451 találat a(z) zálogjog cimkére

BH 2008.7.193 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az irányadó tényállás szerint 2000. június 5-e és 2000. szeptember 22-e között a II. r. alperes, illetve a III. r. alperes - akik tagjai és képviselői is voltak a 2000 májusában alapított I. r. alperesnek - az I. r. alperes mint adós nevében kölcsönszerződéseket kötöttek a felperessel. 2001. május 14-én a III. r. alperes abban állapodott meg a perben nem álló J. T.-sal, hogy átadja részére az I. r. alperes cégben fennálló - 32,5%-os - részesedését, J. T. pedig "a részesedés átvételével együtt...

BH 2008.4.93 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes és az I. r. alperes 2002. június 5-én adásvételi szerződést kötöttek, amely szerint a felperes átruházta az I. r. alperesre 488 940 liter tokaji furmint minőségű bor tulajdonjogát. Az I. r. alperes - a felperes tudtával - a bor közraktárba helyezése és a közraktári áru elzálogosítása mellett felvett zálogkölcsönből kívánta a vételárat kifizetni. Az áru tárolásához szükséges raktárhelyiséget az I. r. alperes adta bérbe a II. r. alperesnek és az I. r. alperes vállalta az áru kezelésé...

EH 2007.1616 Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogerős ítélet alapjául szolgáló tényállás szerint a felperes és a beavatkozó 1997-ben gabona-bértermelési szerződést kötöttek, amelyben a beavatkozó meghatározott területen búza termelését és a felperes részére történő átadását, az alperes pedig kereskedelmi hitel nyújtását vállalata. A beavatkozó a hitel biztosítékaként 1998. május 26-án egy 67 000 000 Ft követelést tartalmazó forgatható saját váltót állított ki a felperes mint rendelvényes javára. A felperes keresetet nyújtott be a beava...

BH 2007.9.304 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós fizetésképtelenségét megállapító és felszámolását elrendelő végzés 2002. november 14-én került közzétételre a Cégközlönyben, a felszámolás kezdő időpontja 2002. szeptember 27-e. Az adóhatóság mint hitelező igényét 2003. november 27-én jelentette be, melyet a felszámoló nyilvántartásba vett.
A bíróság felhívására a felszámoló 2005. február 3-án nyújtotta be a felszámolási zárómérleget, amellyel szemben a hitelező kifogást terjesztett elő. Sérelmezte, hogy a zárómérleg és a vagyonfelos...

114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló - módosított - 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A. § (2) bekezdésében, 84/A. § (1) bekezdés c) pontjában és 84/A. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
Felszámoló az a 2. § (1) bekezdése szerinti szervezeti formában működő felszámoló szervezet lehet,
amely a felszámolók névjegyzékében vagy a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján vezetett hatósági nyilvánta...

BH+ 2006.3.132 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az APEH által 1999. február 26-án felperesnél elvégzett pénzforgalmi ellenőrzés eredményeként 4 499 000 Ft adótartozás került megállapításra, melynek behajtására végrehajtás került elrendelésre, amely eredménytelen volt. Ezt követően az APEH lefoglalta a felperesnek az M. E-vel szemben fennálló követelését 4 040 000 Ft összegben, mely intézkedésre az összeget letétként kezelő ügyvédi iroda azt az APEH részére 2000. november 23-án átutalta. A felperes ellen 2000. október 30-i kezdő időponttal ...

BH 2005.12.439 Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogerős végzésben megállapított tényállás szerint az adós záloglevél kibocsátására jogosult hitelintézetként működött 1945 előtt. 1925 után különböző valutákban meghatározott, különböző névértékű bemutatóra szóló zálogleveleket bocsátott ki. Kibocsátásra került 500 és 50 $ névértékű bemutatóra szóló, 7,5%-os kamatozású, a kiállítástól számított legkésőbb 35 év alatt visszafizetendő záloglevél. Az adós kibocsátott továbbá 1000 svájci frank (továbbiakban: CHF) névértékű, bemutatóra szóló, 7%-...

EH 2005.1329 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felülvizsgálati kérelem szempontjából jelentős tényállás szerint az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 1998. május 5-én a felszámolás alatt álló Cs. Vagyonkezelő Rt.-vel (a továbbiakban: adós) szemben fennálló összesen 2 233 471 849 Ft követelését a felperesre engedményezte. E követelések között szerepelt az adóhatóságnál 168. adónem kód alatt nyilvántartott 469 248 594 Ft "vállalati egyéb támogatás". A nyilvántartott követelés az adós kölcsöntartozásáért - a 2014/1994. (II. 16.) Korm. ha...

BH 2005.8.294 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletében tényként állapította meg, hogy a felperes 450 000 000 Ft kölcsönt nyújtott a perben nem álló A-C. Kft. részére 1998. június 8-ai lejáratra. A felvett kölcsönből az A-C. Kft. az alperestől megvásárolt 4000 tonna vetőmag-kukorica vételárának kiegyenlítésére használt fel 370 000 000 Ft-ot. Az A-C. Kft. a fenti vetőmagmennyiséget a H. Közraktározási és Kereskedelmi Rt.-vel 1998. február 4-én kötött közraktározási szerződés szerint 1998. június 13-áig terjedő időtart...

BH+ 2005.7.323 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az irányadó tényállás szerint az alperesi jogelőd (az Állami Vagyonügynökség) alapítója volt az állami vállalat átalakulása során 1994. február elsejei hatállyal, egyszemélyes részvénytársaságként létrejött G. Rt.-nek (a továbbiakban: rt.), 1995. június 16. óta pedig az alperes az rt. egyetlen részvényese. A felperes 1996. februárjában étkezési búzát szállított az rt.-nek. A vételár megfizetéseinek határideje 1996. február 26. volt, az rt. azonban vételár fizetési kötelezettségének csak részb...

BH 2005.5.188 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletében megállapított és a másodfokú bíróság ítéletével kiegészített tényállás szerint a felperes a perben nem álló E.-H. Kft.-nek az 1998. június 9-én kötött kölcsönszerződéssel 5 000 000 Ft összegű, 1999. június 30-ai lejáratú, évi 24% kamatozású; az 1998. szeptember 15-én kötött kölcsönszerződéssel pedig 18 000 000 Ft összegű, 2000. március 20-ai lejáratú, évi 22%-os kamatozású kölcsönt nyújtott a szerződésekben írt időtartamra és az ott meghatározott mértékű ügyleti...

BH 2005.4.153 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság végzésével a felszámoló által előterjesztett, módosított közbenső mérleget jóváhagyta. Megállapította a felszámolót megillető felszámolói díjat, továbbá a hitelezők által letétbe helyezett regisztrációs díj összegét, felhívta az elsőfokú bíróság gazdasági hivatalát, hogy a regisztrációs díjat a felszámolói díj részbeni fedezeteként használja fel. Megállapította az adós vagyonát, továbbá, hogy az esedékes felszámolói díj csupán részben kerülhet kiegyenlítésre adósi vagyon h...

BH+ 2005.3.126 Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogerős határozatban megállapított tényállás szerint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal jogelőde - az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság - valamint a P. Részvénytársaság között létrejött szerződésből eredő kötelezettség teljesítésének biztosítására, a P. Rt. és az R. Bank Rt. 1997. május 7-én kelt és 1997. október 14-én módosított bankgarancia szerződést kötöttek. E szerint az R. Bank Rt. 1998. április 29-étől 2002. december 31-éig terjedő időszakra garanciát vállalt a P. Rt. me...

BH 2005.2.70 Jogszabályok és jogi tartalmak

A hitelező 555 905 Ft 60 napon túl lejárt tőketartozás megfizetésének elmulasztása miatt kérte az adós fizetésképtelenségének megállapítását. Az adós az elsőfokú eljárás során a kérelemre tett nyilatkozatában fizetési haladék engedélyezését kérte, ezt az elsőfokú bíróság engedélyezte is, és az adós a tőketartozást a 30 napos határidőn belül ki is egyenlítette. A teljesítés tényét azonban nem jelentette be az elsőfokú bíróságnak, és azt a hitelező sem jelezte.
Az elsőfokú bíróság fellebbezéss...

BH 2005.2.71 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet elleni felszámolási eljárás a Z. Megyei Bíróság 2001. október 10. napján jogerőre emelkedett végzése folytán kezdődött meg, melynek közzétételére a Cégközlöny 2001. október 31-i számában került sor. Az adóhatóság az eljárásban hitelezői igényt jelentett be, mely hitelezői igényt az adós kijelölt felszámolója a C. Rt. elismert és nyilvántartásba vett, mégpedig a többször módosított 1991. évi IL. törvény 57. § (1) bekezdés "e" kategóriában 14 223 643 Ft, valamint 20...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban tőkeemelés illetékkérdése

dr. Buzády Csongor, LL.M. (Berlin)

ügyvéd, vállalatfinanszírozási szakjogász

Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, partner

EPR-díj könyvelése

Nagy Norbert

adószakértő

Fejlesztési adókedvezmény meghatározása

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 november
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3