25739 találat a(z) jogeset cimkére

BH 2022.11.302 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperes 2016. március 1-jétől konyhai kisegítő munkakörben állt munkaviszonyban az alperesnél. 2017. május 17-én reggel 7 órakor kezdte meg a munkavégzést. A 4. számú üstben 40 kg tésztát főztek, majd a következő adag 25 kg-os tésztát keverőtálba tették, és azt a felperes és munkatársa az 1. számú üst széléig emelte. Ezt követően a felperes munkatársa felnyitotta az 1. számú üst tetejét és közben utasított egy másik konyhai kisegí...

BH 2022.11.304 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A koronavírus világjárvány terjedésére figyelemmel 2020 januárjában a Kormány felállította a Koronavírus Járvány Elleni Védekezésért Felelős Operatív Törzset a 1012/2020. (I. 31.) számú Kormányhatározattal. 2020. március 11-én a Kormány országos veszélyhelyzetet hirdetett a 40/2020. (III. 11.) Kormányrendelettel, amellyel különleges jogrend lépett hatályba Magyarországon. 2020. március 15-én az Emberi Erőforrások Minisztériuma (továbbiakban: EMMI) soron kívüli intézkedéseket rendelt el az...

BH 2022.11.290 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A fellebbezéssel támadott végzés meghozatalára az ítélőtáblának a törvényszék 2021. április 19. napján kelt ítélete elleni fellebbezések folytán indult másodfokú eljárásában került sor. A törvényszék a hivatkozott ítéletével - egyéb rendelkezések mellett - a H. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: H. Kft.) jogi személlyel szemben 1 000 000 000 forint, míg a T. Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: T. Kft.) jogi személlyel szemben 1...

BH 2022.11.303 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperes 1988 decemberétől állt az alperes alkalmazásában, utolsó munkaköre vezető területi üzemeltető munkatárs, alapbére havi 425 000 forint volt.
[2] A felperes tíz évig az MMDSZ titkára, majd 2017. november 16-től alelnöke és elnökhelyettese, illetve 2011 augusztusától az alperesnél működő üzemi tanács tagja, majd elnökhelyettes volt. 2017 októberétől munkavállalói küldöttként az alperes felügyelőbizottságának tagjaként is elj...

BH 2022.11.300 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes volt a T. Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: adós) önálló cégjegyzési joggal rendelkező vezető tisztségviselője annak megalapításától kezdődően. Az adós tagjai az alperes és az I. rendű felperes volt. Az adós 2017. november 8-tól felszámolás alá került. A felszámolási eljárásban négy hitelező jelentett be hitelezői igényt összesen 430 383 801 forint összegben. Az egyik hitelező az I. rendű felperes volt 414 417 787 forintos igényével. A törvényszék a 2020. február ...

BH 2022.11.306 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes élelmiszer jellegű bolti vegyesbolt kiskereskedelemmel foglalkozó gazdasági társaság. 2010-ben élelmiszeripari termékeket szerzett be magyar cégektől, melyeket közösségen belüli termékértékesítéssel, túlnyomó többségben Szlovák vevő részére értékesített.
[3] Megismételt eljárásban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adóigazgatósága (a továbbiakban: elsőfokú adóhatóság) a felperesnél 2010. évre (a továbbiakban: vizsgált időszak) általános forgalmi adó (áfa) ad...

BH 2022.11.311 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes a 2022. január 27. napján kelt KE/039/174-2/2022. iktatószámú árverési jegyzőkönyvbe foglalt határozataival megállapította, hogy a felperes, mint adós ellen folyamatban lévő végrehajtási eljárás során megtartott ingatlanárverésen a .../1 hrsz.-ú ingatlanra felajánlott legmagasabb vételár 19 639 500 forint (1. számú határozat), az árverési vevő pedig az I. rendű alperesi érdekelt (2. számú határozat). Az árverési jegyzőkönyv tartalmazza - többek között - a földhasználat adatait ...

Elcsúszott a síkos úton a munkavállaló. Ki a felelős? Cikk

Közeledik a téli időszak, amely számos veszélyt rejt magában. Ide tartozik az időjárási körülmények okozta csúszásveszély is. Kit terhel ezért a felelősség? Az alábbiakban egy ehhez kapcsolódó jogesetet (BH2022.245.) mutatunk be.

BH 2022.10.282 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2019. december 23. napján véglegesen behajthatatlan követelés adóalapjának csökkentése iránt terjesztett elő kérelmet az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 196. §-a és az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: EUB) 2019. október 24. napján közzétett C-292/19. számú végzése (Porr-döntés) alapján. A kérelemben az I. Zrt. elnevezésű vevőjével szemben teljesített ügylet után lejárt és véglegesen behajthatatlan követelésére eső 640 913 forint általán...

BH 2022.10.272 Jogszabályok és jogi tartalmak

A korábban pénzügyi tanácsadással foglalkozó, egyéni vállalkozóként tevékenykedő felperes a 2019. augusztus 30-án kelt munkaszerződés alapján 2019. szeptember 1-jétől beruházási igazgató munkakörben állt határozatlan időtartamú munkaviszonyban az alperesnél. A munkaszerződés értelmében vezető állású munkavállalónak minősült, havi bruttó alapbére 2020. március 1-jétől 1 253 500 forint volt.
[1] Az alperes 2020. május 13-án közölt felmondásával a felperes munkaviszonyát megszüntette. A felmond...

BH 2022.10.273 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 1994. november 1-jétől állt közalkalmazotti jogviszonyban az alperessel, munkavégzési helye a G.-i Levéltár szervezeti egységében volt. A kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakulásáról, valamint egyes kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: Átalakulási tv.) 1. § (2) bekezdése szerint a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonya - meghatározott feltétek melle...

BH 2022.10.269 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felszámolási eljárás lefolytatása iránti kérelmet 2017. március 4-én nyújtották be, a felszámolás 2018. április 13-án indult meg.
[2] A felszámoló 2020. november 20-án a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 63/B. §-a alapján az iratanyag hiánya miatt kérelmezte az adós egyszerűsített felszámolásának az elrendelését. A kérelem beadásáról a 2020. november 9-én kelt levelében értesítette a hitelezőket, s kérte az adós bárhol fel...

BH 2022.10.271 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes a kézilabda sportágban, látványcsapatsportban működő, az Országos Sportági Szövetség által kiírt versenyrendszerben szereplő sportszervezet.
[2] A felek 2018. április 11-én 2018. július 1-jétől 2020. június 30-ig terjedő határozott időre munkaszerződést kötöttek, amelynek alapján a felperes hivatásos sportoló munkakört töltött be havi 587 982 forint alapbér ellenében. Munkaköri kötelezettségét képezte, hogy sportképességeit legjobb tudása szerint a munkáltató rendelkezésére bo...

BH 2022.10.281 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes utazásszervezési tevékenységet folytató Norvégiában letelepedett adóalany. A felperes 2016. szeptember 29. napján benyújtott kérelmében a 2015. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakra vonatkozó belföldön beszerzett termékeket és igénybe vett szolgáltatásokat terhelő, előzetesen felszámított általános forgalmi adó visszatérítését kérte az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 249. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján...

BH 2022.10.267 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes és az adós között hibás teljesítés tárgyában a Zalaegerszegi Törvényszék előtt polgári peres eljárás volt folyamatban. A felek a 2015. április 20-i tárgyaláson a bíróság által jóváhagyott egyezséget kötöttek, mely szerint az adós kft. 2015. július 1. és 2015. szeptember 30. között a felperes lakóházán elvégzi a 12 pontban felsorolt építési, javítási munkákat azzal, hogy amennyiben e határidőben a munkákat mégsem teljesíti, 4 888 000 forint megfizetésére köteles a felperes részé...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Láncügylet áfavonzata

Bunna Erika

adótanácsadó

Tisztelt Szerkesztőség!

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 december
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
hirdetÉs