12733 találat a(z) társasági jog cimkére

132/2023. (IV. 18.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

188/2023. (V. 22.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése ér...

187/2023. (V. 19.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

186/2023. (V. 19.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.), az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. t...

7/2023. (V. 16.) GFM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

BH 2023.5.135 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság az adós csődeljárását a 7. számú végzésével rendelte el, az erről szóló végzés (hirdetmény) 2022. május 20-án jelent meg a Cégközlönyben, a kirendelt vagyonfelügyelő a D. Kft.
[2] A hitelező 307 238 euro bérleti díjból és 16 002 000 forint költségből álló követelést jelentett be 2022. június 16-án hitelezői igényként a vagyonfelügyelőnek. Levelét elektronikus úton és postai úton is megküldte a vagyonfelügyelő székhelyére, valamint a vagyonfelügyelő honlapján közzétett...

BH 2023.5.140 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes egy magántőkealap, melynek képviselője a Zrt., amely a Csoport érdekeltségi körébe tartozik. A 2021. február 9. napján kötött 6 db üzletrész adásvételi szerződés alapján a felperes mint vevő vétel jogcímén az alábbi eladóktól az alábbi belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságok (a továbbiakban: Projekttársaságok) üzletrészeit szerezte meg: az Zrt. eladótól a Kft. 100%-os üzletrészét, az Zrt. eladótól a Kft. 100%-os névértékű üzletrészét vételárért, az Zrt. eladótól a Kft....

BH 2023.5.134 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság 12. számú ítéletében rögzítettek szerint a felperes pontosított keresetében a felek közötti kölcsönszerződés érvénytelenségének a megállapítását és az érvénytelenség jogkövetkezményének levonását kérte akként, hogy a bíróság a szerződést a határozathozatalig terjedő időre nyilvánítsa hatályossá és kötelezze az alperest 150 750 forint megfizetésére. Az alperes a kereset elutasítását kérte.
[2] Az elsőfokú bíróság ítéletében a felek között létrejött kölcsönszerződést ak...

BH 2023.5.142 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A végrehajtó a 023.V.2038/2019/187. számú ingatlan-árverési jegyzőkönyve alapján a felperes mint egyéni vállalkozó tulajdonjogának a bejegyzését árverési vétel jogcímen kérte a perbeli ingatlan 1-ed tulajdoni illetőségére.
[2] Az alperes 2022. január 26-án kelt 460087/2022.01.05. számú határozatával a kérelmet elutasította. A döntés indokai szerint egyéni vállalkozó önállóan nem jogképes, nem jogi személy, saját neve alatt jogot nem szerezhet, csak magánszemélyként vagy egyéni cégként. A...

Végső előterjesztői indokolás a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 151/2023. (IV. 27.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2023/49. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, továbbá a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
A telepengedélyezési eljárások jelentős részében kizárási ok merülhet fel az eljár...

6/2023. (IV. 27.) GFM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

151/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

T/3778. számú törvényjavaslat indokolással - az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Ha a kirendelést követően a bíróság megállapítja, hogy a felszámolóval vagy a felszámolóbiztossal szemben kizárási ok áll fenn, illetve a felszámolót a felszámolók névjegyzékéből törölték, vagy a felszámoló szervezet ellen felszámolás, kényszertörlési eljárás indult vagy végelszámolás alatt áll, a bíróság a felszámolót hi...

T/3753. számú törvényjavaslat indokolással - a szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Hatályát veszti a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 1. melléklet II. rész 3. pont a) alpontjában az " és a jelenléti ív" szövegrész.
A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:
"Az Országgyűlés
felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat hatékonyan egyesíteni, az elkülönült gazdasági szereplők helyzetét megerősíteni, a közösségteremtésben és ...

T/3756. számú törvényjavaslat indokolással - a szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról Jogszabályok és jogi tartalmak

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 7. §-a a következő 3a. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
"3a. nagyvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Kkvtv.) 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozások és a Kkvtv. 4. § (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás,"
A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 12. §-a hel...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Egyéni vállalkozó ingatlanjában házastárs tulajdonszerzése

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Külföldről kapott osztalék

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Ez engem is érdekel Ez engem is érdekel

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 június
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
hirdetÉs