368 találat a(z) büntetőjog cimkére

2023. évi LIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
lép.


Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

lép.

Hatályát veszti az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényAz autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
...

Végső előterjesztői indokolás a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvényhez - Indokolások Tára 2023/81. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 22. § (5) bekezdése alapján a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslatban foglaltak megalapozásához szükséges törvénymódosításokat tartalmazó törvényjavaslatot készít, amelyet úgy nyújt be az Országgyűlésnek, hogy az a központi költségvetésről szóló törvénnyel legalább egyidejűleg hatályba lépjen. A törvényjavaslat a Kormány ezen kötelezettségének teljesítéseként a központi költségvetésről szóló tör...

148/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése ér...

BH 2023.1.2 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A törvényszék a 2020. június 19. napján meghozott ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki bennfentes kereskedelem bűntettében [Btk. 410. § b) pont]. Ezért 100 napi tétel pénzbüntetésre ítélte, egy napi tétel összegét 500 000 forintban állapította meg, így mindösszesen 50 000 000 forint pénzbüntetést szabott ki. A pénzbüntetés megfizetésére 20 havi részletfizetést engedélyezett. Rendelkezett továbbá a pénzbüntetés meg nem fizetése esetére annak fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre ...

BH 2023.1.20 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2022. november 14. napján 09:19 órakor ügyfélkapun keresztül bejelentette az alperesnek, hogy … napján … órától … óráig a Budai várban a Bécsi kapu tetején statikus gyűlést kíván szervezni. A felperes a gyűlés célját a "Kitörésben" részt vett hősökre való megemlékezésben jelölte meg.
[2] Az alperes a gyülekezési jogról szóló 2018. évi LV. törvény (a továbbiakban: Gytv.) 11. § (2) bekezdése szerinti egyeztetési kötelezettségére tekintettel, a tényállás tisztázása érdekében a fe...

BH 2022.9.240 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes által szerkesztett internetes oldalon 2020. február 3. napján megjelent "A börtönbiznisz egyik legnagyobb nyertese a Facebookon dühöng, mert a kormány leállította a bűnözők kártérítéseit" című cikk (a továbbiakban: 1. számú cikk) szerint "Több mint félmilliárd forinttal részesedett a bűnözőknek ítélt kártérítési pénzekből F. G. ügyvéd, ahogy azt megírtuk, ez a negyedik legmagasabb összeg. (…) Börtönbüntetésre ítélt bűnözőknek megítélt kártérítések címén több mint félmilliárd fo...

BH 2022.7.188 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság a Miskolci Városi Bíróság 2011. év július 6. napján jogerőre emelkedett 16.B.4776/2010/11. számú ítélete alapján kiállított egységes értesítővel végrehajtást rendelt el (Vh.6508/2011. számon) a felperessel szemben 12 106 669 Ft összegre, vagyonelkobzás jogcímén. Továbbá 2011. július 8. napján egységes értesítő került kiállításra ugyanezen jogerős ítélet alapján további 148 980 Ft bűnügyi költség jogcímén fennálló tartozásra is (szám: 8894/2011.Vh.).
...

BH 2022.7.174 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A főügyészség a kerületi bíróságra 2013. november 29. napján érkezett vádiratában emelt vádat az I. r., a II. r., a III. r. vádlottakkal szemben 1 rendbeli a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: korábbi Btk.) 319. § (1) bekezdésébe ütköző és a (3) bekezdés b) pontja szerint minősülő, jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés bűntette miatt, melyet az I. r. és a II. r. vádlottak társtettesként, a III. r. vádlott bűnsegédként követett el, míg a IV. r., az V....

BH 2022.4.90 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A járásbíróság a 2018. augusztus 27-én kihirdetett ítéletével a III. r. terheltet társtettesként elkövetett csalás bűntette [Btk. 373. § (1) bek., (4) bek. a) pont] és társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette [Btk. 342. § (1) bek. c) pont] miatt halmazati büntetésül 1 év 2 hónap, börtönben végrehajtani rendelt szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a III. r. terhelt legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható fel...

BH 2022.1.3 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kerületi bíróság a 2019. április 17-én kihirdetett ítéletével a II. r. terheltet 9 rendbeli felbujtóként elkövetett ügyvédi visszaélés bűntette [Btk. 285. § (1) bek., (2) bek.], felbujtóként elkövetett sikkasztás bűntette [Btk. 372. § (1) bek. II. ford., (5) bek. a) pont], 5 rendbeli felbujtóként elkövetett sikkasztás bűntette [Btk. 372. § (1) bek. II. ford. és (4) bek. a) pont] és 3 rendbeli felbujtóként elkövetett sikkasztás bűntette [Btk. 372. § (1) bek. II. ford., (3) bek. a) pont] ...

ÍH 2021.107 Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényszék végzésével N. B. I. r. elítéltnek a vele szemben alkalmazott vagyonelkobzás végrehajthatóságának megszűnése megállapítására vonatkozó indítványát a Ptk. 5:35. §-ára hivatkozva, a tulajdoni igények el nem évülésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásával elutasította. A végzés indokolásában rögzítette, hogy az ítélőtábla mint másodfokú bíróság a 2010. február 4. napján jogerőre emelkedett ítéletével az I. r. elítéltet 3 év börtönbüntetésre és 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, va...

BH 2021.11.316 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes az alperes V. Rendőrőrsén körzeti megbízotti beosztásban állt hivatásos szolgálati viszonyban. Szolgálati idején kívül személygépjárművek javításával és azok alkatrészeinek adásvételével is foglalkozott.
[2] Névtelen feljelentés alapján a felperessel szemben megbízhatósági vizsgálat indult.
[3] Egy gépjárműügylettel összefüggésben a felperes megismerkedett a Nemzeti Védelmi Szolgálat (a továbbiakban: NVSZ) egyik tisztjével, akinek e minősége előtte ismeretlen volt. A 2017. má...

BH 2021.11.306 Jogszabályok és jogi tartalmak

A KÖVETKEZŐ HATÁROZAT TÉVESEN A KÚRIAI DÖNTÉSEK 2021/10. LAPSZÁMÁBAN IS MEGJELENT BH 2021.277 SZÁMON. A HATÁROZAT NEM A BH 2021.277, HANEM A BH 2021.306 SZÁMON HIVATKOZHATÓ.

[1] A járásbíróság a 2019. május 17. napján meghozott ítéletével az I. r. és a II. r. terheltet bűnösnek mondta ki foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségében [Btk. 165. § (1) bek., (2) bek. a) pont]. Ezért mindkét terheltet egyénenként 180-180 napi tétel, napi tételenként 3000-3000 forint, össze...

BH 2021.9.269 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Felperesnél az elsőfokú adóhatóság 2013-2017 évekre vonatkozóan személyi jövedelemadó és egészségügyi hozzájárulás adónemekre kiterjedően adóellenőrzést végzett.
[2] Az eljárás megindítására a NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága igazgatójának tájékoztatása alapján került sor, mely rögzítette, hogy a Btk. 396. § (1) bekezdésének a) pontjába ütköző és az (5) bekezdés a) pontja szerint minősülő különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben és üzletszerűen elkövetett köl...

BH 2021.9.249 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A járásbíróság - megismételt eljárásban - a 2018. október 17. napján kihirdetett ítéletével az I. r. és a II. r. terheltet az ellenük rágalmazás vétsége [Btk. 226. § (1) bek., (2) bek. b) pont] miatt emelt vád alól felmentette, megállapította, hogy a bűnügyi költséget az állam viseli.
[2] A törvényszék mint másodfokú bíróság a 2019. november 28. napján meghozott végzésével az elsőfokú ítéletet helybenhagyta.
[3] A bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen a megyei főügyészség terjesztet...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ingatlan átruházásának adóvonzata

Lepsényi Mária

adószakértő

Ingóság értékesítése

Lepsényi Mária

adószakértő

Egyéni vállalkozó ingatlanértékesítése

Lepsényi Mária

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 szeptember
H K Sze Cs P Sz V
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1