441 találat a(z) zálogjog cimkére

T/362. számú törvényjavaslat indokolással - a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről Jogszabályok és jogi tartalmak

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felszámolási költségek a következők:
az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások, ideértve)
"ac) az adós által az iskolaszövetkezettel, a közérdekű nyugdíjas szövetkezettel és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetével megkötött szerződésben foglalt, az adóst mint az iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkez...

16/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § j) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
A felszámolót - a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/D. §-a szerinti értékesítésből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén...

345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 36. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény...

ÍH 2020.130 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes felszámolását a 2018. január 16. napján benyújtott kérelem alapján az illetékes törvényszék elrendelte, a felszámolás kezdő időpontja: 2018. szeptember 13.
A felszámolás iránti kérelem benyújtását megelőző években a felperes folyamatosan fizetési problémákkal küzdött, tartozásait csak késedelmekkel, gyakran átütemezésekkel tudta rendezni. A teljesítések egyes esetekben fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás vagy felszámolási eljárás eredményeként történtek meg.
A felp...

Végső előterjesztői indokolás a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 2020. évi LXXIII. törvényhez - Indokolások Tára 2020/90. Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényjavaslathoz tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában kerül közzétételre.
A fizetésképtelenségi jog eljárási szabályainak korszerűsítése, valamint a cső...

249/2020. (V. 28.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörébe...

ÍH 2019.145 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 2013. május 10-én előterjesztett kérelem alapján 2014. március 12-i kezdő időponttal rendelte el az adós felszámolását, az ügyben felszámolóként az A.C. Kft. felszámoló szervezetet jelölte ki.
Az elsőfokú bíróság a 30. sorszámú végzésével kötelezte a felszámolót, hogy a felszámolási eljárás során a volt ügyvezető által megfizetett 2 060 000 forinttal a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49/D. § (1) bekezdése alapján számolj...

ÍH 2019.105 Jogszabályok és jogi tartalmak

A hitelező 2018. június 20-án benyújtott kérelmében az adós fizetésképtelenségének a megállapítását és a felszámolásának elrendelését a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján arra hivatkozással kérte, hogy a szerződésen alapuló, 3 283 053 Ft tőke és késedelmi kamata tartozását a fizetési felszólítása ellenére nem vitatta és nem fizette meg.
Az elsőfokú bíróság végzésével az adós fizetésképtelenségét megállapított...

ÍH 2019.106 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes jogi képviselő útján előterjesztett keresetlevelében az alperesek, mint felszámolás alá került gazdasági társaság vezető tisztségviselői felelősségének a megállapítását kérte a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 33/A. §-a alapján.
Az elsőfokú bíróság 4. sorszámú végzésével a keresetlevelet - hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve - visszautasította.
A döntését azzal indokolta, hogy a felperes kereseti kérelme nem határozott, ezért n...

ÍH 2019.68 Jogszabályok és jogi tartalmak

A cégbíróság részéről 2017. szeptember 6-án kezdeményezett felszámolási eljárásban az elsőfokú bíróság az adós gazdálkodó szervezet felszámolását 2017. szeptember 25-i kezdő időponttal rendelte el, felszámolóként pedig a P. Kft.-t (a továbbiakban: felszámoló) jelölte ki. Az eljárásra "A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról" szóló, többször módosított 1991. évi XLIX. törvénynek (a továbbiakban: Cstv.) az eljárás indulásakor (2017. szeptember 6-a) hatályban volt rendelkezései az irányadó...

ÍH 2019.66 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az irányadó tényállás szerint a M. Kft. "f. a." társaságnak (a továbbiakban: társaság) alapításától, 2010. szeptember 28. napjától 2016. augusztus 3-ig, a társaság felszámolása kezdő időpontjáig az I. r. alperes volt a képviseletre jogosult ügyvezetője, egyben tagja. A társaság másik tagja az I. r. alperes házastársa.
A társaság képviseletében az I. r. alperes 2014. július 25. napján bérbe vette a Sz., B. u. 1. szám alatti K(…) Vendéglőt (Vendéglő). A bérleti szerződés megkötésének előzménye...

ÍH 2019.70 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós felszámolási eljárása 2004. január 12-én indult, a felszámolását a Cégközlönyben 2004. április 29-én tették közzé. A felszámoló 2016. október 27-én közbenső mérleget terjesztett elő. Az elsőfokú bíróság a 2018. május 22-én meghozott 1383. sorszámú végzésével a közbenső mérleg jóváhagyása iránti kérelmet elutasította, egyben felhívta a felszámolót, hogy 30 napon belül terjessze elő a felszámolási zárómérleget.
Végzésének indokolásában rögzítette, a felszámoló 2016. július 31-i forduló...

ÍH 2019.67 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a törvényszék 2010. június 3. napján jogerőre emelkedett 41. számú ítéletével kötelezte az adós társaságot, hogy fizessen meg a jelen per I. rendű felperesének 76 621 899 forintot és ezen összeg kamatait, valamint a perköltséget.
Az I. rendű felperes az adós társaság felszámolójánál hitelezői igényét bejelentette, azt a felszámoló 2010. június 23-án visszaigazolta.
Az I. rendű felperes 2011. június 2. napján előterjesztett keresetébe...

BH 2019.5.143 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az adós felszámolását a bíróság a Cégközlönyben 2016. április 25-én közzétett végzésével indította meg, felszámolóként az A. Kft. került kirendelésre.
[2] B. Gy. 2016. október 24-én adta postára ajánlott küldeményként hitelezőiigény-bejelentését, melyben ki nem fizetett munkabérigényét 3 600 000 Ft-ban jelölte meg. A felszámoló az igényt nem vette nyilvántartásba.

[3] B. Gy. kifogást nyújtott be a bírósághoz a felszámolóval szemben. Állította, hogy törvényes határidőben adta postára h...

ÍH 2019.31 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás szerint az alperes korábban a Sz. P. Kórház Közhasznú Társaság révén működtette a D.-i Sz. P. Kórházat.
A 2008. évre vonatkozó, az önkormányzat által elfogadott éves beszámoló szerint a Kht. alaptevékenységből származó vesztesége 492 214 000 Ft, vállalkozási tevékenységéből származó nyeresége 48 271 000 Ft, saját tőkéje -420 965 000 Ft, jegyzett tőkéje 3 000 000 Ft, kötelezettségvállalása 2 596 310 000 Ft volt. Az alperesi önkormányzat a 392/2008...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓ

Kérdések és válaszok

Közüzemi költségek továbbszámlázása bérlőnek

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Bankkártyás fizetés

Kiss Péter

adószakértő

TruTax Kft.

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 július
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
hirdetÉs