24474 találat a(z) munkajog cimkére

1142/2019. (III. 18.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet] 5. melléklet 3.12.6. pontja alapján hozzájárul a VEKOP-6.3.2-17-2017-00002 azonosító számú, "Irmák Nonprofit Kft. - Speciális Foglalkoztató Otthon és Intézményeinek férőhely kiváltása" című projekt (a továbbiakban: projekt) tekintetében a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 5...

1281/2019. (V. 15.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. § (1) bekezdése szerinti céltartaléknak, az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai 2019. évi kompenzációjának finanszírozása érdekében történő felhasználása céljából 389 189 134 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet...

52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj (a továbbiakban: Ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, amelynek célja a megfelelően képzett, szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-után...

BH 2019.5.144 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2008. április 10-től állt az alperes alkalmazásában energiaellenőr munkakörben.
[2] Jogviszonyát az alperes 2015. október 1-jén azonnali hatályú felmondásával szüntette meg az Mt. 78. § (2) bekezdése alapján az alábbi indokolással. A munkáltatói jogkör gyakorlója a 2015. szeptember 28-án lezárult belső vizsgálat alapján szerzett arról tudomást, hogy 2015. május 12-én több felhasználási helyen a társasága a rendőrséggel ellenőrzést végzett, az ellenőrzés megállapította az áramv...

EH 2019.05.M9 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A személyesen eljáró felperes 2018. február 5-én terjesztett elő keresetet az S.-i Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnál, amelyben kérte a bíróságot, hogy kötelezze az alperest a 2017. november 6. és 2017. december 20. napja közötti időszakra járó időarányos munkabére megfizetésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 154-155. §-ai alapján, figyelemmel arra, hogy álláspontja szerint az alperes a munkaszerződésben meghatározottnál alacsonyabb munkabért ...

EH 2019.05.M10 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes a felperessel lefolytatott, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 96/B. §-a szerinti adategyeztetési eljárás eredményeként 2016. július 27-én határozatot hozott, amelyben az 1973. július 16. és 2014. december 31. közötti időszakra 38 év 158 nap nyugdíjjogosultsághoz figyelembe vehető szolgálati idő, 32 év 350 nap nők kedvezményes öregségi nyugdíjára jogosító idő, ezen belül 29 év 333 nap keresőtevékenységgel járó biztosítás...

BH 2019.5.145 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A közigazgatási és munkaügyi bíróság által megállapított tényállás szerint az I. rendű alperes áruhitel-ügyintéző, a II. rendű alperes értékesítő munkakörben állt munkaviszonyban a felperessel. Az I. rendű alperes 2014. január 31-én, a II. rendű alperes pedig 2014. január 30-án csoportos leltárfelelősségi megállapodást írt alá. Az üzletben boltvezetőváltás miatt 2014. január 30-tól április 10-ig tartó leltáridőszakra lefolytatott leltár hiányt állapított meg, amelynek I. rendű alperesre e...

EH 2019.05.M11 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes 2017. június 15-én munkaügyi ellenőrzést tartott a felperes (munkáltató) üzletében, majd az ellenőrzés eredménye alapján a felperessel szemben hatósági eljárást indított. Az eljárás során megállapította, hogy 2017. május hónapban B. Z.-né 22 órára, Cs. D. 24 órára, I. D. 29 órára, K. B. 34,5 órára, L. L. 25 órára, 2017. június hónapban I. D. 29 órára, K. Z. 24 órára műszakpótlékra jogosult, melynek kifizetésére a munkáltatót felszólította. A munkáltató a felhívásnak nem tett el...

14/2019. (IV. 10.) MNB rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

1/2019. (III. 28.) PM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a) és c) alpontjában, a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (3) bekezdés 3. pontjában, valamint a 281. § (4) bekezdés 10. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
E rendelet hatálya - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a közszolgálati tisztviselőkrő...

89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § (2) bekezdése tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
E rendelet hatálya a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szer...

93/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Közlemény (HÉ 2019/23.) Jogszabályok és jogi tartalmak

A belügyminiszter
kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül, születésnapja alkalmából:
Valenta László József ny. r. dandártábornok úrnak, a Belügyminisztérium Ellenőrzési Főosztály nyugalmazott főosztályvezetőjének;
Jenei Zoltán ny. r. dandártábornok úrnak, az Országos Rendőr-főkapitányság volt gazdasági főigazgatójának;
dr. Lantos Bálint Béla ny. r. dandártábornok úrnak, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság nyugállományú megyei rendőrfőkapitányának;
Ambrus Mária Magdolna asszonynak, a...

2019. évi XV. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény "Fogalommeghatározások és záró rendelkezések" című alcíme a következő 59/H. §-sal egészül ki:
"59/H. § (1) A Magyarországon, valamint - Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) európai uniós tagságának megszűnéséig (a továbbiakban: kilépési időpont) - az Egyesült Királyságban a 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 987/2009/EK európai ...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Kiva-tao áttérési különbözet

Pölöskei Pálné

adószakértő

Kényszertörlés alatt álló cég

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

2019 november
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
hirdetés

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X