1704 találat a(z) szja cimkére

Bértámogatás csökkentett munkaidőre: íme egy számpélda Cikk

A veszélyhelyzet idején sok munkavállaló próbál élni a módosított 105/2020. kormányrendelet biztosította bértámogatás lehetőségével. A számolás azonban nem mindig egyértelmű. Olvasónk is elbizonytalanodott és szakértőnkhöz fordult. Horváthné Szabó Beáta adószakértő segített a számpéldán keresztül feltett kérdés megoldásában, megválaszolásában.

Őstermelő szocho, szja-bevallás Kérdés

Tételes költségelszámolású, nyugdíjas őstermelő 5 282 000 forint adóalappal rendelkezik. Ez után megfizeti a 15 százalék szja-t és szociális hozzájárulást is fizetnie kell. Ennek az őstermelőnek más nem önálló tevékenységből származó jövedelme is volt, 2 000 000 forint. Mennyi lesz a fizetendő szociális hozzájárulása, hogyan kell kitölteni az szja-bevallás 9. lapját?

Katás fiatal gazda támogatás elszámolása Kérdés

Van két fiatal gazda egyéni vállalkozó, az egyik szja szerint adózik, a másik 2018-ban áttért a kata adózás alá. 2016-ban kapta meg mindkettő a fiatal gazda támogatást, 12–12 millió forintot. Az első négy évben felhasználtak 6–6 millió forintot eszközbeszerzésre, a támogatásból fennmaradó összeget az utolsó évben biztosan nem fogják felhasználni. A 2020-as szja-bevallásban az szja szerint adózó egyéni vállalkozónak a támogatás fel nem használt részét be kell tennie bevételként. A katás egyéni vállalkozó a kata bevallásában a törvényben előírtak szerint nem fogja növelni a bevételét a fel nem használt támogatásrésszel. Ez alapján a kata választása kedvezőbb a támogatás adózási szempontjából? A folyósító szerv a támogatás felhasználásának részletes kimutatását nem kéri a pályázatban vállalt kötelezettségek teljesítése esetében. A kérdésem arra irányul, hogy a két adózásra vonatkozó jogszabályokat jól értelmezem-e?

Ingatlanértékesités Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban kérném a segítségét, hogy 2016-ban ingatlant vásároltam 11 000 000 forintért.Ennek az ingatlannak a megvásárlásához 10 000 000 forint jelzáloghitelt vettem fel. 2019-ben értékesítettem az ingatlant 21 000 000 forintért. Az értékesítésből befolyt összegből visszafizettem a jelzáloghitelem még fenn álló részét, és még ebben az évben 2019-ben vettem egy másik ingatlant 9 500 000 forintért. Kérdésem az, hogy a jövedelemadó számításánál figyelembe vehetem-e a hiteltörlesztést költségként? Van-e lehetőség az új ingatlan beszámítására, hogy kevesebb legyen a fizetendő adóm? Válaszukat megköszönve: Szűcs István

Koronavírus – bértámogatás Kérdés

Tisztelt Adózóna Csapata! Az állam által átvállalt bértámogatás kiszámításában kérném a segítségüket. Én így számolnék. Például bruttó 330 000 forint/hó munkaidő: 8 óra/nap esetén bruttó bér: 330 000 forint/hó, nettó bér: 219 450 forint/hó (330 000 × 66,5%). 4 óra/nap munkaidővel: bruttó bér: 165 000 forint/hó, nettó bér: 109 725 forint/hó (165 000 × 66,5%), nettó bér különbözete: 219 450 - 109 725 = 109 725 forint, állam átvállal: 75 000 forint, munkáltató: 34 725 forint, Összesen: 109 725 forint, munkáltató fizet nettóban: 109 725 + 34 725 = 144 450, bruttóban: 144 450 / 66.5% = 217 218 forint . Ez után a munkáltatónak és a munkavállalónak meg kell fizetni a járulékokat és a munkavállalónak a személyi jövedelemadót. Munkavállaló amit nettóban kap: munkáltatótól: 144 450 forint államtól: 75 000 forint összesen: 219 450 forint Véleményüket kérném, hogy jól értelmezem a bértámogatás mértékét? Előre is megköszönöm segítségüket! Tisztelettel: K. Margit

Kis értékű tárgyi eszköz magánszemélynél Kérdés

Tisztelt Szakértő! Abban kérnék segítséget, hogy önálló tevékenységet végző magánszemély dönthet-e úgy, hogy a 200 ezer Ft egyedi értéket meg nem haladó tárgyi eszközök közül csak bizonyos eszközöket számol el 100%-ban, másokat pedig pl. 33%-kal vagy 14,5%-kal veszi? Vagy mindet egyformán kell figyelembe venni? Az a baj, hogy ha túl sok a költség, akkor a mínuszt nem viheti tovább a következő évre, ezért ezzel tudna kicsit „játszani”, hogy ne vesszen el az a rengeteg kiadás (6 ingatlant ad bérbe hosszútávon, de a megvásárolt eszközök értéke – bútorok, stb – több lesz, mint a bevétel az adott évben). Az szja tv. 3. számú melléklet I. pontjának 2. pontja ezt írja: „A kizárólag üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzésére, előállítására fordított kiadás a felmerülés évében elszámolható, ha annak az egyedi értéke a 200 ezer forintot nem haladja meg.” Ezt lehet akár így, akár úgy is értelmezni!? Nincs semmi visszautaló rendelkezés sem, hogy egyféleképp kellene minden kis értékű eszközt elszámolni. Köszönöm a választ!

Veszélyhelyzet miatti munkáltatói kölcsön adókötelezettsége Cikk

Egy kft. a megrendelések visszaesése miatt csak részmunkaidőben tudja foglalkoztatni dolgozóit. Hogy a kieső bér ne okozzon gondot a családoknak, a veszélyhelyzet miatt egy évre kamatmentes kölcsönt nyújt a munkáltató a dolgozóknak. Milyen adókötelezettsége keletkezik a cégnek, illetve a magánszemélynek, ha nem tudja visszafizetni a kölcsönt? – kérdezte olvasónk. Surányi Imréné okleveles közgazda szakértőnk válaszolt.

Kft. értékesítése magánszemélyek között Kérdés

Egy kft. magánszemély tulajdonosa értékesíti az üzletrészét egy másik magánszemélynek. Ha jól gondolom, akkor a vételár szokásos piaci értéket meg nem haladó része árfolyamnyereségből származó jövedelem, míg az afölötti rész egyéb jövedelem. Két kérdésem lenne: 1.) Mi minősül szokásos piaci értéknek (saját tőke?)? 2. A magánszemély eladónak hogyan és mikor kell megfizetnie a keletkezett jövedelem utáni szja-t, illetve szochót?

Kifizető által túlvont szja és eho visszaigénylése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Bedőlt befektetési alap több évet átölelő részkifizetései után a kifizető hibásan vonta le az szja-t és ehót, nem véve figyelembe a szerzési értéket. A kifizető panaszomra a Pénzügyminisztérium álláspontjára hivatkozott, mely szerint az esetlegesen túlvont adót nekem kell rendeznem a végkifizetés évére vonatkozó szja-bevallásban az Szja tv. 65. §(2) bekezdése alapján, hiszen ekkor állapítható csak meg, hogy a részfizetések összege több vagy kevesebb a szerzési értéknél. Ehhez azonban sem igazolást, sem útmutatót nem adott. A NAV-tól ezután kért állásfoglalás megerősíti, hogy rendezhetem az ügyet az adóbevallásban, azonban ehhez a kifizetőtől kérésemre kapott igazolásra van szükség. Kérdéseim: 1. A kifizetések összegét, dátumait és a levont adók összegét, dátumait, illetve egy összegzést (szerzési értékkel) kell tartalmaznia a kifizetői igazolásnak? 2. Jól gondolom-e, hogy mind részemre, mind az illetékes adóhatósághoz el kell juttatniuk? 3. Elég-e csak az utolsó, tehát a végkifizetés évének adóbevallását önellenőrizni? 4. Hogyan tudok szerepeltetni az adóbevallásban olyan tételt (kamatjövedelem), ami eredetileg meg sem jelent, hiszen a kifizető levonta az adót, így nem kellett bevallanom? Köszönöm válaszát.

Magánemberként ingatlanbérbeadás tárgyi adómentes befolyásolja-e a kata egyéni vállalkozói bevételt? Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magánemberként szja-val leadózott bérbeadás, amely tárgyi adómentes, befolyásolja-e a katás egyéni vállalkozó havi egymilliós alanyi mentes bevételét? Hol lehet megkeresni erre a jogszabályt?

Munkavállalónak nyújtott segély Kérdés

Tisztelt Szakértő! A jelen, koronavírus-járvány okozta helyzetben van-e mód arra, hogy munkavégzés hiányában a cég segélyt biztosítson a munkavállaló részére munkabér helyett? Milyen adóteherrel járhat az ilyen juttatás, tekintettel arra, hogy korábbi vis major helyzet előállta esetén hozott rendelet végrehajtási utasítása nem jelent meg? Köszönettel.

Nyaraló eladása utáni szja-kötelezettség Kérdés

Tisztelt Lepsényi Mária! Nyaraló eladása az 5 éves szabályba tartozik vagy a 15 éves szabály vonatkozik rá? Ha a 15 éves szabály, az hol található a törvényben pontosan? Válaszát előre is köszönöm.

Távmunka Ausztriába Magyarországról Kérdés

Tisztelt Szakértő! Magyar állampolgár, Magyarországról végez ausztriai cégnek távmunkát, magyar lakhelye van csak. Egyezménye és az szja szerint Magyarországon adóköteles, de biztosítása Ausztriában lesz. Ezt jelentenie kell az egészségbiztosító felé? Köszönöm!

Szja-bevallás tervezete: még egy hétig kérheti a NAV-tól a postázást Cikk

Akinek még nincs ügyfélkapuja, az idén is kérheti a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (NAV) szja-bevallási tervezetének postázását. Ehhez nem kell mást tennie, mint az adóazonosító jelét és a születési dátumát tartalmazó kérelmét SMS-ben vagy egyéb módon eljuttatni a NAV-hoz április 15-éig.

Ellenőrzött tőkepiaci ügylet szochoja Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy korábbi kérdésre, Ön ezt a választ adta: (https://adozona.hu/kerdesek/2020_3_31_Reszveny_eladasa_es_osztalek_adoz_tdl) A részvények tőzsdén történt eladása esetén az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó jövedelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni [szja tv. 67/A. §]. A befektetési szolgáltató által igazolt ügyleti nyereséget az adóévről benyújtandó bevallásban kell bevallani, a 15 százalék adót a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni. Szochofizetési kötelezettség nem keletkezik [szocho tv. 5. §]. A szocho tv. 5. § (3) bekezdése értelmében a tőkepiacról szóló törvény szerint elismert (szabályozott) piacnak minősülő tőzsdére (BÉT) bevezetett részvény osztaléka nem esik szochofizetési kötelezettség alá. Az osztalékra vonatkozó részt megtaláltam a Szocho törvényben, amelyre Ön is hivatkozott, de sajnos nem találtam utalást a részvények eladása kapcsán felmerült 'árfolyamnyereség' szocho mentességére. Tudna adni pontos helyet a törvényben vagy máshol, hol találom a releváns szöveget? Köszönöm a segítségét!

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

A kata új szabályozásának érvényessége

Szipszer Tamás

adószakértő

Használt termék közösségi beszerzés A60 jelentése

dr. Bartha László

adójogi szakjogász

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 augusztus
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close