166 találat a(z) mérleg cimkére

Végelszámolás előtti mérleg Kérdés

Tisztelet Szakértő! Bt. végelszámolást indított június 1-jétől. A megelőző időszakra január 1. és május 31. közötti időszakra el kell készíteni és közzétenni ezen időszak mérlegét és eredménykimutatását. Kérdésem, hogy ezen a beszámolón a benyújtás okaként mit kell megjelölni hogy "üzleti évet záró" vagy " végelszámolás" miatt adjuk be a beszámolót? Köszönettel

Katás bt. egyszerűsített végelszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Van egy katás bt., amely egyszerűsített végelszámolást indított. A 16KATA leadásra került. A zárómérleg és leltár készítésével vannak problémáim, ami egyben a nyitómérlegem is lesz. Az eszköz oldal egyenlege több mint a forrás oldal (a hatósági túlfizetések miatt), továbbá csak pénzeszköze és követelése van, forrás oldalon csak a jegyzett tőke és hatósági kötelezettség. A kérdés, hogy a különbözetet az eredménytartalékba kell kimutatni? Ha igen, annak a továbbiakban milyen szerepe lesz az utolsó zárómérlegben, vagy az ott marad, a vagyon felosztásban van jelentősége?

Nem jó a mérleg Kérdés

Tisztelt Szakértő! Elkövettem egy hibát, nem tudom, milyen következménye lehet. Az ismételt közzététellel nem lehet élni, de egy évig várjak a módosítással? Ügyfelem 2015. 12. 18-án alapította kft.-t. Tevékenységet nem folytatott, számlái nem voltak. A mérlegkészítéshez kértem az alapítási költségek számláját, de azt nem hozta a vállalkozó. Elkészítettem, és el is küldtem a mérleget, amikor ma meghozta az 50 ezer forint illetékről szóló igazolást, és a befizetési pénztárbizonylatot a törzstőke felének befizetéséről (1500 ezer forintról). Nekem ezt meg kellett volna várni, vagy az űrlapok elküldése előtt még egyszer rákérdezni, de nem tettem meg. A mérlegben, a jegyzett tőke sorban tüntettem fel a 3 millió forintot, most már tudom, hogy csak a fele van befizetve. Árbevétele nem volt, a közzétételi díj miatt mínusz 50 ezer forint a mérleg szerinti eredménye. Tehát a mérlegfőösszeg sem jó, és az eredménylevezetés sem. Mit tanácsol ilyen esetben? Nagyon röstellem, annyira kapkodtam, nem kellett volna... Köszönettel: KM

Fejlesztési tartalék feloldása Kérdés

Pályázatos gépekre 2015-ben előleget fizettünk, ezzel az előleggel szemben feloldható-e a fejlesztési tartalék a 2015. évi mérleg elkészítése során? A gépek telepítésére 2016. április hóban került sor.

Előtársaság Kérdés

Tisztelt Szakértő! Új egyesület bejegyzésének dátuma 2015. 12. 21., jogerőre emelkedés dátuma 2016. 01. 14. Semmilyen esemény nem történt 2015. évben, adószámhoz és az egyéb működéshez szükséges bejelentkezések a jogerőre emelkedés dátuma után történtek. Kell-e 2015. évre vonatkozó mérleget, bevallásokat, záró dokumentumokat stb. benyújtani? Köszönöm válaszukat.

Negatív eredménykimutatás sorok Kérdés

Tisztelt Szakértő! Ügyfelem 2014-ben bezárta a ruhaüzletét, elszámolt a közüzemi szolgáltatókkal, viszont a TIGÁZ-nál éves elszámolás van, így ősszel kapta meg a jóváíró számlát az átalány és a tényleges fogyasztás különbözetéről. Ilyenkor hogyan kell könyvelni, ha ez az összeg negatív? Mert, ha az anyagköltségek közé viszem fel negatív összeggel, akkor az eredménykimutatás sorában is negatív lesz az anyagjellegű ráfordítások sor. Köszönöm válaszukat!

Osztalék 2016 Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. 2015-ben -3000 forint veszteséggel zárt. Saját tőkéje: 17000 forint ebből eredménytartalék 14 000 forint. Pénzeszköze:14 000 forint. Mennyi osztalékot lehet beállítani a mérlegbe? Köszönöm válaszukat. Üdvözlettel: Simon Józsefné

Saját termelésű készlet Kérdés

Tisztelt Szakértő! Növénytermelés a fő profilunk. Év végén a saját termelésű terményeket (például kukorica) értékelni kell a könyvelésünkben. (Mivel év közben nem tartjuk nyilván értékben a saját termelésű terményeinket, így azokat év végén, leltár alapján könyveljük). December 31-én például 45 ezer forint volt a tonnánkénti egységára, de ha március 31-én van a mérlegkészítés időpontja, akkor módosítanom kell-e a december 31-én értékelt – például kukorica – könyvszerinti értékét? A piaci ár közben kevesebb lett? Mivel tudom alátámasztani? (tőzsdei ár, hírlap..) Áprilisban van csak értékesítésem. Annak az egységárát figyelembe vehetem a március 31-ei értékelésemnél? Kérném segítségüket. Köszönettel: Ené

Kaució kimutatása a mérlegben Kérdés

Tisztelt Szakértő! Bérleti szerződésünk értelmében a bérlő háromhavi bérleti díjnak megfelelő kauciót fizetett részünkre, melyet a bérleti szerződés felmondása esetén – bizonyos feltételek teljesülése mellett – visszakap. Ez az összeg szolgál arra az esetre, ha nem fizetne, vagy a bérleti szerződés megszűntekor nem a rendeltetésszerű állapotban adná vissza a helyiséget. A bérleti szerződés 5 évre szól, és meghosszabbítható. Kérdésem az lenne, hogy a mérlegben/főkönyvben hol kell kimutatni a kapott összeget: egyéb rövid lejáratú kötelezettségként, vagy egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként, vagy máshol? Köszönöm válaszukat.

Elhunyt osztalékelőlege Kérdés

Tisztelt Válaszadó! Egy kft. tulajdonosai 50-50 %-ban anya és lánya. 2015-ben osztalékelőleget vettek fel, és ennek szja-vonzatát az akkori 16 % kulccsal a cég levonta, bevallotta, megfizette. Az édesanya e héten váratlanul elhunyt. A cég számviteli politikájában február utolsó napjáig tudomására jutott információkat könyveli az előző év kapcsán. A mérleg az előlegnél magasabb osztalékfizetésre ad lehetőséget. Az eredeti szándék szerint a mérleget elfogadó taggyűlésen döntöttek volna az előleggel egyező összegű osztalékról, és ezt követően került volna megállapításra az ehokötelezettség. Kérdések: Mi történik az előleggel a cég szempontjából, és mi az elhunyt magánszemély szempontjából? Hogyan rendezhető az előleg és az osztalék szja-kulcs változásból eredő 1 %-os különbözete és az eho? Mit kell tenni abban az esetben, ha a mérleg-közzétételi kötelezettségig lezárul a hagyatéki eljárás, és mit, ha nem? Kérem, segítsenek e váratlan helyzet megoldásában!

Követelések Kérdés

Tisztelt Szakértő! Lakásszövetkezet, társasház lakástakarék-pénztári befizetései, azok kamatai és állami támogatása az év végén megküldött egyenleg alapján a mérlegben a követelések között kell, hogy szerepeljen (a lejárati év 5 év)? Egyszeres könyvvezetésűek. Válaszát előre is köszönöm szépen! Reményik Anikó

Előző évekből származó kamat elszámolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Anyavállalat leányvállalatának adott kölcsön után 1999-2002 évekre vonatkozóan nem számolta el a kamatot bevételként! A leányvállalat ezzel szemben elhatárolta ezt a kamatot. A 2003-2014. közötti időszak kamatát mind a két cég elszámolta (elhatárolta) a könyveiben. 2014-2016. években a leányvállalat visszafizette a tőkét, majd folyamatosan fizette vissza a kamatot. 2015 végére az anyavállalatnál "elfogyott" a lekönyvelt kamat. A leányvállalat 1999-2002. évek tekintetében elhatárolt, még fennálló kamatot is megfizeti az anyavállalatnak.(Anyavállalatot a NAV 2003-2005. évekre vonatkozóan átfogó vizsgálattal már ellenőrizte, lezárt időszakot teremtve!) Kérdésem: 1. Az anyavállalat ezt a kamatot (amit ő nem számolt el 1999-2002. év tekintetében, de most meg fog kapni) ki kell, hogy mutassa a 2015-ös eredménykimutatásában? 2. Elegendő csak a mérlegben rendezni ezt a követelést (T: Követelés - K: Eredménytartalék)? 3. Az anyavállalat mérlegfőösszege 210 millió forint, az említett kamat összege 24 millió forint. Jól gondolom, hogy szükséges 3 oszlopos mérleget készítenie? 4. Ha anyavállalat eredménykimutatásában szerepelteti a kamatot, hogyan kell a társaságiadó-bevallásában elszámolnia? Köszönöm!

Mérlegkészítés Kérdés

A kft. könyvelőt váltott 2015. februártól. Az előző könyvelő nem készítette el a mérleget és az éves bevallásokat, ezért a cég 100 ezer forintos mulasztási bírságot kapott. Mindkét könyvelő elhárította a felelősséget, a régi szerint a zárás időpontjában ő már nem könyvelője a cégnek, az új könyvelő szerint csak a régi könyvelő zárhatja le az évet. Milyen szabályok alapján lehet megállapítani valamelyik könyvelő felelősségét? Vagy a cégvezető felelős egyedül a mulasztásért? Segítségüket előre is köszönöm.

Határozat könyvelése Kérdés

Melyik évre kell könyvelni a jogerős adóhatósági határozatot a következő esetben? Egy kft.-nél az adóhatóság áfa adónemben végzett ellenőrzést 2013-2014. évekre, és mindkét évre 19-19 ezer forint adóhiányt állapított meg. Az adóhatósági jegyzőkönyv dátuma: 2016. február 09. A kft.-nél a mérlegkészítés napja 2016. március 31-e. Amennyiben a határozat 2016. március 31-e előtt jogerőssé válik, melyik évre (2015-re vagy 2016-ra) kell könyvelni a nem jelentős összegű adóhiány összegét, valamint annak bírság- és kédelmipótlék-vonzatát?

Számviteli beszámoló, Tao bevallás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kisadózó vállalkozásként működő betéti társaság kényszertörlési eljárás hatálya alá került 2015 májusában. A kata törvény értelmében nyitó mérlegét elkészítette és könyvvizsgáltatta. A bt. törlésére 2016 januárjában került sor. A nyitó mérleget ugye nem kellett közzétenni? A kényszertörlés és a törlés közötti időszakról kötelezett-e beszámolót készíteni, letétbe helyezni és közzétenni vagy nem alanya a számviteli törvénynek? A kényszertörlés időszaka alatt nem végezhet gazdasági tevékenységet és a kényszertörlést követően törlésre kerül, mi értelme lenne a beszámolónak? A kisadózó nem csak akkor kerül vissza a számviteli törvény hatálya alá – mint jogelőd nélkül alapított vállalkozás –, ha tevékenységét tovább folytatja, mint társasági adóalany? A kényszertörlés alatt álló társaság nem alanya a társasági adónak. A kényszertörlési eljárás végén be kell-e nyújtania a 1671-es nyomtatványt? Korábbi válaszukban arról tájékoztattak, de ez a nyomtatvány nem TAO alanyokra vonatkozik csak? Köszönettel:

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Mikor mehetek nyugdíjba?

Winkler Róbert

nyugdíjszakértő

Személyi kedvezmény igénybevétele

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close