26231 találat a(z) munkajog cimkére

ÍH 2023.121 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2021. július 4. napjáig köztisztviselőként közszolgálati jogviszonyban állt a Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával (továbbiakban: alperes), anyakönyvvezetőként mind hivatali munkaidőn, mind hivatali helyiségen kívüli házasságkötésekben közreműködött. Többletmunkájának ellentételezéseként több éven keresztül, mindkét típusú többletszolgáltatás esetében a Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemén...

ÍH 2023.113 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a kérelmező 2023. április 17. napján kelt levelében a következő tartalmú megkereséssel fordult a kérelmezetthez: "Tagjaink elpanaszolták, áprilisa 26-ra 5 órás színpadi próba került kiírásra, jóllehet ilyen időtartamú próbát kizárólag az adott darab főpróbájának hetében lehet elrendelni. Az Eamtv. 44. § 13. és 14. pontjai félreérthetetlenül definiálják a főpróba és a főpróbahét fogalmait: [...] mindezekből következően az április 26-i 5...

BH 2023.9.221 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperesi társaság alapítója és egyedüli részvényese P. Önkormányzata. Az önkormányzat közgyűlése javasolta, hogy az alperes zrt. közgyűlése döntsön úgy, hogy igazgatóságának elnöke, a felperes 2016. május 1-jétől 2016. június 30-ig az elnöki tisztséget megbízási jogviszonyban, majd 2016. július 1-től munkaviszonyban lássa el.
[2] Az alperes alapszabálya rögzíti, hogy az alapító önkormányzat kizárólagos hatáskörébe tartozik az igazgatóság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahív...

ÍH 2023.112 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes pedagógus munkakörben, mesterpedagógus fokozatban közalkalmazotti jogviszonyban áll az alperessel, a J. N. M. Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában dolgozik.
A felperest a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 17/A. § (1) a) pontja szerint munkaidő-kedvezmény illeti meg, a neveléssel-oktatással lekötött munkaideje nem...

353/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

20/2023. (VIII. 24.) MK rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 3. pont a) és c) alpontjában, 341. § (1) bekezdés 8. és 9. pontjában, 341. § (1) bekezdés 21. pont a), b), valamint f)-h) alpontjában és 342/A. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 14. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben e...

1263/2023. (VII. 4.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

1. A Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv Állam és közigazgatás komponens 38. reform intézkedése értelmében az egyes kiemelt állami területekre fordított kiadások rendszeres, középtávú munkaterven alapuló felülvizsgálata érdekében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján javaslattevő, véleményező, tanácsadó tevékenységet végző testületként Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoport (a továbbiakban: Munkacsoport) működik.
2. A Munkacsoport felada...

263/2023. (VI. 28.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Végső előterjesztői indokolás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 356/2023. (VII. 27.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/90. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A módosítás az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyt...

Végső előterjesztői indokolás a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet, továbbá a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 352/2023. (VII. 27.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/90. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás szövege a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 18. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Jat. 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A rend...

356/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

1311/2023. (VII. 24.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

T/4740. számú törvényjavaslat indokolással - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a pótszabadság mértékének növelését szolgáló módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 117. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A munkavállalónak
a) huszonötödik életévétől egy,
b) huszonnyolcadik életévétől kettő,
c) harmincegyedik életévétől három,
d) harmincharmadik életévétől négy,
e) harmincötödik életévétől öt,
f) harminchetedik életévétől hat,
g) harminckilencedik életévétől hét,
h) negyvenegyedik életévétől nyolc,
i) negyvenharmadik életévétől kilenc,
j) negyvenötödik életévétől tí...

318/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § (1)-(3) bekezdése tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az orvosokkal, fogorvosokkal, továbbá a nem orvosi- és egészségtudományi képzési területen szerzett alap szakképesí...

Végső előterjesztői indokolás a gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 332/2023. (VII. 19.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/86. Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogszabály tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A kormányrendelet hatályon kívül helyezi azon ingatlanok hely...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kedvezményezett átalakulás feltételei

Pölöskei Pálné

adószakértő

Munkahelyi baleset utáni ellátás számviteli elszámolása

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Bt.-beltag, -kültag ingyenes munkavégzése

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31