26235 találat a(z) munkajog cimkére

BH 2023.11.282 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes hivatalból indított, felülvizsgálati eljárás keretében meghozott PE-10/HAT/1548-2/2022. számú határozatával a felperes gyermekek otthongondozási díjára való jogosultságát 2021. november 30. napjával megszüntette, mert a felperes új lakóhelyet létesített, és az alperes konkrét kioktatása ellenére nem tett eleget bejelentési kötelezettségének. Egyúttal a jogosulatlanul és rosszhiszeműen, 2021. december 1. és 2022. június 30. közötti időszakban felvett ellátás és kamatai visszafiz...

BH 2023.11.286 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes 2021. június 24. napján az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 104. § (1) bekezdés e) pontja alapján hivatalból közigazgatási hatósági eljárást indított a felperesekkel szemben a 2021. évi kibocsátási egység visszaadási kötelezettség teljesítésének vizsgálata tárgyában.
[2] Az alperes 2021. június 30. napján a közigazgatási hatósági eljárások eredményeként öt határozatot hozott, melyekben a felpereseket bírság megfizetésére,...

BH 2023.11.276 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felülvizsgálati eljárásban irányadó tényállás szerint a CNC esztergályos végzettségű felperes 2018. március 5-től állt munkaviszonyban az alperessel lakatos munkakörben, munkavégzési helye az alperes németországi telephelyén volt. Csoportvezetője kioktatta őt a FASTI márkájú lemezhajlító géppel történő munkavégzés alapvető szabályaira. Elmondta: ahhoz, hogy a kezelő elindíthassa a gépet mindig jelezni-visszajelezni kell egymásnak.
[2] A felperes és felettese 2018. április 16-án egy lem...

453/2023. (X. 5.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

2023. évi LXVI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad a Magyarország és az Ecuadori Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.
Az Országgyűlés a Megállapodást e törvénnyel kihirdeti.
A Megállapodás hiteles magyar nyelvű szövegét az 1. melléklet tartalmazza.
A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövegét a 2. melléklet tartalmazza.
Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a ...

445/2023. (IX. 28.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

446/2023. (X. 3.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

20/2023. (X. 30.) ÉKM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
E rendelet alkalmazásában foglalkoztató s...

477/2023. (X. 26.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

1465/2023. (X. 26.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. egyetért a Magyarország és a Kolumbiai Köztársaság között az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) bemutatott szövegével;
2. felhatalmazza a belügyminisztert vagy az általa kijelölt személyt a Megállapodás bemutatott szövegének - a megerősítés fenntartásával történő - végleges megállapítására;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a Megállapodás szövegének végleges megállapításához szükséges meghatalm...

Fizetés nélküli szabadság – mire figyeljen a munkáltató és a munkavállaló a gyakorlatban? Cikk

Mire figyeljen a munkáltató és a munka vállaló a fizetés nélküli szabadság egyes eseteiben? Mire érdemes figyelni a fizetési szabadságról szóló megállapodás során? Milyen módon tudják felmondással megszüntetni a felek a közöttük fennálló munkaviszonyt fizetés nélküli szabadság esetén? Cikkünkben ezeket a kérdéseket járjuk körbe.

Munkavédelmi oktatás: terhet jelenthet, így részben leépítenék Cikk

A munkavédelmi szabályok, azok között is a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szigorú követelményrendszert állít a foglalkoztatással összefüggésben. Ennek egyik elemeként írja elő a munkavédelmi oktatás kötelezettségét. Ezen kötelezettségen lazítana egy frissen benyújtott kormányzati törvényjavaslat.

465/2023. (X. 9.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

462/2023. (X. 5.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány álláspontja szerint a magyar munkaerő és a magyar lakosság védelme érdekében átfogó beavatkozásra van szükség a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodását és foglalkoztatását érintően, ezért a hatályos idegenrendészeti szabályozást teljeskörűen szükséges felülvizsgálni, szigorítani, majd új alapokra helyezni.
A Kormány döntött arról, hogy
szigorítja a bevándorlással és a munkavállalással kapcsolatos szabályokat, ennek érdekében új törvényjavaslatot is fog alkotn...

BH 2023.10.250 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2017. október 16-tól állt az alperes alkalmazásában, 2018. június 30-áig szóló határozott idejű munkaviszonyban projekt menedzser munkakört látott el. 2018. július 1-jén a munkaszerződés módosításával a felperes munkaviszonya határozatlan időtartamúra változott, alapbérét pedig 500 000 forintra emelték.
[2] A felperes 2017. október 16-án kelt munkaköri leírásában rögzítették, hogy feladatkörének része egyebek mellett a jogszabályban, utasításokban és az egyetemi szabályzatokba...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ingyenesen kapott anyag elszámolása

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Munkáltató rendes felmondása TP alatt

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31