24428 találat a(z) munkajog cimkére

273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a közalkalmazott...

ÁRMB határozat (PK 2019/1.) Jogszabályok és jogi tartalmak

A Mozdonyvezetők Szakszervezete (székhely: 1145 Budapest, Bácskai u. 11., adószám: 19624992-2-42, képviselő: dr. Záhonyi Zsolt alelnök) által kezdeményezett, az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság előtt folyamatban lévő hatósági eljárás során
az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megállapította, hogy a Mozdonyvezetők Szakszervezete a Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottságban történő részvétel jogszabályi feltételeinek megfelelt.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete a Vasútiszá...

Közlemény (HÉ 2019/3.) Jogszabályok és jogi tartalmak

A belügyminiszter
a 2018. október 19-ei események során tanúsított kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül:
Eke Zoltán c. r. főtörzszászlós urat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság, Ózdi Rendőrkapitányság, Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály körzeti megbízottját;
a 2018. november 9-ei események során tanúsított kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül:
Diviaczki Vivien r. őrmester asszonyt, a BRFK XVII. kerületi Rendőrkapitányság, Rendész...

T/4313. számú törvényjavaslat indokolással - a közszolgálati tisztviselői illetményalap emeléséhez szükséges törvénymódosításokról Jogszabályok és jogi tartalmak

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "132. § Az illetményalap összege 60.000 forint. Az állami költségvetésről szóló törvény az illetményalapot ennél magasabb összegben is megállapíthatja azzal, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az illetményalap előző évi összege."
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
a) 3. § (9) bekezdésében és 136. § (1) és (2) bekezdésében a "huszonhats...

47/2018. (XII. 21.) EMMI rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

3006/2019. (I. 7.) AB végzés Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
Az Alkotmánybíróság a Kúria mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.336/2017/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
[1] 1. Az indítványozó a Kúria Mfv.II.10.336/2017/7. számú ítélete ellen az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Abtv.) 27. §-a alapján alkotmányjogi panaszt terjesztett elő. Ebben ké...

BH 2019.1.24 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes és a T. T. Kft., amelynek a felperes ügyvezetője volt, 2011. szeptember 19-én vállalkozási szerződést kötöttek az alperes fogászati cirkónium piacra lépési stratégiájának kialakítása érdekében. 2012. május 24-én, majd 2013. október 1-jén a felek újabb megbízási szerződést kötöttek egymással.
[2] A megbízási szerződések hatálya alatt, 2014 szep­temberétől kezdődően tárgyalások folytak arról, hogy a felek közötti együttműködés a továbbiakban a felperes munkaviszony keretében tör...

BH 2019.1.25 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperes 1992. szeptember 1-jétől állt az alperes, illetve jogelődjei alkalmazásában közszolgálati, illetve kormánytisztviselői jogviszonyban. 2012. október 11-én a fegyelmi jogkör gyakorlója fegyelmi eljárást indított a felperessel szemben személyes adatok védelmével, kezelésével, használatával összefüggő kötelezettségszegés, valamint a EMMA hozzáférési jogosultságával való visszaélés alapos gyanúja miatt. A felperes az eljárásban...

BH 2019.1.26 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes munkáltató 1999. augusztus 1-jétől a Sz. Megyei Jogú Város Közgyűlése határozata alapján üzemeltetésre átvette a H. Kft.-től mint távhőszolgáltatótól a közműveket, a munkaeszközöket és továbbfoglalkoztatta a távhőszolgáltatási tevékenységgel érintett 65 munkavállalót az 1999. július 15-én kelt Megállapodás szerint.
[2] Az Üzemeltetési és Vállalkozási Szerződést az Sz. Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése határozata alapján 2015. augusztus 18-án azonnali hatállyal megs...

BH 2019.1.3 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A törvényszék a 2017. szeptember 27. napján kihirdetett ítéletével a terheltet emberölés bűntette [Btk. 160. § (1) bek., (2) bek. d) pont] miatt 13 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy legkorábban a kiszabott szabadságvesztés-büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható feltételes szabadságra.
[2] Az ítélőtábla mint másodfokú bíróság a 2018. február 8. napján meghozott ítéletével az elsőfokú ítéletet megváltoztatta és a terhelt cselekm...

BH 2019.1.27 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes jogelődje a 2016. január 4-én kelt határozatával - a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény (Khtv.) 11. §-a és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 83/B. § (1)-(2) bekezdése alkalmazásával - elrendelte a felperes részére 2010. január 1-től szolgálati nyugdíj, 2012. január 1-től szolgálati járandóság címén folyósított ellátás 2015. december 1-től december 31-ig történő szüneteltetését.
[2]...

EH 2019.01.M1 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2013. szeptember 1-jétől állt az alperes alkalmazásában gépkezelőként. Sz.-en a H. Kft. gyárterületén dolgozott, teleszkópos rakodógépet vezetett. 2013. szeptember 3-ától ezen Kft. a részére munkavédelmi kártyát biztosított, amelynek feltétele volt, hogy a munkavállaló munkavédelmi oktatáson vegyen részt. Az oktatáson a felperes tájékoztatást kapott a H. Kft.-nél munkavédelmi eszközként használt, műszaki területenként különböző színű lakatokra vonatkozó szabályzatokról, azok be...

2018. évi XCIV. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Hatályát veszti az Flt.Ez a törvény - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2019. január 1-jén lép hatályba.
A 11. § és a 12. § (3) bekezdése 2019. január 2-án lép hatályba.
A 16. § c), e), f), h), i) és n) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.
A 14. § az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU,...

PM közlemény (PK 2018/4.) Jogszabályok és jogi tartalmak

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben jelöli ki a Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására a munkavédelmi valamint a munkaügyi hatóságokat.
A munkavédelmi hatóság, valamint a munkaügyi hatóság az ellenőrzési tevékenységét a miniszter által megállapított és közzétett ellenőr...

1684/2018. (XII. 17.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. kiemelt célként határozza meg az egészségügyi ágazati humánerőforrás helyzetének javítását, melynek egyik eszköze az egészségügyi szakdolgozók és védőnők bérfejlesztése;
2. egyetért azzal, hogy az 1. pontban foglaltaknak megfelelően indokolt az egészségügyi szakdolgozók és védőnők bérfejlesztése a 2019-2022. években;
3. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon a szükséges jogszabály-módosítások előkészítéséről annak érdekében, hogy
a) 2019. július 1-jétől...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Egészségügyi szolgáltatás juttatása magánszemélynek

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Repülőjegy térítése

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Nyugdíjjárulék

Széles Imre

tb-szakértő

2019 október
H K Sze Cs P Sz V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
hirdetés

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X