26231 találat a(z) munkajog cimkére

332/2023. (VII. 19.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Végső előterjesztői indokolás az orvosokkal, fogorvosokkal, továbbá az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozókkal szembeni etikai eljárás szabályairól szóló 318/2023. (VII. 17.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/85. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) értelmében 2023. március 2. napjától az orvosokkal, fogorvosokkal, továbbá a nem orvosi és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesítéssel rendelkező, de egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben egészségügyi szakképesítést szerzett egészségügyi dolgozókkal szemben szakmai-etikai eljárást (a továbbiakban: etikai eljárás) - közfeladatként - az Egészségügyi Tudományos Tanács folytatja le.
Az etikai...

ÁRMB határozat (HÉ 2023/35.) Jogszabályok és jogi tartalmak

Iktatószám: MF/2/4/2023
Tárgy: határozat csatlakozási kérelemről
A Hazai Kereskedelemben Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 11/C, nyilvántartási szám: 01-02-0008337, képviselő: Kovácsné Nagy Judit elnök) által a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történő csatlakozás céljából benyújtott kérelem kapcsán az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megállapította, hogy a szakszervezet a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban való részvétel feltét...

1275/2023. (VII. 14.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. egyetért a Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének - a megerősítés fenntartásával történő - végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalm...

4/2023. (VII. 13.) KIM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

15/2023. (VII. 13.) GFM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

15/2023. (VII. 11.) HM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Végső előterjesztői indokolás a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvényhez - Indokolások Tára 2023/81. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A köznevelés feladata a gyermek mindenek felett álló érdekére, az Alaptörvény XI. ...

2023. évi LII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Meggyőződésünk, hogy korszerű tudást biztosító, hatékony köznevelési rendszert csak a nemzeti és európai azonosságtudatra, hazaszeretetre, valamint aktív állampolgárságra történő nevelésre lehet alapozni.
A köznevelés rendszerének szereplői - azon felismeréstől vezetve, amely szerint céljuk a gyermek mindenek felett álló érdekének érvényre juttatása - a gyermekek, tanulók tekintetében a művelődéshez való jog és a védelemhez és gondoskodáshoz való jog elsődlegességét szem előtt tartva végzik ...

T/4597. számú törvényjavaslat indokolással - a pótszabadság megfelelő rendezése érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 117. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A munkavállalónak)
"j) negyvenötödik életévétől tíz,"
(munkanap pótszabadság jár.)
(2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 117. § (1) bekezdése a következő k)-p) ponttal egészül ki:
(A munkavállalónak)
"k) negyvennyolcadik életévétől tizenegy,
l) ötvenegyedik életévétől tizenkettő,
m) ötvennegyedik életévétől tizenhárom,
n) ötvenhetedik...

13/2023. (VII. 5.) GFM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

BH 2023.7.195 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kérelmezett munkáltató körülbelül 10 000 főt foglalkoztató cég, amely speciális szervezeti struktúrával látja el feladatait. Az M. Ü.-on belül öt egység működik. A főmérnökségek további szervezeti egységekre tagolódnak. Valamennyi főmérnökséget vezető főmérnök rendelkezik általános munkáltatói jogkörrel, az üzemigazgató az általános munkáltatói jogkör gyakorlója.
[2] Az M. Ü.-on egy üzemi tanács működött két cikluson keresztül. A második ciklusban mandátuma 2021 novemberében járt le, a...

BH 2023.7.194 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2000 szeptemberétől állt az alperes, illetve annak jogelődje alkalmazásában oktató, egyetemi docens munkakörben, határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban.
[2] A felperes az egyetem életében aktív és szakmailag elismert oktatóként vett részt, 2015. május 24-től 4 évre, majd 2019. május 29-től ismét 4 évre az alperes Szenátusának teljes jogú tagja volt. 2018. október 25-től 3 évig a Hallgatói Jogorvoslati Bizottság tagja és a Kari Tanácsnak is teljes jogú tagja volt 2019...

BH 2023.7.196 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kérelmezett egy közlekedési cég üzemigazgatósági üzemi tanácsa, míg a kérelmezők szakszervezetek. A munkáltatónál 2022. szeptember 12-16. napján üzemitanács-választást tartottak. A kérelmezők számára 2022. szeptember 17-én kézbesítették a választás lebonyolításáról készült jegyzőkönyvet.

[2] A kérelmezők a 2022. szeptember 22-én előterjesztett beadványukban kérték, hogy a bíróság a kérelmezettnél 2022. szeptember 12-16-án megtartott üzemitanács-választás eredményét semmisítse meg, va...

Végső előterjesztői indokolás a vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról szóló 2023. évi L. törvényhez - Indokolások Tára 2023/74. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A Kormány elkötelezett a magyar munkavállalók munkahelyeinek megőrzése mellett. A...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kata, vállalkozó, gyed

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Csed és gyed

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Gyed extra kifizetése

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31