160 találat a(z) tulajdonos cimkére

Kölcsönök kamata Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kölcsönnyújtással kapcsolatban lenne több kérdésem: 1. Kapcsolt félnek nyújtott kölcsön kamatának szükséges-e jegybanki alapkamat + 5%-os mértéket megjelölni kamatlábként? Mihez kell viszonyítani a piaci kamatlábat? Bank által fizetett banki hitel kamat mértékéhez? Ha igen, akkor melyik típusú hitel ügyleti kamatát kell figyelembe venni? Mi számít pénzpiaci kamatlábnak? 2. Munkaviszonyban álló, tulajdonosnak adott kölcsön kamatát szükséges-e jegybanki alapkamat + 5%-kal számolnom? Ha kisebb kamattal nyújtom a kölcsönt, akkor vonatkozik ránk az szja törvény 72. paragrafusa? 3. Ha olyan tagnak nyújtok kölcsönt, aki nincs munkaviszonyban, ott szükséges-e a jegybanki alapkamat + 5%-os mértékű kamat felszámítása, hogy elkerüljem a kamatkedvezmény miatti adófizetési kötelezettséget (szja törvény72. §)? 4. Tag feleségének adhatok-e kölcsönt? Ha igen, akkor ilyen esetben mekkora összegű kamat kikötése "kötelező"? 5. Független félnek adott kölcsön esetében milyen összegű kamat megjelölése kötelező? Köszönettel Zsuzsanna

Osztalékadó Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy magyarországi kft.-nek a tulajdonosa két osztrák társaság. A magyar kft. osztalékot fizetne a 2016-os év eredménye alapján a tulajdonos társaságoknak. Kérdésünk az, hogy szükséges-e a kft.-nek Magyarországon az osztalék után adót levonni vagy a megállapított osztalékot teljes egészében kifizetheti az osztrák társaságoknak? Válaszát előre is köszönöm! Tisztelettel: Simonné

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Egy magyar kft.-nek öt tulajdonosa van "A" 44%, "B" 44%, "A" fia 6%, "B" 1. fia 3%, "B" 2. fia 3%, "A" fia 50%-ban, "B" 1. fia 25%-ban, "B" 2. fia 25%-ban tulajdonos egy romániai cégben. A két cég között üzleti kapcsolat van. A szavazatok aránya megegyezik a tulajdonosi aránnyal. A magyar cégben "A" fia és "B" 1. fia ügyvezetők, a román cégben "B" 2. fia ügyvezető. Társasági adó szempontjából kapcsoltnak minősülnek-e, be kell-e jelenteni?

Osztalékadó Kérdés

Magyar cég osztalékot fizet a szlovák 100 százalékos tulajdonos anyavállalat részére. A kérdés, hogy kell-e Magyarországon osztalékadót fizetni? Továbbá: amennyiben ez a szlovák anyacég magyar magánszemély tulajdonosának osztalékot fizet, milyen adófizetési kötelezettsége keletkezik a magánszemélynek?

Még egyszer az ellenőrzött külföldi társaságokról Cikk

A cikk az ellenőrzött külföldi társaság fogalmának, és ehhez kapcsolódóan az adóalapot módosító tételek egy részének változását, illetve a változatlanul maradó korrekciós tételek tartalmát – a fogalomváltozás miatt – érintően felmerülő kérdésekre keres választ.

Kata egyetemi hallgatói jogviszony mellett Kérdés

Tisztelt Adózóna! 2017. 02. hótól egy egyszemélyes kft. tulajdonosa hallgatói jogviszonyt létesít egyetem nappali tagozatán. A kft. tulajdonosának emellett van egy egyéni vállalkozása is. Ha az egyéni vállalkozás februártól kata adózási módra tér át, és a tulajdonos a kft.-ből nem vesz ki bért, akkor mennyit kell fizetnie katás vállalkozóként? 25 ezer forintot, vagy 50 ezer forintot? A kft. után nem kell járulékot fizetnie hallgatói jogviszonyára tekintettel, mivel nem vesz ki bért, viszont ez esetben a kata összege 25 ezer forint lehet? Ha nem lenne kft., akkor a kata összege 50 ezer forint lenne. Így az összes fizetendő terhe az iparűzési adón (bevétel 2 százaléka vagy 50 ezer forint választás szerint) kívül 25 ezer forint? Ezen összegért cserébe 12 millió forint bevételt tud kivenni bérként? 8 millió forint után belép az áfakör, afölött a bevétel 27 százalékát be kell fizetnie áfaként, így ezzel pontosítanom kell az előző mondatom, mivel a bevétele 27 százalékát 8 millió forint felett be kell fizetnie a NAV-nak áfa jogcímen. Van bármilyen más teher, amit fizetnie kell? Köszönöm a választ.

Elhunyt tulajdonos, házipénztár maradvány Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft. tulajdonosa és személyesen közreműködő tagja elhunyt. A házipénztár tényleges pénzkészlete eltér a könyv szerinti pénzkészlettől. (A tényleges pénzkészlet nulla forint, könyv szerinti 15 millió forint.) Az ügyvezető erről nyilatkozik a könyvelés felé. Ez lesz a pénzfelvét bizonylata, követelésként fogjuk ezt az összeget nyilvántartani. Szíveskedjék eljárásunkat véleményezni, illetve javaslatával segíteni a legoptimálisabb megoldás megtalálásában. Köszönettel: Gecse Judit

Társas vállalkozó bejelentése Kérdés

Tisztelt Szakértő! A társas vállalkozók, illetve ügyvezetők bejelentésével kapcsolatban kérném segítségét. Akkora az információ halmaz, hogy már teljes a bizonytalanság. Kérném segítségét a 1041, illetve 08 bevallással kapcsolatban. A társas vállalkozót (tulajdonos) 1041-en küldjük (1451, 1452) 08-as bevallásban kell szerepeltetni, ha nincs jövedelme? Ügyvezető munkaviszonyban, akkor 1041, de csak munkaviszonyban, vagy ha tulajdonos is, akkor kell neki 2 db 08 lap? Megbízásos ügyvezető - 1202 bejelentve, ha ingyen vállalja kell 08-as, illetve ha tulajdonos is, akkor szintén 2 db 08 lap kerül beküldésre?

Szoftverfejlesztés Kérdés

Közös finanszírozású a szoftverfejlesztés (1 magyar+1 külföldi). Minden kiadás a magyar partnernél jelenik meg. A költségek 50 százalékáról kimenő számla készül programfejlesztés címen a külföldi felé. Megállapodás szerint a szoftver üzembe helyezése után a tulajdonjog aránya fele-fele lesz, mindketten rendelkeznek forráskóddal, szabadon használhatják, és használatba adhatják majd a szoftvert. A hasznosításból eredő bevételen osztoznak. Üzembe helyezés után a forráskód átadásával a tulajdonjog 1/3 részét értékesítették egy 3. félnek, a további hasznosításból ez a fél is részesedik és a további fejlesztés finanszírozásban is részt vesz a tulajdoni hányadnak megfelelően 1/3 részben. Kérdés: a) a szoftver milyen értékben kerül nyilvántartásba a magyar fejlesztő könyveiben • a fejlesztés során, • az üzembe helyezésekor? b) melyik árbevételszámlán számolható el a külföldi által fizetett fejlesztés finanszírozási rész a magyar fejlesztő könyveiben? c) az 1/3 rész tulajdonjog értékesítésével hogy változik a szellemi termék nyilvántartási értéke a magyar tulajdonos könyveiben? d) a három tulajdonos közös fejlesztése, hogy változtatja meg a magyar tulajdonos könyveiben a szoftver értékét?

Tulajdonosok által nyújtott hitel átminősítése Kérdés

Tisztelt Adózóna! Az lenne a kérdésem, hogy milyen feltételekkel lehet a kft. tulajdonosai által nyújtott hosszú lejáratú hitelt átminősíteni lekötött tartalékká pótbefizetésből? Köszönöm!

Ügyvezető lakáshitel támogatása a saját cégéből Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban szeretném a segítségét kérni. Adott egy kft. tulajdonosa-ügyvezetője (havi rendszerességgel a saját cégéből vesz ki jövedelmet), Fundamenta lakáskasszával előtörlesztette a lakás hitelét 2 700 000 forintot. Van-e lehetőség arra, hogy ezt az összeget lakásvásárlási támogatásként a saját cége házipénztárából kivegye adómentesen? Ha igen, akkor ezt egyösszegben megteheti, vagy részletekben? Kell-e pénzintézeti közreműködés ehhez, vagy kiveheti a házipénztárból? Ha kiveheti, akkor közbeszólhat-e az a tény, hogy nem itt lakik, ezt a lakást kiadja? Köszönjük szépen a segítségüket!

Tárgyieszköz-értékesítés elszámolással Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. egyik tagja kiválik a cégből, és a cégben lévő ingatlant kapja meg a társasággal szemben fennálló kötelmi igényének kielégítésére. Adásvételi szerződést kötöttek, melyben a vételárat is megjelölik. Kérdés, hogy ezt ki kell-e számlázni a cégnek, és ha igen, akkor könyvelésben ezt hogyan vezetem le? A társaság be van jelentkezve áfa alá ingatlan eladásra.

Megszűnés, ingatlan Kérdés

Tisztelt Szakértő! Gazdasági társaság megszűnése esetén a társaság tulajdonát korábban képező ingatlan a tulajdonosra száll át. Kérdésem, hogy milyen értékben képez ez adóalapot, a könyv szerinti vagy a piaci érték szerint? Hogyan kell a piaci értéket meghatározni? Segítségüket köszönöm.

Ingatlan előszerződés alapján Kérdés

Ügyfelem vállalkozása ingatlan adásvételi előszerződést kötött belterületi ingatlan (raktár) meghatározott tulajdoni hányadának megvásárlására. Az előszerződésben az eladó tájékoztatta a vevőt, hogy az ingatlan további albetétekre felosztása folyamatban van. A felek egyben vállalták, hogy amennyiben az albetétek a földhivatalnál bejegyzésre kerülnek, egymással végleges adásvételi szerződést kötnek. Eladó az ingatlan vételáráról számlát állított ki, de a végleges adásvételi szerződés megkötésére jelenleg még nem került sor. Eladó az ingatlan értékesítését adókötelessé tette, így a fordított áfás számlát az általános szabályok szerint bevallottuk. A „vételár” összege ügyvédi letétben van. Vevő ügyfelem egy másik, kapcsolt vállalkozásával kívánja a végleges adásvételi szerződést megkötni. Kérem, szíveskedjenek az ügylet helyes számviteli és adóelszámolásáról tájékoztatni, különös tekintettel eladó számlázására, hiszen az előszerződés 2015. év folyamán kötődött, az ingatlan kiszámlázása, és a pénzügyi letét megfizetése is tavalyi. Az ingatlan birtokunkba került, aktiváltuk, az értékcsökkenést és a közüzemi díjakat is elszámoltuk. Milyen jogcímen, illetve bizonylat alapján fog az ingatlan a könyveinkből kikerülni? Hibás a 2015. évi beszámolónk? A végleges adásvételi szerződés más vevővel történő megkötésére van mód, a vételár engedményezésére is, tehát ügyfelem a kétszeres illetékfizetési kötelezettség miatt nem kívánja „átszámlázni” az ingatlant. Köszönettel.

Egyéni cég tulajdonosa munkaviszonyban Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egyéni cég tulajdonosa vagyok és munkaviszonyban, részmunkaidőben 4 órában látom el az ügyvezetést és személyesen közreműködöm is. Más munkaviszonyom jelenleg nincs. A járulékokat a garantált minimálbér alapján 4 órára, azaz 64 500 forint után fizetem. Kérdésem, hogy így biztosított vagyok-e és szabályosan járok-e el? Válaszát várva köszönettel

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Tagi kölcsön rendezése pótbefizetéssel

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Használt gépjármű értékesítésének illetékmentessége

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close