26235 találat a(z) munkajog cimkére

2/2023. (IV. 24.) KKM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

T/3692. számú törvényjavaslat indokolással - A minisztériumi tisztviselők és a pedagógusok béremelésének egységes megvalósításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A fokozatokhoz és ezen belül az egyes fizetési kategóriákhoz tartozó garantált illetményt az illetményalap százalékában az (1a) bekezdés és e törvény 7. melléklete állapítja meg azzal, hogy a köznevelési intézményben pedagógusként foglalkoztatott pótlékokkal számított bérének el kell érnie a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 1. melléklet I. pontjában fo...

1142/2023. (IV. 18.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. támogatja a Magyarországi egyházi személyek jövedelempótléka és zsidó örökség ápolása támogatását szolgáló előirányzat megemelését;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy - a miniszterelnök általános helyettese bevonásával - gondoskodjon az 1. pontban meghatározott feladat megvalósulása érdekében a 2024. évtől kezdődően beépülő jelleggel évi 61 711 834 forint forrás rendelkezésre állásáról az éves központi költségvetés Magyarországi egyházi személyek jövedelempótléka és zsidó ör...

Túlóra és pihenőidő Kérdés

60/2023. (IV. 5.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 203. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a 204. § (1) és (2) bekezdése alapján, a miniszterelnök javaslatára megállapítom, hogy dr. Fürjes Balázsnak, a Miniszterelnökség államtitkárának e megbízatása - lemondására tekintettel - 2023. március 31-ei hatállyal megszűnt.
Budapest, 2023. április 4.
Ellenjegyzem:
Budapest, 2023. április 5.
KEH ügyszám: KEH/2359-2/2023.

T/3523. számú törvényjavaslat indokolással - Egyes törvényeknek a nők, a gyermekek és a családok helyzetének javítását célzó módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a szolgálati viszonyra az Mt. 6. és 7. §-át, 8. § (1)-(3) bekezdését, 9. §-át, 10. § (2) és (4) bekezdését, 12. §-át, 20. § (3) bekezdését, 21. § (1)-(3) bekezdését, 22. § (1) és (3)-(7) bekezdését, 23. §-át, 24. § (1) bekezdés első mondatának el...

BH 2023.4.106 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2014. augusztus 14-től állt határozatlan idejű munkaviszonyban az alperesnél, ahol üzemi minőségellenőr munkakörben dolgozott. A felperesnek 2018. szeptember 22-én gyermeke született, ezért szülési, majd fizetés nélküli szabadságot vett igénybe, utóbbi az alperessel közölt nyilatkozata alapján 2020. szeptember 23-tól megszűnt. A felperes havi távolléti díja 215 000 forint volt.
[2] Az alperes a felperessel 2020. szeptember 23-án felmondást közölt, amelynek indokolása szerint: ...

BH 2023.4.110 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A II. rendű alperesi érdekelt mint eladó és az I. rendű alperesi érdekelt mint vevő között 2021. március 2. napján adásvételi szerződés jött létre a perbeli ingatlanok értékesítésére vonatkozóan. A szerződő felek az adásvételi szerződés 2. pontjában az ingatlanok együttes vételárát 60 millió forintban állapították meg.
[2] Az I. rendű alperesi érdekelt 2021. március 2-án az alperesnél a perbeli ingatlanokra vonatkozóan tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmet terjesztett elő. A felperes 202...

BH 2023.4.105 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes R. L.-val együtt 2017. május 25-től 2018. szeptember 12-ig látta el a felperes gazdasági társaság ügyvezetői feladatait, önálló képviseleti jogosultsággal.
[2] R. L. a cég profiljának bővítése érdekében egy szivattyúként funkcionáló, nyergesvontatóhoz kapcsolt félpótkocsi beszerzését tervezte, amelyet internetes hirdetés útján talált meg. Utasítása alapján a felperesi munkavállalók 2018. április 26-án Németországba utaztak a hirdetést feladó GmbH-hoz a jármű megtekintése, kipr...

BH 2023.4.104 Jogszabályok és jogi tartalmak

[41] A felperes kamionsofőr munkakörben állt az alperes jogelődje alkalmazásában, amikor a 2016. március 19-én bekövetkezett munkabalesete során térdzúzódást és csuklósérülést szenvedett. A balesettel összefüggésben 2016. március 20-tól 2016. december 23-ig keresőképtelen volt. A felek közötti munkaviszony 2017. március 19-én szűnt meg, ezt követően a felperes gépjárművezető, majd kertész munkakörben dolgozott.
[42] A felperes 2016. október 4-én kelt összefoglaló szakorvosi lelete rögzíti, h...

T/3435. számú törvényjavaslat indokolással - egyes igazságügyi tárgyú törvényeknek a magyar helyreállítási és ellenállóképességi tervhez kapcsolódó módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés figyelembe véve, hogy
- az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikke kimondja, illetve az Európai Unió Alapjogi Chartája és a nemzetközi emberi jogi szerződések is tükrözik, hogy az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok tiszteletben tartásának értékein alapul,
- Magyarország ezeket az értékeket elfogadva, megtartásukat vállalva saját akaratából vált az Unió tagjává,
- a magyar k...

68/2023. (III. 10.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára
a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emelésének, valamint
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény közne...

70/2023. (III. 10.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés j) pontjában és a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A nemzetiségi önkormányzat, az egyházi és magán köznevelési és szakképző intézmények fenntartója (a továbbiakban együtt: fenntartó) részére a Magyarors...

96/2023. (III. 29.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Heti bérfizetés Kérdés

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ingyenesen kapott anyag elszámolása

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Munkáltató rendes felmondása TP alatt

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31