További témák

1995. évi CXVII. törvény

a személyi jövedelemadóról

1990. évi XCIII. törvény

az illetékekről

1997. évi LXXXI. törvény

a társadalombiztosítási nyugellátásról

2007. évi CXXVII. törvény

az általános forgalmi adóról

2003. évi XCII. törvény

az adózás rendjéről

1997. évi LXXX. törvény

a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről

2000. évi C. törvény

a számvitelről

2012. évi CXLVII. törvény

a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

1996. évi LXXXI. törvény

a társasági adóról és az osztalékadóról

1990. évi C. törvény

a helyi adókról

Mi a transzferár-nyilvántartások készítésének célja?

Társasági adó / Innovációs járulék

Az újonnan megjelent NGM rendelet olvasásakor olyan érzés foghat el minket, mintha a jogalkotó nem lenne tisztában a transzferár-nyilvántartások készítésének céljával, így pedig nehéz jó előírásokat alkotni…

Nyernek-e az emberek az áfacsökkentésen?

ÁFA

Ha a Parlament is áldását adja, a költségvetési bizottság javaslata nyomán az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt érintő jövő évi módosítások köre két további újdonsággal gyarapodik. A következőkben ezeket vesszük röviden górcső alá.

Vásároljon félsertést frissen vagy fagyasztva - kinek jó az áfacsökkentés?

ÁFA

Ha a Parlament is áldását adja, a költségvetési bizottság javaslata nyomán az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt érintő jövő évi módosítások köre két további újdonsággal gyarapodik. A következőkben ezeket vesszük röviden górcső alá.

Amit az ingó-értékesítőnek az áfáról tudnia kell

ÁFA Kommentár

Ki az áfaalany, mi minősül gazdasági tevékenységnek az ingó-értékesítés kapcsán? Mit mond erről az áfa törvény? Összefoglaltuk.

A jogdíjakra is lecsap az állam

Kommentár

A jövőben a magáncélú másolás után járó jogdíjak 25 százalékát a Nemzeti Kulturális Alaphoz kell átutalni – döntött tegnap az Országgyűlés, amikor elfogadott az utolsó előtti pillanatban, zárószavazás előtt benyújtott indítványt a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények módosítására vonatkozóan. Utánajártunk, miről is van szó a módosítás nyomán.

Lehet-e nonprofitból jövedelemszerző cég?

Társasági jog

Átalakulhat-e a nonprofit társaság jövedelemszerző céggé? Az Adózóna szakértője a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásait elemzi.

Áfa-korrekció önellenőrzés nélkül

ÁFA

Lehetséges-e áfa-korrekció önellenőrzés nélkül amiatt, mert a számla kibocsátója korábban helytelenül egyenes adózóként áfát számított fel és hárított át?

Szolgálati idő: miért jó a kiszámítási kérelem?

TB / Járulékok / Nyugdíj

A jelenleg hatályos rendelkezések (a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény /továbbiakban: Tny./ 68. §) értelmében a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóságtól kérhető a szolgálati idő, továbbá a nők esetében a korhatártól független, kedvezményes öregségi nyugdíjhoz szükséges úgynevezett jogosultsági idő megállapítása.

Hová tegyük megtakarításainkat?

Szja / Ekho / Különadó

Augusztusban tovább folytatódott a betéti pénzek befektetési alapokba való áramlása – egyébként már júliusban is 193 milliárd forintot vett ki a lakosság a betétekből. Ez több tényezővel magyarázható, de ebben szerepet játszanak a változó adószabályok és a csökkenő hozamok, illetve növekvő banki költségek is. Cikkünkben annak járunk utána, hogy az adóváltozások mire ösztönzik a lakosságot, s racionális-e a megtakarítók magatartása.

Az e-útdíj számlázása

ÁFA

Némelyik fuvarozó külön soron tünteti fel az áthárított e-útdíjat, esetleg külön számlát állít ki róla. Összefoglaltuk az áfa törvény szerinti helyes eljárást.

86/2009. Számviteli kérdés

92/2010/Áhsz. 31. § (2) bek./ISZ

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 80. §-a alapján az önkormányzatot a vagyonára vonatkozóan megilletik mindazon jogok, amelyek a tulajdonost megilletik, tehát vagyonának egyes elemeit, így a követeléseit is - amennyiben azt külön jogszabály nem tiltja - értékesítheti (engedményezheti). Az értékesítés részletes feltételeit helyi rendeletben kell az önkormányzatnak megállapítania.
Az államháztartás alrendszerébe tartozó szervek eszközeinek értékesítésére, értékelésére és a...

85/2009. Számviteli kérdés

37/2010/Kkt. 11. § (6) bek./ISZ

A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: könyvvizsgálói törvény) 11. §-a határozza meg a kamarai tagfelvétel feltételeit. A könyvvizsgálói törvény 11. §-ának (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy kérelmére felvegyék a kamara tagjai közé azt a természetes személyt, aki: okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkezik, a kérelem benyújtását megelőző egy éven belül sikeresen te...

84/2009. Számviteli kérdés

2/2010/Szt. 2. § (3) bek./ISZ

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: etv) 2010. január 1-jétől módosította a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényt (a továbbiakban: számviteli törvény). A módosítás szerint az egyéni cég 2010. január 1-jétől fő szabályként a számviteli törvény szerinti gazdálkodónak (azon belül vállalkozónak) minősülnek, így az egyéni cég kettős könyvvezetésre kötelezett, a számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozó lesz.
Az etv átmeneti rendelke...

83/2009. Számviteli kérdés

109/2010/Szt. 20. § (4) bek./ISZ

2010. január 1-jével ismételten változtak a számviteli törvény devizás beszámolókészítésre és könyvvezetésre vonatkozó rendelkezései.
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 20. §-ának (5) bekezdésében foglalt - az előző és a tárgyévi üzleti évben devizában felmerült tételek arányának minimumát megállapító - határérték a korábbi, 50 százalékos mértékről 2010. január 1-jétől 25 százalékra csökken. Ennek értelmében a létesítő okiratban rögzített devizában...

82/2009. Számviteli kérdés

649/2010/Szt. 154. § (6) bek./ISZ

A kérdésben szereplő önellenőrzés hatásainak ismételt közzététel keretében történő bemutatása azt a célt szolgálja, hogy az információkat felhasználók minél előbb tudomást szerezhessenek a módosításokról, a valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi adatokról. Ez csak akkor valósul meg, illetve az ismételt közzététel csak akkor éri el célját, ha az időben érdemben megelőzi a következő üzleti évi beszámoló közzétételét.
A számviteli törvény ennek érdekében pontosította a beszámoló ismételt közzétét...

81/2009. Számviteli kérdés

496/2010/Szt. 77. § (7) bek./ISZ

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 2010. január 1-jétől hatályba lépett (a 2009. évi LXXVII. törvény 148., 150., 152-153. §-aiban kihirdetett) módosítása a kialakult üzleti gyakorlat figyelembevételével megváltoztatja a szerződésen alapuló - konkrét termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag kapott-adott engedmény szerződés szerinti összegének elszámolását. A jövőben ezeket a tételeket az általán...

80/2009. Számviteli kérdés

452/2010/2000. évi C. törvény 73. § (2) bek./ISZ

A kérdésben hivatkozott, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli törvény) nem számlázott engedményként szabályozott engedmények termékhez, szolgáltatáshoz nem kapcsolódnak közvetlenül. Ez azt jelenti, hogy az engedmény nyújtásában részt vevő felek bónusz, rabatt esetében egy bizonyos értékesítési intervallum és egy értékesítési forgalom elérése esetén, skontó esetében a szerződésben meghatározott fizetési határidő előtti fizetés esetén a szerződésben kikötött ...

80/2009. Számviteli kérdés

452/2010/Szt. 73. § (2) bek./ISZ

A kérdésben hivatkozott, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: számviteli törvény) nem számlázott engedményként szabályozott engedmények termékhez, szolgáltatáshoz nem kapcsolódnak közvetlenül. Ez azt jelenti, hogy az engedmény nyújtásában részt vevő felek bónusz, rabatt esetében egy bizonyos értékesítési intervallum és egy értékesítési forgalom elérése esetén, skontó esetében a szerződésben meghatározott fizetési határidő előtti fizetés esetén a szerződésben kikötött ...

79/2009. Számviteli kérdés

453/2010/Szt. 73. § (2) bek./ISZ

A helyesbítő számla - mint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény) előírása szerinti számlával egy tekintet alá eső okiratnak minősülő bizonylat - minimális adattartalmát az áfatörvény 170. §-a határozza meg. Ezek a következők:
- az okirat kibocsátásának kelte;
- az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja;
- hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja;
- a számla adatának megnevezése, amel...

78/2009. Számviteli kérdés

94/2010/Áhsz. 32. § (3) bek./ISZ

A kérdésben szereplő térítésmentes átadás-átvétel egy önkormányzat és - a fenntartásában lévő költségvetési szerv - egy múzeum között valósul meg. A költségvetési szervek által térítésmentesen átvett tárgyi eszközök számviteli elszámolására vonatkozó általános előírásokat az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz) 32. §-ának (3) bekezdése tartalmazza. Mivel azonban ebben az esetben képzőművészeti ...

17/2013. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2013/3.)

Osztalék utáni adót kiváltó adó a kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATÁT) választó adóalanyok esetén

A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény [Katv.], az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény [Eva tv.] és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény [Szt.] irányadó rendelkezéseinek alapulvételével a betéti társaság, a közkereseti társaság és az egyéni cég [a továbbiakban együtt: társas vállalkozás] esetén az osztalék utáni adót kiváltó adó megállapítása a következők szerint merülhet fel.
1.) A társas vállalkoz...

16/2013. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2013/3.)

A veszteségleírás 50 százalékos korlátja

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 2012. január 1-jétől hatályos 17. § (2) bekezdése szerint: "A korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása (az adózás előtti eredmény csökkentéseként történő elszámolása) nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként."
E rendelkezést - tekintettel arra, hogy a 2004. előtt keletkezett, elhatárolt veszteség felhasználására átmeneti előír...

15/2013. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2013/3.)

Tájékoztató a 2013. január elsejétől 5%-os adómérték alá tartozó gyógyászati segédeszközökről

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 82. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Áfa tv. 3. számú mellékletében felsorolt termékek, szolgáltatások esetében az adó mértéke az adó alapjának 5%-a. Az Áfa tv. 3. számú melléklete 2013. január elsejével egészült ki az I/A. résszel, az ott meghatározott gyógyászati segédeszközök (pl. végtagprotézisek, tápszondák, távcsőszemüvegek, hanggenerátorok) ettől az időponttól kezdődően tartoznak 5%-os ad...

14/2013. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2013/3.)

A vevői adószám feltüntetése a számlán

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa törvény) 169. § d) pontja értelmében bizonyos esetekben - de nem mindig - a befogadó neve és címe mellett a számlán a számlabefogadó adószámát is szerepeltetni kell.
Erre az Áfa törvény értelmében az alábbi három esetben van szükség:
- az Áfa törvény 169. § da) alpontja alapján a belföldi fordított adózás alá eső ügylet esetén, illetve az Áfa törvény szempontjából területi hatályon kívülinek minősülő, külföldre ...

13/2013. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2013/2.)

Tájékoztató a 2013. évi járuléklapot képező jövedelemről, a járulékmértékekről, a járulékfizetési felső határról és a minimálbérről

2012. július 1-jén lépett hatályba a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, amely a személyi alapbér helyett az alapbér fogalmát használja. A változás átvezetésre került a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényben (a továbbiakban: Tbj.) és a Tbj. végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tbj. vhr.) is.
A Tbj. 4. § k) pontjának 2012. július 1-jétől hat...

12/2013. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2013/2.)

Követelés értékesítése, tartozás átvállalása esetén alkalmazandó adóalap-korrekció

Az Adó- és Vámértesítő 2012/12. számában megjelent, "Behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett követelés kapcsán alkalmazandó korrekciós tételek" című jogértelmezés utolsó bekezdésében hivatkozottak szerint követelések értékesítése, illetve tartozás átvállalása esetén a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés h) pontja, illetve 18. § (1) bekezdése szerinti rendelkezések egyidejű alkalmazása felmerülhet. Tekintettel arra, hogy a Tao. tv. 8. § (1) bekezdés h) pontja adóalap-növelő tételt csupán a ...

11/2013. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2013/2.)

Önkéntes piaci carbon kredit ügyletekhez kapcsolódó költségelszámolás adójogi megítélése

Az önkéntes piaci carbon kreditek a jelentős volumenű károsanyag-kibocsátással működő társaságok tényleges kibocsátás-csökkentése révén jönnek létre (ha valamely társaság a károsanyag kibocsátását csökkenti egy tonnával, úgy létrejön egy kredit). Az így előállított carbon krediteknek is - hasonlóan a kötelező piaci kibocsátási egységekéhez - igen szigorú nyilvántartási rendszere van. Az önkéntes piaci carbon kreditek nyilvántartását független regisztráló szervek végzik (minden kreditnek van e...

10/2013. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2013/2.)

Egyszerűsített számla kibocsátásának lehetőségei

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 176. §-a a következőkről rendelkezik: "(1) A 169. §-tól eltérően a számla egyszerűsített adattartalommal is kibocsátható, ha
a) a számlakibocsátásra jogalapot teremtő ügylet a 159. § (2) bekezdésének a) pontja alá tartozik, feltéve, hogy a számlán szereplő adatok egyébként forintban kifejezettek;
b) a 159. § (2) bekezdésének b) pontjában és a 165. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben az ott...

9/2013. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2013/2.)

Tájékoztató a gyűjtőszámlára vonatkozó előírás változásáról

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) gyűjtőszámlára vonatkozó 164. §-ának 2013. január elsejétől hatályos módosítása alapján ezen időponttól kezdődően megváltoznak a gyűjtőszámla kibocsátási időszakára vonatkozó előírások. (Egyebekben a gyűjtőszámlára alkalmazandó előírások tartalma nem változik, így például a gyűjtőszámla kibocsátásának továbbra is feltétele lesz a felek előzetes megállapodása.)
Az Áfa tv. 164. § (1) bekezdés b) pontjának 20...

8/2013. Adózói kérdésre adott válasz (AVÉ 2013/1.)

Tájékoztató Magyarország 2013. január 1-étől alkalmazható adóegyezményeiről

Magyarországon 2013. január 1-étől a következő három új, a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény válik alkalmazhatóvá:
- a Magyarország és a Dán Királyság között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló egyezmény, amelyet a 2011. évi LXXXIII. tv. hirdetett ki;
- a Magyarország Kormánya és Katar Állam Kormánya között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megaka...

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!
FONTOS JOGSZABÁLYOK
 1. KATA és KIVA 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról
 2. Art. 2003. évi . XCII. törvény
 3. Áfa 2007. évi CXXVII. törvény
 4. Áht. 1992. évi XXXVIII. törvény
 5. EHO tv. 1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról
 6. Ekho tv. 2005. évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról
 7. EVA tv. 2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról
 8. Helyi adó tv. 1990. évi C. törvény a helyi adókról
 9. Itv. 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről
 10. Jöt. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól
 11. Rega. tv. 2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról
 12. Szakhoz. tv. 2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról
 13. Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről
 14. Szja 1995. évi CXVII. törvény
 15. Szlarend 24/1995 PM rendelet
 16. Tao tv. 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról
 17. Tbj. 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről
 18. Tbj. vhr. 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról
 19. Tny. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról
 20. Tny. vhr. 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról
KAPCSOLÓDÓ JOGANYAGOK
 1. Magyarország Alaptörvénye
 2. Alkotmány 1949. évi XX. törvény
 3. Btk. 1978. évi IV. törvény a Büntető törvénykönyvről
 4. Ctv. 2006. évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
 5. Cstv. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
 6. Cstv. vhr. 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról
 7. Ebtv. 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól
 8. Ebtv. vhr. 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
 9. Flt. 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
 10. Gt. 2006. évi IV. törvény a gazdasági társaságokról
 11. Hpt. 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
 12. Ket. 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 13. Kjt. 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról
 14. Ktv. 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról
 15. Mny. tv. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról
 16. új Mt. 2012. évi I. törvény a Munka törvénykönyvéről
 17. MRP tv. 1992. évi XLIV. törvény a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról
 18. Mt.1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről
 19. Pp 1952. évi III. törvény a Polgári perrendtartásról
 20. Ptk. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 21. Tpt. 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
 22. Vámtv. 2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X