(2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szó..." />

T/7642. számú törvényjavaslat indokolással - A nyugdíj előtt állók munkanélküli ellátásának módosításáról

Kiválasztott időállapot: Mi ez?
  • Jogterület(ek):
  • Tipus:
  • Érvényesség kezdete: 
  • Érvényesség vége: 

MIRŐL SZÓL EZ A JOGSZABÁLY?

(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, ha
a kérelem benyújtásának időpontjában]
"bb) az álláskereső legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és"
(2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szó...

T/7642. számú törvényjavaslat indokolással - A nyugdíj előtt állók munkanélküli ellátásának módosításáról
2024. évi ... törvény A nyugdíj előtt állók munkanélküli ellátásának módosításáról
1. §
(1) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az álláskereső kérelmére nyugdíj előtti álláskeresési segélyt (a továbbiakban: álláskeresési segély) kell megállapítani, ha
a kérelem benyújtásának időpontjában]
"bb) az álláskereső legalább 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, és"
(2) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Az álláskeresési segély összegét a mindenkori hatályos kötelező legkisebb munkabér összege 40 százalékának alapulvételével kell megállapítani. Az így megállapított álláskeresési segélyt külön kérelem benyújtása nélkül kell a mindenkori hatályos minimálbér összegének változásakor annak mértékével megemelni. Ha a 26. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott járadékalap az előbbi összegnél alacsonyabb volt, az álláskeresési segély összegét a járadékalap alapulvételével kell megállapítani. Az egy napra járó álláskeresési segély összege az előzőekben foglaltak szerint meghatározott segélyalap harmincad része."
2. §
Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
Általános indokolás
A Fidesz a nyugdíj előtt álló munkanélküliek számára elérhető ellátás (nyes) szigorításával és elértéktelenítésével tovább rontott az érintettek amúgy sem jó helyzetén. A tavaly életbe lépett módosítás idős munkanélkülieket zárt ki a jogosultak közül, így ellátás nélkül maradtak emberek. A nyes automatikus emelésének hiánya miatt pedig a támogatásban részesülők helyzete is romlott, amit tovább tetézett a korábbi években elszabadult infláció, ami miatt még mindig egekben vannak az árak.
A Magyar Szocialista Párt javaslata az, hogy szűnjön meg a tavaly bevezetett szigorítás, továbbá minden évben igazítsák a nyes-t az adott évben megemelt minimálbérhez.
Részletes indokolás
1. §
A Fidesz kormány 2023. január 1-jétől szigorította a nyugdíj előtti álláskeresési segély (nyes) igénylésének feltételeit azzal, hogy előírta a megelőző három éves időkorlátot. Ez azt jelenti, hogy az új feltételek szerint nem elég az, ha az igénylő korábban 45 napon át álláskeresési járadékban részesült, már ehhez az a kitétel is társul, hogy ezt a 45 napot a megelőző három évben kellett megszereznie. A tavaly ezzel kapcsolatban benyújtott írásbeli kérdésre azt a választ (K/2953/1) adták, hogy a feltétel szigorítás célja a megállapítási szabály pontosítása volt. Ennek a szabálynak a fenntartása a jelenlegi társadalmi és gazdasági környezetben életszerűtlen, és nem szolgálja a nyugdíj előtt állók érdekeit. Különösen annak ismeretében nem indokolt ezen szabály fenntartása, hogy a KSH által közölt adatok alapján 2022. áprilisa óta Magyarországon az átlagos munkanélküliség időtartama 9 és 10 hónap között ingadozik. Tovább azok a KSH által közölt munkaerőpiaci adatok is alátámasztják ezen szabály eltörlését, hogy a 15-64 évesek munkanélküliségi rátája már trend szerűen folyamatosan emelkedik, ami jelenleg 4,6%-os, ez azt jelenti, hogy idén januárban közel 223 ezren voltak munkanélküliek.
2. §
Jelenleg a nyes összegét az adott évben érvényes minimálbér összege alapján állapítják meg. A mostani rendszer nem követi automatikusan az időközben bekövetkező minimálbér változásokat, ezért a korábban megállapított nyes összege nem módosul, illetve csak abban az esetben változik, ha azt az érintett kérvényezi az illetékes foglalkoztatási főosztálynál. Ahogyan ezt a tárca is leírta egy ezzel kapcsolatos kérdésünkre válaszában (K/7194/1). További problémát okoz, amit egy konkrét eset is bizonyít, hogy nincs egységes eljárás abban, hogy az emelés az adott hónap elejétől jár, vagy csak az újbóli benyújtás napjától.
A benyújtott módosítás azt kívánja elérni, hogy a nyes összege a mindenkori minimálbér összege alapján kerüljön megállapításra oly módon, hogy a változások kérelem nélkül kerüljenek átvezetésre. Így az érintett részére megállapított ellátás összege automatikusan követné a minimálbér emelését. Ez a módosítás egyrészről magasabb összegű segélyt biztosít az érintettek számára, másrészt csökkenti az ügyfelek adminisztrációs terheit. Arról nem is beszélve, hogy így megszűnne az a helyzet, hogy a nyes az egyetlen olyan előzetes biztosításhoz kötött keresetpótló ellátás, ami nem követi a minimálbér változását, illetve ami nem emelkedik "hivatalból".
A folytatáshoz előfizetés szükséges.
A jogszabály aktuális szövegét és időállapotait előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink érhetik el!
{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

A folytatáshoz előfizetés szükséges!
A jogi tudástár előfizetői funkcióit csak előfizetőink és 14 napos próba-előfizetőink használhatják: az aktuális időállapottól eltérő jogszabály tartalma (korábban vagy később hatályos), nyomtatás, másolás, letöltés PDF formátumban, hirdetés nélküli nézet.

A folytatáshoz lépjen be, vagy rendelje meg előfizetését.