24484 találat a(z) munkajog cimkére

Közlemény (HÉ 2019/6.) Jogszabályok és jogi tartalmak

Hágen Tímea Katalin főosztályvezető
Kurucz Katalin,
Molnárné dr. Radnai Szilvia,
Konrád Péterné,
Szebenyi Gabriella,
Tenki Tiborné,
Németh Beáta,
Babus Sándorné,
Suri Sándor,
Törökné Ullmann Tünde,
Bernát Edina,
Krizbai Béla,
Tóth Ervinné,
Arnódi Renáta,
dr. Liptai Zoltán,
dr. Kovács Attila,
Olaj Péterné Járja Éva,
Biróné Zeller Judit,
dr. Cserháti Ilona,
Benkó Boglárka Dominika,
Tóth Zsuzsanna,
dr. H. Nagy Judit,
Szalai Gabriella,
Molnár Jánosné,
Fenyvesi Zsolt Olivér...

10/2019. (II. 5.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 340/A. § a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Alkotmányvédelmi Hivatalnál idegennyelv-tudási pótlék az alábbi munkakört betöltő rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban álló személy (a továbbiakban: rendvédelmi alkalmazott) részére állapít...

11/2019. (II. 5.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

EH 2019.02.M3 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes mint szolgáltató és egy társaság mint megrendelő között 2012. április 28-án létrejött Közszolgáltatási Szerződés 3. pontjában a szerződést kötő felek vállalták, hogy a közszolgáltatási kötelezettség ellátásának adott évre vonatkozó feltételeiről minden évben megállapodást kötnek. Az éves megállapodás II. számú mellékletében lefektették az alperest terhelő közszolgáltatási kötelezettségek megszegése esetére a megrendelő által kiszabható kötbérrendszer alkalmazásának feltételeit....

EH 2019.02.M2 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A jogi képviselővel eljáró felperes munkabér megfizetésére irányuló fizetési meghagyás iránti kérelmet terjesztett elő. A fizetési meghagyás iránti kérelmében a perré alakulás esetén illetékes bíróságot nem jelölte meg, ezért az ennek megfelelően kibocsátott fizetési meghagyással szemben előterjesztett alperesi ellentmondás folytán perré alakult eljárásban - az ügyben eljárt közjegyző felhívásának megfelelően - a keresetet tartalmazó iratot az alperes székhelye szerint általános illetékes...

BH 2019.2.57 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az I. és II. rendű felperes egyetemi docens, a III. rendű felperes egyetemi adjunktus, a IV. rendű felperes tanszékvezető egyetemi tanár, míg az V. rendű felperes tudományos főmunkatárs munkakörben állt az alperessel közalkalmazotti jogviszonyban. Munkavégzési helyük egy tudományegyetem klinikája volt. A kutatással és az oktatással kapcsolatos munkaköri feladataik mellett munkaidejük legalább felében egészségügyi szolgáltatást (betegellátással kapcsolatos feladatokat) végeztek.

[2] A f...

BH 2019.2.56 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes házastársa, G. R. J. 2012. szeptember 3-tól állt munkaviszonyban az alperesnél, 2014 januárjától a világosítók vezetője volt. A kötelező munkavédelmi oktatásokon részt vett. Ismerte a színházakban napi rutintevékenységnek számító magasban létrahasználatot igénylő munkákkal kapcsolatos munkavédelmi előírásokat (pl. a kétágú létra használata előtt hevederek ellenőrzése, a stabil talapzat szükségessége, 1 m-nél magasabban történő munkavégzés esetén másik személy közreműködése).
[...

21/2018. (XII. 28.) HM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény 93. § 1-15., 20., 23., 26. és 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 45. §, valamint a 6. és 7. melléklet tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (4) bekezdés g) pontjában és 85. § (4a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következők...

2/2019. (I. 31.) HM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

9/2019. (I. 31.) ME határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 223. § (3) bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva - az innovációért és technológiáért felelős miniszter előterjesztésére - megállapítom, hogy
dr. Danku Csabának, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárának e megbízatása a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 221. § (2) bekezdés a) pontja alapján történő áthelyezésére tekintettel
- 2019. január 31-ei hatállyal - megszűnik,
egyid...

2018. évi CX. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2019. január 1-jén lép hatályba.
A 23. § (2) bekezdése és a 134. § e) pontja 2020. január 1-jén lép hatályba.
E törvény
5-22. §-a, 24-28. §-a, 33. §-a, 34-52. §-a, 54-56. §-a, 58. § (1) bekezdése, 59. § a)-g) pontja és j)-q) pontja, 60. § a)-e) pontja és g)-k) pontja és 1. melléklete az Alaptörvény T) cikk (1) bekezdése, XXXI. cikk (3) bekezdése, 45. cikk (5) bekezdése, valamint 54. cikk (4) bekezdése,
32. §-a az Alaptörvény 38. ...

324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 14...

273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a közalkalmazott...

ÁRMB határozat (PK 2019/1.) Jogszabályok és jogi tartalmak

A Mozdonyvezetők Szakszervezete (székhely: 1145 Budapest, Bácskai u. 11., adószám: 19624992-2-42, képviselő: dr. Záhonyi Zsolt alelnök) által kezdeményezett, az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság előtt folyamatban lévő hatósági eljárás során
az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megállapította, hogy a Mozdonyvezetők Szakszervezete a Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottságban történő részvétel jogszabályi feltételeinek megfelelt.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete a Vasútiszá...

2018. évi CXVI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Tárgyi eszköz vagy készlet

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Szerszámok könyvelése

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Osztalékfizetés eredménytartalékból

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

2019 december
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetés

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X