26655 találat a(z) munkajog cimkére

Végső előterjesztői indokolás a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet módosításáról szóló 14/2024. (VI. 10.) ÉKM rendelethez - Indokolások Tára 2024/48. Jogszabályok és jogi tartalmak

A miniszteri rendelet tervezetéhez tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése és a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában kerül közzétételre.
A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munka...

9/2024. (VI. 11.) KIM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

14/2024. (VI. 10.) ÉKM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

BH 2024.6.145 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az önkormányzat rendészeti igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) 2022. május 31-én és 2022. július 3-án közterület-használat hatósági ellenőrzését végezte, amelyről jegyzőkönyveket készített. Az ellenőrzések során megállapítást nyert, hogy a fenti helyszíneken található három telefonfülkén reklámhordozó berendezés került elhelyezésre, amelyeken a reklám közzétevője a felperes.
[2] Az Igazgatóság a közterület-használati ellenőrzésről készült jegyzőkönyveket az eljárás kezdeményezésér...

BH 2024.6.140 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2017. augusztus 29-től állt az alperes alkalmazásában határozott idejű jogviszonyban pedagógusként. Osztályfőnökként és szaktanárként munkavégzése során napi rendszerességgel találkozott a tanulókkal.
[2] Az alperes 2021. november 12-én arról tájékoztatta a felperest, hogy az ügyfelekkel rendszeresen találkozó foglalkoztatotti körbe tartozik, ezért - a 2021. november 1-jén hatályba lépett, a koronavírus elleni védőoltásnak az állami és önkormányzati intézményeknél foglalkoztat...

BH 2024.6.148 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes a hivatalból indult adategyeztetési eljárásban 2021. november 30-án meghozott határozatában megállapította, hogy a felperes az 1980. szeptember 1. és 2020. december 31. közötti időszakban 39 év 179 nap nyugdíjjogosultság elbírálásához figyelembe vehető szolgálati idővel rendelkezik. A döntésben a felperesnek az önkéntes tűzoltóságnál egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásából származó jövedelme nem került rögzítésre, ezzel összefüggésben a határozat a társadalombizto...

BH 2024.6.141 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2006. október 9-től értékesítési vezető munkakörben állt az alperes alkalmazásában, havi alapbére 1 250 000 forint volt.
[2] A felperes 2022. február 28-tól 2022. március 4-ig nem jelent meg a munkavégzési helyén, szabadság kiadása iránti igényét azonban a munkáltatói jogkör gyakorlójának nem jelezte. 2002. március 8-tól keresőképtelen állományba került, azonban a keresőképtelenségét nem igazolta, ezért a munkáltató 2022. március 25-én felszólította az orvosi igazolások megkül...

2024. évi XV. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez a törvény - a (2)-(7) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A 21. §, a 22. § (2) bekezdése, 15. alcím e törvény kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
A 8. alcím 2024. június 1. napján lép hatályba.
Az 1. alcím, a 3. § (5) bekezdése, a 4-5. §, a 3-7. alcím, a 10-12. alcím, a 16-18. alcím, a 20. alcím 2024. július 1. napján lép hatályba.
A 22. § (1) bekezdése, a 19. alcím 2024. október 1. napján lép hatályba.
A 3. § (1), (2) és (4) bekezdé...

116/2024. (V. 23.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

2024. évi XXV. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 82. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) Az idegenrendészeti hatóság az e törvény szerinti eljárásai során, az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban, közvetlen hozzáférés útján jogosult az Európai Határregisztrációs Rendszerből adatot lekérdezni és az Európai Határregisztrációs Rendszerben adatot rögzíteni."...

2024. évi XII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Hatályát veszti a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény


Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvényA bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény
lép.Hatályát veszti az ügyvédi tevékenységről s...

Végső előterjesztői indokolás a belügyi ágazati feladatellátást támogató törvények módosításáról szóló 2024. évi XXV. törvényhez - Indokolások Tára 2024/44. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az Európai Unió tagállamainak bűnüldöző szerveivel a bűncselekmények megelőzése, ...

2024. évi XXVIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az 5. §, a 11. § és a 12. § az e törvény kihirdetését követő 61. napon lép hatályba.
A 18. § és a 20. § a) pontja az Alaptörvény 4. cikk (2) és (5) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
A 23. § és a 31. § az Alaptörvény XIV. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Ez a törvény az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről szóló, 2022. október 19-i (EU) 2022/2041 európai...

Végső előterjesztői indokolás a jogi és gazdasági versenyképesség erősítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XV. törvényhez - Indokolások Tára 2024/43. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A Kormány elkötelezett abban, hogy az elmúlt évtizedek jogalkotásának felülvizsgálatával folyamatosan ...

Végső előterjesztői indokolás a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény hatálya alá tartozó ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről, valamint a nyilatkozattételi kötelezettség alá eső szolgáltatások felsorolásáról szóló 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet módosításáról szóló 102/2024. (V. 9.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2024/43. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ez az indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül közzétételre.
A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény módosítása lehetőséget teremt arra, hogy a két tartózkodásiengedély-típusra általában véve kiterjedjenek a kedvezményes szabályok, így a beruhá...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Adománygyűjtés Facebookon

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Választott tisztségviselő menedzserszűrése

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 június
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Együttműködő partnereink