408 találat a(z) adatvédelem cimkére

10/2015. (IV. 9.) NGM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 1. melléklet H) pontjában foglalt táblázat 5. sorában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró igazságügyi miniszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
E ren...

BH+ 2015.1.43 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indítvány alapjául szolgáló tényállás
Az érintett önkormányzat jegyzője, mint elsőfokú adóhatóság a magánszemély felperest a 2012. adóév vonatkozásában ingatlantulajdonára tekintettel 61 480 forint építményadó megfizetésére kötelezte. A Budapest Főváros Kormányhivatala másodfokú adóhatóságként a határozatot helybenhagyta.
A magánszemély keresettel kérte az indítványozó Bíróságtól a határozat felülvizsgálatát. Az indítványozó Bíróság a per tárgyalásának felfüggesztése mellett a Kúria Önko...

Bírságveszély a munkaerő-közvetítésben Cikk

A hazai munkaerő-kiválasztó cégek és megbízóik adatkezelési és adatvédelmi gyakorlata gyakran nincs összhangban a hatályos jogszabályokkal – hívja fel az érintettek figyelmét dr. Holló Dóra, a BALÁZS & HOLLÓ Ügyvédi Iroda partner-ügyvédje. Az adatvédelmi specialista szerint például számos közvetítő milliós bírság kiszabását és adatbázisnak töröltetését kockáztatja azzal, hogy jogellenesen enged át adatkezelési jogosultságokat a munkaadónak.

2/2013. (I. 30.) BM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 13. és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), f), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
E rendelet alkalmazásában:
bejelentés-köteles továbbképzési program: minősítési...

56/2012. (XII. 28.) KIM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c)...

53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatk...

237/2012. (VIII. 30.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 1. pont a)-d) alpontjaiban és 16. pontban, és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés m) pontjában, valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 287. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében ...

Új lehetőségek és új kötöttségek az adatkezelés során Esemény

2011. évi CXII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés az információs önrendelkezési jog és az információszabadság biztosítása érdekében, a személyes adatok védelmét, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jog érvényesülését szolgáló alapvető szabályokról, valamint az ezen szabályok ellenőrzésére hivatott hatóságról az Alaptörvény végrehajtására, az Alaptörvény VI. cikke alapján a következő törvényt alkotja:
E törvény célja a hatálya alá tartozó tárgykörökben az adatok kezelés...

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló T/3586. számú törvényjavaslat indokolása Jogszabályok és jogi tartalmak

E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő jog érvényesítésével megvalósuljon.
(1) E törvény hatálya a Magyarország területén folytatott minden olyan adatkezelésre és adatfeldolgozásra kiterjed, amely természetes személy adataira, valamint k...

BH+ 2011.6.265 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felülvizsgálati kérelem szempontjából irányadó tényállás szerint a felperes 1999. július 1-jétől, - annak 2005. december 31-én bekövetkezett megszűnéséig - ellátásszervezőként vett részt az Irányított Betegellátási Modellkísérletben (IBM). 2006. január 1-jén hatályba lépett az Irányított Betegellátási Rendszer (IBR), mely új rendelkezéseket tartalmazott az ellátásszervezők adatkezelése tekintetében.
A peres felek 2006. december 8-án írták alá az IBR keretében nyújtott egészségügyi szolgált...

BH+ 2010.11.494 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság helyt adva a II. r. felperes keresetének, ítéletében megállapította, hogy az alperes jogosulatlanul kezelte a II.r. felperes személyi adatait és kötelezte az alperest, hogy a II. r. felperes - K. L.-né ellen folyamatban lévő adóellenőrzés során megkeresés alapján a banktól beszerzett - személyes adatait törölje. Az alperest a II. r. felperes javára perköltségben marasztalta. Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatt...

BH 2010.1.13 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság helyt adva a felperes keresetének, megállapította, hogy az alperes jogosulatlanul kezelte a felperes személyes adatait és kötelezte, hogy a felperesnek - a T. Kft.-nél elrendelt adóellenőrzés során e gazdasági társaság számlavezető bankjától beszerzett - személyes adatait törölje. Az alperest a felperes javára 30 000 forint perköltségben marasztalta. Az alperes fellebbezése folytán eljárt másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta és a felperes keresetét...

BH+ 2009.10.463 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az E. Hirdető Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja az S. Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A zrt.-nek két részvényese van, a zrt.-ben a szavazatok 99%-ával E. város önkormányzata rendelkezik.
A 2007. november 12-én kelt végzéssel hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárásban a megyei bíróság mint cégbíróság végzésével az E. Kft.-t 200 000 Ft pénzbírsággal sújtotta, és ismételten felhívta, hogy a cég törvényes működését 30 napon belül állítsa helyre. Végzésében hivatkozott...

APEH közlemény (AEÉ 2009/1.) Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 55. § (3) és (4) bekezdése alapján az állami adóhatóság a következő adózók adatait teszi közzé.
a) Bejelentési kötelezettségüknek a következő adózók nem tettek eleget:
b) Jogerős határozattal megállapított jelentős (magánszemély esetében 10 millió, más adózók esetében 100 millió Ft -ot meghaladó) Összegű adóhiányt határidőben meg nem fizető adózók :

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Fejlesztési tartalék

Pölöskei Pálné

adószakértő

Hipanyilatkozat – kapcsolt vállalkozás

Pölöskei Pálné

adószakértő

Katás ügyvéd számlázása

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 február
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close