451 találat a(z) zálogjog cimkére

BH+ 2014.2.80 Jogszabályok és jogi tartalmak

A perben nem álló L. Kft. "fa." (a továbbiakban: Kft.) az 1994. november 1-jén kelt társasági szerződéssel jött létre. A felperes 1998. május 30-án vált a társaság tagjává 52%-os üzletrésszel, és az ahhoz tartozó ugyanilyen mértékű szavazati joggal.
Az 1999. május 26-án tartott taggyűlésen hozott határozattal az 52%-os üzletrészére eső szavazati jogát a tagok 75%-ra felemelték, míg a többi tag összesen 48%-os üzletrészére a szavazatok 25%-a esett.
2002. július 1-jén, a felperest kivéve, val...

ÍH 2013.165 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós ellen indult felszámolási eljárás kezdő időpontja 2011. június 10. A hitelezők 2012. június 20-án terjesztettek elő kifogást, amelyben kérték, hogy a törvényszék kötelezze a felszámolót az adós vagyontárgyainak értékesítésével kapcsolatos olyan új elszámolás elkészítésére, amely az őrzésvédelmi díjat 7 032 509 Ft helyett bruttó 2 310 000 Ft-os, az értékbecslési díjat 1 041 400 Ft helyett bruttó 175 000 Ft-os összegben tartalmazza, s amely a bowling pálya karbantartása címén felszámíto...

Zálogjog-nyilvántartás buktatókkal Cikk

Olykor gyengíti, de mindenképpen alapjaiban változtatja meg a hitelezés biztonságosságát a jövő év március 15-én életbe lépő új hitelbiztosítéki nyilvántartás – írja a HVG.

BH 2013.10.278 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós által 2005. január 6-án kezdeményezett felszámolási eljárásban a felszámolást elrendelő végzés 2005. január 12-én történt jogerőre emelkedésének napja a felszámolás kezdő időpontja.
A kijelölt felszámoló értékesítette az adós tulajdonában állt k-i X. hrsz.-ú ingatlant (A. Lakópark) 670 millió Ft+áfa vételáron. Az ingatlanra a ZK-007661 számú keretbiztosítéki jelzálogszerződés alapján a hitelezőnek a felszámolási eljárás megindításának időpontját megelőző 1 évvel keletkezett jelzálogj...

BH+ 2013.5.207 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós felszámolását a megyei bíróság 2009. december 16-án indította meg, felszámolóként a T.-L. Zrt.-t jelölve ki.
A felszámoló az adós vagyonának értékesítése során 2010. február 3-án ingatlanforgalmi szakértői véleményt készíttetett a R. 082/38 hrsz.-ú ingatlanról. Az ingatlanértékesítés a második pályázati kiírás után eredményes volt, azt a kifogást benyújtó hitelező cégcsoportjához tartozó vevő 499 000 000 Ft vételárért megvásárolta. A felszámoló megküldte a vagyonértékesítéssel összef...

EH 2013.05.K17 Jogszabályok és jogi tartalmak

H. P., mint állagvevő a 2003. november 25. napján megkötött, majd 2004. február 2. napján módosított adásvételi szerződéssel 1/1 tulajdoni arányban, 13 500 000 Ft vételárért megvásárolta a lakásszövetkezeti lakást akként, hogy azon K. B.-né (a továbbiakban: haszonélvezeti jog vevő) egyidejűleg holtig tartó haszonélvezeti jogot szerez. A szerződés szerint a vagyonszerzési illetéket és az ingatlan-nyilvántartási eljárás díját a vevők viselik a jogügylettel megszerzésre kerülő jogaik értéke arán...

BH+ 2013.3.119 Jogszabályok és jogi tartalmak

A jogerős végzésben megállapított és a felülvizsgálati kérelem elbírálása szempontjából jelentős tényállás a következő:
Az adós felszámolását a megyei bíróság 2008. július 3-án indította meg, felszámolóként a T. Kft.-t jelölve ki.
A hitelező bejelentett követelését a felszámoló 513 680 177 Ft és 1 676 192,64 euró összegben a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 49/D. §-ába sorolta, 1 534 032 Ft-ot és 5587,5 eurót a Cstv. 57. § (1) bekezdés g) pon...

ÍH 2013.32 Jogszabályok és jogi tartalmak

A G. Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja a cégnyilvántartás adatai szerint 2011. november 17. napjától a nicosiai székhelyű G. R. LIMITED volt, üzletrészét zálogjog terhelte. A társaság 2012. június 6. napjától felszámolás alatt áll.
2012. július 26-án a társaság a székhelyében, továbbá a tagok és az ügyvezető személyében 2011. november 18-i hatállyal bekövetkezett változások, valamint a létesítő okirat 2011. november 8-i módosítása időpontjának bejegyzése iránti kérelmet terjeszte...

ÍH 2013.30 Jogszabályok és jogi tartalmak

A K. Építő Korlátolt Felelősségű Társaság nevében az ügyvezetője, Yan L., meghatalmazással igazolt jogi képviselője közreműködésével 2011. március 16-án benyújtott változásbejegyzési kérelme a tagváltozáson és a törzstőke felemelésén kívül a társaság új két tagjának, az M. ÉPÍTŐ Kft. és a K.-B. Kft. üzletrészeit terhelő zálogjog bejegyzésére irányult. A bejegyzési kérelem melléklete volt - egyebek mellett - az üzletrészeket terhelő zálogjogot tartalmazó társasági szerződésmódosítás és tagjegy...

BH+ 2012.8.346 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felülvizsgálati kérelem szempontjából irányadó tényállás szerint a beavatkozó mint letevő és az alperes mint közraktár 2009. július 22. és 2009. november 13-a között 179 500 000 Ft és 3 511 000 euró értékű rizs, étkezési búza és kukorica művi tárolására közraktári szerződést kötöttek. A letett terményekről az alperes 55 db közraktári jegyet állított ki. Az áru az alperes által kötött bérleti szerződés alapján részben a beavatkozó, részben pedig a perben nem álló K. Kft. raktáraiba került be...

BH+ 2012.6.250 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felek között 2005. március 30-án vállalkozási szerződés jött létre, amelyben a felperes kötelezettséget vállalt a Sz., A. E. u. 3. szám alatti C. áruház központi fűtésszerelési munkáinak elvégzésére. A felperest megillető vállalkozói díj összegét tételes felméréssel kívánták meghatározni 900 000 forint + áfa összegű rezsióradíj alapul vételével. A teljesítési határidő 2005. június 15. volt, a késedelmes teljesítés esetére a felperes napi 200 000 forint kötbér fizetését vállalta.
A vállalt ...

ÍH 2012.95 Jogszabályok és jogi tartalmak

A 2008. augusztus 5. napján benyújtott hitelezői kérelem alapján indult felszámolási eljárásban az adós felszámolásáról szóló hirdetmény a Cégközlöny 2008. szeptember 15-i számában jelent meg, amely nap egyben a felszámolás kezdő időpontja is. Az elsőfokú bíróság felszámolóként a K. Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-t jelölte ki.
A felszámoló 2009. december 22-én az elsőfokú bírósághoz jóváhagyás végett benyújtotta a közbenső mérleget. Kérte a díjának 23 310 000 forintban történő megál...

ÍH 2012.44 Jogszabályok és jogi tartalmak

Az adós ellen indult felszámolás kezdő időpontja 2011. március 24.
A felszámoló 2011. szeptember 7-én kelt tájékoztatásában közölte a hitelezővel, mint a Cstv. 49/D. § (2) bekezdése szerint nyilvántartásba vett vagyont terhelő zálogjog jogosultjával, hogy "az elmúlt időszakban… a felszámoló vevőköveteléseket hajtott be, melyekből a Cstv. 57. § (2) bekezdése szerint az elmaradt munkabéreket rendezte." A felszámoló arra az álláspontra helyezkedett, hogy a követelések behajtásából származó bevé...

BH+ 2012.3.134 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes 2007. április 5-én megvásárolta az ingatlan-nyilvántartásban 128468/11/A/64 helyrajzi számon nyilvántartott, B., P. út 158. szám alatt található társaságházi lakás 1/1 tulajdonjogát - a közös tulajdonból hozzátartozó hányadrészekkel együtt - 11 800 000 Ft vételár ellenében. Az adásvételi szerződés 10. pontjában kijelentette, hogy az ingatlant lízingbe adás céljából vásárolta, és mint a Központi Statisztikai Hivatal által nyilvántartott azonosítószámmal rendelkező, az ingatlanok pén...

BH+ 2011.12.547 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felülvizsgálati kérelem szempontjából irányadó tényállás szerint a felperes, valamint a korábban a perben I. r. alperesként részt vett, majd felszámolás folytán megszűnt D. Kft. (a továbbiakban: volt I. r. alperes) 2002. június 25-én adásvételi szerződést kötöttek, amellyel a felperes átruházta a volt I. r. alperesre a tulajdonában álló 488 940 liter tokaji furmint minőségi száraz fehér bor tulajdonjogát. A volt I. r. alperes a felperes tudtával a bor közraktárba helyezése és a közraktári á...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Ingyenesen kapott anyag elszámolása

Greff Magdolna

okleveles adószakértő

Munkáltató rendes felmondása TP alatt

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 december
H K Sze Cs P Sz V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31