26231 találat a(z) munkajog cimkére

2023. évi L. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés a magyar munkavállalók munkahelyeinek megőrzése, valamint a vendégmunkások átlátható és szabályozott keretek között történő magyarországi foglalkoztatásának biztosítása érdekében a következő törvényt alkotja:
Magyarország a vendégmunkás számára az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a munkavállalás céljából történő száznyolcvan napon belül kilencven napot meghaladó beutazás és tartózkodás jogát, ha a vendégmunkás foglalkoztatására az e törvény szerinti foglalkoztató jav...

T/4365. számú törvényjavaslat indokolással - Az apasági szabadság időtartamának növeléséről Jogszabályok és jogi tartalmak

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 57/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"57/A. §
Az apa gyermeke születése esetén legkésőbb a gyermeke születését követő, vagy gyermek örökbefogadása esetén legkésőbb az örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő második hónap végéig harminc, ikergyermekek esetében negyvenöt munkanap szabadságra (a továbbiakban: apasági szabadság) jogosult, amelyet kérésének megfelelő időpontban, legfeljebb ...

T/4357. számú törvényjavaslat indokolással - a minimálbér jövedelemadó-mentességéről és az alacsony fizetések adócsökkentéséről Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) a 32. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:
"Az adójóváírás"
(2) Az Szja tv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"33. §
(1) A számított adót adójóváírás csökkenti, amely
a) az adóévben megszerzett bér 15 százaléka, de legfeljebb jogosultsági hónaponként 34 800 forint, feltéve, hogy a magánszemély adóbevallásában bevallott, vagy az adóhatósági, illetve a munkáltatói adó...

T/4338. számú törvényjavaslat indokolással - Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítása érdekében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 24-26."
Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
A magyar társadalom régóta várja, hogy - sok európai uniós tagállamhoz hasonlóan - hazánkban is munkaszüneti nap legyen december 24. napja. Egy felmérés szerin...

12/2023. (VI. 14.) SZTFH rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Végső előterjesztői indokolás a gazdaságfejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről szóló 9/2023. (VI. 5.) GFM rendelethez - Indokolások Tára 2023/66. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a miniszteri rendelet indokolása az Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A tervezet célja a gazdaságfejlesztési miniszter által adományozható elismerések megalapítása és részletszabályainak megalkotása a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,...

9/2023. (VI. 5.) GFM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
A gazdaságfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) által alapított elismerés a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületen végzett...

Végső előterjesztői indokolás a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról szóló 2023. évi XXXIII. törvényhez - Indokolások Tára 2023/65. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A "Szakképzés 4.0" középtávú szakmapolitikai fejlesztési stratégia elfogadásával...

2023. évi XXXIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. július 1-jén lép hatályba.
A 4. § 2023. augusztus 1-jén lép hatályba.
A 14. § a fiatal személyek munkahelyi védelméről szóló, 1994. június 22-i 94/33/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1209/2023. (VI. 1.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. egyetért az észak-magyarországi, észak-alföldi, dél-alföldi, valamint a dél-dunántúli régióban működő, növekedésre képes mikro-, kis- és középvállalkozások számára legfeljebb 5 000 000 000 forint összegű munkahelyteremtő támogatási program (a továbbiakban: Program) európai uniós források bevonásával történő finanszírozásával;
2. felhívja a területfejlesztési minisztert, hogy a gazdaságfejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg a Program európai uniós források terhére törté...

ÍH 2023.72 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 1965-ben született nő. 1997. július 6-án szoftverüzemeltetői, 2005. június 23-án gyűjtemény- és raktárkezelő OKJ-s szakképesítést szerzett. 2001. és 2005. között a Berzsenyi Dániel Főiskolán tanult, 2006. január 5-én információ menedzsment szakirányú könyvtáros diplomát szerzett. 2011. június 15-én elvégezte a Pécsi Tudományegyetem történelem alapképzését és történelem szakos bölcsész, majd 2013. június 19-én történelem mesterképzési szakon okleveles történész diplomát szerzett. A ...

ÍH 2023.80 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes a perrel érintett időszakban a kerületi rendőrkapitányság állományában körzeti megbízott beosztásban; megbízás alapján kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények felszámolására és sorozat ügyek feltárására létesített speciális rendőri egység parancsnokaként teljesített szolgálatot. A 2019. február 5. napján foganatosított akció figyeléséről készített jelentése miatt a 2019. február 11. napján tartott négyszemközti megbeszélésen közötte és az állományilletékes parancsnok között nézet...

ÍH 2023.71 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes a munkaviszonya alapján szakreferens munkakört látott el. A munkaköri leírása értelmében a feladatát képezte a segítségnyújtás a pályázatok elkészítésében, a szakmai lapok kapcsán a pályáztatással kapcsolatos ügyviteli feladatok, a számlázás, készletezés, raktározási feladatok, a lapok előfizetőivel a kapcsolattartás, reklamáció kezelése, kézbesítési feladatok ellátása, raktári készlet figyelemmel kísérése, közreműködés a leltározásban, bizonylatok kiállítása. Együttműködés a lapok...

BH 2023.6.164 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2006. július 1-jétől HR asszisztens, 2009. április 1-jétől HR generalista munkakörben állt egy Kft. alkalmazásában. Az alperes és a Kft. 2018 júniusában logisztikai szolgáltatási szerződést kötöttek egymással hároméves időtartamra, amely alapján a Kft. az alperes számára a szárazárukra vonatkozóan raktározási, logisztikai szolgáltatásokat végzett.
[2] A Kft. a 2019. december 30-án kelt logisztikai szolgáltatási szerződésben a szerződés megszűnése esetén vállalta a raktár telje...

ÍH 2023.76 Jogszabályok és jogi tartalmak

A d-i székhelyű alperes 2022. november 10-én kelt felmondással megszüntette a sz-i lakos felperes munkaviszonyát, melyben tájékoztatta arról, hogy az intézkedés ellen a keresetlevelet a D. Törvényszéken nyújthatja be.
A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a felmondás jogellenességét állítva keresetet terjesztett elő elmaradt jövedelem címén járó kártérítés iránt az alperessel szemben a D. Törvényszéken. A keresetlevelében előadta, hogy "A felmondásban az alperest ezt a bíróságot jelölte me...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Kedvezményezett átalakulás feltételei

Pölöskei Pálné

adószakértő

Munkahelyi baleset utáni ellátás számviteli elszámolása

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Bt.-beltag, -kültag ingyenes munkavégzése

dr. Radics Zsuzsanna

tb-szakértő, jogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31