66 találat a(z) vezető tisztségviselő cimkére

Kft. vezető tisztségviselője Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kft.-nek két ügyvezetője van, férj és feleség. Mindegyik önállóan eljárhat. A férj tagsági, a feleség munkaviszonyban látja el a feladatait. A férj főállású katásként egyéni vállalkozó lett. Kérdésem: lehet-e két főállásnak minősülő jogviszonya, vagy a kft.-ben – a bérösszeg megtartása mellett – módosítani kell a jogviszonyát 4 órás munkaviszonyra? Köszönöm szépen a válaszát.

Létesül jogviszony? Kérdés

Tisztelt Szakértő Hölgy/Úr! Nonprofit kft.-nek 100 százalékos tulajdonosa egy forprofit kft. A nonprofit kft. vezető tisztségviselője a forprofit kft. egyik tulajdonosa, aki a forprofit kft-ben is ügyvezető, 40 órás munkaviszonyban. A nonprofit kft.-ben a vezető tisztségviselést nulla forint megbízási díjért látja el. Azt szeretném megtudni, hogy be kell-e jelentenem a nonprofit kft.-be az ügyvezetőt mint társas vállalkozó heti 36 órás munkaviszony mellett a T1041-s nyomtatványon vagy elég csak havonta beküldeni a 1908-ra a nemleges nyilatkozatot a nonprofit kft.-nek (NY-nyilatkozat a nulla értékadatú bevallás kiváltásáról)? Köszönettel: Kauker Zsoltné

Szövetkezet igazgatósági tagok bejelentése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy szövetkezetnél az ügyvezetést háromtagú igazgatóság látja el. A szövetkezettől díjazást nem kapnak a tagok. Mindhármuknak van máshol 40 órás munkaviszonya. Kérdés, hogy be kell-e jelenteni őket a T1041-esen? Illetve kell-e róluk adatot szolgáltatni a 08-as bevalláson? Jól értelmezem a 08-as kitöltési útmutatóját, mely szerint a 304. sorba kell nullát írni ebben az esetben? "A gazdasági társaság (szövetkezet) vezető tisztségviselőjének jövedelmét még abban az esetben is ebben a sorban kell bevallani, ha a természetes személy e tevékenységet megbízási jogviszony keretében folytatja." Válaszát előre is köszönöm!

Külföldi vezető tisztségviselő Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben kérem szíves válaszát: Magyarországon bejegyzett kft. 100 százalékos tulajdonosa (tag) egy Amerikai Egyesült Államok-beli cég. Az egyszemélyi ügyvezető amerikai-magyar kettős állampolgár, aki az USA-ban munkaviszonyban dolgozik. Ügyvezetői feladatait megbízási szerződés alapján látja el, 0 forint díjazásért. Magyarországon biztosítottnak minősül-e, illetve meg kell-e fizetnie a minimálbér utáni járulékokat? Köszönettel: V. Ildikó

Vezető tisztségviselői feladatok ellátási módjának rögzítése a társasági szerződésben Kérdés

Tisztelt Szakértő! A társas vállalkozások vezető tisztségviselői tevékenységüket többféle jogviszony keretében láthatják el. Tapasztalataim szerint a társasági szerződések jelentős része ezen jogviszonyt nem határozza meg, nem nevesíti. Kérdésem az, hogy van-e arra jogszabályi előírás, hogy ezen adat kötelezően megjelenjen a társasági szerződésben? Ha a jelenlegi társasági szerződésben nincs benne például az, hogy az ügyvezető munkaviszony keretében látja el tevékenységét, kell-e azt módosítani, vagy elegendő egy munkaszerződés megkötése a vezető tisztségviselői tevékenység munkaviszonyban való ellátására? Köszönöm segítségüket: Rebák Sándor

A vezető tisztségviselők szigorú felelősségéről Cikk

Minden vezető tisztségviselőnek javallott tisztában lennie azzal, hogy ezen jogkörben eljárva bizonyos helyzetekben milyen felelősségi kérdésekkel kell szembenéznie.

Cégügyek: fontos szankciós szabályt semmisített meg az Ab Cikk

Az Alkotmánybíróság (Ab) Magyar Közlöny 154. számában kihirdetett határozata ez év december 31-ei hatállyal megsemmisítette a cégnyilvántartásról szóló 2006. évi V. törvénynek azt a rendelkezését, mely szerint ha egy céget kényszertörlési eljárásban törölnek a cégjegyzékből, akkor eltiltják azt, aki az eljárás megindításakor vagy az azt megelőző évben vezető tisztségviselő, korlátlanul felelős tag, korlátolt tagi felelősséggel működő gazdasági társaságban többségi befolyással rendelkező tag volt.

Vezető tisztségviselő megbízásos jogviszonyban Kérdés

Kft. ügyvezetője (nem tagja a társaságnak) másik társaságban napi 8 órás munkaviszonnyal rendelkezik, alkalmazottként. Az ügyvezetői feladatokat megbízási szerződéssel végzi. Kérdésem, hogy a megbízási díját felveheti-e 10% költséghányad megállapítása után kizárólag szja-fizetés terhe mellett, vagy a megbízási díját is az általános szabályok szerint bérszámfejteni kell. Megtisztelő válaszát előre is köszönöm, üdvözlettel.

Vezető tisztségviselő – kapcsolt viszony megállapítása Kérdés

Tisztelt Szakértő! A következő kapcsoltsági viszony megállapításában kérém szíves álláspontját: Egy magánszemály "A" Kft.-ben 100 százalékos tulajdonos és ügyvezető, valamint "B" Zrt.-ben igazgatósági tag, másik két magánszeméllyel együtt. A zrt.-ben az igazgatósági tagok kizárólag közösen képviselhetik a társaságot, önálló képviseleti joguk nincs. Várom válaszukat, köszönettel.

Kivás társaság adóalapja Kérdés

Tisztelt Hölgyem/Uram! Adott egy kivás gazdasági társaság, ahol a tárgyévben nincs személyi jellegű ráfordítás. Ez esetben mi lesz a kiva alapja, ha feltételezzük, hogy nem merül fel egyéb növelő, csökkentő és korrekciós tétel? Kell-e a vezető tisztségviselő mint társas vállalkozó után havonta számolni a minimálbér 112,5 százalékával mint adóalappal abban az esetben, ha az említett magánszemély jövedelemben, egyéb juttatásban nem részesül, illetve a magánszemély más társaságban 36 órát meghaladó munkaviszonnyal rendelkezik? Köszönettel.

Új adóeljárási szabályok: jövőre még inkább felelősségre vonhatók a vezető tisztségviselők Cikk

Egyre gyakrabban merül fel a vezető tisztségviselők felelősségre vonása a NAV által megállapított adótartozásokért. A Kúria elemzése szerint a NAV az átlagosnál nagyobb sikerrel tud végrehajtást kérni a vezető tisztségviselőkkel szemben, de a vezető tisztségviselőket kinevező gazdasági társaságok is felelősségre vonhatják a vezetőt, ha nem kellő gondossággal járt el a NAV ellenőrzés során. A jövőre hatályba lépő jogszabályok is tovább nehezítik a vezető tisztségviselők dolgát – hangsúlyozza a témáról írt összefoglalójában dr. Harcos Mihály ügyvéd (Deloitte Legal).

Vezető tisztségviselő Kérdés

Tisztelt Szakértő! A cég alkalmazottja, aki jelentős részt vállalt eddig is a vállalkozás munkájában, az egyik tulajdonostól megvásárolta az üzletrészét, ezzel együtt pedig vezető tisztségviselővé is vált. A kérdésem az lenne, hogy be kell-e jelenteni őt mint társas vállalkozót (17T1041)? A munkaviszonyát a cégbírósági bejegyzést követően sem kell megszüntetni? Ha a munkaviszonya fennállhat a már eddig is ellátott munkakörében, akkor ki lehet-e egészíteni az ügyvezetéssel is? Amennyiben a heti 36 órát meghaladja (eddig is teljes időben foglalkoztatott volt) saját cégében a munkaviszonya, akkor vonatkozik-e rá a minimális járulékfizetési szabály? Már eddig is meghaladta a havibére a garantált bérminimum kétszeresét, ami ezután is megmaradna. Válaszát előre is köszönöm!

Cégkapu Kérdés

Tisztelt Szakértő! A vállalkozásnak eddig egy vezető tisztségviselő tagja volt, aki mint magánszemély ügyfélkaput nyitott, hogy a cég ügyintézése a NAV felé azon történjen. Most júliusban a másik tulajdonos is vezető tisztségviselő lett, amit a cégbíróság is bejegyzett. Mindegyik önállóan látja el az ügyvezetést. Anélkül, hogy bármilyen nyomtatványt is beadtunk volna a NAV felé, automatikusan jogosultságot szerzett az új képviselő is az adóhivatalnál. Erről kapott is a cég értesítést. Most kellene regisztrálni a cégkapura, de nem tudom, hogy ebben az esetben mind a két vezető tisztségviselő ügyfélkapuján keresztül el kell e ezt végezni vagy elég csak az egyikével? Válaszát előre is köszönöm!

Lakásszövetkezet vezető tisztségviselőinek díjazása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakkal kapcsolatosan kérném segítségét: Lakásszövetkezet elnökségének és felügyelő bizottságának tagjai megbízási jogviszony keretében tiszteletdíjat kapnak havi rendszerességgel. Milyen levonások terhelik a tiszteletdíjaikat és mik a munkáltató (lakásszövetkezet) által fizetendő adók, járulékok az alábbi esetekben. 1. Heti 36 órát meghaladó munkaviszony mellett látja el, díjazása meghaladja a minimálbér 30 százalékát. 2. Ugyanaz a felállás, de a díjazás nem éri el a minimálbér 30 százalékát. 3. Nyugdíj mellett végzi a tevékenységet, meghaladja a 30 százalékát a minimálbérnek. 4. Szolgálati járadék mellett, szintén meghaladja a 30 százalékot a tiszteletdíj. Mivel ennyire széles/változatos a paletta, nem szeretnénk hibát véteni a járulékokkal kapcsolatosan. Válaszát előre is köszönöm: V. Beáta

Kapcsolt vállalkozás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott A, B, és C vállalkozás. "A" részvénytársaság 100%-os tulajdonosa "B" Kft.-nek. "C" részvénytársaság tulajdonosi köre nem azonos A és B tulajdonosaival. X magánszemély vezérigazgatója "A" vállalkozásnak, és önálló képviseleti joggal bíró igazgatósági elnöke C részvénytársaságnak. A magánszemély kisebbségi tulajdonosa is a C társaságnak. Kapcsolt vállalkozásnak minősül-e a "B" és a "C" vállalkozás? Összefér-e a magánszemély két társaságban betöltött vezető tisztségviselői kinevezése (vezérigazgató és igazgatósági elnök), vagy csorbítani kell a vezetői jogköröket? Válaszát előre is köszönöm.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Súlyos fogyatékosság miatti adókedvezmény

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Készenlét pótlékai

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 május
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close