26167 találat a(z) jogeset cimkére

BH 2024.4.89 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2012. szeptember 7-től állt munkaviszonyban az alperesnél tehergépkocsivezető-kamion sofőr munkakörben. 2013. október 5-én nyers, sózott marhabőrt szállított Olaszországba. Még ezen a napon a célállomáshoz közeli kamionparkolóban megkezdte a pihenőidejét, és az éjszakát a kamion fülkéjében töltötte. Ez idő alatt bal lábszárán megmarta egy rovar, amit október 6-án, vasárnap reggel észlelt. A friss seb piros volt. A felperes fertőtlenítette a sebet és környékét, majd leragasztott...

BH 2024.4.96 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesi gazdasági társaság tulajdonában áll az /1. helyrajzi számú, kivett kemping és épületei megnevezésű ingatlan.
[2] D. község önkormányzatának jegyzője, mint elsőfokú adóhatóság a H/2790-2/2020. és a H/2790-4/2020. számú határozataival a felperes ingatlan utáni telekadó kötelezettségét 2015-2018. adóévekre 23 196 900 Ft/év, a 2019-2020. adóévekre, illetve ezt követően 22 719 700 Ft/év összegben állapította meg. A határozatokban az elsőfokú adóhatóság azt a tájékoztatást adta, ho...

BH 2024.4.87 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az építtető, mint megrendelő és a felperes, mint vállalkozó között 2017. szeptember 25-én vállalkozási szerződés jött létre egy épületkomplexum kivitelezésére. Az épületek elektromos hálózatának kialakítását az alperes végezte a felperes, mint megrendelő és az alperes, mint alvállalkozó között 2018. február 8-án létrejött vállalkozási szerződés alapján, 382 000 000 forint fix átalányár ellenében. A vállalkozói díj kifizetéséről úgy rendelkeztek, hogy a szerződésben rögzített mellékletekke...

BH 2024.4.95 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A II. rendű alperes jogelődje közlekedési infrastruktúra fejlesztése közérdekű cél megvalósítása érdekében kisajátítás iránti kérelmet terjesztett elő az I. rendű alperesnél az I. rendű felperes tulajdonát képező …/11, …/13, …/14, …/15 hrsz.-ú és a II. rendű felperes tulajdonát képező /18 hrsz.-ú ingatlanok részterületeire vonatkozóan.
[2] Az I. rendű alperes a kisajátítással érintett ingatlanok vonatkozásában 2023. január 12. és 2023. március 28. napjain kisajátítási tárgyalást tartott,...

BH 2024.4.94 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperessel határozatlan idejű munkaviszonyban álló munkavállaló 2021. október 4-én a munkaidő végén a munkahelyén elhelyezett gyűjtőládába egy 2021. október 5-i keltezésű írásbeli felmondást helyezett el, amelynek indokaként közölte, hogy egészségi állapota miatt a felperesnél nem tud munkát végezni. Kérte a kilépő dokumentumai megküldését és elmaradt járandósága megfizetését. A felperes a felmondást 2021. október 5-én átvette, és ezt követően a munkavállalót sms üzenetben tájékoztatta...

BH 2024.4.91 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2008. szeptember 2. napján került bejegyzésre … szám alatti székhelyre, székhelye 2020. július 21. óta … szám alatt található. A felperes 2021. augusztus 31. napján az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 54. § (1) bekezdése alapján 2015-2016. adóévekre önellenőrzéssel helyesbítette a korábban benyújtott helyi iparűzési adó bevallásait akként, hogy a felmerült adókötelezettségét 0 Ft-ra csökkentette. Önellenőrzése indoklásaként előadta, hogy felül...

BH 2024.4.88 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kérelmező törvényességi felügyeleti eljárást lefolytatása iránti kérelmet terjesztett elő, amelyben kérte a cégjegyzéke 37/1. és 37/2. számú rovatokban levő adatok törlését.
[2] Az elsőfokú bíróság végzésével a kérelmező kérelmét - mint érdemben megalapozatlant - elutasította.
[3] A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság végzését - az eljárás főtárgya tekintetében - érdemben azonos indokolással helybenhagyta.
[4] A kérelmező a felülvizsgálati kérelmében elsődlegesen a jogerős végzés -...

BH 2024.4.97 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2021. február hónapban fémérc nagykereskedelemmel foglalkozott, a Kft.-től (a továbbiakban: Számlakibocsátó) beszerzett cink tömböket a közösségi tagállamban bejegyzett s.r.o. (a továbbiakban: Szlovák társaság) részére értékesítette, általános forgalmi adó (áfa) bevallásában 13 825 000 Ft visszaigényelhető adó kiutalását kérte.
[2] Az elsőfokú adóhatóság a felperesnél 2021. február 1. és február 28. közötti időszakra áfa adónemben kiutalást megelőző vizsgálatot végzett. Az els...

BH 2024.4.90 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2006. július 1-jétől állt az átadó munkáltató alkalmazásában HR asszisztensként, amely munkakör 2009. április 1-ével HR generalista munkakörre változott. Munkavégzésének helye az átadó ü-i telephelye volt.
[2] Az átadó munkáltató és az alperes 2018 júniusában logisztikai szolgáltatási szerződést kötöttek egymással három éves időtartamra, amely alapján az átadó munkáltató az alperes számára a szárazárukra vonatkozóan raktározási, logisztikai szolgálatokat végzett. 2019 áprilisá...

ÍH 2024.27 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes keresetében kérte az alperes kötelezését 133.038.324 forint és annak 2019. február 6-tól a kifizetésig járó, a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:155. § (1) bekezdése szerinti kamata megfizetésére kártérítés címén. Keresete jogi alapjaként a Ptk. 6:519. § (1) bekezdését, a 6:522. §-át, 6:532. §-át és a 6:155. § (1) bekezdését jelölte meg. Igénye ténybeli alapjaként előadta, hogy az alperes nem kötötte le a 2017 augusztusában kelt földgáz adásvételi szerződés (a továbbiakban: 2017-es sze...

BH 2024.3.75 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzat Jegyzője elsőfokú építésügyi hatóságként építési engedélyt adott a Budapest, I. kerület Toldy Ferenc út 19. szám alatti, 14903/2 hrsz-ú ingatlanon létesítendő földszint + több emeletes lakóépület (21 lakás) építésére az alperesi érdekelt mint építtető kérelmére.
[2] A felperes az építési engedéllyel érintett ingatlannal szemközt, az út aszfaltozott úttal elválasztott túloldalán, egy háromemeletes, magastetős társasház III. emeletén elhely...

BH 2024.3.67 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes az alperesi jogelőddel 2013. november 2-tól létesített közalkalmazotti jogviszonyt családsegítő tanácsadó munkakörben, amelyhez a munkáltatói jogkör gyakorlója munkaköri leírást nem készített. A felperes a T. Város Önkormányzata Képviselő-testületétől 2013. november 2-tól 2018. augusztus 31-ig terjedő időtartamra magasabb vezetői megbízást kapott intézményvezetői feladatok ellátására, amellyel összefüggésben 2015. április 16-án munkaköri leírást is kézhez vett.
[2] Az alperes ...

ÍH 2024.30 Jogszabályok és jogi tartalmak

A kifogásoló a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 51. § (1) bekezdése alapján 2021. június 18-án indított eljárást a felszámoló intézkedése ellen, amelyben kérte, hogy az elsőfokú bíróság az I. Kft. hitelező (a továbbiakban: hitelező) 222.415.507 forint összegű hitelezői igényének a Cstv. 49/D. § szerinti kategóriába történt besorolását semmisítse meg és kötelezze a felszámolót új eljárás lefolytatására azzal, hogy a hitelező fenti összegű hitele...

ÍH 2024.28 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az alperes mint megrendelő és a felperes által vezetett S. Konzorcium mint vállalkozó között 2010. február 12. napján vállalkozási szerződés jött létre az A., S. utcai általános iskola építésére a szerződésben, valamint a mellékelt dokumentumban részletezett műszaki tartalom szerint, 1.679.005.734 forint átalányáron.
A vállalkozási szerződés 2.2. pontjának utolsó két bekezdése szerint a vállalkozó kijelentette, hogy a kivitelezés helyszínét ismeri, állapotát szemrevételezte, az ajánlati árat...

ÍH 2024.36 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2020. április 1. napjától 2021. július 11. napjáig állt T.-i Mg.-i Zrt. alkalmazásában vadász munkakörben, 2021. július 12. napjától pedig az alperes alkalmazásában, határozatlan idejű munkaviszonyban, hivatásos vadász munkakörben. A munkaszerződés szerint a felperes munkaviszonya jogfolytonos T.-i Mg.-i Zrt.-nél fennállt munkaviszonnyal.
A felperes felett a munkáltatói jogkört H. L., az alperes elnöke gyakorolta. A szakmai irányító feladatokat S. T., a T.-i Mg.-i Zrt. Vadászati D...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Unión belüli jövedelem adózása, árfolyama II.

Horváthné Szabó Beáta

adószakértő

Revolut

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Külföldi napidíj, árfolyam 2

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 április
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Együttműködő partnereink