T/362. számú törvényjavaslat indokolással - a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 
  • Jogszabály indoklása: 2022. évi XXVI. törvény

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felszámolási költségek a következők:
az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások, ideértve)
"ac) az adós által az iskolaszövetkezettel, a közérdekű nyugdíjas szövetkezettel és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetével megkötött szerződésben foglalt, az adóst mint az iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkez...

T/362. számú törvényjavaslat indokolással - a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről
2022. évi XXVI. törvény a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről
1. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása
1. §
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felszámolási költségek a következők:
az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások, ideértve)
"ac) az adós által az iskolaszövetkezettel, a közérdekű nyugdíjas szövetkezettel és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetével megkötött szerződésben foglalt, az adóst mint az iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete szolgáltatásának igénybevevőjét terhelő díj 85%-át - amely az iskolaszövetkezetnek, a közérdekű nyugdíjas szövetkezetnek és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetének járó díjból a feladatteljesítés során személyesen közreműködő iskolaszövetkezeti tagok, közérdekű nyugdíjas szövetkezeti tagok, valamint a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai részére járó díj és a díjhoz kapcsolódó egyéb juttatások összegét foglalja magában -, továbbá"
2. §
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 83/W. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
"(6) A közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről szóló 2022. évi XXVI. törvénnyel (a továbbiakban: 2022. évi XXVI. törvény) megállapított 57. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontját a folyamatban lévő felszámolási eljárásokban a 2022. évi XXVI. törvény hatálybalépése után esedékessé vált kifizetésekre kell alkalmazni, kivéve, ha a felszámoló a 2022. évi XXVI. törvény hatálybalépése napjáig a zárómérleget már benyújtotta."
2. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény módosítása
3. §
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
"(3) A nyugdíjas szövetkezet az éves nettó árbevételének legalább 85%-át a tagok között személyes közreműködésük arányában osztja fel."
3. A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény módosítása
4. §
A szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szerkezetátalakítással nem érintett félnek minősül)
"c) az iskolaszövetkezet, a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet (a továbbiakban együtt: szövetkezet) az adóst mint a szövetkezet szolgáltatásának igénybe vevőjét terhelő díj azon része tekintetében, amelyet a szövetkezet a munkavégzésre tekintettel fizet ki a tagjainak, ideértve a kifizetőt terhelő közterheket is,"
4. Záró rendelkezések
5. §
Ez a törvény 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
Általános indokolás
A törvényjavaslat célja a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelmének a biztosítása. A törvényjavaslat értelmében felszámolási eljárásban - az iskolaszövetkezeti tagokhoz hasonlóan - e két szövetkezeti típus természetes személy tagjai jövedelme is az adóst terhelő munkabérrel és egyéb bérjellegű juttatásokkal esik egy tekintet alá. Ily módon a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők is részesülhetnek abban a védelemben, hogy a szövetkezeten keresztül az adósnak végzett munkájukért járó ellentételezés az adós fizetésképtelensége esetén is kifizetésre kerül azáltal, hogy a természetes személy szövetkezeti tagoknak járó díj az adóst terhelő munkabérrel azonos besorolás alá kerül.
Részletes indokolás
1. §
A szövetkezeti tagok jövedelmének a védelme érdekében a csőd- és felszámolási eljárásról szóló törvény úgy módosul, hogy a felszámolási költségek körébe - más tartozásokat megelőzően - bekerül a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete és a közérdekű nyugdíjas szövetkezet tagjai részére járó díj.
2. §
Az átmeneti rendelkezés értelmében a folyamatban lévő felszámolási eljárásokban az új rendelkezést az e törvény hatálybalépése után esedékessé vált kifizetésekre kell alkalmazni, kivéve, ha a felszámoló e törvény hatálybalépéséig a zárómérleget a bíróság részére már benyújtotta.
3. §
A szövetkezetekről szóló törvény módosítása a nyugdíjas szövetkezetek számára előírja, hogy - hasonlóan az iskolaszövetkezethez és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetéhez - az éves nettó árbevételének legalább 85%-át a tagok között személyes közreműködésük arányában kell felosztani.
4. §
A rugalmas és gyors adósságrendezést biztosító eljárás érdekében a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete is szerkezetátalakítással nem érintett félnek minősül az adós mint a szövetkezet szolgáltatásának igénybe vevőjét terhelő díj azon része tekintetében, amelyet a szövetkezet a munkavégzésre tekintettel fizet ki a tagjainak, ideértve a kifizetőt terhelő közterheket is.
5. §
Hatályba léptető rendelkezés.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.