12647 találat a(z) társasági jog cimkére

Ebrendészet Kérdés

Gazdálkodó szervezet – régi Ptk. Kérdés

BH 2022.5.141 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes 2018. március 3-tól főállású kisadózó egyéni vállalkozó volt, egyéni vállalkozói tevékenységét 2019. május 30-tól szüneteltette, 2019. június 1-jétől a Bt. foglalkoztatónál áll biztosítási jogviszonyban (határozatlan idejű munkaviszonyban, teljes munkaidőben), 2020. március 12-től táppénzben részesül.
[2] A felperes kérelmet terjesztett elő az alperesnél, amelyben 2020. március 13-án született gyermeke után, 2020. március 13-tól csecsemőgondozási díj folyósítását kérte.
[3] A...

BH 2022.5.129 Jogszabályok és jogi tartalmak

1224/2022. (IV. 7.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány
1. az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 36. § (2) bekezdés e) pontja alapján, valamint a Vtv. 36. § (3) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az 1. melléklet szerinti, állami vagyonba tartozó ingatlan ingyenesen az ott megjelölt közhasznú szervezet (a továbbiakban: közhasznú szervezet) tulajdonába kerül, az ott meghatározott átvállalt közfeladatai ellátásának elősegítése érdekében;
2. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért f...

Végső előterjesztői indokolás az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2022. (IV. 4.) IM rendelethez - Indokolások Tára 2022/45. Jogszabályok és jogi tartalmak

Ezen indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában kerül közzétételre.
A rendelet a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló átalakulásáról, egyesülésé...

Végső előterjesztői indokolás az iskolaszövetkezetek, a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetei számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 127/2022. (III. 30.) Korm. rendelethez - Indokolások Tára 2022/43. Jogszabályok és jogi tartalmak

A kormányrendelethez tartozó indokolás a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés b) pontja alapján közzétételre kerül.
Az iskolaszövetkezetek és a közérdekű nyugdíjas szövetkezetek számára fizetendő minimális szolgáltatási díjról szóló 274/2017. (IX. 21.) Korm. rendelet abból a feltételezésből indul ki, hogy a szövetk...

6/2022. (IV. 4.) IM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

BH 2022.4.98 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes keresetében kérte az alperes jogelődjével a perbeli ingatlanra 2001. szeptember 6-án megkötött haszonbérleti szerződéssel összefüggésben a haszonbérleti díj megállapítását. A keresetlevelét a Mosonmagyaróvári Járásbíróságon nyújtotta be, amelynek illetékességét a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: régi Pp.) 35. § (1) bekezdésére alapította.
[2] A Mosonmagyaróvári Járásbíróság végzésében illetékességének hiányát állapította meg, és a keresetl...

BH 2022.4.104 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az adós ellen 2018. február 5-én benyújtott kérelem alapján a bíróság 2019. április 11-én indította meg a felszámolást.
[2] Az I. számú közbenső mérleget a bíróság 130. számú végzésével jóváhagyta és a felszámoló díját a közbenső mérleg benyújtásáig esedékesen a zálogtárgy értékesítéséből befolyt árbevételre tekintettel 47 451 709 forintban állapította meg azzal, hogy a díjelőleg a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 49/D. §-á...

BH 2022.4.90 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A járásbíróság a 2018. augusztus 27-én kihirdetett ítéletével a III. r. terheltet társtettesként elkövetett csalás bűntette [Btk. 373. § (1) bek., (4) bek. a) pont] és társtettesként elkövetett közokirat-hamisítás bűntette [Btk. 342. § (1) bek. c) pont] miatt halmazati büntetésül 1 év 2 hónap, börtönben végrehajtani rendelt szabadságvesztésre és 2 év közügyektől eltiltásra ítélte azzal, hogy a III. r. terhelt legkorábban a büntetés kétharmad részének kitöltését követő napon bocsátható fel...

61/2022. (II. 28.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A központi költségvetés felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújt a települési önkormányzatoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások számára biztosított iparűzési adókedvezmény miatti bevételkiesés támogatására.
A támogatás alapja a Magyar Államkincstár által 2022. május 16-áig szolg...

127/2022. (III. 30.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 107. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
E rendelet alkalmazásában minimálbér a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér vagy garantált bérminimum összege órabér alkalmazása esetén.
Az iskolaszövetkezet, a közérdekű nyugdíjas sz...

1202/2022. (III. 28.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

ÍH 2022.20 Jogszabályok és jogi tartalmak

A felperes az alperesi horgászegyesület tagja; a halgazdálkodási vízterületen folytatott horgászati tevékenységet, azonban a horgászat befejeztével a zsákmányolt 2 kg kárászt a fogási naplóban nem tűntette fel. Az alperes halvédelmi jogsértéssel kapcsolatos feljelentésére a kormányhivatal a felperessel, mint eljárás alá vont személlyel szemben 10 000 forint halvédelmi bírságot szabott ki, egyidejűleg az állami horgász- és halászjegy, turista állami horgászjegy, valamint halászati engedély vál...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST / VIDEÓAJÁNLÓ

Kérdések és válaszok

Heti pihenőidő

dr. Kéri Ádám

ügyvéd, adatvédelmi tisztviselő

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2022 május
H K Sze Cs P Sz V
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
hirdetÉs