143 találat a(z) civil szervezet cimkére

A beszámoló nyilvánossága egyéb szervezeteknél (II. rész) Cikk

A cikk azt foglalja össze, hogy az egyéb szervezetnek minősülő társaságiadó-alanyok (például ügyvédi irodák, lakásszövetkezetek, alapítványok, egyesületek) közül kinek kell, hova és mikor a beszámoló nyilvánosságát biztosítani. Vázolja azt is, mik a következményei a nyilvánosságbiztosítás elmaradásának.

Közhasznú civil szervezet tao-ja ingatlan-bérbeadás esetén Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy közhasznú alapítvány, amelynek ingatlan-bérbeadásból is keletkezett bevétele, egyebekben csak támogatásokat, adományokat kapott a cél szerinti tevékenységéhez. Áttanulmányoztam a NAV 13. információs füzet 11+12. oldalán a számítást "segítő" példát, de nem értem a következőt: a kapott adomány miatt miért keletkezik korrekció? Ezzel a korrekcióval jóval több tao-t fizet, mintha csak bérbeadásból származna bevétele. Várom mielőbbi válaszát. Előre is nagyon köszönöm: Léderer Györgyné

Civil szervezet – negatív saját tőke Kérdés

Tisztelt Szakértő! Közhasznú civil szervezet esetében mi a teendő ha két egymást követő év beszámolójában negatív a saját tőke? Kell egyáltalán ezt figyelni civil szervezet esetében? Az alapítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, bevétele csak támogatásokból van. Mivel alapítvány esetében nincs minimum alapító tőke, emiatt mennyivel kell korrigálni, ha negatív a saját tőke, ha kell egyáltalán korrigálni? Köszönöm válaszát.

Civil szervezet kiegészítő melléklete Kérdés

Tisztelt Pölöskei Pálné Szakértő! Korábban feltett kérdésem a következő volt: Kettős könyvvitelt vezető közhasznú alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít (PK-142). Mit kell tartalmaznia a kiegészítő mellékletnek ebben az esetben? Kell-e tartalmaznia a számviteli törvény által meghatározott dolgokat, mutatókat részletesen, vagy csak a támogatások bemutatását? Válasza alapján nem teljesen világos számomra, hogy az Ectv. és a számviteli törvényben leírt kiegészítő melléklet tartalmi követelményeit is szerepeltetnem kell a civil szervezet kiegészítő mellékletében? Vagy csak az Ectv. szerinti dolgokat? Köszönöm válaszát.

Így rendelkezhet adója 1+1 százalékáról Cikk

A személyi jövedelemadó 1+1 százalékáról idén is május 22-éig lehet rendelkezni, szja-bevallási formától függetlenül. Az erről szóló nyilatkozat elektronikusan, papíron vagy személyesen is benyújtható a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) a bevallás részeként vagy önálló nyilatkozatként a „17EGYSZA” lapon – közölte a NAV szerdán az MTI-vel.

Civil szervezet könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretném megtudni, hogy van-e törvényi szabályozás arra, hogy egy civil szervezet (például egyesület) elnöke végezheti-e az egyesület könyvelését akár díjazásért, akár önkéntes munka keretében? Ha van, akkor mely törvény vonatkozik rá? Köszönöm a segítséget!

Vadásztársaság bevételei Kérdés

Tisztelt Szakértő! Vadásztársaság a kormányhivatal által meghatározott vadgazdálkodási terv alapján végzi tevékenységét. Élővad szerves (elválaszthatatlan) részét képezi a vad húsa, a vad trófeája (agancsa), a vaddisznó agyara, illetve a vad bőre. A társaság bevétele a vadhús értékesítéséből (hetente, kéthetente a vadhűtőháznak történő értékesítés), trófea/agancs értékesítéséből (külföldi, belföldi személyek, illetve gazdálkodók részére), állami támogatásból és a tagdíjból áll. Társasági adó, illetve iparűzési adó szempontjából fontos, hogy ebből mi minősül alaptevékenység (cél szerinti tevékenység) bevételének, illetve vállalkozói bevételnek (társaságiadó-alapnak)? Ha a ténylegesen kilőtt vadak száma meghaladja a tervben meghatározott darabszámot, az már vállalkozói bevétel? Vadásztársaság civilszervezet (bíróságon bejegyzett) áfaalany kettős könyvelést vezet, a gazdálkodás alapja a vadgazdálkodási törvényről szóló rendelet! Tisztelettel.

Civil szervezet beszámolója Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy civil szervezet, amely a 2015. évben egy megszűnő szintén civil szervezettől kapott egy csónakot ingyenesen. A csónak piaci, illetve könyv szerinti értékét nem ismerem. A csónakot bérbeadta mind a 2015., mind a 2016. évben, amiből árbevétele keletkezett. Az árbevételt az akkori könyvelő lekönyvelte, a csónakot nem vette fel a tárgyi eszközök közé. A civil szervezet vezetői arra kértek, hogy tegyem rendbe a könyvelést. Jó megoldás lenne, ha a 2017. évi beszámolóban 3 oszlopos mérleget készítek, valamint a csúszda bérbeadásából származó bevételt a 2015., valamint a 2016. évre is külön főkönyvi számon lekönyvelném? Ugyanezt tenném a számviteli törvény 77. §-a alapján az ingyenesen kapott eszköz miatt könyvelendő tétellel is. Nem tudom megállapítani a csónak piaci értékét. Előre köszönöm a segítségét.

EU-s támogatás könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy civil szervezet, amely működési támogatásra pályázott, és 2017. június 1-jétől 2018. május 31. időszakra 6 000 000 Ft támogatást nyert el, támogatási előleg formájában, utólagos elszámolási kötelezettség mellett. A támogatási előleg első részletét, 3 000 000 Ft-ot még a 2017. évben megkapott a szervezet. A költségtervben foglaltaknak megfelelően a 2017. évben már 2 000 000 Ft-ot elköltött. Kérdésem az, hogy a 2017. évben megkapott összeget kötelezettségként könyveljem le vagy egyéb bevételként? Én úgy gondolom, hogy 3 000 000 Ft-ot kötelezettségként könyvelek, amiből 2 000 000 Ft-ot a mérlegkészítéskor átvezetek az egyéb bevételre. Jól gondolom? Mely törvények támasztják alá, hogy így kell megoldani a feladatot, illetve, mely törvények mondják, hogy nem így? Nagyon köszönöm, ha a paragrafusokat és bekezdéseket is feltünteti a válaszában.

Önkormányzat – áfa Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi ügyben kérnénk segítségét. Egy közhasznú státuszú, alanyi mentes civil szervezet pályázati forrásból felújított egy önkormányzati épületet. Az építkezésnél a fordított áfa nem jöhetett szóba, mivel az egyesület áfa alanyi mentes volt, és ma is az. Áfa nem került levonásra egyetlen bejövő számla esetében sem. A hat év fenntartási idő lejárta után át kívánja adni a felújítás értékét az önkormányzatnak, közhasznú státusz keretében térítésmentesen. A felújításra szánt épület nem szerepel az egyesület könyveiben, csak a felhasznált pályázati összeg. A haszonkölcsön szerződés 3.3 pontja alapján a haszonkölcsönbe vevő sem ráépítéssel, sem egyéb módon a haszonkölcsön tárgyán tulajdonjogot nem szerez. Az ügylet eredeti szándéka az volt, hogy az egyesület a kiírás szerinti bruttó összeget tudta felhasználni a felújításkor, áfa-státusza miatt, míg az önkormányzat az áfával csökkentett összeget tudta volna csak megpályázni. Az egyesület közhasznú státusz keretében felszámított áfa nélkül adja át a felújítás értékét, megállapodás alapján. Az önkormányzat illetékese azt állítja, hogy nekik áfafizetési kötelezettségük keletkezik a fent leírt esetben. Kérem segítségüket a helyzet értelmezésére! Köszönöm.

Civil szervezet, egyesület képviselete Kérdés

Egyesület elnökének mandátuma lejár 2018 márciusában. Amennyiben új elnököt választanak, úgy az új elnök hivatalos cégbejegyzéséig a régi elnök képviselheti-e az egyesületet, például, ha az egyesület tagja egy országos szerveződésű egyesületnek, annak a közgyűlésén a régi elnök képviselheti-e az egyesületét, ha a cégbíróság még nem jegyezte be az új elnököt?

Civil szervezet könyvelése, beszámolója Kérdés

Tisztelt Szakértő! A közhasznú, kettős könyvvitelt vezető alapítványokra vonatkozó közhasznúsági jelentés kitöltése kapcsán szeretnék segítséget kérni: A 2-es pontban (a tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek felsorolása) részbe kizárólag az alapítvány alapító okiratában szereplő cél szerinti tevékenység írható be, vagy más is, amit egyébként az alapítvány vezetősége közhasznúnak ítél meg? Például: ha az alapítvány közhasznú tevékenysége kollégium működtetése, és ezt a kollégiumot nyáron kiadja üdülővendégek részére, az ebből fakadó bevételt a közhasznú bevételek vagy a vállalkozási bevételek közé kell könyvelni? Ez esetben hol kell feltüntetni a szálláshely működését? Érdeklődni szeretnék, hogy "egyéb szálláshely" üzemeltetése üzletszerűen végzett gazdasági (vállalkozási) tevékenységnek minősül-e, amennyiben az illető "egyéb szálláshely" kizárólag az Erzsébet-program keretében fogad üdülővendégeket (tehát rászorulókat, akik állami támogatásban részesülve nyaralnak)? (Az alapítvány cél szerinti tevékenységében nem szerepel szálláshely.) Vagy: mivel az Erzsébet-program egy közhasznú szervezet, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány szervezésében működik, a vendégeket fogadó "egyéb szálláshely" is közhasznú tevékenységet végez? Tisztelettel.

Közhasznú szervezet igazolása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Civil szervezetek igazolásával kapcsolatban kérném szíves tájékoztatását. 1.) Alapítvány, egyesület stb. adományokat kap év közben. Amennyiben nem végez vállalkozási tevékenységet, akkor az alapítvány kiállítja az igazolást, mely szerint a 1996. évi LXXXI. törvény 3. számú melléklet B) 17. alapján az adomány költség az adományozónál. Mivel nem végez vállalkozási tevékenységet, ezért erre az igazolásra ráírható, hogy a taotörvény 3. számú melléklet A) 13. alapján vállalkozási tevékenységet nem végez. Ebben az esetben további igazolás kiállítására nincs szükség? 2.) Amennyiben a civil szervezet végez vállalkozási tevékenységet, de a támogatást a célszerinti tevékenységéhez kapta, akkor ahhoz, hogy megfeleljünk a taotörvény 3. számú melléklet A)13.-nak, a bevételről, az adóalapról, az eredményről, a társasági adóról nyilatkozni kell. Itt melyik bevételre, adózás előtti eredményre stb. vonatkozik a nyilatkozat? Külön csak a vállalkozási tevékenységet kell vizsgálni? Amennyiben a vállalkozási tevékenység után nem kell társasági adót fizetni, akkor is kiállítható ez a nyilatkozat, ha a szervezet célszerinti tevékenysége nyereséges? Mi a helyzet abban az esetben, ha akár a célszerinti, akár a vállalkozási, vagy esetleg az összesített eredmény veszteséges? Köszönöm!

Civil szervezet éves költségvetési terve Kérdés

Tisztelt Szakértő! A kérdésem az, hogy egyesületnek az éves költségvetési tervét meddig és milyen formátumban kell elkészítenie? A 350/2011-es kormányrendelet 3. § 1 bekezdése már nem létező rendeletre utal. Akkor tán el sem kell készíteni? Köszönöm válaszukat!

Másfél milliárd forintos pályázati lehetőség nyílt civil szervezeteknek Cikk

Csaknem másfél milliárd forintra pályázhatnak civil szervezetek a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) szakmai pályázatain január végéig – jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára egy pénteki budapesti sajtótájékoztatón.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Családi gazdálkodó egyéni vállalkozó

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Telephelyelszámolás

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 március
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close