197 találat a(z) üzletrész cimkére

Egyéni vállalkozó apportja Kérdés

Tisztelt Szakértő ! Az alábbi kérdésben szeretném a segítségét kérni: Áfakörös egyéni vállalkozó szeretne egy gazdasági tárasaságba belépni. Az üzletrészt a korábban a vállalkozásában beszerzett tárgyi eszközökkel szeretné megszerezni, melyet apportként bocsájtana a társaság rendelkezésére. A vállalkozásában a tárgyi eszközök helyett megjelenne az üzletrész mint értékpapír. Értelmezhető-e ez a gazdasági esemény a vállalkozás részéről, mivel a vállalkozó természetes személynek minősül? Mindezen ügylet , ha értelmezhető, akkor alkalmazható-e rá az áfatörvény 17. és 18. §-a , mert mindkét fél belföldön bejegyzett adóalany, szerzett jogok tekintetében jogutódként viselkedik és nincs elidegenítést korlátozó teher. Válaszát előre is köszönjük.

Üzletrészbevonás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. 3000 ezer forint jegyzett tőkével rendelkezik. A jegyzett tőkéből 1500 ezer forint két magánszemélyé, a másik 1500 ezer forint jegyzett tőke a kft. tulajdona. A kft. az 1500 ezer forint jegyzett tőkéhez úgy jutott, hogy 2007 évben visszavásárolta magánszemély tagjától 50 000 ezer forintért a 1500 ezer forint névértékű jegyzett tőkéjét. A kft. a megszerzett üzletrészt egy éven belül nem adta el és a törzstőkéjét sem szállította le. A kft. saját tőkéje a visszavásárláskor és jelenleg is meghaladja a jegyzett tőke összegét. Kérdésem, hogy milyen módon tudja rendezni ezt a problémát, és a rendezés során milyen adóvonzat van a cégre és a magánszemély tagokra vonatkozóan?

Üzletrész térítés nélküli átadása. Kérdés

Tisztelt Szakértő! 2015-ben a társaság egyik tagja kilépett a kft.-ből, akinek az üzletrészét a kft. vásárolta meg. Mivel lassan letelik az 1 év, ezt az üzletrészt a társaságban bennmaradó tag térítés nélkül kapja meg. Kérdésem az lenne, hogyan kell ezt a könyvelésben technikailag kivitelezni és mi ennek az adóvonzata? Válaszát köszönöm. Bognárné

Üzletrész ajándékozása Kérdés

Tisztelt Szakértő! Az alábbi kérdésben szeretném segítségét kérni: Egy kft.-nek 2 fő magánszemély tagja van, akik házastársak, a tulajdoni részesedésük 50-50%. 2015-ben az 500 e Ft tőrzstőkéjüket megemelték eredménytartalékból 3 millió Ft-ra. 2016. júniusában az egyik tulajdonos odaajándékozta a másik tulajdonosnak az üzletrészét házastársi vagyonközösség megosztása címén. Kérdésem, hogy kinek milyen adókötelezettsége keletkezik a leírtak miatt? Köszönettel: Simonné

Kft.-tag halála után örökölhető-e az üzletrész a családtagok által? Kérdés

Kft. két tulajdonosa közül az egyik váratlanul elhunyt, a másik tag a felesége és három gyermeke örökölheti-e az üzletrészt és milyen arányban? Amennyiben nem, mi történik az üzletrésszel? Az örökösöknek ki kell-e fizetni, illetve meg kell vásárolniuk, ha mégis szeretnének a kft.-be belépni? "Sürgős"

Üzletrészbevonás Kérdés

Tisztelt Szakértő! Egy kft. több évvel ezelőtt 1500 ezer forint összegű üzletrészét visszavásárolta a tagoktól 50 millió forinttért. Egy év elteltével viszont nem történt meg a kft. tulajdonában lévő üzletrész bevonása. Most szeretné a cég a kft. tulajdonában lévő üzletrészt bevonni. Ezzel a jegyzett tőke csökkenni fog, és egyben új tagként belépne egy magánszemély 1500 forint összeggel. A cég jegyzett tőkéje jelenleg 1500 ezer forint, a kft tulajdona, amit bevon, és 1500 ezer forint két magánszemély tulajdona. Kérdésem, hogy most bevonhatja a cég a saját üzletrészét, és egyben egy új taggal megemelheti a lecsökkentett jegyzett tőkét? A bevonással csökken a jegyzett tőke, ennek a cégben lévő magánszemélyekre tekintettel és a cégre vonatkozóan van adóvonzata? Vagy mivel a cég 1 év elteltével nem vonta be a saját üzletrészét, azt a meglévő tagok közt kell felosztani? Ha igen, ennek az adózását kérem leírni. A cég saját tőkéje 40 000 ezer forint. Válaszukat köszönöm. Krisztiánné Nagy Gabriella

Üzletrész értékesítése Kérdés

Elnézést kérek de pont a kérdésemre nem kaptam választ, amit Ön leírt azt én is megtaláltam a szakirodalmakban. Viszont arra nem kaptam választ, hogy ha a tagoknak törzsbetéteik arányában térítés nélkül adja át a megszerzett üzletrészt, akkor a tagoknak, akik térítés nélkül kapták meg az üzletrészt keletkezik-e adófizetési kötelezettségük. Amennyiben keletkezik adófizetés mikor amikor megkapta térítés nélkül az üzletrészt, vagy akkor amikor majd eladja a térítés nélkül kapott üzletrészt. Várom szíves válaszát. Köszönettel Gönczi Margit

Beolvadás után saját üzletrész visszavásárlás Kérdés

2016.05.31-ével X Kft. (beolvadó) beolvadt Y Kft.-be (befogadó és jogutód). Y Kft. eredménytartaléka (ET) 2016.05.31-én -4 M Ft, a cég 2016.évben a beolvadásig veszteségesen működött, adózott eredménye (AE) 2016.05.31-én -1,3 M Ft veszteség, ez összesen -5,3 M Ft. Mivel a beolvadás után a jogutód saját tőkéje csak pozitív összegeket tartalmazhat, a beolvadás során Y befogadó -4 M Ft negatív ET-át és a beolvadásig megtermelt veszteségét, -1,3 M Ft-ot a beolvadó 200 M Ft tőketartalékából (TT) rendeztük, így a jogutódban: ET nulla, TT 194,7 M Ft. Y jogutód kft. 2016.09.hónapban visszavásárolná az egyik tulajdonos 1 M Ft névértékű üzletrészét, névértéken, 1 M Ft-ért, melynek feltétele, hogy a közbenső, például 2016.08.31. napjával elkészített mérlegben kimutatott AE és szabad ET összege fedezetet nyújtson erre, azaz legalább 1 M Ft legyen. Y Kft. 2016.01-05.havi AE: -1,3 M Ft, 06-08.havi AE: 1,1 M Ft, 2016.01-08.havi AE összesen: -0,2 M Ft. Y kft-ben ET nulla, a 2016.01-05.havi AE -1,3 M FT, TT-vel ellentételezve. Kérdésem: ha Y Kft. AE–e 2016.08.31-én -0,2 M Ft, viszont ebből -1,3 M Ft TT-vel rendezve, akkor a 2016.06-08.hónapban , a beolvadás után megtermelt 1,1 M Ft elegendő-e az üzletrész visszavásárláshoz mint AE + szabad ET fedezet? A közbenső mérlegben hogyan, milyen soron kell szerepeltetni: a 2016.01-05.havi AE -1,3 M Ft összegét, a 2016.06-08.havi 1,1 M Ft összegét és a 2016.01-08.havi -0,2 M Ft összegét?

Üzletrész értékesítése Kérdés

Az előzőekben már kérdésként feltettem az üzletrész értékesítését. Ezzel kapcsolatban lenne még kérdésem: felvetődött, hogy a munkavállalók is vennének üzletrészt, persze nem annyiért, amennyiért a cég kivásárolta a tulajdonos részét. Mi van abban az esetben, ha térítésmentesen kapnak üzletrészt, milyen szja és eho vonzata van, vagy van-e egyáltalán, mikor kell levonni és kinek? Van-e bármilyen retorziója, ha a cég üzletrészét nem értékesíti egy éven belül. Várom szíves válaszukat. Köszönöm.

Üzletrész ajándékozása egyenesági (apa-fia) rokonnak Kérdés

Kell-e valamilyen adót fizetni üzletrész ajándékozása esetén? Az apának van egy kft.-je, amelynek a jegyzett tőkéje 3 millió forint, amiből 2,5 millió forint eredménytartalékból lett megemelve. Az apa idős, és szeretné a fiának ajándékozni a céget, aki továbbvinné azt. Esetleg, ha később a fia értékesíti, akkor keletkezik szja- és ehofizetési kötelezettsége?

Üzletrész szerzési értéke Kérdés

Egy társaság tőkekivonással leszállítja a jegyzett tőkéjét. A tulajdonosok üzletrészüket ajándékozás útján szerezték. Alkalmazható-e a szerzési érték megállapításához az szja-törvény 67. § (9) bekezdés ak) pontja? Az ajándékozók pénzbeli befizetéssel bocsátották rendelkezésre üzletrészük értékét, így tehát a megajándékozottak figyelembe vehetik ezt az értéket szerzési értékként? Segítségüket előre is köszönöm.

Kilépő kft.-tag üzletrészének kifizetése Kérdés

50 százalékos tulajdonhányaddal rendelkező kft.-tag "kilép" a cégből. Fix összegben állapodnak meg, melynek kisebb része készpénz, a fennmaradó részért cserébe árut kapna a kilépő tag. A kérdés több irányú: 1. Lehetséges-e ilyen megállapodás, ha a saját tőke arányos része kevesebb a megállapodott összegnél? 2. A megállapodott összegből a korábban jegyzett tőkeként beadott összeg feletti teljes rész szja- és ehoalapot képez? 3. A kft. szempontjából hogyan kell a szóban forgó árut könyvelni? Áfavonzat? 4. A kilépő tag csak adásvételivel viheti be az árut a saját, másik cégébe? (Így elveszíti az áfa-levonhatóságot.)

Üzletrész Kérdés

Tisztelt Szakértő! Szeretnék abban segítséget kérni, hogy én, mint kft. megvásároltam Jánostól az üzletrészét, amiért 4 millió forintot fizettem. Lekönyveltem T115 K454, majd a kifizetéskor T454 K384. A kérdésem: Jánosnak én kell, hogy az adásvételi szerződésen kívül adjak más igazolást, illetve kell nekem, mint kft.-nek adót befizetnem utána? Köszönöm.

Üzletrészeladás Kérdés

Tisztelt Szakértő Úr/Hölgy ! Segítségét kérem az alábbi kérdésben: belföldön bejegyzett, adminisztrativ szolgáltatást végző kft. üzletrésze került eladásra. Az eladó két magánszemély, a vevő szintén két magánszemély. A társaságban ingatlantulajdon is volt, az előző évi mérleg alapján az eszközérték 75 százalékát meghaladta az ingatlan értéke. A eladás a névérték feletti áron került lebonyolításra. Az eladó az eladási ár – a törzstőke összege után 16 százalék szja-t és 14 százalék ehót fizet. A vevő részéről milyen kötelezettségek merülnek fel? Bejelentési és fizetési kötelezettségekre gondolok. Köszönöm! vg

Kft. saját üzletrész átadása ajándékozási szerződéssel munkaviszonyban lévő tag ügyvezető részére Kérdés

Tisztelt Szakértő! A korábbiakban már megválaszolt(http://adozona.hu/kerdesek/2015_5_10_Kft_sajat_uzletresz_ingyenes_atad_qwj ) kérdést szeretném egy kicsit tovább folytatni. Azt szeretném tudni, hogy mennyiben módosul a válasz, ha a társaság ajándékozási szerződéssel adja át a munkaviszonyban lévő tag ügyvezető részére ezt az üzletrészt: Köszönettel: P.Ildikó

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓAJÁNLÓ

Kérdések és válaszok

Kiva – ingatlanértékesítés

Szipszer Tamás

adószakértő

Ebrendészet

Szipszer Tamás

adószakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 május
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs