451 találat a(z) zálogjog cimkére

BH 2001.9.437 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az I. P. Kft. megbízásából a felperes mint lízingbe vevő és a C.-L. GmbH mint lízingbeadó között 1991-ben két lízingszerződés jött létre. A lízing tárgya egy regranuláló és egy műanyagpohár-gyártó gépsor volt. A szerződésben végfelhasználóként az I. P. Kft.-t jelölték meg. Az alperes a felperes megbízása alapján mind a két lízingszerződéshez a törlesztőrészletek biztosítására devizagaranciát bocsátott ki a C.-L. GmbH kedvezményezett javára. Az alperes a bankgarancia kibocsátása iránt a megbíz...

BH 2001.9.441 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 18/IV. sorszámú végzésével a B. S. 96 Korlátolt Felelősségű Társaság hitelező kifogását elutasította. A határozat indokolásában kifejtette: a hitelező a felszámoló 1999. január 12-én kelt 60/1999. számú - hitelezői igénye besorolásának módosítását elutasító - intézkedését támadta meg kifogással. Annak megváltoztatását és a felszámoló arra való kötelezését kérte, hogy hitelezői igényét a többször módosított 1991. évi IL. törvény 57. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerint ...

BH 2001.8.393 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet ellen 1994. október 27-én benyújtott kérelemre indult felszámolási eljárás, melynek kezdő időpontja 1995. január 25. A felszámolási eljárás Cégközlönyben történő közzététele 1995. március 2-án történt meg. dr. B. S. ügyvéd a megyei bíróság, illetve a Legfelsőbb Bíróság mint másodfokú bíróság jogerős ítéletén alapuló 1 500 000 Ft összegű, perköltség jogcímén fennálló követelését az adós felszámolójának bejelentette. A felszámoló a követelést - összegszerűségében ne...

BH 2001.7.317 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperesi gazdasági társaságot a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság mint cégbíróság 1995. augusztus 16. napján bejegyezte a cégjegyzékbe.
N. F. - a felperesi társasági szerződés mellékletét képező apportlista szerint - nem pénzbeli hozzájárulásként a társaság rendelkezésére bocsátotta az 115. hrsz.-on felvett, - Fő u. 1. sz. alatt található - ingatlanát.
A peres felek ezt követően vállalkozási szerződést kötöttek; - a felperes a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítette.
N. F. ...

BH 2001.6.265 Jogszabályok és jogi tartalmak

A megyei bíróság az 1999. május 4. napján meghozott ítéletével a vádlottat jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenység bűntette (Btk. 298/D. §) miatt 1 évi - végrehajtásában 2 évi próbaidőre felfüggesztett - börtönbüntetésre ítélte, kötelezte továbbá 50 000 forint elkobzás alá eső érték megfizetésére.
Az ítélet ellen a vádlott és a védő bűncselekmény hiánya miatti felmentés, másodlagosan pedig enyhítés végett fellebbezett.
A legfőbb ügyész az ítélet helybenhagyását indítványozta.
A Leg...

BH 2001.6.294 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet felszámolását a bíróság az 1996. április 1-jei kezdő nappal indította meg, felszámolóul az R. Rt.-t jelölte ki. A felszámolás közzétételére a Cégközlöny 1996. július 11-én megjelent 28. számában került sor.
Az adós az U. Kft. által művi tárolással betárolt 5000-5000 tonna étkezési búzáról 1995. július 24-én közraktárjegyet állított ki. Ennek lejártakor újabb közraktárjegy került kiállításra 1995. szeptember 6-án, amelyen forgatás folytán letevőként már a D. GmbH ...

BH 2001.6.285 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletében az 1988. évi VI. tv (a továbbiakban: régi Gt.) 75. §-ának (1) bekezdése alapján kötelezte az alpereseket mint az U. T. Bt. beltagjait, hogy fizessenek meg egyetemlegesen a felperesnek 529 360 Ft-ot és ennek 1992. október 1. napjától járó ügyleti és késedelmi kamatát, továbbá 63 781 Ft-nak 1992. október 15-től a kifizetésig járó késedelmi kamatát, valamint perköltséget. Ezt meghaladóan a felperes keresetét elutasította. Tényként állapította meg, hogy a felperes j...

BH 2001.4.190 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság végzésével a G. G. H. Ltd. és a D. GmbH. hitelezők által benyújtott kifogást elutasította, felhívta a felszámolót, hogy a D. GmbH. hitelező által bejelentett hitelezői igényt az 1991. évi IL. törvény 57. §-a (1) bekezdésének f) pontjában tartsa nyilván. Végzésének indokolásában utalt arra, hogy az adós elleni felszámolási eljárás közzététele a Cégközlöny 28. számában, 1996. július 11-én történt meg. Az adós az U. Kft. által művi tárolással betárolt 5000-5000 tonna étkezési...

BH 2001.2.75 Jogszabályok és jogi tartalmak

1996 augusztusában kedvezményes munkavállalói tulajdonszerzés keretében értékesítésre került az ÁPV Rt. tulajdonában lévő É. Rt. részvénycsomag, mely 10 000 Ft névértékű, névre szóló törzsrészvényekből állt. A kedvezményes munkavállalói részvényértékesítésre vonatkozó ismertető szerint az ott meghatározott feltételeknek megfelelő munkavállalók jogosultak voltak 1996. augusztus 5-től 1996. augusztus 30-ig terjedő időszak alatt az ismertetőben meghatározott felső korlát figyelembevételével rész...

BH 2001.2.77 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az erdőbirtokossági társulat cég 1997. október 9-én nyújtotta be cégbejegyzési kérelmét az elsőfokú bírósághoz az 1997. szeptember 17-én kelt társulati szerződés alapján. A bejegyzési kérelemhez csatolt okiratok szerint három alapító tag összesen nyolc önálló, erdőművelési ingatlant adott a társulat használatába, többek között az e.-i 0159/2. hrsz. és 0164. hrsz. szám alatti ingatlanokat is. A 0159/2. hrsz, szám alatti ingatlan tekintetében a három alapító összesen 5166/14 306 tulajdoni hánya...

BH 2001.1.30 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság ítéletében a felpereseknek az egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint az értékpapírtőzsdéről szóló 1990. évi VI. törvény (a továbbiakban: Épt.) 84. §-ára alapított keresetének helyt adott, és megállapította, hogy az I. r. alperes által kibocsátott 96/I., II., III., IV., V., VI., VII. és 98/I. számú kötvényekre létrejött szerződések érvénytelenek. Az ítélet indokolása szerint az I. r. alperes a II. r. és a III. r. alperesek mint forg...

BH 2000.11.508 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az elsőfokú bíróság a 22. sorszámú ítéletével a felperes keresetének részben és akként adott helyt, hogy megállapította: az I. r. és a II. r. alperesek között 1996. szeptember 30. napján a k.-i 0284/11. hrsz.-ú, a K.-n, a 81. sz. alatti benzinkút megjelölésű ingatlan; az sz.-i 3201/2. hrsz.-ú, Sz.-en, a Sport u. 1. sz. alatti ipartelep megjelölésű ingatlan; a k.-i 4807/1/A/1. hrsz.-ú, K.-n, a Kossuth u. 29. szám alatti üzlethelyiség megjelölésű ingatlan; a k.-i 6049/4. hrsz.-ú, műhely megjelö...

BH 2000.10.460 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós gazdálkodó szervezet ellen - az 1996. február 21-én jogerőre emelkedett végzéssel - felszámolási eljárás indult. A bíróság felszámolóul a REORG Rt.-t jelölte ki.
Az adós és a hitelező között az 1993. és az 1994. években összesen öt kölcsönszerződés jött létre, amelyek mögött lízingszerződések álltak. A felszámolási eljárás során a felszámoló a kölcsönszerződéseket felmondta. A hitelező ezzel kapcsolatban kifogást terjesztett elő. A felszámoló és a hitelező - a folyamatban lévő lízing...

BH 2000.7.315 Jogszabályok és jogi tartalmak

A Pest Megyei Bíróság 32. alszámú végzésével az S. I. T. Korlátolt Felelősségű Társaság hitelezőnek az 1996. szeptember 16-án, és az Ö. V. AG hitelezőnek 1997. február 26-án benyújtott kérelme alapján az adós gazdálkodó szervezet fizetésképtelenségét megállapította, felszámolását elrendelte, és a felszámolót kijelölte. Végzésének indokolásában utalt arra, hogy az adós a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló, módosított 1991. évi IL. törvény (mód. Cstv.) 27. §-a...

BH 2000.4.140 Jogszabályok és jogi tartalmak

A városi bíróság az 1998. január 19-én kihirdetett ítéletével az I. r. és a II. r. terhelteket a tartozás fedezetének elvonása bűntette miatt ellenük emelt vád alól felmentette.
Az elsőfokú bíróság által megállapított tényállás szerint az I. r. vádlott mint vállalkozó élelmiszerüzletet vezet, melyből a havi jövedelme 16-18.000 forint. Általános és ipari iskolát végzett, férjezett, kiskorú gyermeke nincs, vagyontalan és büntetlen előéletű.
A II. r. vádlott esztergályosként dolgozik az I. r. ...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ingyenesen kapott anyag elszámolása

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Munkáltató rendes felmondása TP alatt

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31