12663 találat a(z) társasági jog cimkére

28/2023. (II. 1.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt (a továbbiakban: Cstv.), a Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvényt (a továbbiakban: Btv....

586/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt (a továbbiakban: Itv.), valamint a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvényt (a továbbiakban: Tao. t...

13/2022. (XII. 20.) PM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

2/2023. (I. 31.) SZTFH rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 26. § c) pontjában és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 29. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény 13. § l) és n) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a fiatalkorúak dohányzásának visszasz...

21/2023. (I. 30.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vh...

T/2753. számú törvényjavaslat indokolással - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

(1) A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) Az alapítvány ügyvezetését legalább három, legfeljebb öt természetes személyből álló kuratórium látja el, a kuratóriumi tagok megbízatása öt évre szól."
(2) A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 6. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
"(1a) Amennyiben
a) a kurat...

T/2551. számú törvényjavaslat indokolással - a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény összeférhetetlenségi szabályok szigorítása érdekében történő módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény 15. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
"(4) Ha az alapítvány közfeladataként felsőoktatási tevékenység is meghatározásra került, abban az esetben az alapítvány kuratóriuma és a felügyelőbizottság elnöke és tagjai nem folytathatnak politikai, illetőleg olyan jellegű tevékenységet, amely tisztségével egyébként összeegyeztethetetlen. Mindezekre figyelemmel a kuratórium és a felügyelőbizottság ...

1/2023. (I. 9.) GFM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

1001/2023. (I. 8.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. egyetért azzal, hogy az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MFB Zrt.) mint hitelező által az "ANTENNA HUNGÁRIA" Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1119 Budapest, Petzval József u. 31-33.; cégjegyzékszáma: 01-10-042190) mint hitelfelvevő és kötelezett részére a Vodafone Magyarország Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhelye: 1112 Budapest, Boldizsár utca 2.; cégjegyzéksz...

BH 2023.1.2 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A törvényszék a 2020. június 19. napján meghozott ítéletével a terheltet bűnösnek mondta ki bennfentes kereskedelem bűntettében [Btk. 410. § b) pont]. Ezért 100 napi tétel pénzbüntetésre ítélte, egy napi tétel összegét 500 000 forintban állapította meg, így mindösszesen 50 000 000 forint pénzbüntetést szabott ki. A pénzbüntetés megfizetésére 20 havi részletfizetést engedélyezett. Rendelkezett továbbá a pénzbüntetés meg nem fizetése esetére annak fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre ...

BH 2023.1.12 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az elsőfokú bíróság végzésével az eljárást soron kívül megszüntette a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 27. § (6) bekezdése alapján. Határozatának indokolása szerint a Cstv. 27. § (2) bekezdés a) pontja és a 4/2013. PJE határozat alkalmazásával megállapította, a hitelező követelése szerződésen alapul, azonban számla kiállítása és önkéntes teljesítés hiányában figyelmeztetnie kellett volna az adóst a kezességéből eredő kötelez...

BH 2023.1.13 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A kérelmezett a 2011. december 21-én megtartott alakuló közgyűlésén elfogadott alapszabállyal határozatlan időtartamra jött létre meghatározott érdekeltségi területeken helyi vízgazdálkodási közfeladat két ütemben történő megvalósítása céljából. Az Alapszabály V. fejezetének rendelkezései szerint a II. ütemmel érintett természetes személyek többféle fizetési mód közül választhattak.
[2] A kérelmezett küldöttgyűlése a 9/2017. (V. 30.) számú határozatával az Alapszabály V. fejezetében a II...

589/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése ér...

587/2022. (XII. 28.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ctv.), valamint a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról ...

562/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvényt (a továbbiakban: Btv.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.), valamint a csődeljárásr...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Jutalék, bónusz adózása 2022-ben

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

SZÉP-kártya-juttatás ügyvezetőnek

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Tartós bérlet elszámolása

Hunyadné Szűts Veronika

igazságügyi adó- és járulékszakértő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2023 február
H K Sze Cs P Sz V
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5
hirdetÉs