályfőnöki feladatokat nem kellett ellátnia. Az osztályfőnöki feladatok ellátására tekintettel 1 óraszám kedvezmény illette meg, m...

BH 2023.3.84 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes alkalmazásában álló gépjárművezető a felperes tulajdonát képező, … forgalmi rendszámú, … típusú tehergépkocsival árufuvarozást végezve, az Európai Unió területére belépésre jelentkezett a határátkelőhelyen 2021. július 5-én 16.30 órakor. A sofőr a tehergépkocsival szállított bútoralkatrészt jelentette mint behozatallal érintett terméket. A tehergépkocsi gyárilag rendszeresített üzemanyagtartálya mellé - annak közvetlen folytatásaként - további 1 db üzemanyagtartály került felsz...

ÍH 2023.31 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás lényege szerint a felperes 2021. január 11-től helyettesítés céljából állt határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban az alperessel. A felek a kinevezésben a határozott idő lejártáig, azaz 2021. április 10-ig tartó három hónap próbaidőt állapítottak meg.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben (Eszjtv.) és az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/...

BH 2023.3.64 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2021. január 6-án az alperes jogelődjétől elektronikus úton közérdekű adatok kiadása címén kérte az alperes jogelődje tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó Zrt.-re vonatkozó, 2019. január 1. és 2020. december 31. között hozott tulajdonosi jogot gyakorló határozatok (egyedüli részvényesi határozatok) megküldését.
[2] Az alperes jogelődje 2021. január 22-én tájékoztatta a felperest a teljesítési határidő 45 nappal történő meghosszabbításáról. A 2021. február 22-i válaszlevelében...

BH 2023.3.73 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az adós az ellene 2017. március 14-én kezdeményezett felszámolási eljárásban 2018. április 13-i kezdő időponttal került felszámolás hatálya alá.
[2] A felszámoló 2018. június 1-jén hitelezői igény visszaigazolása tárgyában adott nyilatkozatával arról értesítette a hitelezőt, hogy a bejelentett követelését 9 458 127 forint tőke, 96 000 forint nyilvántartásba vételi díj erejéig határidőben bejelentett f) kategóriás igényként regisztrálta. Közölte egyúttal azt is, hogy az adós vezetője felv...

BH 2023.3.72 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes az ellátásért felelős önkormányzat tulajdonát képező víziközművek szerződéses üzemeltetője. E minőségében kötött szolgáltatóként 2012. január 1-jén ívóvízszolgáltatásra közszolgáltatási szerződést P. M.-el (a továbbiakban: felhasználó) a tulajdonában álló felhasználási helyre.
[2] A felhasználási helyen 2020. február 12-én csőtörés történt az utcai víznyomócső elágazása és az ingatlan vízmérő aknája közti vízvezetékszakasz meghibásodása miatt.
[3] A felhasználó a káresemény m...

BH 2023.3.77 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes jogelődje bejelentett fő tevékenysége gázkereskedelem. Felperesnél 2013. október 1-jével következett be tulajdonosváltozás, ezt megelőzően az E. csoporthoz tartozott. Felperes kapcsolt vállalkozásaival a felperes javára szóló hitelkeret szerződésekben állapodott meg. 2011. december 20. és 2013. október 1. között állt fenn az E. AG-val, míg 2012. május 18. és 2013. június 28. között a D. S.a.r.l.-val kötött szerződés, melyek alapján igénybe is vette a hitelek egy-egy részét, a f...

ÍH 2023.33 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 1988. november 1. napjától állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél, illetve jogelődjénél oktatástechnikusként (pedagógiai asszisztens) a P.-i M. Gimnázium és Szakgimnáziumban. 2020. március 11-én a koronavírus világjárvány miatt a kormány veszélyhelyzetet hirdetett, majd 2020. március 16-tól az iskolák online oktatásra álltak át. 2020. április 26-án hirdette ki a kormány az érettségi vizsgáztatás rendjét, amely szig...

ÍH 2023.22 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes keresetében kérte, a bíróság kötelezze az alperest annak tűrésére, hogy az alperes kizárólagos tulajdonát képező ingatlanból az arra 50.599.938 forint és járulékai erejéig a felperes javára fennálló végrehajtási jogra figyelemmel 50.599.938 forint kölcsön, valamint ezen összegből 10.000.000 forint után 2011. január 03. napjától, 23.000 forint után 2011. április 07. napjától, 17.076.938 forint után 2011. szeptember 13. napjától, 2.500.000 forint után 2011. szeptember 24. napjától, m...

ÍH 2023.29 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 2003. október 7. napjától dolgozott a k-i gépjárműjavító műhelyben autószerelő munkakörben. 2009. december 1. napján a P. A. Kft.-vel kötött határozatlan idejű munkaszerződést, amelyben a munkáltató elismerte a korábbi munkáltatónál fennállt munkaviszonyát. Amikor 2017. év elején a P. A. Kft. a K., V. út 6. szám alatti ingatlan értékesítéséről tárgyalt az alperes képviselőivel, az alperes jelezte, hogy szintén autószalont és...

ÍH 2023.35 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított ítéleti tényállás szerint a felperes 2016. augusztus 25. napja óta állt az alperes alkalmazásában testnevelőtanár munkakörben. Az alperesnél testnevelőtanári munkakörben dolgozott A. É. is. A felperes és A. É. a felsőfokú tanulmányaik alatt évfolyamtársak voltak.
2019. évre a testnevelőtanári munkaközösségben a munkahelyi légkör megromlott, ami a felperes magatartására, a kollégákra tett sértő megjegyzéseire volt visszavezethető. A felperes magatartásá...

BH 2023.3.74 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2006. március 31-től fiókvezetőként dolgozott az alperes bankfiókjában, így kötött korábbi, a Zrt.-től lakásvásárlásra felvett kölcsöntartozása kiváltására és lakásfelújításra kölcsönszerződéseket az alperessel. Ehhez 2006. július 26-án hitelkérelmet nyújtott be az erre rendszeresített igénylőlapon, amelyen a hitel devizanemeként a svájci frankot (CHF), a folyósítás és a törlesztés devizanemeként a forintot jelölte meg. Egyidejűleg, 2006. július 26-án kockázatfeltáró nyilatkoza...

ÍH 2023.38 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a Kúria végzése folytán lefolytatott megismételt elsőfokú eljárásban ítéletével a felperes keresetét elutasította.
Az elsőfokú ítéleti tényállás szerint a felperes házastársa G. R. J., 2012. szeptember 3-tól állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperessel világosító munkakörben. A munkaviszonya létesítésekor megfelelő tűz- és munkavédelmi oktatásban részesült. A munkáltató ismertette a munkavállalók számára a létrahasználat, a létra biztosítása, a biztonsági szerkez...

ÍH 2023.23 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a szavazatok 14,53 %-ával rendelkező I. rendű felperes 2001. május 28. napjától, míg a szavazatok 13,93%-ával II. rendű felperes 2013. június 19. napjától az alperes tagja.
Az alperes 2008. május 14. napjától, majd 2012. június 22-étől hatályos társasági szerződésének egyező tartalmú 11.6. pontja szerint a taggyűlés határozatait a taggyűlésen jelenlévő tagok szavazatainak 75 %-ával hozza meg (3-es határozatok).
Az alperes taggyűlése ...

ÍH 2023.27 Jogszabályok és jogi tartalmak

A cégjegyzékből jogutód nélkül törölt cég - ingatlanon fennálló - 262/412 tulajdoni hányadára 2018. április 6-án indult vagyonrendezési eljárás.
A vagyonrendezési eljárásban hitelezői igényt - mások mellett - a kérelmező is bejelentett 3.285.778 forint összegben.
A kétszer sikertelenül megkísérelt értékesítést követően a vagyonrendező 2021. február 18-án nyújtotta be a jelentését és a vagyonfelosztási javaslatát. A vagyonrendező a költségeinek és díjának megtérítésével együtt a cégnyilvánta...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink