12392 találat a(z) társasági jog cimkére

Végső előterjesztői indokolás a közélet befolyásolására alkalmas tevékenységet végző civil szervezetek átláthatóságáról szóló 2021. évi XLIX. törvényhez - Indokolások Tára 2021/69. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel a törvényjavaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) kapcsolódó indokolást az Indokolások Tárában közzé kell tenni.
Az Európai Unió Bírósága (a továbbiakban: Bíróság) a C-78/18. számú Bizottság kontra Magyarország ügyben 2020. június 18-án kihir...

6/2021. (V. 31.) MvM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

2021. évi XLIX. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés
tekintettel arra, hogy az Európai Bíróság ítéletében megerősítette, hogy egyes civil szervezetek az általuk követett célokra és a rendelkezésre álló eszközökre tekintettel jelentős befolyást gyakorolhatnak a közéletre és a nyilvános vitára,
figyelemmel továbbá az ilyen szervezeteknek nyújtott támogatások átláthatóságával kapcsolatos alkotmányos és nemzetközi elvárásokra
a következő törvényt alkotja:
E törvény hatálya kiterjed mindazon egyesületre és alapítványra, amelynek ...

1286/2021. (V. 20.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 7 612 048 977 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványel...

2021. évi IX. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok kiemelkedő társadalmi értékteremtő szerepének, magánjogi szereplőként a mindenkori kormányzattól való függetlenségének, valamint az általuk ellátott közfeladat és megvalósított célok Magyarországra és a jövő nemzedékére gyakorolt jelentőségének elismerése és biztosítása érdekében, hangsúlyozva, hogy a társadalmi értékteremtő szerep hatékony megvalósítása e szervezetek jogbiztonság elvén alapuló hosszú távú jogi stabilitását igényli, az...

T/16206. számú törvényjavaslat indokolással - a jogi személyek nyilvántartásáról és a nyilvántartási eljárásról Jogszabályok és jogi tartalmak

A törvény célja, hogy az Európai Unió szabályozásával, valamint a jogi személy létrehozásának és működésének szabadságára vonatkozó polgári jogi rendelkezésekkel összhangban, korszerű jogi keretek megteremtésével, az elektronikus ügyintézés és az informatikai fejlődés adta lehetőségek széles körű kihasználásával állapítsa meg a jogi személyek nyilvántartásának, nyilvánosságának és a bírósági nyilvántartási eljárásnak a szabályait. Mindezek érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotj...

T/16205. számú törvényjavaslat indokolással - a kényszertörlési eljárásra és a felszámolási eljárásra vonatkozó és kapcsolódó egyes törvények módosításáról Jogszabályok és jogi tartalmak

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény a következő 66. §-sal egészül ki:
"66. § (1) A cégbíróság által lefolytatott kényszertörlési eljárásért 250 000 Ft felügyeleti illetéket kell fizetni. A felügyeleti illetéket a kényszertörlési eljárás kezdő napján a cégjegyzékbe bejegyzett tagok és vezető tisztségviselő egyetemlegesen viselik.
(2) Ha a kényszertörlési eljárást a cégbíróság a cég kérelmére megszünteti, a kényszertörlési eljárásért - az (1) bekezdéstől eltérően - a cége...

Végső előterjesztői indokolás a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvényhez - Indokolások Tára 2021/54. Jogszabályok és jogi tartalmak

A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel az előterjesztés mellékletét képező törvényhez kapcsolódó indokolást az Indokolások Tárában közzé kell tenni.
Az Alaptörvény kilencedik módosításával az alkotmányozó kifejezésre juttatta a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvá...

BH 2021.5.131 Jogszabályok és jogi tartalmak

BH 2021.5.145 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes 2015. március 9-étől állt az alkatrész-nagykereskedelemmel foglalkozó felperes alkalmazásában. Utoljára raktári betanuló csoportvezető munkakörben foglalkoztatták.
[2] A munkaszerződéséhez csatolt tájékoztató a munkabér elemeit határozta meg, amely szerint a személyi alapbéren felül a munkavállaló részére a munkakezdés hónapját követő hónaptól egyéb belső szabályzat alapján béren kívüli juttatás, valamint prémium adható. 2017-ben az alperes havi bruttó személyi alapbére 300 00...

BH 2021.5.138 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes mint haszonbérlő 2015. május 6. napján 2035. május 6. napjáig tartó mezőgazdasági földhaszonbérleti szerződést kötött a magyar állam képviseletében eljáró Szervezettel mint haszonbérbe adóval a külterületi 0152/13 helyrajzi számú ingatlan b) és c) alrészletét képező 2523 m2 kivett és 16 ha 7276 m2 területű legelő művelési ágú területére. Az ingatlant a Szervezet 2015. május 14. napján kelt átadás-átvételi jegyzőkönyvvel adta az alperes birtokába.
[2] A szerződés 4.1. pontja sz...

BH 2021.5.135 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A bíróságok elrendelték két kft. felszámolását. Ezt követően az alperes helyi bírósága, majd az alperes mint másodfokú bíróság a kft.-kel kapcsolatos magatartásai miatt a felperest bűnösnek mondta ki csődbűncselekmény bűntettében, számvitel rendjének megsértése vétségében, valamint magánokirat-hamisítás vétségében, és vele szemben büntetést szabott ki. A felperes a büntetőeljárás során vitatta a kft.-k fizetésképtelenségét, állította, hogy jogellenesen rendelték el a felszámolást. Az alpe...

BH 2021.5.148 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] 2019. február 12-én és 13-án a www.origo.hu internetes portálon megjelent két cikk, amelyben nyilvánosságra hozták, hogy D. M. országgyűlési képviselő ún. V.I.P. belépőt igényelt a Honvéd Kórház Speciális Rendeltetésű Centrum járóbeteg-ellátásának igénybevételére. A portál nyilvánosságra hozta az igénylőlap szkennelt változatát is, amelyen az igénylő személyes adatai közül a nevén kívül minden személyes adat kitakarásra került.
[2] A felperes fenntartója, a Honvédelmi Minisztérium a sajt...

BH 2021.5.137 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperes tulajdonában állt, a K. belterület alatt felvett "kivett Malom" megnevezésű ingatlan, a szervesen hozzá kapcsolódó K. belterület három helyrajzi szám alatt felvett ingatlanokkal. A felperesi önkormányzat előzetes értékbecslés és a képviselő-testület határozata alapján - azonban a 4/2003. (III. 20.) számú, az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól alkotott rendelete 5. § (1) bekezdése és 6. § (3) bekezdése ellenére nyilvános versenytárgyalás mellőzésével - 2...

BH 2021.5.141 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A felperesek 2008. április 30-án benyújtott hitelkérelme alapján a felperesek mint adósok és az alperes jogelődje, az A. C. Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: alperes) mint hitelező 2008. május 23-án svájci frank (a továbbiakban: CHF) alapú kölcsönszerződést kötöttek, amelyben a hitelező 10 millió forint, azaz 66 845,13 CHF összegű kölcsön nyújtására vállalt kötelezettséget. A felperesek ugyanezen a napon közjegyző előtt egyoldalú kötelezettségvállalá...

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!

Kérdések és válaszok

Új munkaviszony – belépő iratai

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Munkaidőkeretes bér munkaszüneti napon

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Nyugdíjas munkavállaló tovább foglalkoztatás

dr. Hajdu-Dudás Mária

ügyvéd

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2021 június
H K Sze Cs P Sz V
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
hirdetÉs

exit_to_app Ön korábban már belépett a HVG csoport egyik weboldalán. Ha szeretne ezen az oldalon is bejelentkezni, ezen a linken egy kattintással megteheti.

close