A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontjában az "igazgatója, a" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a" szöveg lép.
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. ..." />

T/7423. számú törvényjavaslat indokolással - egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában az "igazgatója, a" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a" szöveg lép.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontjában az "igazgatója, a" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a" szöveg lép.
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. ...

T/7423. számú törvényjavaslat indokolással - egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról
2024. évi II. törvény egyes közszolgálattal kapcsolatos törvények módosításáról
1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása
1. §
A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 12. § (1) bekezdés d) pontjában az "igazgatója, a" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a" szöveg lép.
2. A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény módosítása
2. §
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 2. § (1) bekezdés d) pontjában az "igazgatója, a" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a" szöveg lép.
3. A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény módosítása
3. §
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4. § (1) bekezdés l) pontjában az "igazgatója," szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója," szöveg lép.
4. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása
4. §
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 40. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"40. §
A miniszterelnök politikai igazgatója, valamint a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a miniszterelnök által meghatározott mértékű illetményre jogosult."
5. §
A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény
a) 1. § (1) bekezdésében az "igazgatójára, az" szövegrész helyébe az "igazgatójára, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójára, az" szöveg,
b) 13. § (2) bekezdés b) pontjában az "igazgatója és" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója és" szöveg,
c) 13. § (3) bekezdésében az "igazgatója és" szövegrészek helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója és" szöveg,
d) 13. § (4) bekezdés b) pontjában az "igazgatója," szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója," szöveg,
e) 14. § (1) bekezdésében az "igazgatója és" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója és" szöveg
lép.
5. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
6. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 48/B. § (1) bekezdés b) pontjában az "igazgatója, államtitkár" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, államtitkár" szöveg lép.
6. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása
7. §
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(3) Politikai felsővezető:
a) a miniszterelnök,
b) a miniszter,
c) a miniszterelnök politikai igazgatója,
d) a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója és
e) az államtitkár."
8. §
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő 13/B. §-sal egészül ki:
"13/B. § [A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója]
(1) A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadót nevezhet ki. A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a polgári nemzetbiztonsági és hírszerzési tevékenység, rendészeti, bűnmegelőzési, bűnügyi, közbiztonsági feladatok, valamint honvédelmi kérdések kapcsán tanácsával, illetve véleményével segíti a miniszterelnök, illetve a Kormány tevékenységét és döntéseinek előkészítését.
(2) A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója részletes feladat- és hatáskörét a Kormány rendeletben állapítja meg.
(3) A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója
a) az általános politikai koordinációért felelős miniszter rendelkezése szerint, az általános politikai koordinációért felelős miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv tekintetében gyakorolja az irányítási jogokat,
b) figyelemmel kíséri a Kormány által meghatározott költségvetési szervek tevékenységét.
(4) A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója tevékenységét az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztérium segíti.
(5) A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója irányítja a (4) bekezdés szerinti minisztériumban működő nemzetbiztonsági főtanácsadói kabinetet és titkárságot, valamint a Nemzetbiztonsági Irodát.
(6) A nemzetbiztonsági főtanácsadói kabineten és az (5) bekezdés szerinti titkárságon szolgálatot teljesítő politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó, kormánytisztviselő, munkavállaló és szakmai vezető felett a munkáltatói jogokat a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója gyakorolja. A Nemzetbiztonsági Irodán szolgálatot teljesítő politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó, kormánytisztviselő, munkavállaló és szakmai vezető felett az alapvető munkáltatói jogokat a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, az egyéb munkáltatói jogokat a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója által kijelölt személy gyakorolja.
(7) A nemzetbiztonsági főtanácsadói kabinetet vezető kabinetfőnök felett a munkáltatói jogokat a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója gyakorolja.
(8) A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója e tisztsége betöltése során, illetve annak megszűnését követően a miniszterelnök politikai igazgatójára vonatkozó szabályok szerint nevezhető ki, illetve nem választható meg törvényben meghatározott tisztségre."
9. §
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény a következő fejezettel egészül ki:
"XXVII/B. Fejezet
A MINISZTERELNÖK NEMZETBIZTONSÁGI FŐTANÁCSADÓJA
201/E. § [A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójára alkalmazandó szabályok]
A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója tekintetében a XXVII/A. Fejezetben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni."
10. §
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 214. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
[Politikai tanácsadó és főtanácsadó (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: politikai tanácsadó)]
"f) a nemzetbiztonsági főtanácsadói kabinetben, valamint a Nemzetbiztonsági Irodán a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadójának tevékenységéhez"
(közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására teljesíthet szolgálatot.)
11. §
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben)
"1. határozza meg a miniszter, a miniszterelnök politikai igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, az államtitkár, a főispán, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott, a miniszteri biztos, a kormányzati főhivatal vezetője és vezetőjének helyettese, valamint a központi hivatal vezetője juttatásait;"
12. §
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
a) 4. § nyitó szövegrészében az "igazgatója, államtitkár" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, államtitkár" szöveg,
b) 175. § (4) bekezdésében az "igazgatója, az" szövegrészek helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, az" szöveg,
c) 182. § (3) bekezdésében az "és a miniszterelnök politikai igazgatója a" szövegrész helyébe az " , a miniszterelnök politikai igazgatója és a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a" szöveg,
d) 182. § (4) bekezdésében az "igazgatója és" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója és" szöveg,
e) 185. § (2a) bekezdésében az "igazgatóját e" szövegrész helyébe az "igazgatóját, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadóját e" szöveg,
f) 187. § (2) bekezdésében az "igazgatóját és" szövegrész helyébe az "igazgatóját, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadóját és" szöveg,
g) 187. § (6) bekezdésében az "igazgatója és" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója és" szöveg,
h) 187. § (7) bekezdés b) pontjában az "igazgatója és" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója és" szöveg,
i) 187. § (9) bekezdésében az "igazgatója és" szövegrészek helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója és" szöveg,
j) 214. § (2) bekezdésében az "igazgatója vagy" szövegrészek helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója vagy" szöveg,
k) 214. § (3) bekezdésében az "Irodán legfeljebb" szövegrész helyébe az "Irodán, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadói kabinetben és a Nemzetbiztonsági Irodán legfeljebb" szöveg,
l) 219. § (1) bekezdés a) pontjában az "igazgatója, államtitkár" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, államtitkár" szöveg,
m) 219. § (3) bekezdésében az "igazgatói, államtitkári" szövegrész helyébe az "igazgatói, miniszterelnöki nemzetbiztonsági főtanácsadói, államtitkári" szöveg,
n) 220. § (1) bekezdés a) pontjában az "igazgatója, államtitkár" szövegrész helyébe az "igazgatója, a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, államtitkár" szöveg
lép.
13. §
Hatályát veszti a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 23. § (6) bekezdése.
7. A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény módosítása
14. §
A társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről szóló 2019. évi CXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében a "törvénnyel létrehozott" szövegrész helyébe az "egyéb" szöveg és az "és tanácsadó" szövegrész helyébe a "vagy tanácsadói tevékenységet végző" szöveg lép.
8. Záró rendelkezések
15. §
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Általános indokolás
A veszélyek korát éljük. Az immáron két éve tartó háború megmutatta, hogy egy lokális katonai összecsapás miként alakul világméretű problémává, átalakítva minden viszonyrendszert, amely eddig meghatározta az életünket. Magyarország kormánya az első perctől világossá tette, hogy a megoldás csak a béke lehet, sokan vannak azonban, akik a háború folytatásáért tesznek lépéseket. Az állandósult konfliktusok rávilágítanak arra, hogy Magyarországnak minden lehetséges eszközt, megoldást igénybe kell vennie, amely hozzájárul az ország és a magyar emberek biztonságának megőrzéséhez. Ezért a nemzetbiztonsági szempontok szorosabb koordinációját lehetővé tevő megközelítésre van szükség. A törvényjavaslat alapján, nemzetközi példák alapulvételével, a feladat összetettségéhez igazodó felhatalmazással rendelkező tisztség jön létre, amely az országot érő kihívások átfogó kezeléséhez szükséges feladatok koordinációját látja el.
A törvényjavaslat a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója tisztség létrehozása érdekében módosítja
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényt (a továbbiakban: Kit.),
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényt, valamint
a kapcsolódó ágazati törvényeket.
A törvényjavaslat alapján a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a miniszterelnök politikai igazgatójához hasonló jogállást tölt be.
Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján kerül közzétételre.
Részletes indokolás
1. §
A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a külföldre utazásról szóló törvény módosításával jogosult lesz diplomata útlevélre.
2. §
A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a közpénzekből nyújtott támogatások esetében kizárt közjogi tisztségviselőnek minősül.
3. §
A minősített adat védelméről szóló törvény módosításával a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója elrendelheti, felülbírálhatja, megszüntetheti, illetve módosíthatja az adat minősítését.
4-5. §
A rendelkezés kiterjeszti a miniszterelnök nemzetbiztonsági tanácsadójára a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvényben foglalt szabályokat. E rendelkezések megegyeznek a politikai igazgatóra vonatkozó szabályokkal.
6. §
Az államháztartásról szóló törvény módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy a politikai igazgatóhoz hasonlóan a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója sem lehet támogatási jogviszonyban kedvezményezett.
7-13. §
A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadót nevezhet ki.
A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója a polgári nemzetbiztonsági és hírszerzési tevékenység, rendészeti, bűnmegelőzési, bűnügyi, közbiztonsági feladatok, valamint honvédelmi kérdések kapcsán tanácsával, illetve véleményével segíti a miniszterelnök, illetve a Kormány tevékenységét és döntéseinek előkészítését.
A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója
- az általános politikai koordinációért felelős miniszter rendelkezése szerint, az általános politikai koordinációért felelős miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerv tekintetében gyakorolja az irányítási jogokat,
- a Kormány által meghatározott költségvetési szervek tevékenységét figyelemmel kíséri.
A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója tevékenységét az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztérium segíti.
A miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója részletes feladat- és hatáskörét a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletben állapítja meg.
A Kit. 23. § (6) bekezdésének, amely szerint a Kormány az eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében a nemzetbiztonsági főtanácsadói feladatok ellátására kijelölhet egy államtitkárt, az új szabályozásra figyelemmel hatályon kívül helyezése szükséges.
Egyebekben a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója tekintetében a miniszterelnök politikai igazgatójára, illetve a politikai igazgatói munkaszervezetre vonatkozó szabályok kerülnek alkalmazásra.
14. §
A Kormány által törvénnyel, illetve a Kit. 10. §-a alapján létrehozott egyéb javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevékenységet végző testületben végzett tevékenység munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végzett munkának minősül.
15. §
Hatályba léptető rendelkezés.
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.