24838 találat a(z) munkajog cimkére

2019. évi LXXX. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés
- a tudatos szakma-, illetve képesítésválasztás elősegítése,
- a szakképzés XXI. századi követelményekhez igazított, magas színvonalának biztosítása,
- a tudásalapú gyakorlati tanulásra, a digitális tudás fejlesztésére, a kreatív és széles látókörű gondolkodásra, továbbá a változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás képességére oktató, a szakképzés és a gazdasági szféra közötti együttműködés erősítésére alapozó, valamint valós piaci esélyt és biztos megélhetést biztosító szak...

46/2019. (XII. 18.) BM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

2019. évi CVII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés a hatékonyan működő, költségtakarékos, az adminisztratív terheket minimalizáló, a szükségesnél nem nagyobb, de a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes, Magyarország érdekeit legmegfelelőbben szolgáló állami szervezetrendszer kialakítása, a különleges jogállású szervek foglalkoztatottai jogviszonyának átláthatóbb keretek között történő újraszabályozása érdekében a következő törvényt alkotja:
[Hatály]
E törvény hatálya a 2. § (1) bekezdése szerinti különleges...

Végső előterjesztői indokolás a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény módosításáról szóló 2019. évi LXXXVII. törvényhez - Indokolások Tára 2019/61. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az egyes törvények Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Európai Unióból történő rendezetlen kilépése esetére szükséges módosításáról szóló 2019. évi XV. törvény - Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) Európai Unióból az Európai Unióról szóló szerződés 50. cikk (2) bekezdése szerinti megállapodás nélküli kilépés (a továbbiakban: kilépés) esetére - megteremti annak a lehetőségét, hogy a kilépést megelőzően, a szabad mozgás és t...

2019. évi LXXXVII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény a következő 95. §-sal egészül ki:
"95. § (1) Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága (a továbbiakban: Egyesült Királyság) állampolgárára, valamint az egyesült királysági állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjára vonatkozó eljárásokban - a (2)-(17) bekezdésben meghatározott eltérésekkel - az Egyesült Királyság európai uniós tagságána...

T/8445. számú törvényjavaslat indokolással - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról a polgármesterek szabadságolási szabályainak átalakítása érdekében Jogszabályok és jogi tartalmak

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni. A polgármester az esedékesség évét követő év március 31-éig kérheti az igénybe nem vett vagy ki nem adott szabadságának a megváltását. E határidő elteltét követően szabadságkiadási vagy megváltási kérelem nem terjeszthető elő."
Ez a ...

427/2019. (X. 16.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés d) pontja, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (8) bekezdése alapján - az innovációért és technológiáért felelős miniszternek a fenntartóval egyetértésben tett javaslatára - a Milton Friedman Egyetemen Dr. Perényi János egyetemi docenst a 2019. szeptember 12. napjától 2022. július 31. napjáig terjedő időtartamra megbízom a rektori feladatok ellátásával.
Budapest, 2019. szeptember 11.
Ellenjegyzem:
Budapest, 2019. szepte...

T/8375. számú törvényjavaslat indokolással - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"225/C. §
(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság ...

T/8368. számú törvényjavaslat indokolással - A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 225/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"225/C. §
(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság ...

EH 2019.12.M29 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperes és a II. rendű alperes képviselettel rendelkező szakszervezet az I. rendű alperesnél. Az I. rendű alperes munkáltató és a II. rendű alperes szakszervezet 2016. március 4-én Kollektív Szerződést kötött. Mivel a munkáltató a felperest nem tekintette "reprezentatív szakszervezetnek", helyesen a hatályos szabályozás szerint kollektívszerződés-kötési jogosultsággal rendelkező szakszervezetnek, az nem vett részt a szerződéskötés...

BH 2019.12.330 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 1996. május 1-jétől állt az alperes alkalmazásában, 2000-től képesítéssel rendelkező óvónő, 2013. szeptember 1-jétől óvodavezető-helyettes volt 2016. december 18-áig.
[2] A korábbi óvodavezető lemondó nyilatkozatát követően a képviselő-testület 3 alkalommal írt ki pályázatot a megüresedett beosztásra, ez azonban nem vezetett eredményre.
[3] 2016. március 31-én módosították az alperes Szervezeti és Működési Szabályzatát oly módon, hogy az óvodavezető és az óvodavezető-helyette...

EH 2019.12.M30 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala a 2017. április 10. napján kelt elsőfokú határozatával a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (továbbiakban: Met.) 4. § (1) bekezdése alapján a 2015. október 1-től 2015. december 31-ig tartó időszak tekintetében lefolytatott ellenőrzési és bizonyítási eljárás eredményeképp a határozat 4. pontjában feltárt szabálytalanság elkövetése miatt a felperest, mint munkáltatót 1 300 000 forint munkaügyi bírsággal sújtotta, egyben a Met. 6. § ...

EH 2019.12.M28 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes munkavállaló 2012. november 5-től volt a felperes ügyvezetője, a tisztséget munkaviszony keretében látta el.
[2] 2017. április 7-én a felek aznapi hatállyal közös megegyezéssel megszüntették az alperes munkaviszonyát. A megállapodás 2. pontjában a felperes vállalta, hogy a munkaviszony megszüntetésére tekintettel megfizet az alperesnek bruttó 1 365 000 forintot.
[3] A felperes a 2017. április 27-én kelt levelében arról tájékoztatta az alperest, hogy a közös megegyezés aláírás...

BH 2019.12.331 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága határozatával felperes havi 200 850 forint szolgálati járandósága folyósításának szüneteltetését rendelte el 2017. május 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő időre a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (továbbiakban: Khtv.) 11. § (1) bekezdése és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. év...

PM közleménye (PK 2019/11.) Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben jelöli ki a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására a munkavédelmi, valamint a munkaügyi hatóságokat.
A munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatóság az ellenőrzési tevékenységét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a to...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Online számlázás

Szipszer Tamás

adószakértő

Elszámolási időszak – áfa tv. 58. §

Kelemen László

adószakértő, jogász

Befogadott számlák a NAV-nál

Kelemen László

adószakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close