380 találat a(z) büntetőjog cimkére

BH 2001.3.103 Jogszabályok és jogi tartalmak

A városi bíróság 1999. március 29. napján kelt ítéletével az I. r. vádlott bűnösségét az adóbevételt nagyobb mértékben csökkentő adócsalás bűntettében; míg a II. r. vádlott bűnösségét nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettében, adócsalás vétségében és 4 rb. magánokirat-hamisítás vétségében állapította meg.
Ezért a bíróság az I. r. vádlottat 1 évi börtönbüntetésre és 500 000 forint pénz-mellékbüntetésre, a II. r. vádlottat - halmazati büntetésül - 10 hónapi börtönbüntetésre és ...

EH 2001.401 Jogszabályok és jogi tartalmak

BH 2001.1.7 Jogszabályok és jogi tartalmak

A városi bíróság az 1999. szeptember 27. napján kelt ítéletével az I. r. és a II. r. vádlott bűnösségét maradandó fogyatékosságot okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében állapította meg, és ezért őket 300 napi pénzbüntetésre ítélte, és a pénzbüntetés egynapi tételének összegét mindkét vádlott tekintetében 300 forintban állapította meg.
A megállapított tényállás lényege a következő.
Az I. r. vádlott 45 éves, nős, egy kiskorú gyermeke van, gépészmérnök szakké...

BH 2000.11.479 Jogszabályok és jogi tartalmak

A városi bíróság 1997. július 2. napján jogerőre emelkedett határozatával a vádlottat bűnsegédként elkövetett adó- és társadalombiztosítási csalás vétsége és más bűncselekmény miatt 25 000 forint pénzbüntetésre ítélte [Btk. 310. § (3) bek.].
A megállapított tényállás lényege a következő.
A vádlott férjezett, öt kiskorú gyermek eltartásáról gondoskodik, jelenleg gyesen van, jövedelme 15 000 forint, férje alkalmi munkás, havi jövedelme 20 000 forint, vagyona egy fél családi ház, melynek összé...

BH 2000.10.459 Jogszabályok és jogi tartalmak

A peres felek között 1996. június 20-án raktározási szerződés jött létre. Ennek alapján az alperes mint bérbeadó raktárterület bérletét biztosította a felperes bérlő részére a felperes felügyelete alatt működő vámhivatalok és nyomozó hivatal által betárolásra kerülő vámáruk - köztük jövedéki termékek - 1996. július 1-jétől kezdődő raktározására. Az alperes a szerződésben vállalta a betárolt áruk biztonságos, folyamatos 24 órás őrzését, és felelősséget vállalt azért a kárért, amely az átvétel ...

BH 2000.10.436 Jogszabályok és jogi tartalmak

A kerületi bíróság az 1997. május 16. napján kelt ítéletével a terhelt bűnösségét - a bíróság korábbi, próbára bocsátást kimondó végzésének hatályon kívül helyezése mellett - számviteli fegyelem megsértésének vétségében, 2 rb., büntetőeljárást eredményező hamis vád bűntettében és nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétségében állapította meg, és ezért - halmazati büntetésül - 300 napi tétel pénzbüntetésre ítélte, a pénzbüntetés egynapi tételének összegét 200 forintban állapította me...

BH 2000.9.386 Jogszabályok és jogi tartalmak

A városi bíróság a vádlottat 1 évi időtartamra próbára bocsátotta, a vám- és pénzügyőrség megyei nyomozó hivatalánál kezelt személygépkocsit pedig elkobozta. A megállapított tényállás lényege a következő.
A vádlott piaci kereskedő. Rendszeresen járta és járja a megye városainak a piacait. Így ott ismerkedett meg M. E. német állampolgárságú személlyel. Közöttük üzleti kapcsolat volt, sem a vádlott, sem a vádlott volt férje közelebbről ezt a személyt nem ismerte. 1997 decemberében beszélgetésü...

BH 2000.9.385 Jogszabályok és jogi tartalmak

A városi bíróság az 1998. március 12. napján kihirdetett ítéletével az I. r. terhelt bűnösségét 201 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében, bűnsegédként jelentős értékre, folytatólagosan elkövetett devizabűntettben és folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés bűntettében állapította meg, ezért őt halmazati büntetésül 1 évi - végrehajtásában 3 évi próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte.
A tényállás szerint az I. r. terhelt - mint a bank fiókjának vezetője - által 1992. évben ki...

BH 2000.4.140 Jogszabályok és jogi tartalmak

A városi bíróság az 1998. január 19-én kihirdetett ítéletével az I. r. és a II. r. terhelteket a tartozás fedezetének elvonása bűntette miatt ellenük emelt vád alól felmentette.
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint az I. r. vádlott mint vállalkozó élelmiszerüzletet vezet, melyből a havi jövedelme 16-18.000 forint. Általános és ipari iskolát végzett, férjezett, kiskorú gyermeke nincs, vagyontalan és büntetlen előéletű.
A II. r. vádlott esztergályosként dolgozik az I. r. ...

BH 1999.11.490 Jogszabályok és jogi tartalmak

A városi bíróság ítéletével a terheltet hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt 6 hónapi - végrehajtásában 1évi próbaidőre felfüggesztett - szabadságvesztésre ítélte. A megyei bíróság az 1996. június 23. napján meghozott végzésével az ítéletet helybenhagyta.
A megállapított tényállás lényege a következő.
A terheltnek jelentős összegű társadalombiztosítási tartozása volt, amely miatt ellene végrehajtási eljárás indult. 1994. április 29-én az ingatlanán levő egyik irodahelyiségben meg...

3/1999. (I. 29.) PM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

BH 1998.12.577 Jogszabályok és jogi tartalmak

A kerületi ügyészség vádiratában foglalt tényállás szerint az F. Kft. törzstőkéjének egyik lényeges tétele volt az I. r. terhelt által a devizaszámlára befizetett 13.000 DM - amelynek forintellenértéke 580.000 forint volt -, amelyet az I. r. és a II. r. terheltek 1993. október 20. napján a B. Bank egyik fiókjától felvettek, és amelyet az I. r. terhelt - a devizahatóság engedélye nélkül - Németországba kivitt, és ott az F. GmbH számlájára befizetett. Erre tekintettel a vádiratban az ügyészség ...

BH 1998.4.159 Jogszabályok és jogi tartalmak

A megyei bíróság az I. r. rendőr zászlós vádlottat bűnösnek mondotta ki szolgálatban kötelességszegés vétségében és parancs iránti engedetlenség vétségében, ezekért - halmazati büntetésül - 150 napi tétel - napi tételenként 100 forint, összesen 15.000 forint - pénzbüntetésre és 1 évi időtartamra a főtörzsőrmesteri rendfokozatba visszavetésre ítélte.
Az irányadó tényállás szerint a rendőr zászlós vádlott az általa előzetesen készített szolgálatvezénylés alapján 1996. szeptember 23-án 8 órától...

BH 1998.3.113 Jogszabályok és jogi tartalmak

A megyei bíróság katonai tanácsa a honvéd vádlottat 2 rb. szolgálatban kötelességszegés vétsége miatt - halmazati büntetésül - 10 napi fogházbüntetésre ítélte, amelyet katonai fogdában rendelt végrehajtani. A vádlottat előzetesen mentesítette a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól.
A bíróság tényként azt állapította meg, hogy a honvéd vádlottat 1997. március 9-én konyhai kisegítő szolgálatra, valamint március 6-tól 12-ig kiértesítő szolgálatra vezényelték. Március 9-én 1...

BH 1997.10.470 Jogszabályok és jogi tartalmak

A bíróság az I. r. vádlottat a tiltott szerencsejáték szervezésének vétsége miatt ellene emelt vád alól felmentette, megállapította, hogy a vádlott elkövette a játék- és pénznyerő automaták üzemeltetésére vonatkozó szabályok megszegésének szabálysértését, ezért őt 20 000 forint pénzbírsággal sújtotta; a II. r. vádlottat a tiltott szerencsejáték szervezésének vétsége miatt ellene emelt vád alól felmentette.
A városi ügyészség vádindítványában foglaltak szerint az I. r. vádlott mint a kft. tul...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Üzletrész

Juhász Tibor

okleveles nemzetközi és ellenőrzési adószakértő

Erdőgazdálkodó adózása

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 július
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink