451 találat a(z) zálogjog cimkére

BH 2023.7.187 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A II. rendű alperes - aki pénzügyi befektetési tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel, szakismerettel nem rendelkezett - 2010-től befektetési tevékenység látszatát keltve, de annak folytatása nélkül egy piramisjáték elven működő rendszert épített ki. A rendszerbe belépő személyektől átvett összegek részben vagy egészben történő kifizetésére, illetve az ígért havi hozamok kifizetésére fedezetet az nyújtott, hogy a II. rendű alperes és társai újabb és újabb személyeket vontak be a ren...

BH 2023.4.103 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes és a zálogjogosult Zrt. 2008. október 29-én devizaalapú kölcsönszerződést és önálló zálogjogot alapító szerződést kötött. Az alperes az ingatlanára - a zálogszerződés alapjául szolgáló követeléstől függetlenül átruházható - önálló zálogjoggal való megterhelésére kötelezte magát, amely alapján a zálogjogosult 12 880 EUR erejéig az önálló zálogjoggal terhelt ingatlanból kielégítést kereshetett.
[2] A zálogjogosult hitelezési tevékenységéhez a felperes refinanszírozási jogviszony...

2/2023. (I. 31.) SZTFH rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 26. § c) pontjában és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § l) és n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a fiatalkorúak dohányzásának visszasz...

39/2022. (IX. 30.) SZTFH rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § j) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. §, a 3. § (2) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a szerkezetátalakításról és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2021. évi LXIV. törvény 66. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazá...

Végső előterjesztői indokolás a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről szóló 2022. évi XXVI. törvényhez - Indokolások Tára 2022/78. Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényjavaslat célja a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelmének a biztosítása. A törvényjavaslat értelmében felszámolási eljárásban - az iskolaszövetkezeti tagokhoz hasonlóan - e két szövetkezeti típus természetes személy tagjai jövedelme is az adóst terhelő munkabérrel és egyéb bérjellegű juttatásokkal esik egy tekintet alá. Ily módon a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők is részesülhetnek abban a védelemben, hogy a szövetkezeten ke...

2022. évi XXVI. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

263/2022. (VII. 27.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. § (3) és (4) bekezdésére,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szó...

T/362. számú törvényjavaslat indokolással - a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről Jogszabályok és jogi tartalmak

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 57. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A felszámolási költségek a következők:
az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások, ideértve)
"ac) az adós által az iskolaszövetkezettel, a közérdekű nyugdíjas szövetkezettel és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetével megkötött szerződésben foglalt, az adóst mint az iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkez...

16/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85/A. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § j) és n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
A felszámolót - a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/D. §-a szerinti értékesítésből, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén...

345/2021. (VI. 18.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 36. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény...

ÍH 2020.130 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes felszámolását a 2018. január 16. napján benyújtott kérelem alapján az illetékes törvényszék elrendelte, a felszámolás kezdő időpontja: 2018. szeptember 13.
A felszámolás iránti kérelem benyújtását megelőző években a felperes folyamatosan fizetési problémákkal küzdött, tartozásait csak késedelmekkel, gyakran átütemezésekkel tudta rendezni. A teljesítések egyes esetekben fizetési meghagyásos eljárás, végrehajtási eljárás vagy felszámolási eljárás eredményeként történtek meg.
A felp...

Végső előterjesztői indokolás a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosításáról szóló 2020. évi LXXIII. törvényhez - Indokolások Tára 2020/90. Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényjavaslathoz tartozó indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában kerül közzétételre.
A fizetésképtelenségi jog eljárási szabályainak korszerűsítése, valamint a cső...

249/2020. (V. 28.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörébe...

ÍH 2019.145 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 2013. május 10-én előterjesztett kérelem alapján 2014. március 12-i kezdő időponttal rendelte el az adós felszámolását, az ügyben felszámolóként az A.C. Kft. felszámoló szervezetet jelölte ki.
Az elsőfokú bíróság a 30. sorszámú végzésével kötelezte a felszámolót, hogy a felszámolási eljárás során a volt ügyvezető által megfizetett 2 060 000 forinttal a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49/D. § (1) bekezdése alapján számolj...

ÍH 2019.105 Jogszabályok és jogi tartalmak

A hitelező 2018. június 20-án benyújtott kérelmében az adós fizetésképtelenségének a megállapítását és a felszámolásának elrendelését a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 27. § (2) bekezdés a) pontja alapján arra hivatkozással kérte, hogy a szerződésen alapuló, 3 283 053 Ft tőke és késedelmi kamata tartozását a fizetési felszólítása ellenére nem vitatta és nem fizette meg.
Az elsőfokú bíróság végzésével az adós fizetésképtelenségét megállapított...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

EPR-díj könyvelése

Nagy Norbert

adószakértő

Fejlesztési adókedvezmény meghatározása

Pölöskei Pálné

adószakértő

EPR-díj könyvelése

Pölöskei Pálné

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 november
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3