26191 találat a(z) jogeset cimkére

ÍH 2023.56 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes a keresetében a II. rendű alperest 19.633.186 forint és késedelmi kamatai, valamint perköltség megfizetésére kérte kötelezni a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendelet (a továbbiakban: Vámkódex) 213. cikke, 96. cikk (2) bekezdése és a Ptk. 6:30. § (1) bekezdése alapján.
A II. alperes a kereset elutasítását kérte. Vitatta a kereset jogalapját, azt, hogy megtérítési kötelezettsége állna fenn a felperessel szemben. Hangsúlyozta, hogy tevékenységi köre vámügynöki t...

ÍH 2023.59 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes, mint adós ellen az önálló bírósági végrehajtó végrehajtási eljárást foganatosít.
A felperes a végrehajtó folyamatos ingatlan árverési hirdetményével szemben végrehajtási kifogást terjesztett elő, melyet a járásbíróság végzésével elutasított.
A felperes fellebbezése folytán eljárt törvényszék a járásbíróság végzését helybenhagyta.
A felperes felülvizsgálati kérelmet kívánt előterjeszteni a jogerős végzéssel szemben. Jogi képviseletével az alperest bízta meg.
Az alperes a felülv...

ÍH 2023.74 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2021. február 1-től állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperessel kereskedelmi vezető munkakörben.
Az alperes üdítő-, energiaital és ásványvíz gyártásával és értékesítésével foglalkozik belföldi és külföldi piacra egyaránt.
A felperes munkaszerződésében a felek versenytilalmi megállapodást is kötöttek. Ennek értelmében a felperes a munkaviszony megszűnését követően egy évig nem létesíthet munkavégzésre irányuló jogviszonyt, nem folytathat gazdasági tevékenységet a munkált...

ÍH 2023.70 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes szállítmányozással foglalkozó gazdasági társaság. A felek 2021. június 24-én munkaszerződést kötöttek, amely szerint a felperes az alperest tehergépkocsivezető munkakörben, napi 8 órás munkaidőben, három havi munkaidőkeret alkalmazásával foglalkoztatta. A munkaszerződésben, a munkaköri leírásban és a munkaszerződés mellékletét képező "tájékoztató"-ban a felek meghatározták, hogy a munkáltató a fuvarfeladatokat hogyan, milyen módon adja ki. Az e dokumentumokban rögzítettek szerint a...

BH 2023.6.167 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes tulajdonában áll a.../11 helyrajzi szám alatt felvett, "kivett telephely" megnevezésű, természetben ... szám alatt található, 13 262 m2 területű ingatlan 2137/13262 tulajdoni hányada. Az ingatlanon épületek is állnak, az azokon túl fennmaradó rész területe 2 127 m2.
[2] A felperesnek az érintett ingatlan vonatkozásában benyújtott telekadó-mentesség iránti nyilatkozatára és az Építési Osztály VIII-1974/2/2009. számú igazolására - figyelemmel a Budapest Főváros XI. kerület Újbud...

ÍH 2023.71 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes a munkaviszonya alapján szakreferens munkakört látott el. A munkaköri leírása értelmében a feladatát képezte a segítségnyújtás a pályázatok elkészítésében, a szakmai lapok kapcsán a pályáztatással kapcsolatos ügyviteli feladatok, a számlázás, készletezés, raktározási feladatok, a lapok előfizetőivel a kapcsolattartás, reklamáció kezelése, kézbesítési feladatok ellátása, raktári készlet figyelemmel kísérése, közreműködés a leltározásban, bizonylatok kiállítása. Együttműködés a lapok...

ÍH 2023.72 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 1965-ben született nő. 1997. július 6-án szoftverüzemeltetői, 2005. június 23-án gyűjtemény- és raktárkezelő OKJ-s szakképesítést szerzett. 2001. és 2005. között a Berzsenyi Dániel Főiskolán tanult, 2006. január 5-én információ menedzsment szakirányú könyvtáros diplomát szerzett. 2011. június 15-én elvégezte a Pécsi Tudományegyetem történelem alapképzését és történelem szakos bölcsész, majd 2013. június 19-én történelem mesterképzési szakon okleveles történész diplomát szerzett. A ...

ÍH 2023.80 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes a perrel érintett időszakban a kerületi rendőrkapitányság állományában körzeti megbízott beosztásban; megbízás alapján kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felszámolására és sorozat ügyek feltárására létesített speciális rendőri egység parancsnokaként teljesített szolgálatot. A 2019. február 5. napján foganatosított akció figyeléséről készített jelentése miatt a 2019. február 11. napján tartott négyszemközti megbeszélésen közötte és az állományilletékes parancsnok között nézet...

ÍH 2023.73 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 1982. óta dolgozik nemzetközi és belföldi teherfuvarozásban hivatásos gépjárművezető munkakörben. Az alperesnél 2011. január 26. napján létesített határozatlan idejű munkaviszonyt gépjármű-vezetőként. Az alperes rendszeres kapcsolatban áll a G. KG osztrák székhelyű céggel, akitől folyamatosan kap megbízást fuvarfeladatok teljesítésére. Ennek okán az alperes gépjármű-vezetői, így a felperes is kapcsolatot tartanak a G. KG osz...

ÍH 2023.69 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adóssal szemben 2019. április 16. napján kezdeményezett felszámolási eljárásban az elsőfokú bíróság a 153. sorszámú végzésével a felszámolót 100 000 forint pénzbírsággal sújtotta, figyelemmel arra, hogy a felszámoló a bíróság többszöri felhívására és ismételt határidő-hosszabbítás ellenére sem közbenső, sem zárómérleget nem terjesztett elő.
A felszámoló a 157. sorszámú beadványában elsődlegesen igazolási kérelmet, másodlagosan - az igazolási kérelem elutasítása esetére - fellebbezést terj...

BH 2023.6.161 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A 2021. december 21-én előterjesztett kérelem alapján indult eljárásban az adós 2022. január 7-i kezdő időponttal került csődeljárás hatálya alá.
[2] A vagyonfelügyelő az eljárásban összesen harmincegy hitelező igényét vette nyilvántartásba, amelyből 1 440 735 116 forint volt az elismert biztosított, 692 923 852 forint az elismert nem biztosított, 1 593 472 895 forint a vitatott követelés, és az adós egyedüli tagjának külön besorolt követeléséből 983 848 085 forint elismert biztosított, ...

BH 2023.6.162 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesnek többek mellett alapító tagja volt a D. Vállalat, és tagjává vált később az "M" Kft. (a továbbiakban: Kft.) is. A Kft -nek szintén alapító tagja volt a D. Vállalat (a továbbiakban: Vállalat) és mellette M. L., aki egyben a társaság vezető tisztségviselője is volt, korábban pedig a Vállalat kereskedelmi igazgatója.
[2] A Kft. a felperesben a szavazatok többségével rendelkezett 1994. december 9. és 2014. szeptember 23. között. A Kft.-ben pedig M.L. bírt 2001. június 15-től 201...

BH 2023.6.158 Jogszabályok és jogi tartalmak

[31] A felperes 2014. július 3. napján 5 715 000 forint vételár ellenében megvásárolt az időközben a cégnyilvántartásból kényszertörlési eljárás során törölt Kft.-től egy Mercedes ATEGO 1222 típusú tehergépjárművet (a továbbiakban: jármű). Az adásvételt megelőzően két esetben készült előzetes eredetiségvizsgálat: 2018. március 18. és 2018. május 19. napján. Mindkét vizsgálatot T. T. kérelmére folytatta le az alperes, a vizsgálatot Sz. A., eredetiségvizsgáló munkakörben alkalmazott munkavállal...

BH 2023.6.168 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2017. július 25-én T.-ről importált 16 000 db 9 556,8 kg bruttó tömegű, különféle vámtarifa számok alá osztályozott alkatrészek szabad forgalomba bocsátását kérte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságánál a Zrt. (a továbbiakban: Zrt.), mint közvetett vámjogi képviselő közreműködésével. A vámeljárásban benyújtotta a thaiföldi vállalat által 2017. június 26-án kiállított 26 320 USA dollár értékű import számlát. A vámhatóság a rendelkezésre álló adatok ...

ÍH 2023.68 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az alperes az 1999. évben alakult V. Kft.-nek a 2015. évtől ügyvezetője, illetve kizárólagos tagja is volt. A gazdasági társaság fő tevékenysége ingatlan bérbeadás volt, a 2016-2019. között eltelt időben minden gazdasági évet negatív adózott eredménnyel zárt.
A társaságot a törvényszék 2017. december 1-jén kelt jogerős ítélete kötelezte a felperes javára 50 800 forint tőke, a tőke után 2014. január 30-tól járó törvényes késedelmi kamata és 381 000 forint perköltség megfizetésére. A fizetési ...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ügyvezetés – Megbízási jogviszony

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Részesedés csökkenése

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 május
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Együttműködő partnereink