26191 találat a(z) jogeset cimkére

BH 2024.4.95 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A II. rendű alperes jogelődje közlekedési infrastruktúra fejlesztése közérdekű cél megvalósítása érdekében kisajátítás iránti kérelmet terjesztett elő az I. rendű alperesnél az I. rendű felperes tulajdonát képező …/11, …/13, …/14, …/15 hrsz.-ú és a II. rendű felperes tulajdonát képező /18 hrsz.-ú ingatlanok részterületeire vonatkozóan.
[2] Az I. rendű alperes a kisajátítással érintett ingatlanok vonatkozásában 2023. január 12. és 2023. március 28. napjain kisajátítási tárgyalást tartott,...

BH 2024.4.87 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az építtető, mint megrendelő és a felperes, mint vállalkozó között 2017. szeptember 25-én vállalkozási szerződés jött létre egy épületkomplexum kivitelezésére. Az épületek elektromos hálózatának kialakítását az alperes végezte a felperes, mint megrendelő és az alperes, mint alvállalkozó között 2018. február 8-án létrejött vállalkozási szerződés alapján, 382 000 000 forint fix átalányár ellenében. A vállalkozói díj kifizetéséről úgy rendelkeztek, hogy a szerződésben rögzített mellékletekke...

BH 2024.4.89 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2012. szeptember 7-től állt munkaviszonyban az alperesnél tehergépkocsivezető-kamion sofőr munkakörben. 2013. október 5-én nyers, sózott marhabőrt szállított Olaszországba. Még ezen a napon a célállomáshoz közeli kamionparkolóban megkezdte a pihenőidejét, és az éjszakát a kamion fülkéjében töltötte. Ez idő alatt bal lábszárán megmarta egy rovar, amit október 6-án, vasárnap reggel észlelt. A friss seb piros volt. A felperes fertőtlenítette a sebet és környékét, majd leragasztott...

BH 2024.4.96 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesi gazdasági társaság tulajdonában áll az /1. helyrajzi számú, kivett kemping és épületei megnevezésű ingatlan.
[2] D. község önkormányzatának jegyzője, mint elsőfokú adóhatóság a H/2790-2/2020. és a H/2790-4/2020. számú határozataival a felperes ingatlan utáni telekadó kötelezettségét 2015-2018. adóévekre 23 196 900 Ft/év, a 2019-2020. adóévekre, illetve ezt követően 22 719 700 Ft/év összegben állapította meg. A határozatokban az elsőfokú adóhatóság azt a tájékoztatást adta, ho...

BH 2024.4.90 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2006. július 1-jétől állt az átadó munkáltató alkalmazásában HR asszisztensként, amely munkakör 2009. április 1-ével HR generalista munkakörre változott. Munkavégzésének helye az átadó ü-i telephelye volt.
[2] Az átadó munkáltató és az alperes 2018 júniusában logisztikai szolgáltatási szerződést kötöttek egymással három éves időtartamra, amely alapján az átadó munkáltató az alperes számára a szárazárukra vonatkozóan raktározási, logisztikai szolgálatokat végzett. 2019 áprilisá...

BH 2024.4.97 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2021. február hónapban fémérc nagykereskedelemmel foglalkozott, a Kft.-től (a továbbiakban: Számlakibocsátó) beszerzett cink tömböket a közösségi tagállamban bejegyzett s.r.o. (a továbbiakban: Szlovák társaság) részére értékesítette, általános forgalmi adó (áfa) bevallásában 13 825 000 Ft visszaigényelhető adó kiutalását kérte.
[2] Az elsőfokú adóhatóság a felperesnél 2021. február 1. és február 28. közötti időszakra áfa adónemben kiutalást megelőző vizsgálatot végzett. Az els...

BH 2024.3.68 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes a közvetlen vámjogi képviselője útján 2019., 2020. és 2021. években thaiföldi, illetve indonéz származású "alátét nélküli alumínium fólia" szabadforgalomba bocsátását kezdeményezte, 7607 19 10 90 TARIC kód alkalmazásával. A felperes 2019-ben a thaiföldi L. Ltd.-től, (a továbbiakban: L.) 2019-ben és 2020-ban az Indonéz PT. (a továbbiakban: PT.), 2021-ben a thaiföldi F.Ltd.-től (a továbbiakban: F.) szerezte be az árukat.
[2] A szabadforgalomba bocsátást követően az elsőfokú vámh...

ÍH 2024.33 Jogszabályok és jogi tartalmak

A kérelmezők a cég tagjaiként 2023. július 5-én indítottak törvényességi felügyeleti eljárást a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ctv.) 74. § (1) bekezdés a), d) pontja és a 77. § (1) bekezdés c) pontja alapján a 193. számú változásbejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránt. Másodlagosan kérték, hogy a bíróság kötelezze a céget a II./1/43 és II./1/44. rovat szerinti tagváltozást eredményező üzletrész adásvételi szerződés és a ta...

ÍH 2024.36 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2020. április 1. napjától 2021. július 11. napjáig állt T.-i Mg.-i Zrt. alkalmazásában vadász munkakörben, 2021. július 12. napjától pedig az alperes alkalmazásában, határozatlan idejű munkaviszonyban, hivatásos vadász munkakörben. A munkaszerződés szerint a felperes munkaviszonya jogfolytonos T.-i Mg.-i Zrt.-nél fennállt munkaviszonnyal.
A felperes felett a munkáltatói jogkört H. L., az alperes elnöke gyakorolta. A szakmai irányító feladatokat S. T., a T.-i Mg.-i Zrt. Vadászati D...

ÍH 2024.42 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes kormányzati szolgálati jogviszonyban állt az alperessel, a Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda Osztályán elszámolás ellenőrzési referens munkakörben foglalkoztatták. A peres felek megállapodást kötöttek egymással rendkívüli célfeladatok kiírásáról, amelynek tárgyaként meghatározott programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (Korm. rendelet) alapján ellátandó közreműködő szerveze...

ÍH 2024.30 Jogszabályok és jogi tartalmak

A kifogásoló a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 51. § (1) bekezdése alapján 2021. június 18-án indított eljárást a felszámoló intézkedése ellen, amelyben kérte, hogy az elsőfokú bíróság az I. Kft. hitelező (a továbbiakban: hitelező) 222.415.507 forint összegű hitelezői igényének a Cstv. 49/D. § szerinti kategóriába történt besorolását semmisítse meg és kötelezze a felszámolót új eljárás lefolytatására azzal, hogy a hitelező fenti összegű hitele...

ÍH 2024.28 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az alperes mint megrendelő és a felperes által vezetett S. Konzorcium mint vállalkozó között 2010. február 12. napján vállalkozási szerződés jött létre az A., S. utcai általános iskola építésére a szerződésben, valamint a mellékelt dokumentumban részletezett műszaki tartalom szerint, 1.679.005.734 forint átalányáron.
A vállalkozási szerződés 2.2. pontjának utolsó két bekezdése szerint a vállalkozó kijelentette, hogy a kivitelezés helyszínét ismeri, állapotát szemrevételezte, az ajánlati árat...

BH 2024.3.67 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes az alperesi jogelőddel 2013. november 2-tól létesített közalkalmazotti jogviszonyt családsegítő tanácsadó munkakörben, amelyhez a munkáltatói jogkör gyakorlója munkaköri leírást nem készített. A felperes a T. Város Önkormányzata Képviselő-testületétől 2013. november 2-tól 2018. augusztus 31-ig terjedő időtartamra magasabb vezetői megbízást kapott intézményvezetői feladatok ellátására, amellyel összefüggésben 2015. április 16-án munkaköri leírást is kézhez vett.
[2] Az alperes ...

BH 2024.3.57 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A járásbíróság ítéletében a II. r. és a III. r. terheltet egyaránt bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett rágalmazás vétségében [Btk. 226. § (1) bek., (2) bek. b) pont], ezért őket megrovásban részesítette.
[2] Kötelezte a II. r. és a III. r. terheltet (valamint a felülvizsgálati indítvánnyal nem érintett I. r. terheltet), hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül fizessenek meg külön-külön a magánvádló részére 10 000 forintot.
[3] A törvényszék, mint másodfo...

ÍH 2024.14 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes keresetében kérte, hogy a bíróság kötelezze az alperest 5.319.408 forint és kamatai megfizetésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:548. §-a alapján közigazgatási jogkörben okozott kár jogcímén.
Előadta, hogy az alperes 2018. június 5-én kelt határozatával megtiltotta az egyéni vállalkozói tevékenysége gyakorlását, azonban sem ezt a határozatát, sem az azt megelőző eljárás során hozott felhívásait nem kézbesítette megfelelően, a felperes ezért nem tudta...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Táppénzjogosultság kiszámolása

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Gyed melletti részmunkaidős munkavégzés

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Kedvezményszabály csed

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink