Végső előterjesztői indokolás a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2020. (XI. 19.) MNB rendelethez - Indokolások Tára 2020/145.

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
  • Jogszabály indoklása: 43/2020. (XI. 19.) MNB rendelet

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (1)-(9) bekezdése szerinti feladatai ellátásához - ideértve a monetáris, a fizetési mérleg és kapcsolódó állományi, az értékpapír, a pénzügyi számla, a pénzforgalmi, a fizetési rendszer, a pénzügyi stabilitási, a makroprudenciális és a pénzügyi közvetítőrendszerre vonatkozó statisztikák összeállítását - jegybanki információs rendszert működtet. A jegybanki információs rendszer működt...

Végső előterjesztői indokolás a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2020. (XI. 19.) MNB rendelethez - Indokolások Tára 2020/145.
A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (1)-(9) bekezdése szerinti feladatai ellátásához - ideértve a monetáris, a fizetési mérleg és kapcsolódó állományi, az értékpapír, a pénzügyi számla, a pénzforgalmi, a fizetési rendszer, a pénzügyi stabilitási, a makroprudenciális és a pénzügyi közvetítőrendszerre vonatkozó statisztikák összeállítását - jegybanki információs rendszert működtet. A jegybanki információs rendszer működtetéséhez szükséges adatok gyűjtésének egyik eszköze az adatszolgáltatási kötelezettségek MNB rendelettel való elrendelése.
A jelen MNB rendelet az elsődlegesen az MNB-nek a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete ellátásához szükséges, az MNB rendelet hatálya alá tartozó tőkepiaci szervezetek által teljesítendő felügyeleti jelentéseket, az adatszolgáltatás teljesítésének módját és határidejét, valamint az adatszolgáltatás során felmerült, az informatikai rendszer súlyos problémáival kapcsolatos bejelentés rendjét határozza meg. A már 2020. évre mint tárgyidőszakra is a módosított tartalommal jelentendő "Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves adatok" (Táblakód: 37D) megnevezésű, valamint a javadalmazási adatokra vonatkozó (Táblakód: R_01.00, R_02.00.a, R_02.00.b, R_03.00, R_04.00.a, R_04.00.b, R_04.00.c) felügyeleti jelentések kivételével a szabályok a 2021. évi felügyeleti jelentésekre alkalmazandók.
Az elsődlegesen az MNB felügyeleti feladatai ellátása érdekében, a tőkepiaci szervezetekre MNB rendelettel elrendelt felügyeleti jelentéseket érintő változások az alábbiakban összegezhetők.
A befektetési vállalkozások pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos éves, illetve negyedéves felügyeleti jelentéseinek átalakítását a jogszabályi keretrendszer időközbeni módosulása, valamint a nemzetközi ajánlások és útmutatók, illetve az MNB által a témakörben kibocsátott MNB ajánlásokban megfogalmazott felügyeleti elvárások alapján elvégzett felülvizsgálat eredménye tették szükségessé.
A felügyelt intézmények teljes tőkeáttételes kitettségének folyamatos monitoringja érdekében a 33LEZ és 33NYIPO táblakódú felügyeleti jelentések kiterjesztésre kerülnek minden tőkeáttételes ügylettípusra és derivatívára, továbbá a szabályozott piacon kívüli (OTC) ügyletek mellett a tőzsdei ügyletekre is, a módosítás 2021. április 1-jén lép hatályba. A befektetési szolgáltatók több felügyeleti jelentésének (Táblakód: 31A, 31B, 32A, 32B, 31C, 31D1) gyakorisága haviról negyedévesre változik, a kockázatértékelési szempontokkal összhangban. Továbbá egyes, a folyamatos felügyeléshez a jövőben nem szükséges felügyeleti jelentések megszüntetésre kerülnek (Táblakód: 34A, 35C, 37FB, KELERA2, KELERAP).
A befektetési alap nettó eszközértékének megállapítását támogató 50A kódú felügyeleti jelentés táblájába 8 új sor kerül beszúrásra annak érdekében, hogy a befektetési alapok likvid eszköz arányának számítására pontos, napi szintű információ álljon rendelkezésre.
A javadalmazási adatokra vonatkozó felügyeleti jelentések szerkezete átalakításra került az Európai Bankhatóság által meghatározott követelmények alapján. A módosítások következtében az adattartalom kismértékben változik.
A jogalkalmazás tapasztalatai alapján egyes felügyeleti jelentések táblái és a kapcsolódó kitöltési előírások kismértékű tartalmi, illetve technikai jellegű módosítására kerül sor.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.