160 találat a(z) követelés cimkére

Elengedés dokumentumai Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Cégünknek (belföldi kft.) magánszemélyekkel szemben állnak fenn jogerős bírósági ítéleten alapuló követelései. Olyan esetekben, amikor a magánszemély vagyontalan, a követelést nem akarjuk végrehajtón keresztül érvényesíteni, hanem inkább elengednénk a követelést. Kérdéseink: 1. Ha tértivevényes ajánlott levélben értesítjük a magánszemélyt a követelés elengedéséről még az elévülési időn belül, akkor elegendő-e az átvételt igazoló tértivevény, ami a postától visszaérkezik vagy a magánszemélynek is alá kell írnia a levelünket, hogy tudomásul vette a követelés elengedését? 2. Mi van akkor, ha jó címre küldjük a követelés elengedéséről a levelünket, de nem veszi át a címzett (a posta nem kereste jelzéssel küldi vissza)? Ez elégséges-e a követelés elengedés dokumentálására, hogy ne legyen adóalap-növelő tétel ? Válaszukat előre is köszönöm.

Elévült követelés leírása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésem lenne: A kft. könyveiben szerepel egy 2006. évi követelés egy céggel szemben. A vevőt időközben már felszámolták, de a követelés nem lett bejelentve mint, hitelezői követelés a felszámoló részére. A felszámoló már nem elérhető. Szeretnénk leírni ezt a követelést, ami időközben már el is évült. 1. kérdés: A tárgyévi mérlegben lehet szerepeltetni? 2. kérdés: Önrevízióval kell rendezni az elévülés miatt, és a nagyságrendje miatt a mérleg “középső” sorában feltüntetni? Előre is köszönöm válaszukat.

Tulajdonosi követelések és kötelezettségek besorolása Kérdés

Tisztelt Cím! Egy kft.-nek három jogi személy tulajdonosa van, a tulajdoni hányadok: 40%, 30%, 30%. A szavazati arányok és a tulajdoni hányadok megegyeznek, nincs egyéb megállapodás a tulajdonosok között. Kérdésem, hogy 2016-tól az éves beszámoló melyik sorában kell feltüntetni: - a tulajdonosoktól kapott hosszú lejáratú kölcsön összegét, - a tulajdonos felé számlázott vevői követeléseket és - a tulajdonosok által számlázott szállítói kötelezettségeket? (Eddigi iránymutatás: 9/2010/Szt. 3. § (2)/ISZ)) Köszönettel!

Követelés bérleti díjból Kérdés

http://adozona.hu/kerdesek/2016_6_21_Koveteles_berleti_dijbol_eor Tisztelt Szakértő! Fenti kérdésünkre választ kaptunk, de sajnos nem fejtettük ki kérdésünkben elég világosan, hogy mi történt - így nem arra kaptunk választ, amire szerettünk volna. Megpróbálnánk még egyszer körülírni a helyzetet: egy magánszemély bérbe ad egy kft.-nek egy helyiséget, amiért is a kft. bérleti díjat fizet. Eddig ugye a kft. levonta a magánszemélynek járó díjból a NAV-ot illető adót és a különbözetet fizette meg a bérbeadó magánszemélynek. Most viszont megkeresést kapott egy végrehajtó irodától, miszerint a magánszemély, akitől a helyiséget bérli, tartozással rendelkezik valaki felé, ezért a végrehajtó felhívta a kft.-t arra, hogy ezentúl a bérleti díjat ne a magánszemély kezeihez, hanem a végrehajtó irodának fizesse be. Tehát a magánszemély tartozik, nem a kft., a magánszemély egy harmadik félnek adós, ami miatt a harmadik fél bírósági végrehajtást kezdeményezett, és amely tartozás behajtását végrehajtó ily módon kívánja megoldani. Mivel a végrehajtó nem bérből való letiltással él, hanem követelésfoglalással, így gyakorlatilag a bérleti díj 100 százaléka visszatartható a magánszemélytől. Kérdésünk abban a tárgyban merült fel, hogy az ily módon a végrehajtó kezeihez megfizetendő bérleti díjból (mely eredetileg a magánszemélyt illette volna a szja levonása után) le kell-e vonjuk eddigiek szerint a szja-t vagy szja levonás nélkül adjuk át a bérleti díjat teljes egészében a végrehajtónak? Válaszát köszönöm.

Letiltással kapcsolatos kérdés Kérdés

Tisztelt Szakértő, a Vh. törvény megadja a levonások sorrendjét, ennek értelmezéséhez kérem segítségét. Érkezik 1. sz. letiltás f) pont alá tartozik, majd ez szünetelésre kerül, közben érkezik 2. sz. letiltás szintén f) pont alá tartozik, levonása megkezdődik, majd feléled 1. sz követelés, hogyan kell kielégíteni a követeléseket ez esetben? Először 1. számút, mert az érkezett előbb, vagy mindkettőt arányosan, mert azonos sorrendbe tartóznak? Válaszát ez úton is köszönöm.

Követelés bérleti díjból Kérdés

Tisztelt Szakértő! Kérdésem a következő lenne, önálló bírósági végrehajtónak követelése van a magánszemélytől, aki csak bérleti jogviszonyt létesített a kft.-vel, az egész bérleti díj összegét kéri követelésnek szja levonása nélkül, ilyen esetben törvényesen kéri a végrehajtó az szja nélkül csökkentett összeget? Vagy csak az szja-val csökkentett rész utalható el a végrehajtónak? Válaszát köszönöm

Követelés Kérdés

Tisztelt Adószakértő! Kérem szíves tájékoztatását a következőkkel kapcsolatban. Értékesítő társaság 2008. 09. 14-én, 2009. 03. 23-án, 2014. 07. 10-én és 2016. 05. 14-én kiküldött levelekben tartozás megfizetésére szólította fel a vevőt. Vevő a tartozásáról 2016-ban kimutatást kért, mely szerint nulla forint tartozása van, mert az értékesítő cég leírta a követelését. Az értékesítő társaság nem tudja igazolni a felszólító levelek elküldését. Ezek után kérdésünk, hogy a társaság követelése jogos-e? Köszönettel.

MNB: 10 milliárd forint követelés külföldieknek látszó vásárlóknál Cikk

Tucatnyi piacfelügyeleti vizsgálatot indított az MNB a jogosulatlan követelésvásárlások visszaszorítása érdekében, s vezetői körlevélben tájékoztatta a pénzügyi intézményeket (s általuk a követelésvásárlókat), hogy e tevékenység mikor minősülhet üzletszerűnek, engedélyhez kötöttnek. Több ezer követelést külföldi cégek vettek meg, egy részüknél vélhetően alapvetően az azok fedezetét adó ingatlanok megszerzéséért. Cél lehetett az adósok panasztételi lehetőségének akadályozása is.

Költségvetési számvitel, késedelmidíj-követelések könyvelése Kérdés

Tisztelt Szakértő! Mikor kell a költségvetési számvitelben a késedelmi díjat (nem késedelmi kamatot) a követelések közé lekönyvelni? A késedelmi díj mértéke annak megfizetésekor állapítható meg pontosan, a megfizetés előtt kiküldött késedelmi értesítőkön ezért még nem a teljes összeg szerepel, így azok még nem végleges adatok, csak részösszegeknek tekinthetők. Helyes-e, ha az óvatosság elve alapján csak a megfizetéskor könyvelik a késedelmi díjakat? Ha igen, akkor a mérlegkészítésig befolyt összegeket kell-e a tárgyévre lekönyvelni, a be ne nem folyt összegeket pedig nem lehet a követelések közé a könyvekbe felvenni? Köszönettel.

Követelések Kérdés

Tisztelt Szakértő! Lakásszövetkezet, társasház lakástakarék-pénztári befizetései, azok kamatai és állami támogatása az év végén megküldött egyenleg alapján a mérlegben a követelések között kell, hogy szerepeljen (a lejárati év 5 év)? Egyszeres könyvvezetésűek. Válaszát előre is köszönöm szépen! Reményik Anikó

Tőkeemelés tagi kölcsönből, de mi lesz később? Cikk

Ha apportálnák a tag tagi kölcsönből eredő követelését, és így teljesítené a kft. a kötelező tőkeemelést, különböző gazdasági események bekövetkeztekor milyen adó- és járulékterhekre lehet számítani a jövőben? Olvasói kérdésre Erdős Gabriella adószakértő válaszolt.

Térítésmentes átadás - kicsit komplikálva Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy térítésmentes átadás tekintetében bizonytalanok vagyunk a könyveléssel kapcsolatban, ebben szeretném a segítségét kérni. Adott két kapcsolt vállalkozás, mondjuk "A" és "B". "A" vállalkozás előleget fizetett egy teherautó megvásárlására két évvel ezelőtt, így volt néhány millió forint követelése egy harmadik "C" vállalkozás felé. 2015 végén "A" vállalkozás átadta ezt a követelést "B" vállalkozás részére. Erről a három cég aláírt egy "engedményezési megállapodást", és "C" vállalkozás "A" részére kiállított egy sztornó számlát az ügyletről, "B" vállalkozásnak pedig egy számlát. Az "A" vállalkozásnál a sztornó számla áfája megjelent a bevallásban, mint növelő tétel. "B" vállalkozásnak a számla miatt levonható áfája keletkezett, amiről nem vagyok meggyőződve, hogy jogos. Az "A" és "B" cég között még nem készült egyéb papír az átadásról. Abban szeretném a segítségét kérni, hogy ezt hogyan lehet szabályosan bizonylatolni? Az átadásról az átadó írjon egy számlát, amit rendkívüli bevételként könyvelünk? Mivel itt nem egy tárgyi eszköz, hanem egy követelés átadásáról van szó, hogyan kell eljárni az áfával kapcsolatban? Remélem érthetően sikerült leírnom a kérdéseimet. Válaszát előre is köszönöm!

Fizikailag nem teljesült előlegszámla áfája Kérdés

Tisztelt Szakértő! Segítségét szeretném kérni. Cégünk körülbelül háromnegyed éve anyagokra előleget fizetett, az anyagok leszállítása a mai napig nem történt meg, mert a cég fizetésképtelenné vált, a kapcsolatot nem vette fel velünk ebben az ügyben. Ügyvédi úton indítottunk eljárást az előleg visszaszerzése miatt, ami most ott tart, hogy közjegyző által érvényesítjük a követelésünket. A számla a mai napig nem lett jóváírva. A számla befogadásakor az áfa összege levonható áfaként került a bevallásba. Az lenne a kérdésem, hogy mikor rendezzem az áfát, azaz mikor valljam be az áfa összegét fizetendő áfaként: amikor a perelt összeg a számlánkra beérkezik, vagy valamilyen módon érjük el azt, hogy a számlát jóváírják? A számla jóváírása befolyásolhatja-e a peres ügyek lefolyását? Előre is köszönöm a válaszukat! Üdv: Lendvainé

Megfizetett eva Kérdés

Tisztelt Szakértő! Evaalany kkt. néhány évvel ezelőtt nyújtott szolgáltatást egy megrendelőjének. A számlát kiállította, az evát megfizette. A számla ellenértékét a mai napig nem kapta meg, a vevő felszámolás alatt áll, a felszámolótól igazolása van, hogy valószínűleg nem is fog fizetni neki a vállalkozás. Tőlem azt kérdezte, van-e lehetőség arra, hogy a befizetett evát visszakapja. Nekem nincs tudomásom ilyen szabályról, de megígértem neki, hogy megkérdezek erről szakértőt is. Várom válaszát! Üdvözlettel: Vágner Emília

Vevő követelés felszámolás után Kérdés

Az általunk könyvelt XY Kft. szállító ABC Kft. vevője nem fizette ki a 2011. és 2012. évben leszállított és általa is elismert áruk ellenértékét. Felszámolási eljárást kezdeményeztek vele szemben 2012. évben más vállalkozások. Az XY Kft. nem adta be a hitelezői igényét. Az ABC Kft.-vel szemben kezdeményezett felszámolási eljárás 2013. évben megszűnt a hitelezőkkel kötött megállapodás szerint az ABC Kft. további működésével. Az XY Kft. a felszámolási eljárás megszűnését követően érvényesítheti-e az ABC Kft-vel szembeni 2011. és 2012. évekre vonatkozó vevői követeléseit? Amennyiben nem, mikor kell kivezetnie a cégnek a követelést és ez elismert ráfordításnak tekinthető-e a társasági adótörvény szerint, vagy adóalap növelő tétel lesz?

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Magánszemélyek közötti kamatmentes kölcsön adózása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Átmeneti bányászjáradékos munkaideje

Széles Imre

tb-szakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 október
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs