24428 találat a(z) munkajog cimkére

EH 2018.12.K23 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] B. P. (a továbbiakban: kérelmező) panasszal fordult az alpereshez. Ebben előadta, hogy 2016. február 15. napján létesített munkaviszonyt a felperesnél, R2R specialista munkakörben. A felek a munkaszerződésben három hónapos próbaidőt kötöttek ki. A kérelmező arra hivatkozott, hogy a felperes várandóssága miatt szüntette meg a munkaviszonyát a próbaidő alatt, ugyanis 2016. április 11. napján tájékoztatta közvetlen felettesét M. Cs.-t a várandósságáról, aki ekkor még arról biztosította, hogy...

BH 2018.12.347 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint a felperes 2011. június 10-étől állt kormányzati szolgálati jogviszonyban az alperessel. 2012. augusztus 9-i hatállyal a főosztályvezetői munkaköréből jogi és információ-menedzsment igazgató munkakörbe helyezte a munkáltató, alapilletményét 148%-os beállási szinten meghatározva. 2014. január 30-án az alperes általános elnökhelyettese az illetményét 2014. január 1-jei hatállyal módosította és alapilletményét 125%-os beállási szinten...

BH 2018.12.345 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes az Megyei Önkormányzat tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaság. Az Önkormányzat Közgyűlése határozatával 2015. február 12-étől határozatlan időre a felperest választotta meg az alperes társaság ügyvezetőjének. E tevékenységét 2015. március 1-jétől munkaviszony keretében látta el. Munkaszerződése értelmében a munkaviszonyára a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 208-211. §-ai, vagyis a vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezések az irányad...

EH 2018.12.M38 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elhunyt munkavállaló házastársa az I. rendű felperes, édesanyja a II. rendű felperes, a III., IV. és V. rendű felperesek pedig a gyermekei.
[2] P. Z. munkavállaló 2010. február 1-jétől határozatlan idejű munkaviszonyban állt az alperesnél szőlő-, gyümölcstermesztő segédmunkás munkakörben. A 2012. február 9-én kelt orvosi alkalmassági vélemény szerint a fenti munkakör ellátására alkalmasnak minősült.
[3] 2012. szeptember 11-én - több munkatársával együtt - az alperes utasítása alapján...

T/3841. számú törvényjavaslat indokolással - Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény módosítása az egészségügyi szakdolgozók bérrendezéséről Jogszabályok és jogi tartalmak

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. számú melléklete jelen törvényjavaslat mellékletében foglaltak szerint módosul.
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Az elmúlt években mindössze nettó néhány ezer forinttal nőttek csak az egészségügyi szakdolgozók bérei. A legutóbbi előrehozott béremelés pedig volt, akinek mindössze 1 forinttal jelentett többet a korábbiknál. Az alacsony fizetések és a rossz munkakörülmények miatt sorra hagyják ...

21/2018. (XI. 14.) AB határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására irányuló bírói kezdeményezés tárgyában - dr. Czine Ágnes és dr. Stumpf István alkotmánybírók párhuzamos indokolásával, valamint dr. Dienes-Oehm Egon, dr. Juhász Imre, dr. Pokol Béla, dr. Salamon László, dr. Szívós Mária és dr. Varga Zs. András alkotmánybírók különvéleményével - meghozta a következő
1. Az Alkotmánybíróság - hivatalból eljárva - megállapítja, hogy az Országgyűlés nemzetközi szerződés...

Közlemény (HÉ 2018/64.) Jogszabályok és jogi tartalmak

A munkáltatói jogkör gyakorlója
a Közigazgatási Államtitkárság állományába kormánytisztviselőnek kinevezte az alábbi személyt:
Horváth-Morber Janka;
vezetői munkakörbe kinevezte az alábbi személyt:
Csákó Anikó Magdolna főosztályvezető-helyettes.
Kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnt az alábbi személyeknek:
Gyenge Szilvia,
Sós Martina,
Kalocsai Kornél,
dr. Ujecz Antal Attila,
Hajzer Ágnes Éva,
Hegyaljai Krisztina,
Pindroch Regina,
Pem Dominik,
Csendes Kitti Anita,
dr. Kuru...

T/3787. számú törvényjavaslat indokolással - december 24-e munkaszüneti nappá történő nyilvánításával összefüggő egyes törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 24-26."
A munka törvénykönyvről szóló 2012. évi I. törvény 102. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
"(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, auguszt...

500/2018. (XI. 27.) KE határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 52. § (2) bekezdése alapján - a miniszterelnök javaslatára - dr. Kovács Zoltánt 2018. december 1-jei hatállyal a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkárává kinevezem.
Budapest, 2018. november 26.
Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. november 26.
KEH ügyszám: KEH/05207-2/2018.

30/2018. (XI. 26.) ITM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2a) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 8. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
Az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építőipari rezsióradíj 2018. évre meghatározott, általános forgalmi adó nélküli legkisebb mértéke 3300 forint/óra.
A mi...

213/2018. (XI. 22.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88. § (3) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az ágazati készségtanács (a továbbiakban: készségtanács) az 1. mellékletben meghatározott számban, a feladatkörébe tartozó ágazatokban működik.
A készségtanács évente legalább öt alkalommal ülésezik.
A készségtanács ülését a készségtanács elnöke (a továbbiakban: elnö...

T/3628. számú törvényjavaslat indokolással - a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Munkanap: a naptári nap vagy megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható."
(2) Az Mt. 87. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Hét: a naptári hét vagy megszakítás nélküli százhatvannyolc óra, ha a munkarend alapjá...

Közlemény (HÉ 2018/63.) Jogszabályok és jogi tartalmak

Havancsák Orsolyát a Belügyminisztériumban,
Ursprung Jánost a Belügyminisztériumban
kormányzati szolgálati jogviszonyba kinevezte.
Szolnoki Zsolt kormánytisztviselőnek szakmai tanácsadói címet,
dr. Weimann Szilvia Éva kormánytisztviselőnek közigazgatási tanácsadói címet
adományozott.
dr. Kucsma Sándor rendőr őrnagynak
vezénylését megszüntette.
Badari Krisztina kormánytisztviselőnek,
Kissné Balatoni Lilla kormánytisztviselőnek,
Pappné Bognár Erzsébet kormánytisztviselőnek;
Bátyi Mar...

Közlemény (HÉ 2018/63.) Jogszabályok és jogi tartalmak

Csala Károly Bálint c. r. ezredes úrnak, a Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály tanácsadójának;
Skarupa Ferenc tű. ezredes úrnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Humán Szolgálat vezetőjének,
Szilágyi József r. ezredes úrnak, a Terrorelhárítási Központ, Műveleti Igazgatóság igazgatójának;
Bagó József úrnak, a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály, Stratégiai és Forráskoordinációs Os...

3350/2018. (XI. 12.) AB végzés Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Alkotmánybíróság tanácsa alkotmányjogi panasz tárgyában meghozta a következő
Az Alkotmánybíróság a Kúria Mfv.II.10.10.544/2017/4. számú ítélete, a Székesfehérvári Törvényszék 2.Mf.20.585/2016/6. számú ítélete, illetve a Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 5.M.334/2013/60. számú ítélete alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszt visszautasítja.
[1] 1. Három magánszemély indítványozó (a képviseletükben eljáró Tettrekész Magy...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

TÖBB MINT TÖRVÉNYTÁR!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Súlyadó

Szipszer Tamás

adószakértő

Üzletrészbevonás kiva hatálya alatt

Szipszer Tamás

adószakértő

Pótbefizetés kft.-nél

Dr. Szeiler Nikolett

ügyvéd, adótanácsadó

2019 október
H K Sze Cs P Sz V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
hirdetés

Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

X