26231 találat a(z) munkajog cimkére

Fontos változások a munkavédelmi szabályokban Cikk

Több lépésben, több évre elhúzódva módosul a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.), több könnyítést engedő szabály, valamint a vonatkozó irányelvek rendelkezései is beépülnek.

5/2023. (III. 2.) MK rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 342/A. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 14. és 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
E rendelet alkalmazásában
értékelő vezető: a munkáltatói jogkör gyakorlója, vagy akire a munkáltatói jogkör gyakorlója a...

Lehet-e alacsonyabb az alapbér, mint a minimálbér összege? Cikk

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 153. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a kormány minden évben rendeletben állapítja meg a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum összegét. Vajon van-e olyan eset, amikor a munkavállaló alapbére nem kell, hogy elérje legalább a minimálbér összegét? Szorosan kapcsolódó kérdés, miszerint egyre több munkavállaló kéri euróban a fizetését. Erre főszabály szerint nincs lehetőség (csak nagyon szűk körben), ugyanakkor az elszálló árfolyamból eredő különbözet némileg kompenzálható, ha a munkáltató is ekként akarja.

ÍH 2023.37 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2015. november 9-től állt munkaviszonyban az alperessel, 2017. május 1-től kereskedelmi, üzleti és biztosítási munkatárs munkakörben heti 11 óra munkaidőben, kötetlen munkarendben. A munkaszerződés szerint a munkavégzés helye Közép-Magyarország volt. A munkaszerződés tartalmazta, hogy a felperes a feladatait szokásosan a munkáltató telephelyén kívül végzi, a kapott ügyféllistában megjelölt lakcímek felkeresésével és a felek által egyeztetett időpontban, illetve helyen köteles elszá...

ÍH 2023.30 Jogszabályok és jogi tartalmak

A másodfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 2021. április 29. napján létesített munkaviszonyt az alperessel szociális munkatárs munkakörben, munkavégzésének helye az alperes fenntartásába került Gondviselés Háza - Időskorúak Otthona A. állandó intézeti gondoskodást biztosító intézmény volt. Az intézményben az alperes egészségügyi szolgáltatóként az ellátottak részére szakápolást, valamint neurológiai és pszichiátriai egészségügyi tevékenységet végez.
Az alperes 2021....

ÍH 2023.34 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az 1953. március 23. napján született felperes részére az illetékes hatóság 1990. november 12. napjától rokkantsági nyugdíjat állapított meg, amelyet a nyugdíjfolyósító igazgatóság 2012. január 1. napjától rokkantsági ellátásként folyósított a részére. A felperes 2017. május 10. napján a J. Megyei Kormányhivatal Sz.-i Járási Hivatal Nyugdíjbiztosítási Osztályához küldött igénybejelentésében öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett elő azzal, hogy csak akkor kéri az öregségi ...

BH 2023.3.79 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A .../2 és .../6 hrsz.-ú ingatlanok földhasználója 2018. május 29. és május 31. között a felperes volt. A felperes a területen gyógyszerészeti alapanyag számára sárga lent termesztett. A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvár Járási Hivatala mint elsőfokú hatóság méhpusztulás kivizsgálása miatt 2018. május 29. és 2018. május 31. között ellenőrzést végzett az ingatlanokon, melynek során mintavétel keretében 1095,9 gramm és 940 gramm mennyiségű mintát vett a felperes használatában lévő ...

ÍH 2023.28 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2015. január 1. napjától határozatlan idejű munkaviszonyban állt alperessel autóbuszvezető munkakörben. Felperes 2020. február 21-én az általa vezetett autóbusszal B. autóbusz állomáson az utasleszállítás végeztével a mellette elhaladó autóbusz oldalának ütközött. Az ütközés következtében a felperes által vezetett autóbusz első lökhárítója, homlokfala, bal visszapillantó tükre, míg a másik autóbusz 3. oldalüvege, jobb oldallemeze és oldalajtói sérültek. Az ütközésben részes autóbus...

ÍH 2023.31 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás lényege szerint a felperes 2021. január 11-től helyettesítés céljából állt határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban az alperessel. A felek a kinevezésben a határozott idő lejártáig, azaz 2021. április 10-ig tartó három hónap próbaidőt állapítottak meg.
Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvényben (Eszjtv.) és az egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók jogviszonyával kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 530/...

ÍH 2023.36 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes közalkalmazotti jogviszonyban áll az alperessel tanító munkakörben. A felperes a 2018/19-as tanév első félévében osztályfőnök is volt, heti neveléssel- oktatással lekötött ellátott óraszáma az első félévben 27 óra volt, melyből egy órát rendkívüli munkavégzés ellenértékeként fizetett meg az alperes. A második félévben heti 26 óra lett az óraszáma, és osztályfőnöki feladatokat nem kellett ellátnia. Az osztályfőnöki feladatok ellátására tekintettel 1 óraszám kedvezmény illette meg, m...

ÍH 2023.33 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 1988. november 1. napjától állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél, illetve jogelődjénél oktatástechnikusként (pedagógiai asszisztens) a P.-i M. Gimnázium és Szakgimnáziumban. 2020. március 11-én a koronavírus világjárvány miatt a kormány veszélyhelyzetet hirdetett, majd 2020. március 16-tól az iskolák online oktatásra álltak át. 2020. április 26-án hirdette ki a kormány az érettségi vizsgáztatás rendjét, amely szig...

ÍH 2023.35 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított ítéleti tényállás szerint a felperes 2016. augusztus 25. napja óta állt az alperes alkalmazásában testnevelőtanár munkakörben. Az alperesnél testnevelőtanári munkakörben dolgozott A. É. is. A felperes és A. É. a felsőfokú tanulmányaik alatt évfolyamtársak voltak.
2019. évre a testnevelőtanári munkaközösségben a munkahelyi légkör megromlott, ami a felperes magatartására, a kollégákra tett sértő megjegyzéseire volt visszavezethető. A felperes magatartásá...

ÍH 2023.29 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 2003. október 7. napjától dolgozott a k-i gépjárműjavító műhelyben autószerelő munkakörben. 2009. december 1. napján a P. A. Kft.-vel kötött határozatlan idejű munkaszerződést, amelyben a munkáltató elismerte a korábbi munkáltatónál fennállt munkaviszonyát. Amikor 2017. év elején a P. A. Kft. a K., V. út 6. szám alatti ingatlan értékesítéséről tárgyalt az alperes képviselőivel, az alperes jelezte, hogy szintén autószalont és...

ÍH 2023.39 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint az alperes volt a felperes gazdasági társaság ügyvezetője 1993-tól 2016. június 30. napjáig, amely tevékenységet munkaviszony alapján látta el. A felperes társaság tulajdonát képezte a B., Gy. utca 2. szám alatti, a korábbi T. M.-i Gabonaforgalmi Vállalat telephelyén található, három gabona tárolására alkalmas csarnoktároló és az azokhoz tartozó porta, mérlegház, szociális épület és gépészeti berendezések. Azokat a felperes társaság ma...

ÍH 2023.32 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletével elutasította a felperes keresetét.
A felperes által kibocsátott azonnali hatályú felmondás jogszerűsége és az erre alapított felmentési időre járó távolléti díj, továbbá végkielégítés megfizetése tárgyában előterjesztett keresetet alaptalannak találta. Megállapította, hogy a felperes 2014. június 2-ától állt munkaviszonyban az alperessel business sale advisor munkakörben. A munkaszerződés szerint "az alapbéren túl a munkavállalót munkaviszonyával kapcsolatosan ...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban tőkeemelés illetékkérdése

dr. Buzády Csongor, LL.M. (Berlin)

ügyvéd, vállalatfinanszírozási szakjogász

Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, partner

EPR-díj könyvelése

Nagy Norbert

adószakértő

Fejlesztési adókedvezmény meghatározása

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 november
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3