26257 találat a(z) jogeset cimkére

BH 2022.9.244 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2013. szeptember 23-tól áruismeret tanár munkakörben állt határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban az alperesnél. Az alperes kezdetben heti 18,18 óra, majd 2016. szeptember 1-jétől heti 16,36 óra részmunkaidőben foglalkoztatta a felperest. A felperes az általa észlelt szabálytalanságok megszüntetése érdekében több alkalommal fellépett az alperesnél.
[2] Az alperes igazgatója a 2016 júniusában megtartott tanévzáró értekezleten a felperes és másik három pedagógus számára...

ÍH 2022.93 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2017. június 6. napjától közalkalmazotti jogviszonyban áll alperessel, takarító munkakörben. Az alperes a 2017. június 19. napján kelt kinevezési okiratban felperest az "A" fizetési osztály 9. fizetési fokozatába sorolta be, illetményének összegét 127.500 forintban, a kötelező legkisebb munkabér összegében határozta meg. A felperes illetménye 2017. június 6. napjától jelenleg is a legkisebb munkabér összegével egyezően került megállapítására.
A felperes 1997. február 25. napján az...

BH 2022.9.249 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes a 2021. február 10. napján kelt, PE/KTFO/01186-1/2021. számú megbízólevél kézbesítésével 2021. február 15. napján az adó alapjának és összegének vizsgálatára irányuló adóellenőrzési eljárást indított a felperes gazdasági társasággal szemben az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 89. § (1) bekezdése és 90. §-a alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68-69. §-aiban, valamint a hulladéklerak...

ÍH 2022.103 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 2002. január 1-jétől állt munkaviszonyban az alperesnél: előbb mint gépész, karbantartási vezető, majd 2014. május 1. napjától a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának (a továbbiakban: KKÁT) üzemvezetője.
Az alperes önálló szervezeti egysége, a Műszaki Biztonsági Önálló Osztály 2018. szeptember 20-án negyedéves sugárvédelmi ellenőrzést tartott a KKÁT-ben, melynek során eltéréseket észlelt a tároló kazetta orientáló görgők re...

ÍH 2022.91 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság az adós gazdálkodó szervezet felszámolását - az ellene indult csődeljárás megszüntetésére tekintettel - a 2019. augusztus 27-én jogerőre emelkedett végzésével, hivatalból rendelte el. A felszámolás kezdő időpontja: 2019. augusztus 10-e.
A felszámoló 2020. október 1-jén benyújtotta az elsőfokú bírósághoz jóváhagyásra az általa 2020. szeptember 30-i fordulónappal elkészített közbenső mérleget és jelentést, amelyet a hitelező) észrevétele alapján 2021. február 11-én módosíto...

BH 2022.9.240 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes által szerkesztett internetes oldalon 2020. február 3. napján megjelent "A börtönbiznisz egyik legnagyobb nyertese a Facebookon dühöng, mert a kormány leállította a bűnözők kártérítéseit" című cikk (a továbbiakban: 1. számú cikk) szerint "Több mint félmilliárd forinttal részesedett a bűnözőknek ítélt kártérítési pénzekből F. G. ügyvéd, ahogy azt megírtuk, ez a negyedik legmagasabb összeg. (…) Börtönbüntetésre ítélt bűnözőknek megítélt kártérítések címén több mint félmilliárd fo...

BH 2022.9.241 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az I. és III. rendű felperesek keresete az alperes korlátlan és teljes tagi felelősségének megállapítására és a megjelölt összegben követeléseik megfizetésére irányul a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 54. § (2) bekezdése, 143. § (2) bekezdés a) pontja, a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 63. § (2) bekezdése alapján; az I. rendű felperes továbbá 60 500 000 forint megfizetésében is kéri az alperes marasztalását, a III. ...

ÍH 2022.96 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletével kötelezte az alperest, fizessen meg a felperesnek 1.560.000 forintot versenytilalmi megállapodás ellenértékeként, valamint ezen összeg késedelmi kamatát, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.
Az általa megállapított tényállás szerint a felperes 2019. április 11-től létesített munkaviszonyt az alperessel ügyviteli alkalmazott munkakörben, személyi bérét 195.000 forintban határozták meg a felek és a munkaszerződésben 3 hónap próbaidőt kötöttek ki. Egyben a mu...

ÍH 2022.81 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2020. január 21. napjától 2020. július 27. napjáig fogvatartott volt az alperesi büntetés-végrehajtási intézetben.
Az alperesnél a fogvatartottak rendszeresen dolgoztak külső telephelyeken (állattartótelep, gépműhely és egyéb gazdasági létesítmények). A felperes 2020. február 3-a és 2020. július 27. napja között 100 munkanapon végzett munkát társaival az Á. M. és K. Kft. gépműhelyében, ahol munkaruhát kaptak, amelybe a munkahelyen öltöztek át. A fogvatartottakat a munkavégzés befe...

ÍH 2022.102 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletével a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeként elmaradt munkabér címén 967.500 forint megfizetésére kötelezte az alperest, ezt meghaladóan a keresetet elutasította.
Az elsőfokú ítéletben megállapított tényállás szerint a felperes 2020. január 22-étől állt munkaviszonyban az alperessel, eladó munkakörben. A munkaszerződése szerint a havi bruttó munkabére 215.000 forint volt. Az alperes törvényes képviselője F. M. volt, akinek a megbízásából ifj....

ÍH 2022.100 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletével a keresetet elutasította, melyben a felperes a közalkalmazotti jogviszonya jogellenes megszüntetése miatti jogkövetkezmények alkalmazását kérte.
Az általa megállapított tényállás szerint a felperes 1994. december 1-jén létesített közalkalmazotti jogviszonyt az alperes Tt. Kar F.- és F. t. Intézet Ő. Tanszékén, utolsó munkakörében egyetemi docensként dolgozott. A tanszéken oktatott K. K. V., K. M., M. J., T. E. (született M. E.) és Ő. A., közülük ketten házasság...

BH 2022.9.246 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 1994. október 10-én létesített munkaviszonyt az alperessel villanyszerelő munkakörre határozatlan időtartamra. Munkavégzésének helyeként MÁV Z. Sz. Főnökséget jelölték meg.
[2] A 2000. szeptember 11-én kelt munkaszerződés módosítás 5. pontjában a felperes munkavégzési helyeként "MÁV V.F. Ny., telephelye K. kirendeltség" meghatározás szerepel.
[3] A 2003. október 30-án létrejött munkaszerződés módosítás eredményeként a felperes munkakörét elektrikusi munkakörben határozták meg...

BH 2022.9.239 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes állami támogatásokhoz kapcsolódó pályázatok előkészítésével és tanácsadással is foglalkozó cég. A megbízó felperes és a megbízott alperes között 2018. október 1-jén eseti megbízási szerződés jött létre munkahelyteremtő, kapacitásbővítő beruházás előminősítésére bruttó 1 524 000 forint megbízási díjért. A felek 2018. október 15-én megbízási keretszerződést kötöttek a külső források igénybevételével megvalósítani kívánt üzem beruházási terv - mint projekt - kapcsán tanácsadói, pr...

ÍH 2022.99 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2010. október 1-től állt munkaviszonyban az alperessel, ahol irodai adminisztrátor munkakörben foglalkoztatták. Az alperes üzemegységénél az irodai adminisztrátori tevékenységet a felperessel együtt további két-három személy végezte. A felperes feladata volt a munkaidő-nyilvántartás vezetése napi rendszerességgel és havi összesítés a bérszámfejtés részére, annak továbbításával a munkaügy részére; a munkába járással kapcsolatos bérletek megrendelése; a tárgyi eszközök és forgóeszköz...

ÍH 2022.92 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 1990. augusztus 16. napjától állt jogviszonyban különböző munkáltatóknál pedagógus munkakörben. 1994. szeptember 1. napjától kezdődően az alperesnél szintén pedagógusként végzett munkát munkaszerződéssel, 2007. július 1. napjától igazgatói kinevezést kapott. Felette a munkáltatói jogkört a K. Egyházmegyéhez tartozó k.-i megyéspüspök gyakorolta. 2020. július 15. napjától munkabére 411.075 forint garantált illetmény, 41.107 fo...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Tárolási díj áfatartalma

Bunna Erika

adótanácsadó

Ingatlanhasznosítás Horvátországban

Bunna Erika

adótanácsadó

Folyamatos szolgáltatás angol adóalanynak

Bunna Erika

adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 július
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink