12548 találat a(z) társasági jog cimkére

T/1108. számú törvényjavaslat indokolással - az önkormányzatok és a KKV-szektor energiaköltségeinek csökkentése érdekében szükséges módosításokról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés, figyelemmel arra, hogy
- Magyarország egy soha nem látott megélhetési katasztrófa küszöbén áll: folyamatos drágulással, kétszámjegyű inflációval, harmatgyenge forinttal, a nemzetközi környezetnek kitett gazdasággal, energiaár-robbanással, szétszakított társadalommal és csődközeli helyzetbe kerülő önkormányzatokkal;
- a korábbi kormányzati ígéretek ellenére bevezetett brutális áram- és gázáremelés nem csupán családokat állítja megoldhatatlan helyzet elé, hanem a kisvállalkoz...

330/2022. (IX. 5.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Olyan ügyvédi tevékenység folytatására irányuló szerződést, amely alapján a szerződésben rögzített ellenérték egy naptári évben fizetendő része a bruttó húszmillió forintos értékhatárt eléri (a továbbiakban: szerződés), a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti kormányzati igazgatás...

BH 2022.9.242 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A cég 2020. február 1-jén hozott alapítói határozatával elhatározta egy szlovák cégbe történő beolvadását. Erre vonatkozó kérelmét 2021. április 27-én benyújtotta az elsőfokú bírósághoz. Az elsőfokú bíróság az 51. sorszámú végzésével a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről szóló 2007. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Háetv.) 6. §-a és a 12. § (3) bekezdése alapján kiállított tanúsítványban megállapította, hogy a cég eleget tett a jogszabályi követelményeknek.
[2] A cég...

BH 2022.9.243 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes a törvényszék által nyilvántartásba vett egyesület.
[2] Az alperes alapszabályának 10. pontja értelmében az egyesületnek rendes és különleges jogállású tagjai is lehetnek: különleges jogállásúnak a tiszteletbeli és a pártoló tagok minősülnek, az egyesület alapítói valamennyien rendes jogállású tagok. Pártoló tag az lehet, aki az egyesület tevékenységét - a közgyűlés által meghatározott jogok és kötelezettségek gyakorlása, illetve teljesítése mellett - időszakosan vagy rendszer...

BH 2022.9.241 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az I. és III. rendű felperesek keresete az alperes korlátlan és teljes tagi felelősségének megállapítására és a megjelölt összegben követeléseik megfizetésére irányul a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) 54. § (2) bekezdése, 143. § (2) bekezdés a) pontja, a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.) 63. § (2) bekezdése alapján; az I. rendű felperes továbbá 60 500 000 forint megfizetésében is kéri az alperes marasztalását, a III. ...

BH 2022.9.240 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes által szerkesztett internetes oldalon 2020. február 3. napján megjelent "A börtönbiznisz egyik legnagyobb nyertese a Facebookon dühöng, mert a kormány leállította a bűnözők kártérítéseit" című cikk (a továbbiakban: 1. számú cikk) szerint "Több mint félmilliárd forinttal részesedett a bűnözőknek ítélt kártérítési pénzekből F. G. ügyvéd, ahogy azt megírtuk, ez a negyedik legmagasabb összeg. (…) Börtönbüntetésre ítélt bűnözőknek megítélt kártérítések címén több mint félmilliárd fo...

BH 2022.9.253 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes édesapja adózó (a továbbiakban: adózó), akinél az elsőfokú adóhatóság 2015. május 1. és 2017. március 31. közötti időszakra vonatkozóan 2018. február 13-i kezdettel adóellenőrzést folytatott, melynek eredményeként - új eljárásban - az adózó terhére 28 302 000 Ft adóhiánynak minősülő adókülönbözetet állapított meg, 56 604 000 Ft adóbírságot szabott ki és 952 000 Ft késedelmi pótlékot számított fel. Az adózó fellebbezése alapján eljárt alperes a 4328207913 számú, 2020. június 22-...

BH 2022.9.249 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes a 2021. február 10. napján kelt, PE/KTFO/01186-1/2021. számú megbízólevél kézbesítésével 2021. február 15. napján az adó alapjának és összegének vizsgálatára irányuló adóellenőrzési eljárást indított a felperes gazdasági társasággal szemben az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) 89. § (1) bekezdése és 90. §-a alapján a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 68-69. §-aiban, valamint a hulladéklerak...

BH 2022.9.239 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes állami támogatásokhoz kapcsolódó pályázatok előkészítésével és tanácsadással is foglalkozó cég. A megbízó felperes és a megbízott alperes között 2018. október 1-jén eseti megbízási szerződés jött létre munkahelyteremtő, kapacitásbővítő beruházás előminősítésére bruttó 1 524 000 forint megbízási díjért. A felek 2018. október 15-én megbízási keretszerződést kötöttek a külső források igénybevételével megvalósítani kívánt üzem beruházási terv - mint projekt - kapcsán tanácsadói, pr...

8/2022. (VIII. 31.) GFM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

321/2022. (VIII. 18.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a)-c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A Kormány vagyonfelügyelőként, ideiglenes vagyonfelügyelőként, rendkívüli vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: állami felszámoló) jelöli ki azokra...

T/853. számú törvényjavaslat indokolással - az igazságos közteherviselés megvalósítása érdekében a koncessziót elnyerő társaságok különadójáról Jogszabályok és jogi tartalmak

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény a következő alcímmel egészül ki:
"A koncessziót elnyerő társaság különadója, adóalapja és az adó mértéke
15/B. §
(1) A 2010. június 1-je és 2022. június 1-je között a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény szerinti koncessziót elnyerő gazdasági társaság, illetve a koncessziós jogok birtoklója a (2)-(7) bekezdésben foglaltak szerinti különadó önadózás útján történő megállapítására, bevallására és fizetésére köte...

Végső előterjesztői indokolás a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelméről szóló 2022. évi XXVI. törvényhez - Indokolások Tára 2022/78. Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvényjavaslat célja a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezete tagjai védelmének a biztosítása. A törvényjavaslat értelmében felszámolási eljárásban - az iskolaszövetkezeti tagokhoz hasonlóan - e két szövetkezeti típus természetes személy tagjai jövedelme is az adóst terhelő munkabérrel és egyéb bérjellegű juttatásokkal esik egy tekintet alá. Ily módon a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők is részesülhetnek abban a védelemben, hogy a szövetkezeten ke...

BH 2022.8.206 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes közismert vállalkozó, a miniszterelnök veje. Az érdekeltségébe tartozó ingatlanbefektetéssel és ingatlanfejlesztéssel foglalkozó cégcsoport a budapesti ingatlanpiac meghatározó szereplője. Az alperest 2019. október 13-án Budapest főpolgármesterének választották. A választási kampányban a főpolgármester-jelölti programja egyik elemeként, a társadalmi különbségek csökkentése érdekében olyan adónem bevezetését javasolta, amelyet a vagyonosabbaknak, a mintegy félmilliárd forint ért...

BH 2022.8.212 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperesnek három tagja van, a felperes szavazati jogának mértéke 48%, a további két tagja 19%, illetve 33% mértékű szavazati joggal rendelkezik.
[2] Az alperes taggyűlése a 2017. évi beszámoló elfogadásával egyidejűleg meghozott 4/2018. (V. 30.) számú határozatával a 2017. üzleti évre megadta a felmentvényt az alperes ügyvezetője részére. E határozatot - a felperes keresete alapján indult perben - a Fővárosi Törvényszék a 2019. április 18-án meghozott, a helybenhagyó másodfokú ítélet ...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 október
H K Sze Cs P Sz V
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
hirdetÉs