12947 találat a(z) társasági jog cimkére

21/2024. (II. 8.) Korm. rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

1015/2024. (II. 6.) Korm. határozat Jogszabályok és jogi tartalmak

A Kormány felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, illetve az általa kijelölt személyt, hogy gondoskodjon egyrészről a Magyarország Kormánya, másrészről a BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Homokbánya út 3.; cégjegyzékszám: 13-10-041530) között kötendő stratégiai együttműködési megállapodás Kormány nevében történő aláírásáról.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

5/2024. (II. 6.) NGM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

2023. évi CVIII. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy
az egyes gazdálkodó szervezetek tevékenysége, vagy azoknak egy bizonyos szegmense fenntarthatósági szempontok alapján is objektíven vizsgálható legyen, így a velük üzleti kapcsolatba kerülő, jellemzően pénz- és tőkepiaci szereplők teljesebb képpel rendelkezzenek a szervezetről, vagy annak tevékenységéről;
támogassa az európai zöld megállapodás megvalósítását, valamint biztosítsa azt, hogy a jogi szabályozás összhangban legyen az Európai Unióban hatályba...

4/2024. (I. 31.) NGM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

2023. évi CXIX. törvény Jogszabályok és jogi tartalmak

2/2024. (I. 18.) NGM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

Végső előterjesztői indokolás a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény módosításáról szóló 2023. évi CXIX. törvényhez - Indokolások Tára 2024/3. Jogszabályok és jogi tartalmak

A 2004-ben hatályba lépett, a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV tv.) átfogó módosítása az időközben elfogadott uniós normákkal való harmonizáció, illetve a magyar szabályozási környezet változásaira tekintettel vált időszerűvé.
Az uniós normákkal való harmonizáció érdekében a törvénytervezetek a törvény szövegében rögzítésre kerülnek egyes új fogalmak, illetve fogalmakat értelmező vagy konkretizáló rendelkezések. Módos...

Végső előterjesztői indokolás a fenntartható finanszírozás és az egységes vállalati felelősségvállalás ösztönzését szolgáló környezettudatos, társadalmi és szociális szempontokat is figyelembe vevő, vállalati társadalmi felelősségvállalás szabályairól és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2023. évi CVIII. törvényhez - Indokolások Tára 2024/1. Jogszabályok és jogi tartalmak

Az indokolás a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
Az Országgyűlés az Alaptörvénnyel nem csupán Magyarország jogrendjének alapját, de ...

BH 2024.1.11 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A perbeli ingatlan a perbeli Kft., az alperesek és más személyek osztatlan közös tulajdonában áll: a Kft. 9010/200000, az I. rendű alperes 20000/200000, a II. rendű alperes 13900/200000, a III. rendű alperes 12024/200000, a IV. rendű alperes 12024/200000, az V. rendű alperes 47740/200000, a VI. rendű alperes 11649/200000, a VII. rendű alperes 11649/200000, a VIII. rendű alperes pedig 29668/200000 tulajdoni hányaddal rendelkezik. Az ingatlanon található felépítmények (üzlethelyiségek) alsz...

BH 2024.1.14 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A Heves Megyei Bíróság 2004. november 5-én kelt 4. számú végzéssel vette nyilvántartásba az alperest, amelynek alapítója özv. H. J. (a továbbiakban: alapító) volt.
[2] Az alapító 2017. január 28-án az 1/2017. alapítói határozattal az alapítói jogok gyakorlására dr. H. V.-t (a továbbiakban: alapítói jogok gyakorlója) jelölte ki, akit a bíróság a 2017. február 13-án meghozott 46. számú végzésével jegyzett be a civil szervezetek nyilvántartásába.
[3] Az alapító 2017. február 16-án a 4/2017...

BH 2024.1.12 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] Az alperes mint megrendelő és a felperes mint vállalkozó között 2016. április 12-én alvállalkozási szerződés (a továbbiakban: szerződés) jött létre egy projekt keretén belül a J1 és J4 jelű épületek homlokzati hőszigetelő rendszerei kivitelezési munkálataira. A felek a teljesítési határidőt 2016. július 22. napjában határozták meg (szerződés 2. pont). Késedelmes teljesítés esetén a felperes a teljes vállalási ár 0,5%-ával megegyező mértékű napi kötbér fizetésére volt köteles azzal, hogy a...

BH 2024.1.15 Jogszabályok és jogi tartalmak

[1] A pénzügyi intézményként működő adós 2021. december 21-i kezdő időponttal került felszámolás alá. A hitelező 2022. február 21-én jelentette be követelését a felszámolónál, amelyben 1 704 268 forint hitelezői igénye nyilvántartásba vételét kérte.
[2] A felszámoló 2022. április 8-án felhívta a hitelezőt a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 46. § (7a) bekezdésében írtak szerint a költségátalány megfizetésére.
[3] A hitelező 202...

52/2023. (XII. 27.) GFM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

45/2023. (XII. 27.) GFM rendelet Jogszabályok és jogi tartalmak

{{ item.ArticleTitle }}

{{ item.ArticleLead }}

További hasznos adózási információk

NE HAGYJA KI!
Ezért érdemes előfizetni!
PODCAST

Kérdések és válaszok

Megszűntnek nyilvánított cég

dr. Magyar Attila

ügyvéd

Magyar-Hajós-Dobos Ügyvédi Iroda

Külföldi kiküldetés – alkoholos ital elszámolása

Surányi Imréné

okleveles közgazda

Szakértőink

Szakmai kérdésekre professzionális válaszok képzett szakértőinktől

2024 február
H K Sze Cs P Sz V
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3