26191 találat a(z) jogeset cimkére

BH 2023.6.175 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A Fővárosi Törvényszék (a továbbiakban: indítványozó bíróság) előtt ugyanazon felperest érintő négy ügyben (108.K.703.066/2021., 108.K.702.463/2021., 108.K.703.061/2021., 108.K.703.062/2021. szám alatt) folyamatban lévő közigazgatási perekben felfüggesztette a perek tárgyalását és hasonló szövegezésű, 2022. november 22. napján kelt indítványaival fordult a Kúria Önkormányzati Tanácsához (a továbbiakban: Önkormányzati Tanács).
[2] Az indítványozó előtt folyó perek felperesét Budapest Fővá...

BH 2023.6.165 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2011. augusztus 1-jétől állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél tanár munkakörben. Kinevezésétől egy Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskolában tagintézmény-vezetői feladatokat látott el, legutóbb a 2016. augusztus 24-től 2021. augusztus 15-ig tartó határozott időre szóló vezetői megbízás alapján, ami mellett néptánc órákat tartott.
[2] 2019 tavaszán az intézmény néptáncoktatója bejelentette, hogy meg kívánja szüntetni közalkalmazotti jogviszonyát, mert nem tud az...

BH 2023.5.140 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes egy magántőkealap, melynek képviselője a Zrt., amely a Csoport érdekeltségi körébe tartozik. A 2021. február 9. napján kötött 6 db üzletrész adásvételi szerződés alapján a felperes mint vevő vétel jogcímén az alábbi eladóktól az alábbi belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok (a továbbiakban: Projekttársaságok) üzletrészeit szerezte meg: az Zrt. eladótól a Kft. 100%-os üzletrészét, az Zrt. eladótól a Kft. 100%-os névértékű üzletrészét vételárért, az Zrt. eladótól a Kft....

BH 2023.5.141 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján megalkotta a helyi adókról szóló 50/2012. (XII. 17.) számú önkormányzati rendeletet (a továbbiakban. Önk.r.).
[3] A felperes telekadó bevallási kötelezettségének a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: elsőfokú adóhatóság) felszólítására tett eleget, melyben az Ingatlant érintő építési, telekalak...

BH 2023.5.134 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság 12. számú ítéletében rögzítettek szerint a felperes pontosított keresetében a felek közötti kölcsönszerződés érvénytelenségének a megállapítását és az érvénytelenség jogkövetkezményének levonását kérte akként, hogy a bíróság a szerződést a határozathozatalig terjedő időre nyilvánítsa hatályossá és kötelezze az alperest 150 750 forint megfizetésére. Az alperes a kereset elutasítását kérte.
[2] Az elsőfokú bíróság ítéletében a felek között létrejött kölcsönszerződést ak...

BH 2023.5.139 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes indítványára a 2014. és 2015. években származó különböző finomságú végtelen fonott üvegszálból készült üvegfonal vámárukat bocsátottak szabad forgalomba. A NAV Szakértői Intézettől (a továbbiakban: NAV SZI) az áruátengedést követő ellenőrzés során beszerzett 2015. évi szakvélemény alapján az elsőfokú vámhatóság azt állapította meg, hogy a mintázott termékek nem üvegfonalak, hanem előfonatok, így antidömping intézkedés hatálya alá tartoznak. Ezért több elsőfokú határozatában vég...

BH 2023.5.137 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperes 2003. február 11-től állt az alperes alkalmazásában, 2017. március 1-jétől számlavezetési tanácsadó munkakört töltött be. Feladatkörébe tartozott a Bank- és Bankcsoport termék- és szolgáltatásértékesítés szakértői bonyolítása, a munkafolyamatokhoz kapcsolódó ügyfél-tájékoztatás, továbbá a lakás előtakarékossági (LTP) szerződések megkötésére vonatkozó ajánlat elkészítésében is közreműködött.
[2] Az alperes Lakástakarék Cso...

BH 2023.5.129 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az I. rendű alperes autókereskedéssel foglalkozó gazdasági társaság 2017. október 11. napjától a tulajdonában állt egy Peugeot Partner típusú áruszállító tehergépkocsi (továbbiakban: gépjármű). Az I. rendű alperes a gépjármű tulajdonjogának megszerzését követően azt a forgalomból ideiglenesen kivonatta, arra kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést nem kötött. Az I. rendű alperes a gépjárművet takarítás céljából átadta a K. Kft. d-i telephelyén dolgozó alkalmazottainak.
[2] A I...

BH 2023.5.135 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság az adós csődeljárását a 7. számú végzésével rendelte el, az erről szóló végzés (hirdetmény) 2022. május 20-án jelent meg a Cégközlönyben, a kirendelt vagyonfelügyelő a D. Kft.
[2] A hitelező 307 238 euro bérleti díjból és 16 002 000 forint költségből álló követelést jelentett be 2022. június 16-án hitelezői igényként a vagyonfelügyelőnek. Levelét elektronikus úton és postai úton is megküldte a vagyonfelügyelő székhelyére, valamint a vagyonfelügyelő honlapján közzétett...

BH 2023.5.138 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2017. június 6-tól állt az alperes alkalmazásában készlet- és anyagnyilvántartó munkakörben. 2019. január 18-án gyermeke született, ezt követően fizetés nélküli szabadságot vett igénybe, ténylegesen munkát nem végzett.
[2] Az alperes 2019. november 29-én felszámolás alá került, ezt megelőzően, 2019. november 28-án a felperest a hatóságnál "kijelentették", minderről őt nem értesítették.

[3] A felperes 2022. március 31-én benyújtott és az elsőfokú bíróság felhívására pontosít...

BH 2023.5.136 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes autógyártóknak és más, hasonló profilú cégeknek készít elektronikus kábeleket. A felperes 1999. május 19-től állt határozatlan idejű munkaviszonyban nála, 2016. február 1-jétől 2016. október 4-ig műszaki vezető, ezt követően műszaki és energetikai vezető munkakörben. Felette a munkáltatói jogkört a cégvezető gyakorolta.
[2] A koronavírus világjárványra tekintettel a megrendelések visszaestek, ezért az alperes rövidített munkaidő bevezetéséről döntött. A felperes részére, aki n...

BH 2023.5.142 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A végrehajtó a 023.V.2038/2019/187. számú ingatlan-árverési jegyzőkönyve alapján a felperes mint egyéni vállalkozó tulajdonjogának a bejegyzését árverési vétel jogcímen kérte a perbeli ingatlan 1-ed tulajdoni illetőségére.
[2] Az alperes 2022. január 26-án kelt 460087/2022.01.05. számú határozatával a kérelmet elutasította. A döntés indokai szerint egyéni vállalkozó önállóan nem jogképes, nem jogi személy, saját neve alatt jogot nem szerezhet, csak magánszemélyként vagy egyéni cégként. A...

BH 2023.4.103 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes és a zálogjogosult Zrt. 2008. október 29-én devizaalapú kölcsönszerződést és önálló zálogjogot alapító szerződést kötött. Az alperes az ingatlanára - a zálogszerződés alapjául szolgáló követeléstől függetlenül átruházható - önálló zálogjoggal való megterhelésére kötelezte magát, amely alapján a zálogjogosult 12 880 EUR erejéig az önálló zálogjoggal terhelt ingatlanból kielégítést kereshetett.
[2] A zálogjogosult hitelezési tevékenységéhez a felperes refinanszírozási jogviszony...

BH 2023.4.109 Jogszabályok és jogi tartalmak

[2] T. Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a felperesnél 2016. évre helyi iparűzési adó adónemben bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzést végzett. A felperes adóbevallásában szereplő adatokat elfogadta, az ellenőrzést TAM/4729-2/2018. iktatószámú határozatával lezárta.
[3] T. Város Önkormányzat Képviselő Testülete 2019. február 14. napján kelt 14/2019. (II. 14.) számú határozatával kezdeményezte az ellenőrzéssel lezárt 2016. évre vonatkozóan az adóigazgatási rendtartásról szól...

BH 2023.4.106 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2014. augusztus 14-től állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperesnél, ahol üzemi minőségellenőr munkakörben dolgozott. A felperesnek 2018. szeptember 22-én gyermeke született, ezért szülési, majd fizetés nélküli szabadságot vett igénybe, utóbbi az alperessel közölt nyilatkozata alapján 2020. szeptember 23-tól megszűnt. A felperes havi távolléti díja 215 000 forint volt.
[2] Az alperes a felperessel 2020. szeptember 23-án felmondást közölt, amelynek indokolása szerint: ...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ügyvezetés – Megbízási jogviszony

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Részesedés csökkenése

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink