166 találat a(z) mérleg cimkére

Cégértékesítés adózása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbiakban szeretném a segítségüket kérni. Van egy cégünk, ahol jelenleg két tulajdonos van, az egyiknek 97, a másiknak 3 százaléka van. A 97 százalékos tulajdonnal rendelkező meg szeretné venni a másik tulajdonos 3 százalékos részesedését. Ha a jegyzett tőke 3 százaléka feletti összegen akarják értékesíteni, akkor az eladónak mennyit kell adóznia? 15 százalék szja-t és 22 százalék ehót? A könyvelést csak a 3 százalék értinti, ugye? Az eladás napjával kellene csinálni egy évközi mérleget, és az addigi nyereség osztalékát is ki kell fizetni a 3 százalékos tulajdonosnak? Ha ez az adásvétel megvolt, akkor a 100 százalékos tulajdonos az egész tulajdoni részét el akarja adni 2017.12.31-én. Itt célszerű a 3 milliós jegyzett tőkét értékesíteni, ugye? Az eladó és a vevő pedig egy másik szerződésben szeretne még x millió forintban megállapodni. Ezt az összeget az eladónak, mint magánszemélynek szintén 15 százalék szja-val és 22 százalék ehóval kell majd leadóznia, ugye? A két eladási procedúrát hogyan lehet végrehajtani, ha az eladási napon még nincs mérleg (ugye legkorábban, mire leadják a decemberi számlákat és mérleg lesz, január 31.) vagyis egy hónap a csúszás. Ezt hogyan lehet kivitelezni? Az is felmerült, hogy a 100 százalékos eladásnál (év végi) a tulajdoni részt tulajdonjog-fenntartással adná el a mostani tulajdonos, de a cég nyereségét átengedné a vevőnek. Akkor az új tulajdonos jogosult az egész osztalékot egyedül felvenni? Köszönjük szépen a válaszát!

Évközi áttérés kivára Kérdés

Tisztelt Szakértő! Nagyon szűkszavú a 1771-es útmutatója a kivára áttérés témájában, csak az IFRS-t választókra gondoltak. Évközi áttéréssel kapcsolatosan érdekel: 1. Az elmúlt évben kapott fejlesztési támogatást – mely PIE között szerepel – a kivára most áttérő vállalkozás. Az elszámolás folytatódhat a kiva tv. 28. § szerint (nem kötelező a megszűnés szabályait alkalmazni, ha az eredeti feltételek teljesülnek). Tehát logikusan A. változat: az értékcsökkenés számviteli elszámolásával párhuzamosan kell feloldani az elhatárolást most és a következő években is, a mérlegkészítéskor? Az értékcsökkenést úgysem vesszük figyelembe a Kiva megállapításakor. 2. A most benyújtandó 1771-es bevallás 01-02 lapján nincs PIE, ezért annak összege a kötelezettségben szerepeljen? B. változat lehetne, hogy most áttérés előtt a támogatott eszköz nettó értékét terv szerinti értékcsökkenésként elszámoljuk, elhatárolást megszüntetjük, s az eszköz a továbbiakban csak maradványértéken fog szerepelni a mérlegben. 3. Kivára áttéréskor kell-e évközi IPA-bevallást benyújtani? A választ előre is köszönöm.

Társasház, lakásszövetkezet számvitele: figyeljen a változásokra! Cikk

2017-től új kormányrendelet szabályozza az egyéb szervezetek – köztük a lakásszövetkezetek és társasházak – beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségét. Ismertetjük a legfontosabb jellemzőket és változásokat.

Kényszertörlés bevallása Kérdés

A cégbíróság meghozta a végzést, elrendelte a kényszertörlést. Ilyenkor még milyen bevallásokat kell beadni, illetve mérleget kell-e még beadni, illetve a felosztandó vagyon után milyen adófizetés keletkezik, és azt a cég vagy a magánszemély vallja be év végén?

A társaságiadó-bevallásban nem lett beírva a tárgyévi elhatárolt veszteség összege Kérdés

Tisztelt Szakértő! A 1629 társasági adóbevallásba nem lett beírva a tárgyévi elhatárolt veszteség összege. A mérleghez csatolt jegyzőkönyv a beszámoló elfogadásáról sem tartalmazza a veszteség elhatárolását. A következő évek fizetendő társasági adóját csökkenthetem-e ezek után a 2016. évi veszteséggel? Ha a 1629 bevallásban ki lenne töltve az elhatárolt veszteség összege, akkor hány évig lehetne azt felhasználni a jelen szabályozás szerint? Célszerű lett volna mérleghez csatolt jegyzőkönyvbe is beírni a veszteség-elhatárolás tényét?

Eredménytartalék kifizetése osztalékként Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy vállalkozás végelszámol. Június 15-ei dátummal készítené a tevékenységét lezáró mérleget. A jegyzett tőkéjén kívül eredménytartalékban is van, melyet ki akar venni osztalékként. Úgy gondoljuk, hogy az eredménytartalékot megszüntetjük, és az összeget rövid lejáratú kötelezettségként írjuk elő. Helyesen gondoljuk-e? Köszönöm válaszukat.

978 millió euró volt a külkereskedelmi többlet márciusban Cikk

2017. márciusban a kivitel volumene 16, a behozatalé 17 százalékkal nőtt, az aktívum 21 millió euróval növekedett az előző év azonos hónapjához viszonyítva – jelentette a KSH.

Üzleti év fordulónapja eltérő üzleti év választásánál Kérdés

Tisztelt Adózóna, Tisztelt Szakértő! A kérdésem egy naptári évtől eltérő üzleti évet választó társaság fordulónapjával kapcsolatos. A társaság 02. 28-át választotta a mérleg fordulónapjának. Szökőév esetén is február 28-án lesz a fordulónapja, vagy február 29-én? Előre is köszönöm szíves segítségét

Elnyert pályázat kezelése bt. katára áttérésekor Kérdés

Tisztelt Szakértő! A Tao. alá tartozó bt. pályázaton támogatást nyert. A támogatás tárgyi eszközhöz kapcsolódó bevétele elhatárolásra került, az időarányosan esedékes részt az értékcsökkenésnek megfelelő összegben oldottuk fel. 2017.01.01-vel áttértünk a katára. Kérdés: el kell-e számolnia 2016. évi eredménykimutatásban bevételként a még fel nem oldott részt, illetve a kapcsolódó értékcsökkenést, vagy passzív időbeli elhatároláson maradhat a mérlegben? Köszönöm Mikro

Számviteli feladatok kivára áttéréskor Cikk

A kivára történő áttéréskori számviteli feladatokra figyelmeztet a NAV.

Végelszámolás vagyon utáni adózás Kérdés

Társaság végelszámolása esetén a végelszámolási mérlegben lehetnek-e a vagyontárgyak nyilvántartási (bekerülési) értéken, ha igen, a befektetett eszközök között lévő üzletrész vagyon felosztáskor nyilvántartási áron kerül a tulajdonos céghez. Kell-e a tulajdonosnak adózni, a vagyonfelosztásból nyilvántartási értéken átvett vagyon után és egy valamilyen módszerrel meghatározott piaci érték különbözete után.

Elfogadó nyilatkozat Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem, hogy a mérleg elfogadó nyilatkozatot aláirhatja-e a társasági szerződésben feljogositott ügyvezető, vagy a tulajdonosoknak is alá kell írniuk? Köszönettel várom válaszukat

Kiválásos beolvadás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kiválásos beolvadással kapcsolatosan kérném állásfoglalásukat. Egy társaságnak három belföldi magánszemély tulajdonosa van, egyenlő arányban. Legyen ez az A társaság, melynek főbb adatai: *összes eszköz : 1.000.000 ezer Ft jegyzett tőke : 3000 ezer Ft eredménytartalék : 350 000 ezer Ft lekötött tartalék : 27 000 ezer Ft adózott eredmény : 20 000 ezer Ft *saját tőke összesen : 400 000 ezer Ft *kötelezettség összesen : 600 000 ezer Ft Ennek a társaságnak van egy 100%-os részesedése C társaságban. A 2016. évi beszámoló elfogadásakor osztalékot szavaznak meg, melyet ezen részesedéssel fizetnek ki a tagok felé, így ezen időponttól a C társaság egyenlő arányú tagja lesznek. Az A társaságból 20 000 ezer Ft értékű (könyv szerinti értékű) ingatlant visznek ki B társaságba, amivel azonnal be is olvadnak C társaságba. Az ügylettel kapcsolatosan a következő kérdések merültek fel: 1. A kiválással létrejövő B társaság csak virtuálisan jön létre vagy cégjegyzékszámmal, adószámmal rendelkező élő jogalany lesz? Véleményünk szerint csak virtuálisan jön létre, de ha mégsem, akkor milyen teendői lesznek a NAV irányában? 2. A kiválásnál a kivitt eszköz az összes eszköz 2%-a. A kiválásnál nem tag válik meg a cégtől véglegesen klasszikus formában, hanem mindenki marad tag, de ugyanakkor ki is válik akként, hogy törzsbetétjét csökkenti le, 1.000*0,02=20 ezer Ft-tal, majd az eredménytartalékból a tőkerendezés során pótolva lesz a jegyzett tőke minimum szabálya miatt. Az arányos elszámolás miatt az eredménytartalék arányos részét is viszik: (350 000+20 000 )*0,02=7400 eft értékben, viszont a lekötött tartalékból (fejlesztési tartalék) nem visznek semmit. A kötelezettségből is visznek 20 000-(7400+60) =12 540 eft-ot. Helyes-e ez a gondolatmenet, vagy megállapodhatnak akár úgy is, hogy: 2.1. Visznek 20 000 eft értékű ingatlant és 20 000 eft értékű kötelezettséget? 2.2 Visznek 20 000 eft értékű ingatlant és 3*20=60 eft értékű jegyzett tőke mellett 20 000-60=19 940 eft értékű eredménytartalékot? Tehát kérdés, hogy a tagok az úgynevezett arányos elszámolástól eltérően is dönthetnek? 3. Jól gondoljuk-e, hogy ezen kiválásos beolvadás során összesen öt vagyonmérleg-tervezetet kell szerkeszteni? – A-nak mint amiből kiválnak, B-nek mint kiválónak és A-nak mint folyamatosan tovább működőnek, továbbá C-nek mint befogadónak és C-nek mint folyamatosan tovább működőnek? 4. A természetben kiadott részesedés véleményünk szerint sem a vagyonmérleg-tervezetben sem a végleges vagyonmérleg közbenső soraiban (különbözet, rendezés oszlopokban) nem fog szerepelni. Jól gondoljuk? 5. Ezen kiválásos beolvadáskor felmerül-e az ingatlanok után illetékfizetési kötelezettség? Megtisztelő válaszukat előre is köszönöm.

Mérlegsor összevezetése II. Kérdés

Hivatkozva a "mérlegsor összevezetése" címen felvetett kérdésre, jól értelmezem, hogy ha 2015-re előírtak osztalékot, és 2016-ban (2015-ben már zárás után) az osztalékot nullának tekintve a kötelezettség csökken, az új adózott (2015-ös mérleg szerinti) eredmény és ezáltal a saját tőke összege nő? Ezt hogyan kell könyvelni? És mikor? Ha a tényleges 2015-ös főkönyvi kivonattal nyitok, hogyan tüntetem el a 47615-re könyvelt osztalékot?

Mérleg tételeinek a meghatározása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Adott egy bt., amely 2015-ben még az Eva. tv. hatálya alá tartozott, bevételi nyilvántartást vezetett. 2016-ban - mivel megszüntette a bankszámlaszámát - a NAV megszüntette a bt. eva-adóalanyiságát. 2012 óta a bt. könyvelőt nem alkalmazott. 2005. 01. 01-jével tért át a bt. az eva hatálya alá. Rendelkezésemre áll a 2004. évi főkönyvi kivonat. Az 1-es számlaosztályban 555042, a 3-as számlaosztályban -148706, a 4-es számlaosztályban 406208 az egyenleg. Az 1-es számlaosztályon belül a befektetett eszközök 555042, egyéb berendezések 305349, beruházások 260791 egyenleggel szerepelnek. Kérdésem az, hogy mi alapján készítsem el a nyitómérleget? Köszönöm a válaszát.

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Mikor mehetek nyugdíjba?

Winkler Róbert

nyugdíjszakértő

Személyi kedvezmény igénybevétele

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2020 július
H K Sze Cs P Sz V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
hirdetés

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close