380 találat a(z) büntetőjog cimkére

ÍH 2024.63 Jogszabályok és jogi tartalmak

A Z. Járásbíróság 2023. június 27-én kelt végzéséven az adóssal szemben tartozás fedezetének elvonása vétsége miatt 180 napi tétel pénzbüntetést szabott ki, amelynek egy napi tételét 1.000 forintban állapította meg.
A végrehajtást kérő a bűncselekménnyel okozott kár, illetve sérelemdíj megtérítése iránt indított gyorsított perről szóló 2020. évi LXX. törvény (Gyptv.) alapján, elektronikus úton, 2023. november 8-án P02-19-01 nyomtatványazonosítójú elektronikus űrlap alkalmazásával kereseti ké...

BH 2024.5.102 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A járásbíróság az I. r. terheltet bűnösnek mondta ki kényszerítés hatósági eljárásban bűntettének kísérletében [Btk. 278. § (1) bek., (2) bek. 1. ford.] és folytatólagosan elkövetett csalás bűntettében [Btk. 373. § (1) bek., (5) bek. a) pont]. Ezért őt - halmazati büntetésül - 3 év szabadságvesztés büntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte. Megállapította, hogy az I. r. terhelttel szemben kiszabott szabadságvesztést börtönben kell végrehajtani, és abból a terhelt legkorábban a bünt...

BH 2024.3.57 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A járásbíróság ítéletében a II. r. és a III. r. terheltet egyaránt bűnösnek mondta ki folytatólagosan elkövetett rágalmazás vétségében [Btk. 226. § (1) bek., (2) bek. b) pont], ezért őket megrovásban részesítette.
[2] Kötelezte a II. r. és a III. r. terheltet (valamint a felülvizsgálati indítvánnyal nem érintett I. r. terheltet), hogy az ítélet jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül fizessenek meg külön-külön a magánvádló részére 10 000 forintot.
[3] A törvényszék, mint másodfo...

BH 2024.1.9 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes születésekor fellépő oxigénhiány miatt értelmi sérült. A bíróság 2012. május 22. napján meghozott és jogerőre is emelkedett ítéletével a felperest cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezte. A felperes 2010 óta egy lakóotthonban él.
[2] A felperes 2007. július 1. napjától egy rehabilitációs és foglalkoztatási kht.-nál állt takarítói munkaviszonyban. A munkaideje heti 30 óra, munkarendje 6 órától 12 óráig tartott. A felperes rokkantsági ellátásra jogosult.
[3] 2015. ...

BH 2023.10.233 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A törvényszék - előkészítő ülésen - kihirdetett ítéletében a XV. r. terheltet bűnösnek mondta ki 3 rendbeli közokirat-hamisítás bűntettében [Btk. 342. § (1) bek. c) pont]. Ezért őt - halmazati büntetésül - 300 napi tétel pénzbüntetésre, valamint 2 év időtartamra gazdasági társaság általános vezetését ellátó szerv tagja vagy egyszemélyi vezetője, illetve gazdasági társaság felügyelőbizottságának tagja foglalkozástól eltiltásra ítélte. A pénzbüntetés egynapi tételének összegét 1000 forintba...

2023. évi LIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvénylép.Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

lép.

Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjró...

Végső előterjesztői indokolás a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvényhez - Indokolások Tára 2023/81. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 22. § (5) bekezdése alapján a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához szükséges törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatot készít, amelyet úgy nyújt be az Országgyűlésnek, hogy az a központi költségvetésről szóló törvénnyel legalább egyidejűleg hatályba lépjen. A törvényjavaslat a Kormány ezen kötelezettségének teljesítéseként a központi költségvetésről szóló tör...

148/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése ér...

BH 2023.1.2 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A törvényszék a 2020. június 19. napján meghozott ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki bennfentes kereskedelem bűntettében [Btk. 410. § b) pont]. Ezért 100 napi tétel pénzbüntetésre ítélte, egy napi tétel összegét 500 000 forintban állapította meg, így mindösszesen 50 000 000 forint pénzbüntetést szabott ki. A pénzbüntetés megfizetésére 20 havi részletfizetést engedélyezett. Rendelkezett továbbá a pénzbüntetés meg nem fizetése esetére annak fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre ...

BH 2023.1.20 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2022. november 14. napján 09:19 órakor ügyfélkapun keresztül bejelentette az alperesnek, hogy … napján … órától … óráig a Budai várban a Bécsi kapu tetején statikus gyűlést kíván szervezni. A felperes a gyűlés célját a "Kitörésben" részt vett hősökre való megemlékezésben jelölte meg.
[2] Az alperes a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 11. § (2) bekezdése szerinti egyeztetési kötelezettségére tekintettel, a tényállás tisztázása érdekében a fe...

BH 2022.9.240 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes által szerkesztett internetes oldalon 2020. február 3. napján megjelent "A börtönbiznisz egyik legnagyobb nyertese a Facebookon dühöng, mert a kormány leállította a bűnözők kártérítéseit" című cikk (a továbbiakban: 1. számú cikk) szerint "Több mint félmilliárd forinttal részesedett a bűnözőknek ítélt kártérítési pénzekből F. G. ügyvéd, ahogy azt megírtuk, ez a negyedik legmagasabb összeg. (…) Börtönbüntetésre ítélt bűnözőknek megítélt kártérítések címén több mint félmilliárd fo...

BH 2022.7.188 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Miskolci Városi Bíróság 2011. év július 6. napján jogerőre emelkedett 16.B.4776/2010/11. számú ítélete alapján kiállított egységes értesítővel végrehajtást rendelt el (Vh.6508/2011. számon) a felperessel szemben 12 106 669 Ft összegre, vagyonelkobzás jogcímén. Továbbá 2011. július 8. napján egységes értesítő került kiállításra ugyanezen jogerős ítélet alapján további 148 980 Ft bűnügyi költség jogcímén fennálló tartozásra is (szám: 8894/2011.Vh.).
...

BH 2022.7.174 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A főügyészség a kerületi bíróságra 2013. november 29. napján érkezett vádiratában emelt vádat az I. r., a II. r., a III. r. vádlottakkal szemben 1 rendbeli a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: korábbi Btk.) 319. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés b) pontja szerint minősülő, jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt, melyet az I. r. és a II. r. vádlottak társtettesként, a III. r. vádlott bűnsegédként követett el, míg a IV. r., az V....

BH 2022.4.90 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A járásbíróság a 2018. augusztus 27-én kihirdetett ítéletével a III. r. terheltet társtettesként elkövetett csalás bűntette [Btk. 373. § (1) bek., (4) bek. a) pont] és társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette [Btk. 342. § (1) bek. c) pont] miatt halmazati büntetésül 1 év 2 hónap, börtönben végrehajtani rendelt szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a III. r. terhelt legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható fel...

BH 2022.1.3 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kerületi bíróság a 2019. április 17-én kihirdetett ítéletével a II. r. terheltet 9 rendbeli felbujtóként elkövetett ügyvédi visszaélés bűntette [Btk. 285. § (1) bek., (2) bek.], felbujtóként elkövetett sikkasztás bűntette [Btk. 372. § (1) bek. II. ford., (5) bek. a) pont], 5 rendbeli felbujtóként elkövetett sikkasztás bűntette [Btk. 372. § (1) bek. II. ford. és (4) bek. a) pont] és 3 rendbeli felbujtóként elkövetett sikkasztás bűntette [Btk. 372. § (1) bek. II. ford., (3) bek. a) pont] ...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Üzletrész

Juhász Tibor

okleveles nemzetközi és ellenőrzési adószakértő

Erdőgazdálkodó adózása

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 július
H K Sze Cs P Sz V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Együttműködő partnereink