NGM közlemény (HÉ 2024/12.)

azokról a foglalkozásokról, amelyekben harmadik országbeli munkavállaló vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel Magyarországon nem foglalkoztatható

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Kibocsátó(k):
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontja alapján meghatározom azokat a foglalkozásokat, amelyben harmadik országbeli állampolgár számára vendégmunkás-tartózkodási engedély nem adható ki.
A foglalkozásokat a közlemény 1. mel...

NGM közlemény (HÉ 2024/12.)
azokról a foglalkozásokról, amelyekben harmadik országbeli munkavállaló vendégmunkás-tartózkodási engedéllyel Magyarországon nem foglalkoztatható
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 103. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a harmadik országbeli állampolgárok beutazására és tartózkodására vonatkozó általános szabályokról szóló 2023. évi XC. törvény 30. § (1) bekezdés d) pontja alapján meghatározom azokat a foglalkozásokat, amelyben harmadik országbeli állampolgár számára vendégmunkás-tartózkodási engedély nem adható ki.
A foglalkozásokat a közlemény 1. melléklete tartalmazza.
Nagy Márton István s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
1. melléklet Foglalkozások, amelyekben vendégmunkás-tartózkodási engedély nem adható ki 0110 Fegyveres szervek felsőfokú képesítést igénylő foglalkozásai
0210 Fegyveres szervek középfokú képesítést igénylő foglalkozásai
0310 Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai
1110 Törvényhozó, miniszter, államtitkár
1121 Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője
1122 Helyi önkormányzat választott vezetője
1123 Helyi önkormányzat kinevezett vezetője
1131 Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője
1132 Egyházi vezető
1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató)
1311 Mezőgazdasági, erdészeti, halászati és vadászati tevékenységet folytató egység vezetője
1313 Építőipari tevékenységet folytató egység vezetője
1321 Szállítási, logisztikai és raktározási tevékenységet folytató egység vezetője
1323 Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője
1324 Szociális tevékenységet folytató egység vezetője
1325 Gyermekgondozási tevékenységet folytató egység vezetője
1326 Idősgondozási tevékenységet folytató egység vezetője
1327 Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője
1328 Oktatási-nevelési tevékenységet folytató egység vezetője
1329 Egyéb szolgáltatást nyújtó egység vezetője
1331 Szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
1332 Vendéglátó tevékenységet folytató egység vezetője
1334 Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
1335 Kulturális tevékenységet folytató egység vezetője
1336 Sport- és rekreációs tevékenységet folytató egység vezetője
1339 Egyéb kereskedelmi, vendéglátó és hasonló szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője
1412 Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője
1413 Kutatási és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője
1414 Vállalati stratégiatervezési egység vezetője
1416 Reklám-, pr- és egyéb kommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője
2111 Bányamérnök
2112 Kohó- és anyagmérnök
2114 Fa- és könnyűipari mérnök
2115 Építészmérnök
2116 Építőmérnök
2117 Vegyészmérnök
2118 Gépészmérnök
2121 Villamosmérnök (energetikai mérnök)
2122 Villamosmérnök (elektronikai mérnök)
2123 Telekommunikációs mérnök
2134 Település- és közlekedéstervező mérnök
2135 Földmérő és térinformatikus
2136 Grafikus és multimédia-tervező
2139 Egyéb, máshova nem sorolható mérnök
2141 Rendszerelemző (informatikai)
2142 Szoftverfejlesztő
2143 Hálózat- és multimédia-fejlesztő
2144 Alkalmazásprogramozó
2149 Egyéb szoftver- és alkalmazásfejlesztő, -elemző
2151 Adatbázis-tervező és -üzemeltető
2152 Rendszergazda
2153 Számítógép-hálózati elemző, üzemeltető
2159 Egyéb adatbázis- és hálózati elemző, üzemeltető
2161 Fizikus
2162 Csillagász
2163 Meteorológus
2164 Kémikus
2165 Geológus
2166 Matematikus
2167 Biológus, botanikus, zoológus és rokon foglalkozású
2168 Környezetfelmérő, -tanácsadó
2169 Egyéb természettudományi foglalkozású
2213 Fogorvos, fogszakorvos
2214 Gyógyszerész, szakgyógyszerész
2221 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi foglalkozású
2222 Optometrista
2223 Dietetikus és táplálkozási tanácsadó
2224 Gyógytornász
2225 Védőnő
2226 Mentőtiszt
2227 Hallás- és beszédterapeuta
2228 Alternatív gyógymódot alkalmazó
2241 Állatorvos
2242 Növényorvos (növényvédelmi szakértő)
2311 Szociálpolitikus
2312 Szociális munkás és tanácsadó
2410 Egyetemi, főiskolai oktató, tanár
2421 Középiskolai tanár
2422 Középfokú nevelési-oktatási intézményi szakoktató, gyakorlati oktató
2441 Gyógypedagógus
2442 Konduktor
2491 Pedagógiai szakértő, szaktanácsadó
2492 Nyelvtanár (iskolarendszeren kívül)
2494 Egyéb művészetek tanára (iskolarendszeren kívül)
2499 Egyéb szakképzett oktató, nevelő
2512 Adótanácsadó, adószakértő
2513 Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő
2521 Szervezetirányítási elemző, szervező
2524 Képzési és személyzetfejlesztési szakértő
2532 Pr-tevékenységet tervező, szervező
2534 Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervező
2611 Jogász, jogtanácsos
2612 Ügyész
2613 Bíró
2614 Közjegyző
2615 Ügyvéd
2619 Egyéb jogi foglalkozású
2621 Filozófus, politológus
2622 Történész, régész
2623 Néprajzkutató
2624 Elemző közgazdász
2625 Statisztikus
2626 Szociológus, demográfus
2628 Pszichológus
2629 Egyéb társadalomtudományi foglalkozású
2711 Könyvtáros, informatikus könyvtáros
2712 Levéltáros
2713 Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok
2714 Kulturális szervező
2715 Könyv- és lapkiadó szerkesztője
2716 Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő
2719 Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
2721 Író (újságíró nélkül)
2722 Képzőművész
2723 Iparművész, gyártmány- és ruhatervező
2724 Zeneszerző, zenész, énekes
2725 Rendező, operatőr
2726 Színész, bábművész
2727 Táncművész, koreográfus
2728 Cirkuszi és hasonló előadóművész
2729 Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)
2730 Pap (lelkész), egyházi foglalkozású
3161 Munka- és termelésszervező
3162 Energetikus
3163 Munkavédelmi és üzembiztonsági foglalkozású
3171 Tengeri és belvízi hajóparancsnok, fedélzeti tiszt
3172 Légijármű-vezető, hajózómérnök
3173 Légiforgalmi irányító
3174 Légiforgalmi irányítástechnikai berendezések üzemeltetője
3211 Bányászati szakmai irányító, felügyelő
3213 Építőipari szakmai irányító, felügyelő
3321 Általános egészségügyi asszisztens
3322 Egészségügyi dokumentátor
3323 Orvosi képalkotó diagnosztikai és terápiás berendezések kezelője
3324 Orvosi laboratóriumi asszisztens
3325 Fogászati asszisztens
3326 Gyógyszertári és gyógyszerellátási asszisztens
3327 Alternatív gyógymódok alkalmazásának segítője
3331 Környezet- és foglalkozás-egészségügyi kiegészítő foglalkozású
3333 Fogtechnikus
3334 Ortopédiai eszközkészítő
3335 Látszerész
3339 Egyéb, humánegészségügyhöz kapcsolódó foglalkozású
3341 Állatorvosi asszisztens
3342 Növényorvosi (növényvédelmi) asszisztens
3511 Szociális segítő
3512 Hivatásos nevelőszülő, főállású anya
3515 Ifjúságsegítő
3613 Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker
3615 Statisztikai ügyintéző
3616 Értékbecslő, kárbecslő, kárszakértő
3631 Konferencia- és rendezvényszervező
3632 Marketing- és pr-ügyintéző
3633 Ingatlanügynök, ingatlanforgalmazási ügyintéző
3642 Jogi asszisztens
3649 Egyéb igazgatási és jogi asszisztens
3651 Vám- és pénzügyőr
3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző
3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző
3654 Hatósági engedélyek kiadásával foglalkozó ügyintéző
3655 Nyomozó
3656 Végrehajtó, adósságbehajtó
3659 Egyéb hatósági ügyintéző
3712 Segédrendező
3713 Fényképész
3714 Díszletező, díszítő
3716 Lakberendező, dekoratőr
3717 Kulturális intézményi szaktechnikus
3722 Fitnesz- és rekreációs programok irányítója
3730 Egyéb vallási foglalkozású
4111 Titkár(nő)
4113 Gépíró, szövegszerkesztő
4122 Bérelszámoló
4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor
4129 Egyéb számviteli foglalkozású
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó
4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó
4133 Könyvtári, levéltári nyilvántartó
4135 Postai szolgáltató (kézbesítő, válogató)
4136 Iratkezelő, irattáros
4211 Banki pénztáros
4212 Szerencsejáték-szervező
4213 Zálogházi ügyintéző és pénzkölcsönző
4221 Utazásszervező, tanácsadó
4223 Szállodai recepciós
4226 Lakossági kérdező, összeíró
4227 Postai ügyfélkapcsolati foglalkozású
5112 Vezető eladó
5114 Kölcsönző
5115 Piaci, utcai árus
5116 Piaci, utcai étel- és italárus
5121 Üzemanyagtöltő állomás kezelője
5122 Áru- és divatbemutató
5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök
5131 Vendéglős
5219 Egyéb személyi szolgáltatási foglalkozású
5222 Segédápoló, műtőssegéd
5231 Kalauz, menetjegyellenőr
5233 Idegenvezető
5241 Vezető takarító
5242 Házvezető
5243 Épületgondnok
5251 Rendőr
5252 Tűzoltó
5253 Büntetés-véghajtási őr
5255 Természetvédelmi őr
5256 Közterület-felügyelő
5259 Egyéb személy- és vagyonvédelmi foglalkozású
5291 Járművezető-oktató
5292 Hobbiállat-gondozó, -kozmetikus
5293 Temetkezési foglalkozású
5299 Egyéb, máshova nem sorolható szolgáltatási foglalkozású
6111 Szántóföldinövény-termesztő
6112 Bionövény-termesztő
6113 Zöldségtermesztő
6114 Szőlő-, gyümölcstermesztő
6116 Gyógynövénytermesztő
6123 Méhész
6124 Kisállattartó és -tenyésztő
6130 Vegyes profilú gazdálkodó
6211 Erdészeti foglalkozású
6212 Fakitermelő (favágó)
6220 Vadgazdálkodási foglalkozású
6230 Halászati foglalkozású
7115 Borász és egyéb szeszesital-gyártó, szikvízkészítő
7211 Szabásminta-készítő
7213 Kalapos, kesztyűs
7214 Szűcs, szőrmefestő
7215 Tímár
7216 Bőrdíszműves, bőröndös, bőrtermékkészítő, -javító
7217 Cipész, cipőkészítő, -javító
7221 Famegmunkáló
7222 Faesztergályos
7224 Kárpitos
7225 Kádár, bognár
7310 Fémöntőminta-készítő
7322 Szerszámkészítő
7324 Fémcsiszoló, köszörűs, szerszámköszörűs
7326 Kovács
7327 Festékszóró, fényező
7328 Fém- és egyéb tartószerkezet-szerelő
7332 Repülőgépmotor-karbantartó, -javító
7335 Kerékpár-karbantartó, -javító
7342 Informatikai és telekommunikációs berendezések műszerésze, javítója
7343 Elektromoshálózat-szerelő, -javító
7411 Címfestő
7412 Ékszerkészítő, ötvös, drágakőcsiszoló
7413 Keramikus
7414 Üveggyártó
7415 Hangszerkészítő
7416 Szőr- és tollfeldolgozó
7417 Nád- és fűzfeldolgozó, seprű- kefegyártó
7418 Textilműves, hímző, csipkeverő
7419 Egyéb kézműipari foglalkozású
7420 Finommechanikai műszerész
7523 Felvonószerelő
7532 Tetőfedő
7533 Épület-, építménybádogos
7536 Kőfaragó, műköves
7537 Kályha- és kandallóépítő
7538 Üvegező
7539 Egyéb építési szakipari foglalkozású
7911 Ipari búvár
7912 Ipari alpinista
7913 Robbantómester
7914 Kártevőirtó, gyomirtó
7915 Kéményseprő, épületszerkezet-tisztító
8112 Dohánygyártó gép kezelője
8123 Bőrkikészítő és -feldolgozó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
8124 Cipőgyártó gép kezelője és gyártósor mellett dolgozó
8131 Kőolaj- és földgázfeldolgozó gép kezelője
8137 Fotó- és mozgófilmlaboráns
8141 Kerámiaipari terméket gyártó gép kezelője
8142 Üveget és üvegterméket gyártó gép kezelője
8143 Cement-, kő- és egyéb ásványianyag-feldolgozó gép kezelője
8311 Szilárdásvány-kitermelő gép kezelője (szén, kő)
8312 Kútfúró, mélyfúró gép kezelője (kőolaj, földgáz, víz)
8321 Energetikai gép kezelője
8322 Vízgazdálkodási gép kezelője
8323 Kazángépkezelő
8324 Sugármentesítő gép, berendezés kezelője
8326 Mozigépész, vetítőgépész
8327 Mosodai gép kezelője
8411 Mozdonyvezető
8412 Vasútijármű-vezetéshez kapcsoló foglalkozású
8413 Villamosvezető
8414 Metróvezető
8415 Trolibuszvezető
9113 Kézi mosó, vasaló
9114 Járműtakarító
9115 Ablaktisztító
9211 Szemétgyűjtő, utcaseprő
9212 Hulladékosztályozó
9221 Pedálos vagy kézi hajtású gépek vezetője
9222 Állati erővel vont jármű hajtója
9232 Mérőóra-leolvasó és hasonló egyszerű foglalkozású
9238 Parkolóőr
9321 Kubikos
9332 Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.