25917 találat a(z) jogeset cimkére

BH 2023.5.142 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A végrehajtó a 023.V.2038/2019/187. számú ingatlan-árverési jegyzőkönyve alapján a felperes mint egyéni vállalkozó tulajdonjogának a bejegyzését árverési vétel jogcímen kérte a perbeli ingatlan 1-ed tulajdoni illetőségére.
[2] Az alperes 2022. január 26-án kelt 460087/2022.01.05. számú határozatával a kérelmet elutasította. A döntés indokai szerint egyéni vállalkozó önállóan nem jogképes, nem jogi személy, saját neve alatt jogot nem szerezhet, csak magánszemélyként vagy egyéni cégként. A...

BH 2023.5.136 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes autógyártóknak és más, hasonló profilú cégeknek készít elektronikus kábeleket. A felperes 1999. május 19-től állt határozatlan idejű munkaviszonyban nála, 2016. február 1-jétől 2016. október 4-ig műszaki vezető, ezt követően műszaki és energetikai vezető munkakörben. Felette a munkáltatói jogkört a cégvezető gyakorolta.
[2] A koronavírus világjárványra tekintettel a megrendelések visszaestek, ezért az alperes rövidített munkaidő bevezetéséről döntött. A felperes részére, aki n...

BH 2023.5.138 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2017. június 6-tól állt az alperes alkalmazásában készlet- és anyagnyilvántartó munkakörben. 2019. január 18-án gyermeke született, ezt követően fizetés nélküli szabadságot vett igénybe, ténylegesen munkát nem végzett.
[2] Az alperes 2019. november 29-én felszámolás alá került, ezt megelőzően, 2019. november 28-án a felperest a hatóságnál "kijelentették", minderről őt nem értesítették.

[3] A felperes 2022. március 31-én benyújtott és az elsőfokú bíróság felhívására pontosít...

BH 2023.5.135 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság az adós csődeljárását a 7. számú végzésével rendelte el, az erről szóló végzés (hirdetmény) 2022. május 20-án jelent meg a Cégközlönyben, a kirendelt vagyonfelügyelő a D. Kft.
[2] A hitelező 307 238 euro bérleti díjból és 16 002 000 forint költségből álló követelést jelentett be 2022. június 16-án hitelezői igényként a vagyonfelügyelőnek. Levelét elektronikus úton és postai úton is megküldte a vagyonfelügyelő székhelyére, valamint a vagyonfelügyelő honlapján közzétett...

BH 2023.5.129 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az I. rendű alperes autókereskedéssel foglalkozó gazdasági társaság 2017. október 11. napjától a tulajdonában állt egy Peugeot Partner típusú áruszállító tehergépkocsi (továbbiakban: gépjármű). Az I. rendű alperes a gépjármű tulajdonjogának megszerzését követően azt a forgalomból ideiglenesen kivonatta, arra kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést nem kötött. Az I. rendű alperes a gépjárművet takarítás céljából átadta a K. Kft. d-i telephelyén dolgozó alkalmazottainak.
[2] A I...

BH 2023.5.137 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a felperes 2003. február 11-től állt az alperes alkalmazásában, 2017. március 1-jétől számlavezetési tanácsadó munkakört töltött be. Feladatkörébe tartozott a Bank- és Bankcsoport termék- és szolgáltatásértékesítés szakértői bonyolítása, a munkafolyamatokhoz kapcsolódó ügyfél-tájékoztatás, továbbá a lakás előtakarékossági (LTP) szerződések megkötésére vonatkozó ajánlat elkészítésében is közreműködött.
[2] Az alperes Lakástakarék Cso...

BH 2023.5.139 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes indítványára a 2014. és 2015. években származó különböző finomságú végtelen fonott üvegszálból készült üvegfonal vámárukat bocsátottak szabad forgalomba. A NAV Szakértői Intézettől (a továbbiakban: NAV SZI) az áruátengedést követő ellenőrzés során beszerzett 2015. évi szakvélemény alapján az elsőfokú vámhatóság azt állapította meg, hogy a mintázott termékek nem üvegfonalak, hanem előfonatok, így antidömping intézkedés hatálya alá tartoznak. Ezért több elsőfokú határozatában vég...

BH 2023.5.140 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes egy magántőkealap, melynek képviselője a Zrt., amely a Csoport érdekeltségi körébe tartozik. A 2021. február 9. napján kötött 6 db üzletrész adásvételi szerződés alapján a felperes mint vevő vétel jogcímén az alábbi eladóktól az alábbi belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok (a továbbiakban: Projekttársaságok) üzletrészeit szerezte meg: az Zrt. eladótól a Kft. 100%-os üzletrészét, az Zrt. eladótól a Kft. 100%-os névértékű üzletrészét vételárért, az Zrt. eladótól a Kft....

BH 2023.5.141 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján megalkotta a helyi adókról szóló 50/2012. (XII. 17.) számú önkormányzati rendeletet (a továbbiakban. Önk.r.).
[3] A felperes telekadó bevallási kötelezettségének a Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: elsőfokú adóhatóság) felszólítására tett eleget, melyben az Ingatlant érintő építési, telekalak...

BH 2023.5.134 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság 12. számú ítéletében rögzítettek szerint a felperes pontosított keresetében a felek közötti kölcsönszerződés érvénytelenségének a megállapítását és az érvénytelenség jogkövetkezményének levonását kérte akként, hogy a bíróság a szerződést a határozathozatalig terjedő időre nyilvánítsa hatályossá és kötelezze az alperest 150 750 forint megfizetésére. Az alperes a kereset elutasítását kérte.
[2] Az elsőfokú bíróság ítéletében a felek között létrejött kölcsönszerződést ak...

BH 2023.4.110 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A II. rendű alperesi érdekelt mint eladó és az I. rendű alperesi érdekelt mint vevő között 2021. március 2. napján adásvételi szerződés jött létre a perbeli ingatlanok értékesítésére vonatkozóan. A szerződő felek az adásvételi szerződés 2. pontjában az ingatlanok együttes vételárát 60 millió forintban állapították meg.
[2] Az I. rendű alperesi érdekelt 2021. március 2-án az alperesnél a perbeli ingatlanokra vonatkozóan tulajdonjog bejegyzés iránti kérelmet terjesztett elő. A felperes 202...

BH 2023.4.108 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2019. január 1-jétől tagja az ekkor alakult csoportos társasági adóalanynak. A csoport minden tagja Nemzetközi Pénzügyi, Bérelszámolási Standardokat (IFRS) alkalmazza, amelyre a felperes a magyar pénzügyi szabályok (HAS) alkalmazása helyett 2019. január 1-jén tért át.
[2] A csoport 2020. január 1.-december 31. adóévre vonatkozó társasági adóbevallását 2021. július 15. napján elektronikus úton nyújtotta be, abban megjelölte (35. és 36. sorok), hogy a felperes a bevallás mellékl...

BH 2023.4.104 Jogszabályok és jogi tartalmak

[41] A felperes kamionsofőr munkakörben állt az alperes jogelődje alkalmazásában, amikor a 2016. március 19-én bekövetkezett munkabalesete során térdzúzódást és csuklósérülést szenvedett. A balesettel összefüggésben 2016. március 20-tól 2016. december 23-ig keresőképtelen volt. A felek közötti munkaviszony 2017. március 19-én szűnt meg, ezt követően a felperes gépjárművezető, majd kertész munkakörben dolgozott.
[42] A felperes 2016. október 4-én kelt összefoglaló szakorvosi lelete rögzíti, h...

BH 2023.4.107 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes a 2008. február 28-án kötött szerződés alapján, 2013. január 31-i lejárati határidővel 53 174 516 BRL (brazil real) hitelt nyújtott brazil illetőségű kapcsolt vállalkozása, az Ltd. részére. A szerződés szerint a kamat félévenként, a szerződésben rögzített féléves CDI ráta 100%-ának évi 200 bázisponttal növelt mértéke alapján jár.
[2] A kapcsolt vállalkozás 2009-2011. években Brazíliában adóként megfizette a kamat 15%-át. A felperes könyveiben bevételként a kamat 100%-át tüntet...

BH 2023.4.105 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes R. L.-val együtt 2017. május 25-től 2018. szeptember 12-ig látta el a felperes gazdasági társaság ügyvezetői feladatait, önálló képviseleti jogosultsággal.
[2] R. L. a cég profiljának bővítése érdekében egy szivattyúként funkcionáló, nyergesvontatóhoz kapcsolt félpótkocsi beszerzését tervezte, amelyet internetes hirdetés útján talált meg. Utasítása alapján a felperesi munkavállalók 2018. április 26-án Németországba utaztak a hirdetést feladó GmbH-hoz a jármű megtekintése, kipr...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Beruházási költségek utólagos aktiválása

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Tb-audit és adatvédelem

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, compliance szakértő

Átálányadó és munkaviszony csed, gyed

Czeglédi Bernadett

munkajogi és társadalombiztosítási szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 június
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs