24838 találat a(z) munkajog cimkére

113/2020. (III. 5.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján - az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára - dr. Bertaldó Andrást 2020. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2020. február 21.
KEH ügyszám: KEH/01000-2/2020.

T/9459. számú törvényjavaslat indokolással - a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvénynek a diplomás bérminimum bevezetéséhez szükséges módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 69. alcíme az alábbira módosul:
"69. A kötelező legkisebb munkabér, a garantált bérminimum és a diplomás bérminimum"
(2) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § helyébe a következő rendelkezés lép:
"153. §
(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a kötelező legkisebb munkabér és
b) a garantált bérminimum
c) a diplomás bérminimum
összegét és hatályát - a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folyt...

17/2020. (III. 3.) ME határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 37. § (4a) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva - az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére -
a Nyíregyházi Egyetemen dr. Kvancz József kancellári megbízását - lemondására tekintettel -
2020. március 20-ai hatállyal
visszavonom.

T/9458. számú törvényjavaslat indokolással - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénynek a szabadnapokkal történő visszaélések visszaszorítása érdekében szükséges módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/C. § helyébe a következő rendelkezés lép:
"225/C. §
(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság i...

BH 2020.3.83 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2009. december 12-én a D.-i Egyetem Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Karán gazdasági agrármérnök szakon okleveles gazdasági agrármérnök végzettséget szerzett.
[2] Ezt követően 2010. február 10-től munkaviszonyt létesített az alperes jogelődjével, a Megyei Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Zrt.-vel, munkaköre 2010. május 1-től munkaerő- és bérgazdálkodási csoportvezető, havi bruttó munkabére 200 000 forint volt.
[3] A felperes 2011. május 30-án társadalombiztosítási és b...

BH 2020.3.85 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] B. Kormányhivatal 2017. október 24. napján kelt határozatával a felperes részére öregségi nyugdíjat állapított meg havi 33 280 forint összegben 2016. november 5. napi folyósítási kezdettel a Magyar Népköztársaság és a Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége között a szociális ellátás területén való együttműködés tárgyában Budapesten, az 1962. december 20-án kötött egyezmény kihirdetéséről rendelkező 1963. évi 16. számú törvényerejű rendelet (továbbiakban: Egyezmény) 9. cikk (1) bekez...

BH 2020.3.82 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 1992. április 1-jétől állt közalkalmazotti jogviszonyban festő, mázoló munkakörben.
[2] 2016. április 21-től 2017. szeptember 5-ig a felperes keresőképtelen állományban volt.
[3] 2017. augusztus 24-én kelt elsőfokú munkaköri orvosi alkalmassági vélemény szerint a soron kívüli alkalmassági vizsgálat alapján festő és mázoló munkakörben való foglalkoztatásra nem alkalmas.
[4] A Kormányhivatal Járási Hivatala komplex minősítést végző elsőfokú szakértői bizottsága 2017. augusztus...

BH 2020.3.84 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesek 2013. január 1-től vízműgépész munkakörben álltak határozatlan idejű munkaviszonyban az alperesnél, e jogviszonyt megelőzően a H. V. Kft. alkalmazásában álltak. A felperesek munkaideje heti 40 órában, havi munkaidőkeretben került megállapításra. Az alperes a végkielégítés és a rendes felmondás szempontjából a jogelődnél eltöltött időtartamot a munkaviszonyban eltöltött időnek ismerte el.
[2] A felperesek 1995 óta tagjai a munkavállalói érdek-képviseleti szervnek.
[3] Az alp...

ÍH 2020.1 Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényszék bűnösnek mondta ki V. Gy. I. r. vádlottat emberölés bűntettében [Btk. 160. § (1) bekezdés, (2) bekezdés b) és k) pont], melyet eshetőleges szándékkal követett el, valamint V. K. II. r. vádlottat felbújtóként elkövetett rablás bűntettében [Btk. 365. § (1) bekezdés, (3) bekezdés g) pont]. Ezért a bíróság az I. r. vádlottat - mint visszaesőt - 19 év fegyház fokozatú szabadságvesztésre, mellékbüntetésként 10 év közügyektől eltiltásra, míg a II. r. vádlottat - mint többszörös visszae...

3/2020. (II. 25.) HM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

T/9364. számú törvényjavaslat indokolással - az egészségügyi dolgozók védelme érdekében szükséges haladéktalan intézkedésekről Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés - felismerve, hogy a mentésirányítás rendszerének hatékonyságnövelésre van szüksége, továbbá, hogy az egészségügyi dolgozók biztonságának növelése érdekében szükség van a Büntető Törvénykönyv módosítására - a következő törvényt alkotja:
Az Országgyűlés felhívja a Kormányt, hogy
a) haladéktalanul végezze el a mentésirányítás rendszerének felülvizsgálatát;
b) a mentéshez szükséges szakemberképzés szervezeti, továbbá pénzügyi feltételeinek folyamatos biztosítása, valamint az e...

Végső előterjesztői indokolás a tartós külszolgálat ellátására kihelyezett kormánytisztviselő házastársa jogcímén fennálló deviza-illetménypótlék és költségtérítés jogosultságának megállapításához szükséges nyilatkozat megtételéről szóló 4/2020. (II. 17.) KKM rendelethez - Indokolások Tára 2020/23. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a miniszteri rendelet indokolása közzétételre kerül.
Szükségessé vált a 11/2017. (VIII. 25.) KKM rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) hatályon kívül helyezése és azonos tartalommal új KKM rendelet megalkotása, mivel a Rendelet címének módosítása nem lehetség...

4/2020. (II. 17.) KKM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény 59. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 138. § 2. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
E rendelet hatálya Magyarország diplomáciai és konzuli képviseletein, a nemzetközi szervezetek mellett működő állandó képviseletein és Magyarország kereskedelmi képviseletein tartós k...

Végső előterjesztői indokolás a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II. 7.) ITM rendelethez - Indokolások Tára 2020/21. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás az Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A módosítás célja, hogy a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét szolgáló szabályok érvényesülését elősegítse, és
- a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelvet [a továbbiakban: (EU) 2017/2398 irányelv], továbbá
- a munká...

Végső előterjesztői indokolás a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelethez - Indokolások Tára 2020/20. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás az Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A módosítás célja, hogy a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét szolgáló szabályok érvényesülését elősegítse, és - a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelvet [a továbbiakban: (EU) 2017/2398 irányelv], továbbá - a munkáju...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Katás vállalkozónak adott 500 ezer Ft

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close