114 találat a(z) munkaviszony megszüntetése cimkére

Végkielégítés feltételekkel Kérdés

Munkahelyteremtő bértámogatás visszatérő anyukával Kérdés

Szüneteltetés választásakor a foglalkoztatott munkaviszonyának helyzete Kérdés

Tisztelt Szakértő! Katás, kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a válsághelyzet miatt üzlethelyisége bezárására kényszerült. Tevékenysége nem tartozik a támogatotti körbe. Egy fő 40 órás munkaviszonnyal rendelkező alkalmazottat foglalkoztat. Ha úgy dönt, hogy szünetelteti a tevékenységét, az alkalmazott munkaviszonya hogyan szüntethető meg jogszerűen, vagy a vállalkozási tevékenység szüneteltetése a munkaviszony automatikus megszűnését eredményezi? Bevétele várhatóan több hónapig nem keletkezik, így a munkavállaló foglalkoztatása a teljes anyagi ellehetetlenülést eredményezné. Várom megtisztelő válaszukat.

Munkaköri alkalmatlanság Kérdés

Kötelezhető-e a dolgozó foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra, mert kezelő orvosi diagnózis szerint jelen fizikai munkát nem lehetne végeznie, ezen orvosi véleményt a munkáltatónak nem mutatta be. Ha a foglalkozás-egészségügy is hasonló megállapítást tesz, miként lehet a dolgozó munkaviszonyát megszüntetni?

Munkaviszony megszüntetése – további kérdés Kérdés

Tisztelt Dr. Hajdu-Dudás Mária! Köszönöm válaszát az alábbi kérdésemre: (https://adozona.hu/kerdesek/2020_3_25_Munkaviszony_megszuntetese_jip). Igen, minden bizonnyal fogunk előszerződést kötni. Annyit szeretnék még kérdezni, hogy közös megegyezéssel történő munkaviszony-megszüntetés esetén kötelező a végkielégítés? Ha nem, adható-e jutalom jogcímen extra juttatás? Illetve közös megegyezés esetén a felmondási időt nem kell letölteni, ugye? A járvány miatti járulékcsökkentések csak a rendeletben meghatározott vállalkozási körnek járnak, ugye? Előre is köszönettel: FB

Munkaviszony megszüntetése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy kis kft., melynek a jelenlegi helyzet miatt be kell zárnia a boltját határozatlan ideig, így valószínűleg nem tudja tovább foglalkoztatni a dolgozóit április 1-jétől. 3 alkalmazott van a cégben. Egyiknek decemberben született kisbabája, Ő jelenleg cseden van, neki nem szeretne a cég felmondani, mivel nincs utána jelenleg fizetési kötelezettség. A másik két alkalmazottnak milyen jogcímen lehet felmondani a jelenlegi helyzetben úgy, hogy április 1-jétől megszűnjön a munkaviszonyuk, és jogosultak legyenek az álláskeresési járadékra? Ha a kedves szakértő szerinti felmondással mondunk fel nekik, jól tudjuk ugye, hogy elmehetnek utána álláskeresési járadékot igényelni, melyet maximum 90 napig kapnak, és az első 45 napban még tb-biztosítottak maradnak, utána csak a 7710 Ft-t kell maguk után befizetni? Milyen adókat, járulékokat vonnak az álláskeresési járadékból? Van esetleg valamilyen időkorlát, ameddig nem tudjuk újra alkalmazni őket? (A válság/járvány végeztével szeretnénk újra alkalmazni őket.) Ebből a két alkalmazottból az egyik már 2015 óta dolgozik cégünknél, így ő ugye 1 havi végkielégítésre számíthat? Előre is köszönettel: FB

Munkaviszony megszüntetése keresőképtelenség alatt Kérdés

Tisztelt Szakértő! Dolgozónk munkaviszonya 2019. 11. 21-étől áll fenn társaságunknál. 2020. 01. 13-ától keresőképtelen állományban van, azóta postai úton tudjuk elérni. Tudomásunk szerint táppénzre 2020. 03. 24-éig jogosult, de előreláthatólag keresőképtelensége továbbra is fennmarad. Munkaviszonyát szeretnénk megszüntetni. Kérdésem: hogyan, milyen feltételekkel és mikor szüntethetjük meg a munkaviszonyt, továbbá milyen teendőink vannak ezzel kapcsolatban (dolgozó kiértesítése, NAV-bejelentés stb.)? Amennyiben a keresőképtelenség továbbra is fennáll, jogosult-e, kell-e részére fizetnünk valamit? Köszönettel.

Vezető állású munkavállalók: speciális szempontok a munkaviszony felmondásakor Cikk

A vezető állású munkavállalókra az általánostól eltérő szabályokat fogalmaz meg a munka törvénykönyve. Rendszeresen vita forrása munkaviszony megszüntetése esetén, hogy ki minősül vezetőnek.

Eszközértékesítés és bérből kompenzálás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem, egy magyar illetőségű, áfaalany kft. egy felmondási idejét töltő alkalmazottnak szeretne tárgyi eszközöket eladni. Az eszközökről a számlák elkészültek, az áfát megfizette a cég. Az eszközök vételára (személygépkocsi, IT-eszközök, bútorok) szinte megegyezik a dolgozó utolsó havi bérének, végkielégítésének, szabadságmegváltásának nettó összegével. Kérdésem, hogy a dolgozó és a munkáltató a közös megegyezéses munkaviszony-megszüntetésbe belevehetik-e, hogy kompenzálják egymás felé a követeléseiket, így bérfizetésre és vételár-megfizetésre sem kerül sor, vagy erre az esetre is vonatkozik a 33/50 százalékos szabály, és a törvényes megoldás érdekében mindkét ellenirányú pénzmozgásnak meg kell történnie? Köszönettel.

Munkaviszony megszüntetése, tanulmányiszerződés-tartozás, kilépőpapírok Kérdés

Tisztelt Szakértő! Munkaviszonyomat a tanulmányi szerződés lejártát megelőzően, munkavállalói rendes felmondással megszüntettem. A munkáltató felém egy, a vezető által aláírt levél formájában közölte (a felmondást követő 11. napon kaptam kézhez), hogy a 600 000 Ft-os tartozást egyösszegben fizessem be az utolsó munkában töltött napomig (tehát ezt 19 nappal előtte tudtam meg, hogy pontosan mennyit és mikorra kell fizetnem). A kérdésem: amennyiben a határidőig nem teszek eleget a fizetési felszólításnak, a munkáltató visszatarthatja-e a kilépőpapírjaimat? Ha nem, és ők erre hivatkozva akarják behajtani a tartozást az általuk megjelölt időpontig, mit tehetek, mire hivatkozhatok? Ennyit nem tudok egyszerre, ilyen rövid idő alatt kifizetni. Erre hivatkozva, ha a kilépőpapírjaimat nem is tartják vissza, bíróságra vihetik az ügyet? A tanulmányi szerződésben pontos információ nem szerepel arra vonatkozóan, milyen határidővel kell megfizetnem ezt a munkáltató részére. Kérdésem lenne még, hogy az egyösszegű kifizetést elkerülendő, van-e rá más megoldás, minthogy én a munkáltatónak könyörögjek a részletfizetési lehetőség iránt? Válaszát előre is köszönöm! Z. M.

Amire ügyelni kell a munkaviszony megszüntetésekor Cikk

A munkaerőhiányra tekintettel az alkalmazottak egyre könnyebben váltanak munkahelyet, gyakran a felmondási időt sem dolgozzák le. A munkáltatók sokkal elnézőbbek, hiszen tisztában vannak azzal, hogy megfelelő munkaerőt sokszor tetemes idő alatt sem lehet találni. Amennyiben bármelyik fél a munkaviszony megszüntetése mellett döntene, bizonyos alapvetéseket feltétlenül érdemes tudni.

Egyszerűsített foglalkoztatás Kérdés

Tisztelt Szakértő! A munkáltató és a munkavállaló közös megegyezéssel megszüntetik a munkaviszonyt. A munkáltató ezek után alkalmazhatja-e a volt munkavállalót egyszerűsített foglakoztatottként? Segítségét előre is köszönöm!

Szabadságmegváltás a 2. gyes után Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kérdésben szeretném a segítségét kérni. Van egy munkavállaló, aki 2013-ban visszament dolgozni gyes-ről, de még ugyanebben az évben megszülte a második gyermekét, akivel először csed-re, majd gyed-re, végül gyes-re került. 2016-ban, még mielőtt lejárt volna a 2. gyermekre tekintettel igénybe vett gyes, megszületett a 3. gyermek. A 3. gyermekre tekintettel újra csed-re, gyed-re végül gyes-re került. A 3. gyerekre tekintettel igénybe vett gyes után nem kíván visszatérni a munkahelyére, ezért a jogviszonya közös megegyezéssel megszűnik. Helytálló-e a közös megegyezés? A másik kérdésem, hogy a szabadságmegváltást hogyan kell számolni? Az rendeletben van, hogy az Mt. szerint a szülési szabadság tartamára és a fizetés nélküli szabadság első fél évére jár, de melyik időszakra? 2013-ra vagy 2016-ra? Esetleg mind a kettőre? Köszönöm a segítségét! Tisztelttel: G-né.

Próbaidő meghosszabbítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2019.05.21-én belépett dolgozónk próbaideje 2019.08.20-án lejár. Munkájával elégedetlenek vagyunk, de sajnos külföldi kiküldetésben van még 09.22-ig, ezért a próbaidőn belül nem tudjuk megszüntetni a munkaviszonyát. Helyesen járunk-e el a törvény szerint, ha 2019.08.16-án próbaidőn belül indoklás nélkül megszüntetjük a munkaviszonyát, és 2019.08.17-2019.09.22-ig határozott idejű szerződéssel újra alkalmazzuk. Megtámadható ez a munkaügyi bíróságon? Tisztelettel.

Kismama visszatérése Kérdés

2017 nyarán született gyermekem, akkor egy 7 fős csapatból jöttem el szülni, és határozott idővel vették fel az "utódomat", jelezve a szerződésében, hogy engem helyettesít. Ő egy év után felmondott. A cég úgy döntött, hogy a "pozíciómra" (egy ilyen munkakör volt/van a csapatban) felvesz egy embert határozatlan idővel, az ő szerződésében már nem szerepel, hogy engem helyettesít. Én úgy jöttem el, hogy két év múlva megyek vissza, érdeklődtem is az utóbbi egy évben folyamatosan, de konkrét választ nem kaptam. Beadtam a fizetés nélküli szabadságomat megszüntető kérelmet, hogy 2019 szeptemberében szeretnék munkába állni. Ennek hatására közölték, hogy nincs hely számomra, a közösben eddig felkínált opció nem tetszik. A csapat jelenleg 5 fővel "üzemel", picit átalakult, de az én feladatköröm hangsúlyos része ugyanaz maradt, annak ellenére, hogy pár feladat ki-, illetve bekerült belőle. Mik a munkáltató kötelezettségei ebben a helyzetben? A felgyülemlett szabadságomat jól értem-e, hogy az emelt bérrel kell kiadni, adott esetben végkielégítést és felmondási időt is ezzel kell fizetni? Felmondhat-e jogszerűen ebben az esetben a munkáltató, vagy érdemes perben gondolkodni? Opció lehet-e, hogy kérem a szabik kiadását, és ragaszkodva a munkahelyhez, meghagyva annak esélyét, hogy egy év múlva fel tudnak ajánlani pozíciót, kérni, hogy a jelenlegi körülményekre tekintettel tegyenek vissza fizetés nélküli szabadságra a gyermek 3 éves koráig? Köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Készpénzes számla, pénztárgép, adatszolgáltatás

Szolnoki Béla

adószakértő, könyvvizsgáló

Számviteli bizonylat 2020.07.01-től

Kneitner Lea

okleveles nemzetközi és igazságügyi adószakértő

Egyéni vállalkozó egyben őstermelő is

Szarvas Imréné

könyvvizsgáló, adószakértő, könyvelő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close